Nieuwsbrief week 50

Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
week 50 | 4 december 2014
Algemeen nieuws
Informatieavond over andere schooltijden
Uw kind heeft vandaag een uitnodiging meegekregen
voor de informatieavond over andere schooltijden op
woensdagavond 10 december.
Levert u het strookje uiterlijk maandag 8 december in.
Berichten uit de groepen
Roombeek groep 1
Afgelopen vrijdagochtend hebben we een erg leuke
ochtend gehad, het was namelijk pietenochtend. Veel
leerlingen waren échte pieten! We hebben pepernoten
gebakken, mutsen gemaakt, gegymd in het speellokaal
en sint- en pietspelletjes gedaan op het grote scherm in
groep 2. Wij vonden het een geslaagde ochtend.
Ouders, bedankt voor de hulp.
Kerstmarkt op OBS Roombeek; hulp
gevraagd!
Op 17 december organiseren we op beide vestigingen
een kleine kerstmarkt. De opbrengst ervan willen we
gebruiken voor de inrichting van de pleinen.
We willen graag koekjes, wafels en andere lekkernijen
gaan verkopen. Wie helpt ons?
U kunt zich aanmelden bij de schoolleiding.
Kerstherberg: hulp gevraagd!
We hebben nog niet voldoende ouders die ons helpen
bij de Kerstherberg op 18 december. Wie wil iets
lekkers koken voor de Kerstherberg? Wie wil tijdens die
avond helpen?
U kunt zich aanmelden bij meneer Martin, juf José,
meneer Tim, juf Joyce of de schoolleiding.
Mailadressen
We hebben van bijna alle ouders het
e-mailadres. Dit is voor ons erg handig, omdat we veel
post via de mail aan u toe zullen sturen.
U heeft vorige week een controlemail ontvangen. Als dit
niet het geval is of u heeft uw e-mailadres nog niet
doorgegeven op school, laat ons dat dan weten!
Stichting Leergeld
Als u recht hebt op een bijdrage van Stichting Leergeld,
doe dan nu een aanvraag.
Het dossiernummer dat u krijgt, levert u op school in!
De spanning stijgt, morgen is het zover.....we mogen
Sinterklaas verwelkomen in de klas. Misschien heeft hij
wel een cadeautje voor de leerlingen meegebracht, we
zullen het morgen zien!
Tussen alle Sinterklaasdrukte door zijn we natuurlijk
ook nog gewoon aan het werk. We kennen het cijfer 10,
daar oefenen we deze week mee. Ook zijn we druk met
werkjes, we maken een pietenmuts, doen een werkblad
over tellen, leren versjes en zingen liedjes.
En Jay heeft ook nog een boekje voorgelezen.
Roombeek groep 2
Morgen komt sinterklaas echt bij ons op school!
We zijn helemaal klaar met de voorbereidingen.
Ons Sinterklaaskasteel is nog mooier geworden, we
hebben er Pieten, een Sinterklaas, cadeautjes, bomen
en schoorstenen bij gemaakt. Door die schoorsteentjes
kregen we vorige week echt iets in ons huisje!
De rommelpieten waren geweest... sjonge wat was het
een rotzooi in de klas!
Gelukkig zijn de groep 2 kinderen goed in opruimen dus
het klusje was snel weer geklaard. We hebben ook een
aantal keren met juf Karen bij de piano gezongen, dat
was ook een feestelijk begin van de dag.
Er waren ook nog twee kinderen jarig in onze groep,
Cynthia en Shaqueel zijn 5 jaar geworden.
Van Shaqueel kregen we echte zakjes van Sinterklaas
met lekkers erin, en Cynthia had met papa heel mooie
cakelolly's gebakken. Kortom het was ontzettend
gezellig. Morgen nog de grote dag, en na het weekend
komt de kerstboom alweer in de klas.
Wat is december toch een leuke maand!
Deppenbroek groep 1/2
Roombeek groep 3
Sinterklaas
We zijn de afgelopen weken erg druk geweest met
Sinterklaas. We hebben tekeningen gemaakt, een
werkboekje en we hebben zelfs ons eigen verlanglijstje
geschreven.
