Koningschieten Zondag 28 september 2014 vanaf 14.00 uur

Aan alle inwoners
van Borkel
Gilde "St. Sebastiaan" Borkel
Koningschieten
Zondag 28 september 2014 vanaf 14.00 uur
Het Gilde Sint Sebastiaan van Borkel nodigt u bij deze uit om aanwezig
te zijn bij het twee jaarlijkse koningschieten. Dit vindt plaats op ons
schietterrein gelegen aan de Dorpsstraat 17a te Borkel. Wij zouden het
zeer op prijs stellen u en uw gezin te mogen begroeten.
Tevens hebben wij een loterij georganiseerd. Wij stellen u in de
gelegenheid om het juiste aantal schoten te raden dat nodig is om de
houten vogel naar beneden te schieten. Het meeraden kost 1 euro per
keer, wie het juist aantal schoten raadt krijgt hiervoor 100 euro. Tot voor
aanvang van de schietwedstrijd kunt u voor dit raadspel inschrijven op
het gildeterrein.
Als de koning bekend is, wordt deze gekroond en op traditionele wijze
gehuldigd. Omdat er de laatste jaren er diverse tradities in ere zijn
hersteld is het zeker de moeite waard om dit ook eens van dichtbij mee
te maken.
Na de huldiging en een toost te hebben uitgebracht op de nieuwe koning
wordt door de koning aan alle aanwezige kinderen een snoepzak
uitgereikt. Ook wordt bekend gemaakt bij het hoeveelste schot de
koningsvogel naar beneden is gekomen en wie de winnaar is geworden
van de raadwedstrijd.
Wij hopen dat vele van u op deze dag aanwezig zullen zijn en zien u
graag op ons Gilde terrein.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Sint Sebastiaangilde Borkel
Secretariaat: L.H.M. Compen Beugelstraat 45, 5556 WL Borkel
06-4630.8527, e-mail: [email protected]
Rabobank: NL34 RABO 0108 2008 09, KvK 40236459 , www.sintsebastiaanborkel.nl
09092014