UITNODIGING VOORZITTERS- C.Q.

UITNODIGING VOORZITTERS- C.Q. BESTUURDERSOVERLEG GILDE NEDERLAND 2014
Utrecht, maart 2014.
Geacht Gildebestuur,
Via deze brief nodigen wij u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse Voorzittersoverleg van Gilde
Nederland op woensdag 30 april a.s.
Hoewel deze dag sinds enkele jaren door het leven gaat als het Voorzittersoverleg, is het vooral de
bedoeling om samen de nabije toekomst van het Gildewezen onder de loep te nemen en is deze
uitnodiging gericht aan alle bestuurders van de Gilden.
Gegevens overleg:
Woensdag 30 april 2014 in:
De Kargadoor
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
Tel. 030 – 2310377
PROGRAMMA:
10.00 u. Ontvangst met koffie en thee.
10.30 u. Welkom door Wim van Oosten, voorzitter Gilde Nederland.
10.45-11.00 u.
Dagvoorzitter James van Lidth de Jeude spreekt over zijn ervaringen met de
vrijwilligerswereld, o.a. vanuit zijn wethouderschap in Utrecht, burgemeesterschap in
Deventer. Als gastheer van de landelijke Gilde Wandeldag in 2002 en de bijeenkomst van de
Stichting Stimuleringsprijzen in 2005 en als lid van het Comité van Aanbeveling van Gilde
SamenSpraak draagt de dagvoorzitter de Gilde- organisaties een warm hart toe.
11.00-11.30 u.
Els Berman, directeur NOV( Ned. Organisatie Vrijwilligerswerk) en Mark Molenaar, hoofd PR NOV,
belichten de speciale lobbyactie “Gemeentebestuur aan tafel met de vrijwilligerswereld”. Een
lobbyactie die in gang is gezet met het oog op de nieuw te vormen gemeentebesturen na de recente
gemeenteraadsverkiezingen.
11.30 – 12.15 u.
Jantine Kriens, voormalige wethouder Rotterdam en thans voorzitter van de directieraad van de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) zal haar visie geven op de rol van gemeenten bij het
stimuleren van vrijwilligerswerk en wat vrijwilligersorganisaties mogen verwachten van hun
gemeente.
Discussie n.a.v. de presentaties.
13.00 – 13.45 u. Lunch
13.45 – 14.45 u.
Splitsing aanwezigen in drietal werkgroepen om de volgende bestaande projecten tegen het licht
van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen te houden:
-
Het “Begint met Taal”( HBT,nieuwe organisatie na fusie Gilde SamenSpraak en Landelijk
Netwerk Thuislesorganisaties) o.l.v. Sylvia de Groot Heupner, projectdirecteur HBT.
- “Coach4You” o.l.v. Bas de Vree, bestuurslid Gilde Ned. met portefeuille Coach4You.
- “Oud Worden Voor Beginners” ( voorheen Perspectief 60+) o.l.v. Hans Derksen, voorzitter
Gilde Zuthpen.
14.45 – 15.00 u.
Afsluitende plenaire sessie o.l.v. de dagvoorzitter.
Vanaf 15.00 u. nazit met een drankje.
I.v.m. de catering verzoeken wij u om onderstaand aanmeldingsformulier voor 25 april 2014
terug te sturen naar:
[email protected] of
[email protected]
met vermelding van uw voorkeur voor een werkgroep tijdens het namiddaggedeelte van de dag.
Gezien het belang van een bestuurdersnetwerk van de Gilde- organisaties, gaan wij ervan uit dat u in
groten getale deze dag vrijmaakt om uw collega-bestuurders te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Gilde Nederland,
Els van Overbruggen, secretaris.
_________________________________________________________________________________
AANMELDING BIJEENKOMST VOORZITTERS- C.Q. BESTUURDERSOVERLEG GILDE NEDERLAND.
ONDERGETEKENDE:
ZAL WEL/NIET DEELNEMEN AAN HET OVERLEG OP 30 APRIL 2014:
NAAM……………………………………………………………………………………….
NAAM……………………………………………………………………………………….
ORGANISATIE…………………………………………………………………………..
EN HEEFT DE VOORKEUR OM AAN DE VOLGENDE WERKGROEP DEEL TE NEMEN:
EERSTE VOORKEUR WERKGROEP………………………………………………………………………..
TWEEDE VOORKEUR WERKGROEP………………………………………………………………………..
RETOURNEREN VOOR 25 APRIL 2014 AAN:
[email protected]
[email protected]