Maandag hebben de kinderen Sinterklaas op een paard
uitgeknipt en deze daarna op het dak geplakt.
Donderdag 4 december worden de kinderen van groep
3 en 4 nog getest of ze zelf ook een echte Piet kunnen
zijn. Tijdens de pietenmiddag worden er pepernoten
gebakken, mutsjes gemaakt en maken de kinderen een
eigen pietenpaspoort, ze mogen geschminkt worden en
laten zien hoe behendig ze zijn tijdens de pietengym.
We weten zeker dat Sinterklaas erg trots zal zijn op de
pietjes van groep 3 en 4.
Rommelpieten
De rommelpieten zijn ook weer langs geweest. Wat
hebben ze er weer een troep van gemaakt. De kinderen
van groep 3 zijn wel 15 minuten bezig geweest met
opruimen. Gelukkig hadden de rommelpieten nog wel
een heel mooi cadeau achtergelaten. We hebben nu
een hele bak vol buitenspeelgoed, waar we in de pauze
leuk mee kunnen spelen.
Rekenen
Met rekenen hebben we de afgelopen dagen geleerd
hoe we de hele uren af kunnen lezen van een klok. Ook
zijn we bezig geweest met het rekenen met geld. De
kinderen mochten dingen kopen en verkopen en
moesten dit dan gepast betalen.
Veilig Leren Lezen
Kern 5 is al weer bijna uit. En zijn weer veel nieuwe
woorden geleerd, namelijk: jas, riem, bijl, hout en vuur.
Volgende week kunnen de kinderen laten zien of ze de
afgelopen periode weer vooruit gegaan zijn bij het lezen
van de veilig en vlot woorden.
Pietentraktatie
Robin was afgelopen maandag jarig en hij heeft groep 3
getrakteerd op een echte zwarte pieten traktatie. Daar
is hij vast erg druk mee geweest en het was erg lekker!
Sinterklaas
Morgen is het zover. Sinterklaas komt bij ons op school.
Wij verwachten alle kinderen om 8.20 uur in de klas. U
als ouder bent van harte uitgenodigd om ook een kijkje
in de hal te nemen.
Thematisch werken
Ook hier is het thema Sinterklaas. De kinderen mogen
zelf een toneel stukje bedenken met de titel: Waar is
het paard van Sinterklaas? Hieronder een foto van Liena
en Kooshan.
Deppenbroek groep 3/4
Pietenochtend
Vorige week vrijdag hebben we een pietenochtend
gehad. Het was erg gezellig en alle kinderen hebben
hun best gedaan om hun diploma te halen. Wij willen
ook graag alle ouders bedanken die ons geholpen
hebben!
Liena en Kooshan
Strooipieten
De strooipieten zijn ook bij ons in de klas geweest.
Roombeek groep 4
Tijdens het tutorlezen wordt er heel goed geoefend en
het leestempo van de kinderen is gegroeid!De tutoren
zijn meesters en juffen in de dop.
Vanmiddag hebben de kinderen van groep 3 en 4
pietenmiddag gehad. We hebben pepernoten
gebakken, een pietenmuts en pietenkraag gemaakt, een
pietenpaspoort en pietengym. Het was een gezellige
middag.
De themawoorden worden goed geoefend in huis. Ook
deze week zijn er 19 leerlingen die een 10 hebben
gehaald! Met dank aan de ouders.
Roombeek groep 5/6a
Alle kinderen hebben hun pietendiploma gehaald!
Sinterklaas
Vorige week dinsdag zijn de strooipieten bij ons langs
geweest. Dit was erg gezellig. Morgen komt Sinterklaas
in de groep. Iedereen heeft Sinterklaas geholpen, door
het maken van een surprise en een gedicht. De
surprises mogen morgenvroeg alvast naar de klas
gebracht worden. De bonnetjes moeten ingeleverd
worden bij meneer Tim.
Thematisch werken
We ronden het thema Oost-Nederland bijna af. Dit
doen we door een quiz. Ieder groepje heeft een aantal
vragen moeten beantwoorden. Nu gaan we een quiz
doen en zo kunnen we kijken welk groepje het meest
weet over het thema Oost-Nederland.
