Jagers-verzamelaars en de agrarische revolutie

1
Het leven van jagers-verzamelaars en
de argrarische revolutie
Hoofd!uk 1.1.1 + 1.1.2
© meneervanempel.nl
2
Filmpjes
3
Het ontstaan van de mens
Homo habilis (2,5 miljoen jaar geleden): eerste
menssoort
Homo sapiens (140.000 jaar geleden in Afrika)
80.000 v.chr. Azië
40.000 v.chr. Europa (ijstijd 120.000-10.000
v.chr.)
4
Homo sapiens
Denkende mens
Verder dan andere soorten:
* gevarieerde materialen
* kunst
5
Jagers-verzamelaars
Nomaden
Groepen van 20-30 mensen
Geen grote hiërarchische verschillen
Rollen man en vrouw
Groepen ruilen
6
De agrarische revolutie
Oorzaak: verandering klimaat (12.000 v.c.)
Gevolg: wonen op dezelfde plek
Aanleiding: Nieuwe klimaatverandering
Gevolg: Boerenbestaan (sedentair bestaan)
7
Ontstaan dorpen
Oorzaak: argrarische revolutie
Gevolgen:
•
Toename bevolking
•
7500 v.c. veeteelt
•
Sociale verhoudingen
8
Tijden
Nieuwe steentijd (11.000 v.c.)
Bronstijd (3000 v.c.)
Ijzertijd (1200 v.c.)
9
10
Huiswerk
Donderdag 4 september
Maken vragen werkwijzer 3 t/m 10