AB4K Centrale Gebedsbrief Februari

Stichting A Break 4 Kids
P/A Duinschooten 12-232
2211 ZC Noordwijkerhout
 0252-341164
2222 2014 Eerste jaargang
Nini:  0708888744
[email protected]
IBAN: NL33INGB0006029722
KvK: 52054187
BTW: 850280370 (ANBI)
AB4K Centrale gebedsbrief 2
Februari 2014
Lied van de maand nr. 705 ‘Aan de maaltijd wordt het stil’.
Gelezen uit het Woord: 1 Joh. 3: 16 t/m 24 en Matt. 16: 13 t/m 28.
Dankpunten:
*De geslaagde bijeenkomst met het AB4K studententeam op 4 februari.
*Het opzetten van 18 uitstapjes met als 2 studenten per keer.
*Margreet Star die het uitstapjesoverzicht in elkaar zet.
*De 3de verjaardag van AB4K op 7 februari
*De geslaagde kennismakingsavond met de raad van Katwijk op 11 februari.
Algemene gebedspunten:
* Voor de Leiding van God de Heilige bij elke bijeenkomst(gebed/bespreking/uitstapjes
* Voor bescherming van het studenten - surprise - en gebedsteam/ sponsoren/
* We zoeken een coördinator voor het AB4K Studententeam
* Voor fijngevoeligheid binnen het AB4K team /alertheid omtrent informatie op FB.
* Voor het opzetten van verschillende teams die nodig zullen zijn in Katwijk.
* Voor de juiste positie voor ieder die God toebedeeld.
* Voor wijsheid en inzicht voor Marjan, Wytze, Robin en Margreet voor het uitgestelde radio-interview.
Gebed voor Zoetermeer:
* Voor bescherming door Zijn Machtig Bloed voor de Stichting / de kinderen van de opvanghuizen/
hun onderlinge relaties met hun vrienden/ de begeleiders/ hun ouders/grootouders/ leerkrachten.
* Voor de uitstapjes in de Krokusvakantie in week 9.
* Voor het schrijven van verslagen/maken foto’s en daarbij rekening houdend met de privacy door de studenten.
* Voor de handdoeken actie.
Gebed voor Katwijk:
* Bescherming voor het gebedsteam in de Haven.
* Dat God Zijn opvanghuizen mag openbaren in Katwijk e.o.
* Dat de bidders de specifieke taak zal ontvangen voor Zijn Stichting.
* Voor de goede onderlinge samenwerking en dat een ieder zich geroepen mag voelen.
* Voor de introdictie van AB4K in de kerk in Katwijk.
* Voor een intro bij de hoofdleiding van Cardea
Gebedsbijeenkomst voor Zoetermeer in Alphen a/d Rijn op donderdag 6 maart om 19.30 uur.
Gebedsbijeenkomst voor Katwijk ( in de Haven) op dinsdag 4 maart om 19.30 uur.