Ook krijgen ze volgende week een toets over de 5
vragen.
Rekenen
Groep 5 is bezig met het meten van afstanden. Ook het
klokkijken komt steeds weer terug. Vooral het verschil
tussen twee klokken vraagt veel oefening.Groep 6 is
bezig met afmetingen. Het verschil tussen centiliter en
milliliter is best lastig. Ook de breuken komen steeds
weer terug. Dit gaat steeds beter.
In de rekenles van groep 5 hebben de kinderen elkaar
opgemeten: armlengte, omvang, beenlengte, totale
lengte. De maten kloppen vaak tot op de centimeter.
Goed voor een maatkostuum.
Deppenbroek groep 5/6
Als de schoen gezet is en er zitten pepernoten in, dan
maak je er tijdens de rekenles een meetkundig figuur
van: een driehoek of een rij. En dat was niet eens de
rekenopdracht.
Iris en Tamar zijn twee actieve kinderen. Ze waren al
geruime tijd bezig met hun spreekbeurt. De spreekbeurt
gaat over de hamster (van Iris). Woensdag was het
zover en het verliep prima. Alle kinderen kennen nu de
hamster en weten hoe zij verzorgd moet worden.
Groep 5 meet de oppervlakte en omtrek van letters. Dat
doen ze door de hokjes te tellen. Maar niet alle letters
hebben hele hokjes. Ook daar weet nu groep 5 een
oplossing voor. Als verwerking tekenen de kinderen hun
naam en tellen de hokjes. Zo ziet Iris haar naam en dan
is het een kwestie van handig tellen.
Vandaag hebben de kinderen van beide groepen de
taaltoets gedaan. Dat doen we normaal op vrijdag,
maar dan hebben we Sinterklaaszaken aan ons hoofd.
Ook deed groep 5 de rekentoets. Sinterklaas zal blij zijn
met de uitslag, want hij komt alles te weten.
Sinterklaas
In groep 6/7 zijn lootjes getrokken. De kinderen moeten
een gedicht en surprise maken. Vrijdagochtend gaan we
in de kring de cadeautjes aan elkaar geven.
We zijn benieuwd naar wat de Sint ons brengt!
Thematisch werken
Voor dit thema bevinden wij ons in Oost-Europa.
Via het blog kun je zien wat we doen:
http://oosteuroparoombeek.blogspot.nl/. Het blog
moet nog gevuld worden met opdrachten die de
kinderen hebben uitgevoerd.
De bedoeling van dit thema is dat de kinderen een
reisbureau opzetten voor Oost-Europa.
In de laatste week voor de vakantie worden de
reisbureaus gepresenteerd. De kinderen kunnen bij
elkaar op bezoek en mogen elkaar beoordelen.
Daarnaast zijn er natuurlijk weer vijf vragen gemaakt.
Deze vragen zijn:
Hoe is het weer in Oost-Europa?
Wat is het Communisme?
Welke delfstoffen zitten er in de bodem?
Wat is het meest voorkomende beroep in Oost-Europa?
Waardoor werd Europa verdeeld en hoe lang heeft dit
geduurd?
Roombeek groep 6/7b
Oefensoftware rekenen
Via www.ql-ct.nl/platform kunnen de kinderen nu
ook oefen met de oefensoftware van onze methode
pluspunt. De weken tot aan de vakantie moeten de
kinderen de oefeningen van blok 5 maken.
Mocht de snelkoppeling thuis niet werken dan kunnen
de kinderen op school hiermee aan de slag.
Roombeek groep 7a/8
Klassenvertegenwoordiger
Door de drukke bezigheden van de laatste weken
hebben we de verkiezing van klassenvertegenwoordiger
opgeschoven naar de laatste week voor de
kerstvakantie.
Onze groep stuurt twee vertegenwoordigers naar de
kinderraad. Één uit groep 7 en één uit groep 8. Zij
mogen in een korte aankondiging aan de klas vertellen
waarom zij denken dat zij de beste vertegenwoordigers
van de klas zijn.
