uitnodiging en agenda

Uitnodiging
Extern
Aan:
Van:
Datum:
Pagina 1 van 2
Landenplatform Bangladesh
Lindsey Schwidder (NWP)
10 Oktober 2014
Uitnodiging Landenplatform Bangladesh 21 oktober 2014
14:00 – 16:00, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg 67,
Den Haag, Kamer 3 E5)
Samen werken aan een verhoogde Nederlandse waterinzet in Bangladesh!
Deze dialoog dient als startpunt voor de pilot “Waardeketen aanpak” van RVO, NWP en
de ambassade om samen met de watersector de strategie voor de Nederlandse inzet
in Bangladesh verder uit te stippelen. Dit om te komen tot een verhoging van de
toegevoegde waarde van deze inzet. De bovengenoemde strategie wordt vanuit een
breed perspectief benaderd; lokale ontwikkelingen en kansen, thematiek, relevante
expertise en producten Nederlandse sectorpartijen, risico's, ondersteuning en
financieel instrumentarium, internationale en lokale partners, etc. Het doel voor de
Nederlandse inzet moet zijn om een optimale bijdrage aan de waterproblematiek in
Bangladesh te leveren, maar ook om de Nederlandse sector beter te positioneren.
RVO, NWP en de ambassade vragen sectorpartijen mee te denken over deze aanpak
en nodigen u graag uit op 21 oktober om 14:00 bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken te Den Haag.
Aanmelden
voor
deze
bijeenkomst
http://nwp.nl/formulieren/bangladesh.php
kan
via
de
website
van
NWP:
Voor eventuele vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Lindsey
Schwidder: [email protected] .
NB. Vergeet niet uw legitimatie bewijs mee te nemen voor toegang tot het
Ministerie van Buitenlandse Zaken!
T 31 (0)70 3043700 F 31 (0)70 3043737 E [email protected] I www.nwp.nl
De Nederlandse ambassade in Bangladesh, RVO en NWP nodigen sectorpartijen uit
voor een bijeenkomst over samenwerking tussen sector en overheid in Bangladesh. De
Nederlandse overheid werkt al een aantal jaren aan een structureel partnership met
Bangladesh op het gebied van water. Daarbinnen zijn al veel projecten opgestart en
gerealiseerd. Voor de komende periode wil de overheid nog nauwer samenwerken met
de watersector. Enerzijds om zo nog meer gebruik te kunnen maken van de expertise
van de sector voor het beleid. Anderzijds om te kijken of het beleid beter aan kan
sluiten op de ambities van de sector. Op 21 oktober wil de Nederlandse overheid, in
aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur in Dhaka, dhr. Gerben de Jong, graag
in gesprek gaan met de Nederlandse watersector.
Netherlands Water Partnership foundation Bezuidenhoutseweg 2, P.O. Box 82327, 2508 EH Den Haag, The Netherlands
Onderwerp:
|
Agenda Landenplatform Bangladesh
Tijd
13.45
14.00
Onderdeel
Aankomst en koffie
Opening en programma
14.10
Bangladesh Update
vanuit Ambassade Dhaka, RVO en NWP
korte toelichting op de lopende projecten
en initiatieven
Waardeketen aanpak Bangladesh: een
pilot met versterkte samenwerking tussen
alle partijen
Presentatie waarin de nieuwe aanpak
wordt neergezet, voorbeelden van
waardeketens, Q&A, discussie over
thema’s en proposities
Mogelijkheden voor sectorpartijen om
deel te nemen in de pilot waardeketens
Presentatie van de werkwijze, time table,
Q&A
Panel – interviews met panelleden en
vragen uit / brainstorm met de zaal
14.30
15.00
15.25
15.50
16.00
Afspraken, deadlines, contactpersonen
Sluiting met aansluitend netwerkborrel
Extern memo NWP | 10-10-2014 | Pagina 2/2
Sprekers
Robert Dijksterhuis (RVO)
Moderator (Ben Lamoree)
Carel de Groot (Ambassade)
Corine de Zeeuw (RVO)
NWP Bangladesh team
Carel de Groot (Ambassade)
Ben Lamoree (NWP)
1. Ambassadeur Gerben de
Jong,
2. Robert Dijksterhuis (RVO
directielid Internationale
Programma’s),
3. Pieter van Stuijvenberg,
directeur Euroconsult
MottMacDonald
4. Vertegenwoordiger
Buitenlandse Zaken/DME
(tbc)
Moderator
Ambassadeur Gerben de
Jong