Wippolder samen sterk tegen sneeuw

‹
www.delftsepost.nl
Delftse Post · woensdag 14 januari 2015 · 3
Wippolder samen sterk tegen sneeuw
DELFT - Laat de sneeuw
maar komen. De Wippolder
is er klaar voor. Een team van
tachtig vrijwilligers staat
klaar om de gladheid in de
wijk te bestrijden. De witte
deken die na de kerstdagen
viel, was zó onder controle.
“Het is goed voor de saamhorigheid in de wijk. Samen
sta je sterk”, zeggen Wim
Rozendal en Leo van der
Lee, samen met Riek Koerts
initiatiefnemers van de ‘OuderenProof Voorschuivers’.
Gewapend met sneeuwschuivers, strooiwagentjes
en veiligheidshesjes gaan de
bewoners de sneeuw te lijf.
Op acht plekken in de wijk
staan bakken strooizout.
Het project komt voort uit
‘OuderenProof’, dat in 2011
is opgezet om knelpunten
voor ouderen in Wippolder
en andere wijken in kaart te
brengen. Het resulteerde in
een rapport met meer dan
vijftig aanbevelingen. “Daar
hadden we de gladheidsberstrijding ook al in opgenomen. De gemeente strooit
namelijk alleen op hoofdwegen en lang niet iedereen
houdt meer zijn eigen stoep
schoon. Veel ouderen komen daardoor het huis niet
meer uit. In die lange winter van 2012-2013 hebben
we besloten daar wat aan te
doen”, vertellen Van der Lee
en Rozendal. Met steun van
Ruzie om
bewoning
bijgebouw
Tachtig vrijwilligers houden de Wippolder vrij van sneeuw. Zoals deze twee bewoners van de Maerten Trompstraat. Kijk voor meer
informatie op gladheidsbestrijdingwippolder.nl
sponsoren werd materiaal
aangeschaft en afgelopen
jaar deed Fonds 1818 er ook
nog eens 2000 euro bij. “De
vrijwilligers houden hun
eigen straat schoon en als
er gevaarlijke situaties zijn,
dan geven we het aan elkaar
door. Voor de herkenbaarheid hebben we de gele hesjes. Dan kun je elkaar makkelijker aanspreken. Het is
een begrip geworden in de
buurt.” Maar OuderenProof
ls schrijver voel ik me persoonlijk
geraakt door de politieke moord
van islamisten op de journalisten
in Parijs. Het was niet een aanslag tegen
het vrije woord, maar tegen onze open samenleving als geheel. Het was goed om te
zien dat ook Delft zich solidair verklaarde
met de slachtoffers van de terreuraanslag,
heel symbolisch bij het beeld van Hugo
de Groot, verdediger van tolerantie. Zo’n
demonstratie is echter niet voldoende.
Steeds meer komt onze vrijheid van
meningsuiting onder druk te staan. Op tv
schreeuwden de terroristen in Parijs dat zij
de profeet Mohammed hadden gewroken.
De aanslag in Parijs werd gedaan uit naam
van de islam, net zoals bij de moord op
Theo van Gogh. Natuurlijk, deze islamisten vormen een zeer kleine groep. Ik geloof
oprecht dat de meeste islamitische mensen
vredig willen leven. Maar de wereldse
doet nog meer. “We zijn de
oren en ogen van de ouderen in de wijk. We hebben
het bijvoorbeeld voor elkaar
gekregen dat in een ouderenflat waar geen huismeester meer was achterstallig
vertaling van hun geloof in de vorm van de
politieke islam waarvan de sharia het fundament vormt, is wel een probleem voor
onze vrijheid. In de sharia is het een zonde
om de profeet Mohammed af te beelden of
te beledigen. Een ironische cartoon over
hem is onacceptabel. Zo’n belediging moet
volgens de islamitische wet zwaar bestraft
worden. Het is een opvatting die door veel
moslims gedeeld wordt. En die mening
mogen ze hebben en uiten. Want we leven
in een vrij land. Maar wat de politieke
islamieten willen is dat we in naam van
de islam onze vrijheden beperken. En daar
moeten we nooit concessies aan doen. We
moeten pal staan voor onze vrijheid en
blijven zeggen wat we willen. Ook over de
islam. De islamisten treffen ons met hun
barbarij in onze ziel. Maar de vrijheid van
meningsuiting is ons wapen. En die is sterker dan welke kalasjnikov dan ook.
