Abiraterone

Nieuwe ontwikkelingen bij de
behandeling van mCRPC
F. van den Berkmortel
Internist-Oncoloog
Atrium mc Parkstad, Heerlen
18 november 2014
Prostaatcarcinoom: Het ‘nieuwe sexy tumortype’
Prostaat kanker
•
•
Meest voorkomende vorm van
kanker bij mannen in Europa. (Ref 1)
Ongeveer 1 op 6 mannen krijgt
deze diagnose tijdens“Prostate
zijn leven. Cancer
(Ref
is currently one of the most
2)
•
•
•
important problems facing the male
De incidentie en mortaliteit
verschillen tussen depopulation”
verschillende
landen. (Ref 3)
(European Association of Urology, 2010).
PK is de tweede oorzaak van
overlijden door kanker bij de man,
na longkanker. (Ref 4)
In 2008, zeker 70.000 overlijdens
door PK in Europa. (Ref 5)
Proportion of Older Patients with Metastatic Disease and Who Die from Prostate Cancer<br />
Presented By Supriya Mohile at 2014 ASCO Annual Meeting
Relatieve overleving: leeftijd
100%
90%
80%
% overleving
70%
15-54 jaar
60%
55-64 jaar
50%
65-74 jaar
40%
75-84 jaar
>85 jaar
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
jaren na diagnose
• landelijke cijfers 1998-2007; n=80.378
• slechtere prognose voor 75+
• grootste stijging 5 jaarsoverleving in lftcategorie 45-54: 1.8%/jaar*
* Cremers et al Eur J Canc 2010
Relatieve overleving naar stadium
100%
90%
80%
% overleving
70%
stadium I
60%
stadium II
50%
stadium III
40%
stadium IV
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
jaren na diagnose
8
9
10
11
Risicofactoren
LEEFTIJD
ETNICITEIT
Prostaat
Kanker
EXOGENE
FACTOREN
FAMILIALE
GESCHIEDENIS
Prostaat kanker: diagnose
 Rectaal toucher (DRE)
 PSA
 Prostaatbiopsie
 Transrectale
Ultrasonografie (TRUS)
 CT-scan en/of MRI-scan
Behandeling
Gelokaliseerde ziekte (afhankelijk van stadium, Gleason,
comorbiditeit etc)
•
•
•
•
Observatie
Prostatectomie (robot?)
Radiotherapie/Brachytherapie
Androgeen suppressie
Castraat resistent prostaat carcinoom (CRPC)
•
•
•
•
•
Immunotherapie
Chemotherapie
‘Endocriene’ therapie
Radiotherapie
‘Botspecifieke’ therapie
Gelokaliseerde ziekte
Doelen
• Behandeling CRPC:
–
–
–
–
Immunotherapie
Chemotherapie
Nieuwe hormoon therapie
Bot specifieke middelen
• Discussie: Rol van de verpleegkundige bij behandeling
Prostaatcarcinoom: Het ‘nieuwe sexy tumortype’
Oudard S. Cancer Treat Rev (2012)
Castratie resistente prostaatkanker
• Definitie:
• “Progressie van de ziekte, ondanks androgen deprevatie therapie (ADT)”
• Continue stijging van PSA niveaus (3 xPSA in min. 3 wk, 2 ↑ 50% boven nadir),
ondanks lage testosteronspiegel (<50 ng/dl/<1,7 nmol/l), na min.4 wk staken
anti-androgenen
• Progressie van de ziekte of nieuwe nieuwe uitzaaiingen
Saad F et al. Eur Urol 2006, 49:429–440. Hotte & Saad .Curr Oncol. 2010; 17(Supplement 2): S72–S79
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Androgeen
Deprivatie
Therapie
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
progressie tijdens of na docetaxel1,2
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Androgeen
Deprivatie
Therapie
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
progressie tijdens of na docetaxel1,2
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Sipuleucel-T
Hypothesized mechanism of action of sipuleucel-T 2
• Mechanism of action1
– Induces an immune
response targeted against
prostatic acid phosphatase
(PAP)
• Indication1
– For the treatment of
asymptomatic or minimally
symptomatic metastatic
castrate-resistant
(hormone-refractory)
prostate cancer
Antigen-presenting cells are
cultured with PAP-GM-CSF
PAP-GM-CSF is expressed
on the surface of antigenpresenting cells
T lymphocytes recognize
PAP-GM-CSF and are
activated to target PAP and
PAP-GM-CSF
T lymphocytes incite PAPand PAP-GM-CSF-specific
antibodies and both target
tumor cells
PAP = prostatic acid phosphatase; PAP-GM-CSF = prostatic acid phosphatase–granulocyte–macrophage colony-stimulating factor.
