Zoveel meer dan balies en boeken

mens & ruimte de frontlijner
Zoveel meer dan
balies en boeken
Sinds 1996 werkt Gunther Rombaut als bibliotheekassistent in de bibliotheek van ErpeMere. Bezoekers en leden kent hij via hun aanvragen en ontleningen, maar hij komt er ook
voortdurend persoonlijk mee in contact: er zijn de dagelijkse ontmoetingen en infovragen aan
de balie, in de bieb zelf en per telefoon, maar ook de vele interacties tijdens publieksactiviteiten
die hij met de collega’s regelmatig organiseert. De interactie via sociale media manifesteert zich
daarnaast als nieuwe ‘frontlijn’ van contact met de burger.
tekst pieter plas beeld stefan dewickere
Het eerste wat ik ’s morgens doe, is controleren of de boetebrieven zijn afgedrukt voor verzending, voor materialen
waarvan de uitleentermijn drie weken
is verstreken. Meldingen over het vrijkomen van gereserveerde boeken, cd’s
of dvd’s moeten ook worden afgedrukt.
Dan bellen we alvast de mensen op om te
zeggen dat wat ze hebben gereserveerd,
beschikbaar is. Dagelijks versturen we
ook herinneringsmails over uitgeleende
materialen. Eens ik polshoogte heb genomen van de boetebrieven, reservaties
en herinneringen, ga ik een eerste maal
op pad in de bibliotheek zelf, om na te
gaan of zaken die vermeld zijn in de boetebrieven, toch niet aanwezig zijn. Dergelijke misverstanden voorkom je beter.
Boeken en dvd’s worden het vaakst ontleend, cd’s iets minder. Vooral de jeugddvd’s doen het goed. Zoals op zoveel andere plekken wordt er het komende jaar
gesnoeid in het gemeentelijke budget, en
worden de aankopen teruggeschroefd.
Voor nieuwe aankopen volgen we voor
een deel de suggesties van onze leden,
maar om na te gaan of materialen de
moeite lonen, gaan we wel eerst kijken
bij andere bibliotheken: is het boek of
de cd in kwestie daar ook aanwezig? We
zijn hier met elf collega’s, de bibliothecaris meegerekend; acht daarvan zijn
52 december 2013 Lokaal
vrouwen. We komen goed overeen. In de
archiefafdeling op de kelderverdieping
werken nog twee collega’s, maar daarmee is er niet zo veel contact. Ikzelf regel de aankopen van dvd-reeksen, zoals
bijvoorbeeld 24, Lost en dergelijke meer.
Die worden zeer vaak ontleend, de dvd’s
vertonen na verloop van tijd onvermijdelijk slijtage.
Mijn bureau ligt doorgaans vol boeken en cd’s van of voor interbibliothecair leenverkeer of IBL. Ik en een andere
collega houden ons daarmee bezig. Als
mensen iets willen ontlenen dat wij niet
hebben, kunnen ze dat via ons aanvragen bij een andere bibliotheek. Bij IBLaanvragen van andere bibliotheken ga
ik na of het boek in kwestie bij ons beschikbaar is. De bevestiging van de aanvaarding of aankomst van een aanvraag
wordt gedaan via de webapplicatie Web
Impala. Ontleningen via IBL gebeuren
per post. De aanvrager mag het materiaal in principe drie tot zes weken houden, daarna moet het terug naar de bieb
van herkomst.
Sinds kort schrijf ik eenmaal per maand
een artikeltje voor de online blog van
onze bibliotheek. Dat kan gaan over een
auteur, een boekenprijs of een nieuw
systeem. Het stukje nu gaat over Zonder Inspanning Zoeken of ZIZO, een ge-
bruiksvriendelijk en intuïtief trefwoordensysteem voor lezers van non-fictie.
De blog, onze website en Facebookpagina hebben we via de gemeente. Ik ben
eindverantwoordelijke voor onze Facebookpagina. Onze volgers reageren regelmatig op berichten. Het gaat dan om
leden, maar ook om personeel van andere bibliotheken. Op één jaar tijd gingen
we van 300 naar 569 ‘likes’. Voor bepaalde berichten haalden we al 1000 lezers!
