vacature administratief medewerker bibliotheek (gesco)

Het gemeentebestuur
zoekt: voor de gemeentelijke bibliotheek een m/v:
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BIBLIOTHEEK ● voltijds (38/38) ● gesco ● niveau C
Functieomschrijving ● Als bibliotheekmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt van de
bibliotheekbezoeker: hem/haar klantvriendelijk en correct informeren en wegwijs maken in de
bibliotheek. Onder de verantwoordelijkheid van de bibliothecaris beheer je het digitale verhaal van
de bibliotheek. Je beschikt dus over een goede digitale kennis. Daarnaast bied je ondersteuning bij
diverse projecten en sta je in voor bibliotheektechnische functies.
Je maakt deel uit van een klein team. Je moet dus zelfstandig, accuraat en flexibel kunnen werken.
Werken in de bibliotheek houdt woensdagnamiddagwerk, avondwerk en weekendwerk (zaterdag) in.
Profiel: ● voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden (art. 5 – art. 7 RPR) ● houder zijn van een
diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs ● voldoen aan de voorwaarden
voor gesco-tewerkstelling (na te vragen in de lokale werkwinkel) ● bij voorkeur in het bezit van een
akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek ● slagen in een
selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef ●
Aanbod: voltijdse contractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur ● een competitief
verloningspakket (salarisschaal C1-C3, brutojaarsalaris minimum 21.793,82 euro) ● maaltijdcheques
● fietsvergoeding ● hospitalisatieverzekering ● gunstige verlofregeling ● bij relevante
beroepservaring wordt het aantal jaren dienstanciënniteit meegenomen met een maximum van 8
jaar.
Solliciteren: De kandidaturen, met cv en afschrift van het diploma, dienen per schrijven te worden
gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt en uiterlijk 13
oktober 2014 ter post worden afgegeven. Nadere inlichtingen en een uitgebreide functiebeschrijving
kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst op het nummer 089 510 313 of via e-mail
[email protected]