Dekkingsoverzicht collectieve reisverzekering

Slechts € 144,24 per jaar voor het hele gezin!
Reis- en annuleringsverzekering
Het overgrote deel van de werknemers in Nederland gaat
op zomervakantie en maar liefst 43% gaat ook nog tijdens
de winterperiode naar het buitenland. Uit onderzoek blijkt
tevens dat 75% van de werknemers hiervoor een losse
reisverzekering afsluit.
Reden genoeg voor uw werkgever om hiervoor een collectieve
doorlopende reis- en annuleringsverzekering in het leven te
roepen via Schouten Zekerheid. Hierdoor kunt u profiteren van
een zeer gunstig collectief tarief.
De belangrijkste voordelen op een rij:
• Betreft de meest uitgebreide dekking die de Europeesche
aanbiedt.
• Werelddekking, 90 dagen aaneengesloten (normaal
maximaal 45 dagen).
• Een annuleringsverzekering maakt standaard onderdeel
uit van de dekking.
• De premie bedraagt € 144,24 per jaar, ongeacht de
gezinssamenstelling.
• Vaste lage prijs, inclusief kosten en assurantiebelasting.
• Samengestelde reis meeverzekerd, bijvoorbeeld als u uw
vlucht en hotel apart boekt.
Vergelijking pakket met andere verzekeraars
Schouten Zekerheid, die ook andere arbeidsvoorwaardelijke
verzekeringen voor uw werknemer verzorgt, heeft dit tarief met
de Europeesche uitonderhandeld. Er is ook een vergelijking
gemaakt met verzekeringsdekkigen bij andere verzekeraars:
Normaal tarief de Europeesche voor gezin*
€ 338,50
Ohra via CZ*
€ 225,93
Collectief tarief Rabobank*
€ 205,59
ING Particulieren*
€ 215,70
Collectief tarief Schouten Zekerheid**
€ 144,24
* Exclusief poliskosten en assurantiebelasting
** Inclusief poliskosten en assurantiebelasting
Dekkingsoverzicht en voorwaarden
Uiteraard adviseren wij u voordat u de verzekering afsluit
bijgaand dekkingsoverzicht te bekijken. Indien u de verzekering
wenst af te sluiten kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op www.schoutenzekerheid.nl/reisverzekering. Indien
gewenst, kunt u de verzekering direct of op een later tijdstip dit
jaar in laten gaan.
Postbus 8789 • 3009 AT Rotterdam • 010 - 288 44 26 • www.schoutenzekerheid.nl
Algemeen
Dekkingsgebied
Wereld
Personenhulpverlening
Kostprijs
Telecommunicatiekosten
€ 150,-
Buitengewone kosten alleen na toestemming SOS International
Kostprijs
Schade logiesverblijven (alleen als de schade hoger is dan € 25,-)
€ 500,-
Bagage
Totaal verzekerd bedrag
€ 5.000,-
Waarvan ten hoogste voor:
Beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software), sieraden, horloges
€ 2.500,-
Sieraden, horloges, autoradiofrontje per polis
€ 500,-
Telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele telefoons incl. beltegoed), beeld- en geluidsdragers, per polis
€ 300,-
Per (zonne)bril/set contactlenzen
€ 500,-
Per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (inclusief aan- en toebehoren), per fiets (inclusief aan- en toebehoren)
€ 500,-
Kunstgebitten, kunstmatige gebitselementen en gehoorapparaten
€ 500,-
Op reis meegenomen geschenken, per polis Tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis Huur tent, per polis
€ 500,-
Noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij vertraagde aankomst
€ 250,-
Gereedschappen
€ 500,-
Eigen risico, per reis per polis
Geen
Reisdocumenten
Kostprijs
Geneeskundige kosten
Gemaakt buiten Nederland (Werelddekking)
Kostprijs
Gemaakt in Nederland
€ 1.000,-
Tandheelkundige kosten
€ 350,-
Geneeskundige kosten voor dieren
€ 300,-
Ongevallen
Bij ongevallen
€ 25.000,-
Bij algeheel blijvende invaliditeit
€ 75.000,-
(Winter)Sport
Meeverzekerd (o.a. de kosten als u van een berg gehaald moet worden door de reddingsdiensten)
€ 25.000,-
Rechtsbijstand
Binnen Europa
Kostprijs
Buiten Europa (werelddeking), per gebeurtenis
€ 5.000,-
Geld
Per reis maximaal
€ 500,-
Hulp- & -huur vervoermiddelen
Een complete dekking rond het vervoermiddel en eventuele aanhangwagen. Voor een personen-, kampeer-, bestelauto, motorfiets en scooter waarvan het besturen is toegestaan met een rijbewijs A of B en die voorzien is van een Nederlands kenteken. De dekking is geldig in heel Europa en omvat onder meer:
Hulp
Kostprijs
Huur, per object per reis
€ 2.500,-
Extra verblijfkosten, per dag (maximaal 10 dagen)
€ 50,-
Repatriëring
Kostprijs
Berging, bewaking, stalling en vervoer
€ 1.000,-
Arbeidsloon bij reparatie langs de weg
€ 150,-
Verzending onderdelen
€ 150,-
Garantie annulering
Totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis
€ 1.500,-
Totaal verzekerd bedrag per polis per jaar
€ 6.000,-
Waarvan ter hoogste voor vergoeding van
Annuleringskosten voor aanvang van de reis
Kostprijs
Niet gebruikte reisdagen
Vertreksvertraging, langer dan 8 uur
reissom per dag, max. 3 dagen
Ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting)
reissom per dag
Voortijdige terugkeer
100% aandeel in de reissom
Samengestelde reis
Meeverzekerd (indien u zelf zorgt voor een ticket, vervoer of accommodatie)
(zie voorwaarden)
Waarnemer
Meeverzekerd (annulering van de reis a.g.v. ziekte/ overlijden van persoon die op uw huis past)
Bovengenoemd overzicht geeft een beknopte weergave van de totale dekking. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
(zie voorwaarden)