Ik ben hobbyfotograaf, en vaak neem ik
foto’s bij publieksactiviteiten en evenementen in de bibliotheek. Die plaatsen
we dan op Facebook. Op de Verwendag
bij het begin van de Bibliotheekweek in
oktober, trakteren we de bezoekers en
leden op wafels, koffie en chocolademelk,
op voetverzorging en kalligrafie, voor
de kleintjes is er grime. Er is ook onze
jaarlijkse boekenverkoop, er zijn regelmatig activiteiten voor de jeugd, zoals de
voorleesnamiddagen, maar ook avondlezingen zoals onlangs van Arnout Hauben, maker van de TV-reeks Ten Oorlog.
Tijdens de Boekenweek in maart komen
veel scholen bij ons op educatief bezoek.
Dan begeleid ik klassen bij hun opzoekactiviteit in de bieb. Voor de grootschaliger evenementen zoals Verwendag
kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers in het beheersorgaan van de
Gunther Rombaut:
‘Ook buiten
het klassieke
baliewerk kom je
hier voortdurend
in contact met
mensen. En ik kan
me eigenlijk geen
negatieve contacten
herinneren.’
bieb. Zo is Commissaris Migrain van Mega
Mindy – de acteur wel te verstaan – hier
met veel goesting drie uur komen praten
met de kinderen. We namen ook het initiatief om de voetbalwedstrijd België-Wales
uit te zenden op het grote scherm in de
polyvalente zaal, die we delen met andere
diensten van de gemeente.
Met zes bibliotheken uit de regio (Aalst,
Erpe-Mere, Lede, Haaltert, Denderleeuw,
Ninove) onderhouden we het samenwerkingsverband BibArt. Met de werkgroep
‘Beeld’ van BibArt programmeren we enkele malen per jaar een filmvoorstelling
in de bibliotheek. Dit jaar plannen we
extra activiteiten voor de Week van de
Smaak, volgend jaar ook naar aanleiding
van 100 jaar Wereldoorlog I. De BibArtbibliotheken organiseren om de twee jaar
een gezamenlijke collegadag voor de zowat
90 medewerkers. Vorig jaar maakten we ter
gelegenheid van de bijeenkomst een grappig filmpje over de werking van onze bieb
en de vooroordelen daarrond: “Zonde van
de uitleentermijn.” Je kunt het nog steeds
bekijken op Youtube.
Ondertussen heb je wel al door dat er in dit
werk toch flink wat afwisseling zit. Ik kom
ook voortdurend in contact met mensen.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over
het klassieke baliewerk. Eenmaal om de
twee weken – soms ook vaker – doe ik de
uitleenbalie op zaterdag. Voor het binnenbrengen van ontleende boeken beschikken
we over een boekenschuif, waar je je boeken ook buiten de werkuren kunt deponeren. Verlengingen van de uitleentermijn
kunnen ook telefonisch of per e-mail. Op
donderdagavond verzorg ik de infobalie. Ik
krijg er zeer vaak vragen van lezers die op
bezoek zijn naar een bepaald boek, of naar
boeken over een bepaald thema. Aan de
infobalie schrijven we mensen ook in voor
activiteiten en cursussen, of als nieuw lid
van de bibliotheek. Een UiTpas kun je er
ook komen halen; hier staat trouwens een
UiTpaslezer waarop je punten kunt sparen.
Tussendoor beantwoord ik aan de infobalie
ook informatievragen per e-mail.
90 procent van de contacten met de mensen in dit werk is ronduit positief. Ik kan
me eigenlijk niets negatiefs herinneren. Het
is al gebeurd dat ik een boos telefoontje
kreeg van een lezer die ervan overtuigd was
dat hij ten onrechte een boetebrief van ons
had gekregen. Dan komt het erop aan om
diplomatisch te reageren: misschien gingen
wij in de fout, maar zou het toch niet kunnen dat het boek bij de lezer thuis is blijven
liggen? In dat ene geval bleek het boek thuis
achter een kast te zijn gevallen en vergeten.
Schoorvoetend werd het terugbezorgd…
Pieter Plas is redacteur van Lokaal
Lokaal december 2013
53