INSCHRIJVEN VAKANTIE SPEKTAKEL 2014 – DO/VR

INSCHRIJVEN VAKANTIE SPEKTAKEL 2014 – DO/VR
Inleveren : tot 23 augustus: van Zuijlenstraat 1 (hoek AH/flats)
Van 23 tot maandag 25 augustus 16:00 uur in de tent.
1 kind per formulier
Naam kind:
Straat+huisnummer:
Woonplaats:
Ik wil meedoen met
Survival op donderdag 28 augustus 12u-16u
Speurtocht op vrijdag 29 augustus 10u-12u
Ik wil graag samen met…
(voor-+achternaam)
(bijv. een broertje, zusje of vriendje; dan tegelijk formulier inleveren!)
Mail adres ouders/verzorgers:
Telefoonnummer ouder/verzorger:
Mobielnummer ouder/verzorger:
Voor de ouders/verzorgers:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer+mobiel:
Mailadres:
Ik wil een groep begeleiden tijdens de 0 Survival 28 augustus 12-16 uur
0 Speurtocht 29 augustus 10-12:30uur
Let op: Bij tekort aan begeleiders moeten we kinderen teleurstellen!
Inleveren tot 23 augustus: van Zuijlenstraat 1 (hoek AH/flats) en anders tot
maandag 25 augustus tot 16 uur bij de tent.