Klik hier

Programma
Decentralisatie zorg: wat betekent dit voor mij?
Donderdag 12 juni 2014, 13.30-16.30 uur
Programma
13.00-13.30 uur: Inloop
Welkomstwoord LAD-KAMG
Decentralisatie: de stand van zaken
We beginnen de middag met een schets over de stand van zaken rondom de decentralisatie van
zorgtaken. We maken onderscheid tussen de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe WMO en de
wijzigingen die doorgevoerd worden naar aanleiding van de nieuwe Jeugdwet.

De nieuwe WMO 2015: Drs. G.T.M. Adriaansens, senior-beleidsmedewerker van het transitiebureau
WMO van VWS-VNG, het ministerie van VWS en de directie maatschappelijke ondersteuning.

Transitie jeugdzorg: Drs. S.P. Band, MT-lid directie Jeugd van het ministerie van VWS.
Consequenties
Na de inleidende schetsen over de huidige stand van zaken rondom de decentralisatie en de transitie
wordt er vanuit drie wetenschappelijke verenigingen, die zijn aangesloten bij de KAMG, een vertaling
gemaakt naar de dagelijkse praktijk van artsen die met alle ontwikkelingen te maken hebben. Hoe is de
beleving, ervaring en zienswijze onder artsen? Welke zorgen spelen er? Maar ook: wat zijn de nieuwe
kansen en uitdagingen en hoe kunnen artsen zich nu positioneren?
De sprekers die aan het woord komen:

Dr. M. Kamphuis, Jeugdarts KNMG, vice-voorzitter Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)

A.C.C.M. Coebergh. Vertrouwensarts, voorzitter Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling
(VVAK)

S.A. van de Merwe, Arts Maatschappij en Gezondheid, voorzitter Vereniging van Indicerende en
adviserende Artsen (VIA)
Pauze
Panel: vraag en antwoord
De bovengenoemde sprekers en een jurist en onderhandelaar van de LAD vormen vervolgens een
deskundig panel dat ingaat op de vragen die op dat moment in de zaal leven en op vragen die al bij ons zijn
ingediend.
16.15-17.00 uur: Afsluiting en borrel
Praktische informatie
Accreditatie
Het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) heeft deze themamiddag geaccrediteerd voor 3
punten. Wilt u er daarom voor zorgen dat u uw BIG-registratienummer bij de hand heeft?
Wanneer en waar?
De themabijeenkomst vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen. Deze locatie is met het openbaar
vervoer en de auto goed bereikbaar (www.hotelbreukelen.nl).