Folder Lievensmissie website - lievensmissie – ranchi – india

DE LIEVENSMISSIE
RANCHI - INDIA
Sedert 2005 steunen we met het Klein Seminarie Roeselare
vijf projecten in de Lievensmissie. In dit korte overzicht
informeren we u over wat er na 10 jaar financiële steun
veranderd is. Uw steun maakt mee het verschil!
www.lievensmissie.be
Kishor Nagar
Ranchi (Vic Van Bortel, s.j. +)
Kishor Nagar is Hindi voor ‘Jongensstad’ en biedt een thuis
aan jongens die door gezinsontwrichting of armoede geen
ander toevluchtsoord meer hebben. De ca. 650 jongens
worden door een kleine staf in een sobere, strenge en toch
ongedwongen internaatsstructuur opgevangen.
Iedereen doet zijn deel in de leefgemeenschap: werken in
de keuken, de kleine kliniek of de boerderij, schoonmaken enz.
De jongens krijgen er een opleiding tot minstens het niveau
van ‘High School’. Afhankelijk van hun aanleg kunnen ze
verder studeren in een ‘College’ of technische school.
We helpen mee aan de vernieuwing van de keuken,
het herstellen van de waterput, de bouw van toiletten en
een polyvalente zaal. Met onze financiële steun worden
er ook stapelbedden aangekocht.
St. Stanislaus High School
Lohardaga (Willy Delputte, s.j. +)
In deze ‘Hindi Medium School’ voor 10- tot 16-jarige jongens
is het schoolgeld beperkt en biedt men vooral onderwijs
en opvoeding aan jongens uit de lagere sociale klassen.
Omwille van de grote afstanden verblijven veel leerlingen
er gedurende twee of drie maanden op het internaat.
De schoolaccommodatie en het internaat zijn proper
maar rudimentair en erg versleten.
Sedert 2005 is er een inhaalbeweging bezig en wordt
de infrastructuur gemoderniseerd. We bieden financiële
steun voor de bouw van een polyvalente zaal en een
afsluiting ter beveiliging van het schooldomein.
De noden blijven groot en het internaatsgebouw is
dringend aan vernieuwing toe.
Lievens Academy
Lohardaga (Kardinaal Telesphoro Toppo)
Het college voor jongens en meisjes is een ‘English Medium
School’ voor jonge Adibasi, hindoes en jongeren van andere
geloofsovertuigingen uit de omliggende dorpen. Met de steun
van het Lievens-Vynckefonds is de grond aangekocht waarop
nu een modern schoolgebouw staat. Het schoolgeld is dubbel zo hoog als in St. Stanislaus. Het project zet een sociaal
schoolfonds op om meer jonge mensen de kans te geven
ook hier kwalitatief onderwijs in het Engels te volgen.
Sinds 2005 betaalden we jaarlijks het schoolgeld van tien
Adibasi kinderen: zo konden al 100 kinderen school lopen
in de Lievens Academy. Met onze financiële steun is ook
de schoolbibliotheek uitgebreid, staan er computers in het
taallabo en zijn wetenschapsklassen didactisch ingericht.
Ursuline Girls’ High School
Tongo (Walter Pillen, s.j. +)
In het stamland van de Adibasi, Barway, steunen we een
middelbare meisjesschool. Het is het meest afgelegen en minst
ontwikkelde gebied binnen de Lievensmissie. Elementaire voorzieningen als een dispensarium of dokterspraktijk ontbreken er.
De zusters Ursulinen verrichten er pionierswerk. School lopen
is duur en helemaal niet evident voor de gezinnen die dagelijks
de eindjes aan elkaar moeten knopen. Elke roepie die we hier
achterlaten, helpt de plaatselijke bevolking de schooldrempel te
overwinnen. Onderwijs is ook hier een hefboom tot ontwikkeling!
Door onze financiële steun startte in 2010 de bouw van een
internaat dat sedert 2012 in gebruik is. We financieren er de
aankoop van een watertank voor het douchecomplex en een
zonnepaneel om de studiezaal voldoende te verlichten.
Outreach
Ranchi (Flor Jonckheere, s.j.)
Outreach werkt aan samenlevingsopbouw in de dorpen
rondom Ranchi. Ze leven er met velen -jong en oud- nog in
lemen hutjes die slechts met enkele bakstenen zijn verstevigd:
één tot twee kamers om in te leven, te slapen en te koken,
zonder elektriciteit. Het project van alfabetisering betekent voor
deze kastelozen meer zelfstandigheid en een grotere eigenwaarde. Leerkrachten-vrijwilligers geven in de dorpen onderwijs
en technische vorming aan zowel kinderen als volwassenen.
Mede door onze steun kunnen 650 kinderen per jaar
genieten van onderwijs in de dorpen rondom Ranchi.
De leerkrachten-vrijwilligers uit St. Xavier’s College
Dorunda bieden er een degelijke vorming.