Spreekbeurten
De spreekbeurten verlopen voorspoedig. Er wordt veel
aandacht besteed aan de prezi's. Het belangrijkste is dat
de kinderen weten waar ze het over hebben en hun
verhaal grotendeels kunnen vertellen.
Engels
Groep 7 kan via www.ql-ct.nl/platform tevens
oefenen met Engels. Wanneer ze op het blokje
methodesoftware klikken kunnen ze vervolgens kiezen
voor Take it Easy, onze methode voor Engels.
Ook hierbij geldt: werkt de snelkoppeling thuis niet dan
kunnen ze er op school mee aan de slag.
Huiswerk
Vanaf deze week kunnen de kinderen op qlict/platform
ook oefenen met rekenen. Verschillende oefeningen die
wij dit blok in de klas doen kunnen de kinderen thuis
ook oefenen.
Zwemmen
Complimenten voor heel groep 7 en 8, want het fietsen
van en naar het zwembad gaat erg goed. Er wordt heel
gedisciplineerd gefietst. Het besef dat op de fiets
veiligheid voorop staat is bij iedereen aanwezig en dat is
voor de juffen en meneren heel fijn om te zien.
Tip: het is verstandig om de kinderen vanaf nu een muts
mee te geven naar het zwembad. Afgelopen woensdag
waren voor het eerst op de terugweg onze haren
bevroren door de kou.
Deppenbroek groep 7/8
Afgelopen dinsdag heeft groep 8 de NIO test gehad. Dit
is een test die de intelligentie meet bij kinderen. Alle
leerlingen waren erg geconcentreerd aan het werk en
iedereen deed zijn uiterste best!
De groep is ook druk bezig met thematisch werken. Het
thema van deze periode is Oost-Europa.
De leerlingen zijn bezig hun eigen reisbureau in te
richten en het is de bedoeling dat alle kinderen een
presentatie geven over dit onderwerp.
Vrijdag is het weer zover. Sinterklaas komt op school en
de kinderen van groep 7/8 geven elkaar een leuk
cadeautje. Natuurlijk zijn ze erg druk geweest met de
surprise en het gedicht!
Ook het dansje voor Sinterklaas is goed ingestudeerd!!
Verjaardagen
02-12
06-12
06-12
09-12
09-12
12-12
13-12
13-12
14-12
15-12
17-12
Shaqueel groep 2
Liena groep 3
Jazmirah groep 1
Zoë groep 1
Berra groep 2
Seymen groep 2
Kaya groep 4
Xamira groep 6
Asude groep 3
Faye groep 2
Muhammed groep 6
Agenda
05-12
10-12
17-12
18-12
22-12
22-12
23-12
Sinterklaasfeest, leerlingen ’s middags vrij
Uitnodiging andere schooltijden
Kerstmarkt in school
Kerstviering, leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie (22-12 t/m 02-01-2015)
Basketbaltoernooi
Basketbaltoernooi
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
“KOMT ER EEN CONTINUROOSTER OP
OBS ROOMBEEK?”
“WAT IS EEN CONTINUROOSTER?”
“IK WIL MEER INFORMATIE EN DAN PAS KAN IK BEOORDELEN HOE IK
EROVER DENK!”
Veel ouders hebben gereageerd op de vragenlijst over de schooltijden op OBS Roombeek. Veel ouders zitten ook
met vragen.
Daarom organiseren we een informatieavond op WOENSDAG 10 DECEMBER.
Tijdens deze avond geven directeuren van twee andere Consentscholen informatie over verschillende
continuroosters en zal iemand van de Kijkdoos informatie geven over de mogelijkheden binnen de kinderopvang.
Dit is uw kans om alle vragen te stellen die u heeft!
DATUM
TIJD
EINDTIJD
PLAATS
:
:
:
:
10 DECEMBER 2014
INLOOP VANAF 19.15 UUR, START OM 19.30 UUR
20.30 UUR
VESTIGING DEPPENBROEK, ZAANSTRAAT 22
Let op: tijdens deze avond wordt geen beslissing genomen of we wel of niet overgaan tot een
continurooster. In februari 2015 gaan we de beslissing nemen!
Meer informatie, foto’s en voorgaande nieuwsbrieven vindt u op www.roombeekschool.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via [email protected]