No. 7 vrijdag 21 november

No. 7 vrijdag 21 november
Sinterklaas
De hele school is in sinterklaassfeer gebracht door een aantal hulpvaardige ouders. Bij de kinderen loopt de
spanning al op. Zou hij weer komen?
Wíj hebben ondertussen uit zeer betrouwbare bron vernomen dat de goedheiligman ook dit jaar De Opstap
aan zal doen. Wij vieren de verjaardag van Sinterklaas op 5 december. De school is ’s ochtends vroeg dicht.
Samen wachten we achter het hek op Sinterklaas. Natuurlijk zingen wij uit volle borst. Wanneer Sinterklaas is
ingehaald, gaan we de school in. Hij zal dan de groepen 1 t/m 4 bezoeken. De groepen 5 t/m 8 geven elkaar
een surprise.
Groep 7/8 naar zorgboerderij geweest
In het kader van het thema “De Gezonde School” zijn er in de bovenbouw verschillende onderdelen aan de
orde gekomen. Zo zijn we o.a. op woensdag 12 november naar zorgboerderij It Aventoer geweest. We hebben
er een rondleiding gekregen van een werknemer en een bewoner.
Tijdens de rondleiding hebben we gezien wat de bewoners allemaal aan het doen zijn tijdens een dag ‘werken’
op de boerderij. We konden vragen stellen en met een aantal bewoners een gesprekje voeren. Ook hebben
we gezien welke zorg de bewoners krijgen en geven. Zo zorgen de bewoners voor de dieren en krijgen ze de
zorg die zij nodig hebben. We hebben veel gezien en geleerd en willen daarvoor It Aventoer bedanken!
Schema Eva
Eva Visser is elke week één dagdeel op school. Voor contact of een afspraak kunt u mailen naar [email protected] of bellen naar haar werktelefoon: 06-12167602.
Leerlingenraad
De leerlingenraad, die dit jaar bestaat uit Lyann, Sioban, Martijn en Jelke, heeft op
11 november voor het eerst vergaderd. We hebben o.a. gesproken over de
besteding van het geld van de Jantje Betonactie. Ideeën genoeg!
De raad kwam zelf met het onderwerp “toiletgebruik”. We constateerden dat
sommige kinderen er toch wel eens een potje van maken. Fijn om te zien dat
kinderen bereid zijn elkaar hier op aan te spreken!
Op onze site hebben we een kopje ”Leerlingenraad” aangemaakt. Hierop is het
verslag van de vergadering te lezen.
MR
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van de voorzitter van de MR, Johannes Veenstra. Na twee
zittingstermijnen moest hij zijn plek in de MR opgeven. We hebben Willem Bruining bereid gevonden om de
plek van Johannes over te nemen. We heten Willem van harte welkom in de MR en danken Johannes
nogmaals voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Foto’s op de site
Het thema “De Gezonde School” is inmiddels alweer achter de rug. We hebben het afgesloten met een
presentatie van de kinderen aan elkaar. Op onze site vindt u twee mapjes met foto’s, eentje onder de naam
“Schoolontbijt” en de ander met de titel “thema Gezonde School”. Zeker de moeite van het bekijken waard!
Aanwezigheid meester Ids
Op het onderstaande rooster is te zien, wanneer ik op De Opstap aanwezig ben.
even weken
maandag
Opstap
Opstap
dinsdag
MdeV
Opstap
woensdag
Opstap
donderdag
Opstap
MdeV
vrijdag
MdeV
dinsdag
Opstap
MdeV
woensdag
MdeV
donderdag
MdeV
Opstap
vrijdag
Opstap
oneven weken
maandag
Opstap
Opstap
Ook ben ik telefonisch bereikbaar op de Master de Vriesskoalle (0511-463112) of mobiel (06-12984442).
Belangrijke data komende periode
27 november Brede Scholenoverleg Trynwâlden
01 december Directieberaad meester Ids
05 december Verjaardag Sinterklaas
13 december Oudpapieractie
Reacties of een bijdrage voor OpStapel? Het is welkom op [email protected]
Kijk ook op www.obs-de-opstap.nl