1. Provenge Prescribing Information. Dendreon Corporation, 2011.
2. Sonpavde et al. Eur Urol 2012;4:639.
Sipuleucel-T Phase III Trial (IMPACT):
Overall Survival
100
Sipuleucel-T
Placebo
Sipuleucel-T
(n = 341)
21.7
25.8
Median OS
(months)
75
Survival, %
Placebo
(n = 171)
Hazard ratio
0.775
95% CI
0.614–0.979
P
0.02
50
25
0
Median OS Δ: 4.1 months
0
6
12
18
24
30
36
Time, months
Kantoff et al. N Engl J Med 2010;363:411.
42
48
54
60
66
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Androgeen
Deprivatie
Therapie
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
progressie tijdens of na docetaxel1,2
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Docetaxel: Phase III data
•
Patients (n = 1006):
• Progressive, metastatic CRPC
Docetaxel e3w + P
Overall survival
Mitoxantrone + P
Difference (p-value)
18.9 months
16.5 months
2.4 months (p< 0.009)
Time to SRE
NA
NA
NA
Quality of Life response
rate
22%
13%
9% (p = 0.009)
•
Adverse events (% grade 3/4):
• Neutropenia (32%), anemia (5%), alopecia (63%)
•
Other considerations:
• In combination with prednisone
• No data on skelelal related events
Tannock et al. n engl j med 351:15 (2004)
Docetaxel: Phase III data
• 1x 3 weken intraveneus in ziekenhuis toegediend in combinatie
met prednison
.
+2,5 mo
• Haarverlies
• moeheid
• Neutropenie;
neutropene koorts
• Gastro-intestinale
klachten
• Infecties
• Neuropathie
Tannock et al. n engl j med 351:15 (2004)
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
progressie tijdens of na docetaxel1,2
UROLOOG
ONCOLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Cabazitaxel
Phase III TROPIC Study Design
TROPIC Study: Overall Survival
+2,4 mo
TROPIC Study: toxicities
Cabazitaxel (n = 371)
Grade
Neutropenia
Mitoxantrone (n = 371)
All
Grades 3/4
All
Grades 3/4
347 (94%)
303 (82%)
325 (88%)
215 (58%)
Febrile neutropenia
28 (8%)
5 (1%)
Leukopenia
355 (96%)
253 (68%)
343 (92%)
157 (42%)
Anemia
361 (97%)
39 (11%)
302 (81%)
18 (5%)
Thrombocytopenia
176 (47%)
15 (4%)
160 (43%)
6 (2%)
Diarrhea
173 (47%)
23 (6%)
39 (11%)
1 (< 1%)
Fatigue
136 (37%)
18 (5%)
102 (27%)
11 (3%)
Asthenia
76 (20%)
17 (5%)
46 (12%)
9 (2%)
Back pain
60 (16%)
14 (4%)
45 (12%)
11 (3%)
Deaths ≤ 30 days after last
dose of study drug
18 (5%)
9 (2%)
de Bono et al. Lancet 2010;376:1147.
Abiraterone
• Selective, small-molecule inhibitor of CYP17, a critical enzyme in
testosterone synthesis
• Potently blocks androgen biosynthesis at all locations
Testes
↓ Testosterone
↓ Dihydrotestosterone
Prostate
tumor cells
Adrenal gland
↓ Dehydroepiandrostenedione
↓ Androstenedione
↓ Dehydroepiandrostenedione
↓ Androstenedione
De Bono et al. Ann Oncol 2010;21(Suppl 8): Abstract LBA5.
Abiraterone - Phase III
COU-AA-301 Study Design
Phase III COU-AA-301: Overall
survival
100
Abiraterone
Placebo
Survival (%)
80
60
40
20
Median
survival
(months)
Hazard Ratio
P
Abiraterone
14.8
0.66
< 0.0001
Placebo
10.9
0
0
100
200
300
500
400
Days from randomization
600
700
Data update (2011)
15.8 months vs. 11.2 months (4.6 months difference)
HR = 0.74, P  0.0001
de Bono et al. NEJM 2011;364:1995.
Phase III COU-AA-301: Adverse
events
Abiraterone
(n = 791)
Placebo
(n = 394)
All Grades
Grades 3/4
All Grades
Grades 3/4
Fluid retention
30.5%
2.3%
22.3%
1.0%
Hypokalemia
17.1%
3.8%
8.4%
0.8%
LFT abnormalities
10.4%
3.5%
8.1%
3.0%
Hypertension
9.7%
1.3%
7.9%
0.3%
Cardiac disorders
13.3%
4.1%
10.4%
2.3%
LFT, Liver function test.
de Bono et al. N Engl J Med 2011;364:1995.
Summary: abiraterone after
chemotherapy
•
Patients (n= 1195):
• Progressive, metastatic CRPC
• 1 or 2 failed chemotherapies including docetaxel
Abiraterone + P
Overall survival
Time to SRE
Time to pain progr.
Placebo + P
Difference (p-value)
15.8 months
11.2 months
4.6 months (p< 0.0001)
301 days
150 days
151 days (p = 0.0006)
225
142
83 days (p = 0.0056)
•
Adverse events (% grade 3/4):
• Fluid retention (2.3%), hypokalemia (3.8%), hypertension (1.3%), cardiac
disorder (4.1%)
•
Other considerations:
• In combination with prednisone
De Bono et al. N Engl J Med. 364(21):1995-2000 (2011)
Enzalutamide (MDV3100)
• A second generation antiandrogen
– Androgen receptor
antagonist
• Blocks binding of DHT to
androgen receptor
• Inhibits nuclear
translocation of androgen
receptor and binding to DNA
DHT: dihydrotestosterone
Enzalutamide
Enzalutamide
Phase III AFFIRM Trial Study Design
Scher et al. N Engl J Med 2012: 1187-97
AFFIRM Trial: Overall Survival
AFFIRM Trial: Time to SRE
De Bono et al. J Clin Oncol 2012;30(suppl.): abstr 4519 and accompanying presentation.
AFFIRM Trial: Adverse events
Total events
Grade ≥ 3 events
Enzalutamide
(n = 800)
Placebo
(n = 399)
Enzalutamide
(n = 800)
Placebo
(n = 399)
Adverse events
98.1%
97.7%
45.3%
53.1%
Serious adverse events
33.5%
38.6%
28.4%
33.6%
Discontinuations due to
adverse events
7.6%
9.8%
4.6%
7.0%
Adverse events leading
to death
2.9%
3.5%
2.9%
3.5%
Cardiac disorders
6.1%
7.5%
0.9%
2.0%
Myocardial infarction
0.3%
0.5%
0.3%
0.5%
LFT abnormalities*
1.0%
1.5%
0.4%
0.8%
Seizure
0.6%
0.0%
0.6%
0.0%
Adverse events of interest
*Includes terms hyperbilirubinemia, AST increased, ALT increased, LFT abnormal, transaminases increased,
Scher et al. J Clin Oncol 2012;30(suppl 5): abstr LBA1 and accompanying presentation.
and blood bilirubin increased.
Summary: Enzalutamide
•
Patients (n= 1199):
• CRPC patients
• 1 or 2 failed chemotherapies including docetaxel
Enzulatamide
Placebo
Difference (p-value)
Overall survival
18.4 months
13.6 months
4.8 months (p < 0.0001)
Time to SRE
16.7 months
13.3 months
3.4 months (p < 0.0001)
43%
18%
25% (p < 0.001)
Quality of Life
improvement
•
Adverse events (% grade 3/4):
• Less than placebo (45% vs. 53%)
•
Other considerations:
• Can pass the bbb, lead to some seizures: (grade 3/4: 0.6%)
Wat betekent dit voor
verpleegkundige?
Orale therapie
•
•
•
•
Correct gebruik
Compliance
Interactie andere medicamenten
‘Andere’ bijwerkingen: hypertension, oedeem,
elektroliet stoornissen, insulten
(abi: zonder voedsel, enz: maakt niet uit)
(12 wk a 2 wk bij abi)
Verpleegkundige zorg
Abiraterone
• Inname: nuchter
• 1000 mg (4 tabl)
• Met prednison
• Bijwerkingen: RR-Koedeem
• Interactie: CYP2D6
metaboliseerders bijv
metoprolol, pijnstillers
(evt dosisverlaging)
Enzalutamide
• Constante inname
• 160 mg (4 tabl)
• Zonder prednison
• Bijwerkingen: insulten
• Interactie: mn Cyp2C8
(gemfibrozil:minder
werking enza); CYP3A4
metaboliseerders
(mindere werkzaamheid)
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
Abirateron
progressie
tijdens of na docetaxel1,2
Enzalutamide
ONCOLOOG
UROLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Abiraterone
Phase III COU-AA-302 Study Design
Phase III COU-AA-302: PFS
Phase III COU-AA-302: Overall Survival
*O’Brien-Fleming boundary used; †Data cut off 12/20/2011; ‡Nominal significance level 0.0008.
Ryan et al. J Clin Oncol 2012;30(suppl.):abstr LBA4518 and accompanying presentation.
