Presentatie gemeente Asten

De gemeente Asten is een
plattelandsgemeente in de regio
Zuidoost-Brabant met 16.395
inwoners, verdeeld over de dorpen
Asten, Heusden en Ommel.
Samenwerkingsverband 6 gemeenten
Enkele feiten:
• Start 1 juli 2014
• Gezamenlijk 206.000 inwoners
• Ruim 17.500 bedrijfsvestigingen
• Helmond is een stedelijke
gemeente, overige partners zijn
plattelandsgemeenten.
VTH taken: Omgevingsdienst, Peel of zelf?
Verdeling deskundigheidsgebieden:
Vergunningverlening
Algemeen
Toezicht en Handhaving
1.
Casemanagen
2.
Vergunningverlening
3.
Vergunningverlening
4.
Toezicht en
handhaven
5.
Toezicht en
Handhaven
6.
Toezicht en
Handhaven
7.
Toezicht en
Handhaven
bouwen en
ruimtelijke
ordening
milieu
bouwen en
ruimtelijke
ordening
milieu
bodem
groene
wetten
18.
18.
Afvalwater
Afvalwater
(indirecte
(indirecte
lozingen)
lozingen)
Legenda
Zelf
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
Peel
Veiligheidsregio
Waterschap
8.
Behandelen
juridische
aspecten vv
9.
Behandelen
juridische
aspecten hh
10.
Behandelen
juridische
aspecten
afwijkingsbesluit
11.
Ketentoezicht
12.
Buitengewone
opsporing milieu,
welzijn en infrastructuur
13.
Bouwfysica
14.
Brandveiligheid
15.
Constructieve
veiligheid
16.
Bouwakoestiek
17.
Sloop en
asbest
19.
19.
Bodem,
Bodem,
water
wateren
en
bouwstoffen
bouwstoffen
20.
20.
Externe
Externe
veiligheid
veiligheid
21.
21.
Geluid
Geluid
22.
22.
Groen
Groenen
en
ecologie
ecologie
23.
23.
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
24.
Stedenbouw
& inrichting
openbare ruimte
25.
Exploitatie
en planeconomie
26.
Cultuurhistorie
Voorkeur netwerkorganisatie Peel:
Asten is van mening dat de toenemende bestuurlijke afstand als
gevolg van verdere regionalisering richting Omgevingsdienst
negatieve effecten heeft op:
•
•
•
•
de mogelijkheid tot borging van eigen plaatselijk gemeentelijk
beleid;
het behouden van klantgerichtheid;
het behouden van gebiedskennis en
de grip op bestuurlijke risico’s.
Kenmerken netwerkorganisatie:
•
•
•
•
lichte vorm van samenwerking
ambtenaren blijven in de eigen organisatie, maar werken
structureel samen
niet vrijblijvend, bestuurlijke legitimatie staat hier garant voor
het echte samenwerken moet van onderop vorm krijgen
Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
deelnemende gemeenten blijven volledig zelfstandig en behouden
hun eigen lokale autonomie
sterke punten van de eigen organisatie blijven behouden
kwetsbare punten worden met behulp van andere gemeenten
aangepakt
hoge graad van professionalisering ligt binnen handbereik
deelnemende gemeenten kunnen zonder veel moeite instappen
er is geen verlies van lokale kennis, ‘op maat’ bediening van de
klant blijft
het vergt geen formele inbedding en structuur
medewerkers behouden hun thuisbasis, maar krijgen ook nieuwe
kansen
Nadelen:
•
•
beperkte voordelen van opschaling
samenwerking kost tijd en de terugverdieneffecten zijn voor
betrokken ambtenaren niet direct zichtbaar
Toekomst:
De mogelijkheid om de netwerksamenwerking op het gebied van
VTH op te laten gaan in de GR Peel 6.1!
Vragen?