Hé daar, is er niemand thuis?

Hé daar, is er niemand thuis?
Hé daar, is er iemand thuis? - Hé daar, zie je mij niet staan?
canon
b2
&b 2 ˙
1
˙
Hé
daar,
œ œ œ
is
er
bœ œ œ œ U
b
˙
&
4
de
-
ze
kluis?
œ
t. uit de19e eeuw
m. Thomas Ravenscroft (ca. 1583-1635)
U
˙
2
nie - mand thuis?
Ϫ
3
To
-
œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ
to - ve - naar
Woont er soms een
œ
ve - naar
œ
˙
doe
o
in
U
˙
-
pen!
Tekstvariant:
Hé daar, zie je mij niet staan?
Als je niet naar buiten komt dan moet ik gaan.
't Is hier koud en donker!
Zie ook:
- Hé, ho, span de wagen aan! (1), canon,
- Hé, ho, span de wagen aan! (2)/ Heho, spann den Wagen an! / Hey ho, nobody at home?, canon.
ook opgenomen in Over de Stroom
uitg. Christofoor, Zeist
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland