Flyer Soefidag - Soefi Beweging Nederland

Soefi Beweging Nederland
Uitnodiging
R
Soefidag
zaterdag 15 november 2014
Soefitempel Murad Hassil, Zuidduinseweg 5, 2225 JS Katwijk aan Zee
thema:
echtvaardigheid
“De ontwikkeling van de zin voor rechtvaardigheid is gelegen in onzelfzuchtigheid.”
Uit: Karakter en P
ersoonlijkheid, Hazrat Inayat Khan
spreker:
labyrint (oefening):
jos van de heuvel
Selma Sevenhuijsen
Praktische informatie
Aanvang programma 10.30 uur, einde 16.30 uur.
Inloop en registratie vanaf 10.00 uur.
Entree:
€ 17.50 per persoon, € 12.50 voor studenten,
contant te betalen bij binnenkomst of vooraf over te
maken op IBAN NL71 INGB 0000 7775 55, Soefi Beweging Nederland.
Aanmelding:
Graag per mail aan [email protected] of per telefoon
070 34 61 594
Bereikbaarheid Universel Murad Hassil:
Per auto: als u aan het eind van de Zuidboulevard
in Katwijk aan Zee staat, kunt u de koepel zien. Wanneer u het bordje Zuidduinen volgt komt u er langs.
Parkeergelegenheid tegenover de tempel.
Vanuit Leiden CS: Bus 37 of 38 naar Vuurbaakplein.
Vanuit Den Haag CS: Bus 90.
Overige informatie:
Voor volledig programma en toelichting op het programma zie: www.soefi.nl
Voor in uw agenda: de volgende Soefidagen zijn op 16
mei en 14 november 2015