Phase III COU-AA-302: Adverse Events
Patients with Grade 3/4 adverse events (%)
Abiraterone
Placebo
Hypertension
3.9
3.0
Hypokalemia
2.4
1.9
ALT ↑
5.4
0.7
AST ↑
3.0
0.9
Ryan et al. J Clin Oncol 2012;30(suppl.):abstr LBA4518.
Summary: abiraterone before
chemotherapy
•
Patients (n = 1017):
• Asymptomatic or mildly symptomatic metastatic CRPC with no prior
cytoxic chemotherapy
Abiraterone + P
Placebo + P
Difference (p-value)
Overall survival
34.7
30.3 months
(p = 0.027)
Time to SRE
NA
NA
NA
12.3 months
10.9 months
P = 0.0053
Time to ECOG PS
deterioration
•
Adverse events (% grade 3/4):
• Fluid retention (3.9%), hypokalemia (2.4%), elevated ALT (5.4%), elevated AST
(3.0%)
•
Other considerations:
• In combination with prednisone (long term use may increase the risk on
osteoporotic fractures)
ESMO 2014; abstract
Phase III PREVAIL Trial Study Design
N Engl J Med 2014; 371:424-433July 31, 2014DOI:
10.1056/NEJMoa1405095
Clinicaltrials.gov identifier # NCT01212991.
Summary: enzalutamide before
chemotherapy
•
Patients (n = 1717):
• Asymptomatic or mildly symptomatic metastatic CRPC with no prior
cytoxic chemotherapy
Enzalutamide
Placebo
Difference (p-value)
Overall survival
32.4
30.2 months
(HR 0.71)(p<0.01)
Time to SRE
31.1
31.3
P<0.001
11.3 months
5.6 months
P = 0.001
Time to decline FACT-P
•
Adverse events (% grade 3/4):
• hypertension (7%), Back pain (3%), cardiac event (3%), seizure (<1%)
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
Abirateron
progressie
tijdens of na docetaxel1,2
Enzalutamide
ONCOLOOG
UROLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Verpleegkundige zorg
Abiraterone
• Inname: nuchter
• 1000 mg (4 tabl)
• Met prednison
• Bijwerkingen: RR-Koedeem
• Interactie: CYP2D6
metaboliseerders bijv
metoprolol, pijnstillers
(evt dosisverlaging)
• “botgezondheid”
Enzalutamide
• Constante inname
• 160 mg (4 tabl)
• Zonder prednison
• Bijwerkingen: insulten
• Interactie: mn Cyp2C8
(gemfibrozil:minder
werking enza); CYP3A4
metaboliseerders
(mindere werkzaamheid)
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
Abirateron
progressie
tijdens of na docetaxel1,2
Enzalutamide
ONCOLOOG
UROLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Slide 24
Presented By Supriya Mohile at 2014 ASCO Annual Meeting
Botuitzaaiingen
• Botuitzaaiingen komen voor in +/- 90% van alle mannen met CRPC
• Heeft negatief effect op overleving
• Kan leiden tot serieuze morbiditeiten, zoals
• Pijn
• Pathologische fracturen
• Ruggemerg compressie
• Beenmerg falen
Saad F et al. Eur Urol 2006,
49:429–440.
Hotte & Saad .Curr Oncol.
2010; 17(Supplement 2): S72–
Huidige bot-specifieke therapiën
• Pijnbestrijding
– Beta-straling
• Strontium
• Samarium
• Uitstel van SRE’s
– Bisfosfanaten
– Denosumab
• Geen effect op overleving
Strontium/Samarium
• Gefocust op plekken van Calciumbehoefte
• Sterk effect op pijn
• Geen (consistente) overlevingseffecten
• Leidt tot myelosupressie
Goyal et al. Cancer Letters 2012
Denosumab
Fizazi et al. Lancet 2011;377:813.
Denosumab: data after
chemotherapy
•
Patients (n= 1904):
• Metastatic CRPC patients with no prior bisphosphonate use
• ≥ 1 bone metastases
Denosumab
Zoledronic acid
Difference (p-value)
Overall survival
19.4 months
19.8 months
NA (p = 0.61)
Time to SRE
20.7 months
17.1 months
3.6 months (p = 0.008)
NA
NA
NA
Quality of Life
improvement
•
Adverse events (% grade 3/4):
• Renal (15%), hypocalcemia (14%), osteonecrosis of the jaw (2%)
•
Other considerations:
• Denosumab is administered subcutaneously
Fizazi et al. Lancet 2011;377:813.
