Debat Recht op Onderwijs, Paviljoen, Duo Groningen

werk mee aan het
manifest voor het
Recht op onderwijs
anno 2014
30 september, de dag van het debat over het Recht op Onderwijs!
Recht op onderwijs: kan ik er wat aan doen?
Wat is het belang van dit recht?
Waarom zet u zich er voor in?
Wat heeft u nodig om dit recht op onderwijs beter te beschermen?
Waar?
Het Paviljoen (bij DUO)
Kempkensberg 12
Groningen
Wanneer?
30 september 2014
Ingrado organiseert in de Nationale Onderwijsweek een debat over
14.00-16.00 uur
het Recht op Onderwijs. Draag bij aan een nieuw perspectief op het
Recht op Onderwijs in het veranderjaar 2014. Onder leiding van
Donatello Piras nodigen we u uit met ons in debat te gaan.
Wie doen er mee?
Jongeren, ouders, docenten van primair onderwijs tot MBO, wethouders
van grote en kleinere steden, leerplicht- en RMC ambtenaren,
de Kinderombudsman, werkgevers, medewerkers van DUO,
de VNG en de ministeries OCW, SZW, Veiligheid en Justitie, VWS.
Laat uw stem horen
Postbus 84193 • 2508 AD Den Haag • T 070 322 92 51 • [email protected] • www.ingrado.nl