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
Abirateron
progressie
tijdens of na docetaxel1,2
Enzalutamide
ONCOLOOG
UROLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
Radium 223
20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra
Korte introductie
Alpha vs. beta radiation
Nilsson S, et al. Presented at
the American Society for Radiation
Oncology annual meeting. 2010;
Poster 2385.
Radium-223 Mode of Action is Localized
(Compared with β-emitters)
Range of β-particle
(large volume)
Bone marrow
Range of α-particle
(small volume)
Tumor
Radium-223
Bone
Bone surface
1. Henriksen et al. Cancer Res 2002;62:3120.
2. Nilsson et al. Presented at: American Society for Radiation Oncology annual meeting 2010; poster 2385.
Presentatie EAU
Radium 223
Phase III: ALSYMPCA
Parker C, et al. J Clin Oncol. 2012;30(suppl). Abstract LBA4512.
Radium 223
ALSYMPCA: Overall Survival
Parker C, et al. J Clin Oncol. 2012;30(suppl). Abstract LBA4512.
ALSYMPCA: Overall Survival by
Prior Docetaxel Use
Parker C, et al. J Clin Oncol. 2012;30(suppl). Abstract LBA4512.
Radium 223: ALSYMPCA: Time to SRE
Parker C, et al. J Clin Oncol. 2012;30(suppl). Abstract LBA4512.
ALSYMPCA: Adverse Events of Interest
Patients with adverse events (AEs), n (%)
All Grades
Grades 3 or 4
Radium-223
dichloride
(n = 600)
Placebo
(n = 301)
Radium-223
dichloride
(n = 600)
Placebo
(n = 301)
187 (31.2)
92 (31)
77 (13)
40(13)
30 (5)
3 (1)
13 (2)
2 (1)
69 (11.5)
17 (5.6)
39 (6.5)
6 (2)
Bone pain
300 (50)
187 (62)
125 (21)
77 (26)
Diarrhea
151 (25)
45 (15)
9 (1.5)
5 (1.7)
Nausea
213 (35.5)
104 (35)
10 (2)
5 (2)
Vomiting
111 (18.5)
41 (14)
10 (2)
7 (2)
108 (18)
64 (21)
6 (1)
4 (1)
Hematologic
Anemia
Neutropenia
Thrombocytopenia
Non-hematologic
Constipation
Parker C, et al. J Clin Oncol. 2012;30(suppl). Abstract LBA4512.
Radium 223
•
Patients (n= 921):
• Symptomatic CRPC with ≥ 2 bone metastases
• Previous docetaxel or unfit for docetaxel
Radium 223
Placebo
Difference (p-value)
Overall survival
14.9 months
11.3 months
3.6 months (p = 0.00007)
Time to SRE
15.6 months
9.8 months
5.8 months (p < 0.0001)
27%
18%
p < 0.05
Quality of Life
improvement
•
Adverse events (% grade 3/4):
• Thrombocytopenia (6%), neutropenia (2%)
•
Other considerations:
• Radium can be given in combination with bisphosphonates
• Radium showed less (serious) adverse events than placebo
• Minimaal effect op PSA
Parker et al. J Clin Oncol 2012;30(suppl.): abstr LBA4512.Parker et al.
Poster 898PD ESMO 2012
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
Abirateron
progressie
tijdens of na docetaxel1,2
Enzalutamide
ONCOLOOG
UROLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
* En chemotherapie klinisch niet geïndiceerd is.
Opm: dit schema toon t het beeld van ziekteprogressie zoals deze frequent optreedt. Er zijn echter ook mannen die bij diagnose gemetastaseerde
prostaatkanker hebben: hun behandel schema is afwijkend van bovenstaand schema.
1. SmPC abirateron, 2. SmPC enzalutamide
E3805 – CHAARTED Treatment
Presented By Christopher Sweeney at 2014 ASCO Annual Meeting
OS by extent of metastatic disease at start of ADT
Presented By Christopher Sweeney at 2014 ASCO Annual Meeting
Landschap: NU
Progressie prostaatkanker
Sipuleucel-T
Abirateron/Enzalutamide: bij
geen of milde klachten na falen
ADT1*
Abirateron/ Enzalutamide/cabazitaxel:
Abirateron
progressie
tijdens of na docetaxel1,2
Enzalutamide
ONCOLOOG
UROLOOG
Androgeen
Deprivatie
Therapie
overlijden
Docetaxel
behandeling na
LHRH agonisten /
anti-androgenen
lokale
behandeling
Docetaxel:
gemet. en hoge
ziekte last bij
diagnose
Radium 223: symptomatische botmeta’s en geen viscerale
meta’s
Tijd
Botondersteunende therapie
VRAGEN ?