Oproep: afscheid van ‘t station
DELFT - Bewoners die in
en om de spoorzone wonen
worden op 26 en 27 januari
geïnformeerd over de parkeermaatregelen in gebied
het komende jaar. In februari worden de plaatsen die
er nu nog zijn onder het
spoorviaduct in fasen opgeheven. Er worden, naast
het Nijverheidsplein waar
220 plekken zijn ingericht,
nóg 150 extra parkeerplekken vrijgemaakt. Op het
bouwterrein bij DSM is al
asfalt aangelegd voor de parkeervakken. Er worden binnenkort parkeerautomaten
geplaatst. Hier kunnen vergunninghouders met een B/
C-vergunning terecht. Andere locaties zijn: Phoenixstraat (mogelijk 28 plekken),
Wateringsevest
(mogelijk
21 plekken), Westplantsoen
(mogelijk 34 plekken) en een
Carla van der Drift bracht uren door op het perron van station
Foto: Carla vd Drift
Delft. Ze heeft er mooie herinneringen aan. ook terugreisde naar Delft.
Het was liefde op het eerste
gezicht! Een paar jaar hadden we een relatie.”
aantal straten met een paar
parkeerplekken. Daarnaast
vinden er gesprekken plaats
met Parking Delft over een
uitbreiding van de bewonersarrangementen voor de
avond- en nachturen in de
Phoenixgarage. Spoorzone
Delft wil tijdens de informatieavond met de bewoners
in het gebied in gesprek over
verschillende opties voor
bewonersarrangementen in
de Spoorsingelparkeergarage. De uitkomsten neemt
de gemeente mee in de vaststelling van de parkeertarieven voor de Spoorsingelgarage. Tijdens de bijeenkomst
worden de bewoners ook
bijgepraat over de vorderingen van de bouwwerkzaamheden in de spoorzone. De
informatieavonden zijn in
Delftstede,
Phoenixstraat
66, vanaf 19.00 uur.
Colofon
Contactgegevens redactie
Prins Hendrikkade 16a, Postbus 1980
3000 BZ Rotterdam
T (088) 0131000
E [email protected]
I www.delftsepost.nl
Twitter: @DelftsePost
Facebook.com/DelftsePost
perron. Er gebeurde altijd
wat. Op het perron in Rotterdam ontmoette ik rond
mijn 20ste een jongen die
onderhoud werd aangepakt.
We stellen gevaarlijke verkeerssituaties aan de kaart
en binnenkort praten we
mee over de invulling van
de Watertuinen, het voormalige TNO-terrein.”
Extra Parkeerplek bij DSM
Vrijheid van meningsuiting
sterker dan kalasjnikov
DELFT - Op 28 februari rijdt
de eerste passagierstrein
door de Spoortunnel. De
Delftse Post neemt afscheid
van het oude Station Delft.
Heeft u mooie (of minder
mooie) herinneringen aan
het station, het stationsgebouw of het viaduct? Stuur
uw verhaal (eventueel met
een foto) naar [email protected]
wegenermedia.nl ovv. ‘afscheid station’.
Fotograaf Carla van der
Drift reisde vanaf haar 17de
jaar dagelijks naar Rotterdam voor haar studie. “Ik
reisde meestal met meerdere personen, dus er was
altijd veel te kletsen. Mijn
herinneringen zijn dat het er
gezellig wachten was op het
Zorggesprek
met wethouder
DELFT - Wethouder Raimond de Prez gaat donderdag 15 januari in gesprek
met Delftenaren over de
zorg in Delft. Het spreekuur is van 11.00 uur tot
12.00 uur in wijkcentrum
Buitenhuis,
Buitenhofdreef 274. Aanmelden is
niet nodig. De gemeente
zorgt sinds 1 januari
voor de dagbesteding,
individuele begeleiding
aan huis en persoonlijke
verzorging. De nieuwe
Jeugdwet valt ook onder
vera nt woordel ijk heid
van de gemeente. Vrijdag
20 februari beantwoordt
wethouder Hekker vragen
over Jeugdzorg, van 10.00
uur tot 12.00 uur bij het
Grotius College, Juniusstraat 8. Zie www.delft.
nl/keerpunt.
Out of the box: Marcel de jong
A
KORT NIEUWS
Contactgegevens media-advies
en advertentieverkoop
Voor informatie over de
advertentiemogelijkheden
neemt u contact op met
uw accountmanager of bel met
(088) 0139985. Of mail ons via
[email protected]
wegenermedia.nl
Commercieel directeur
Bas Stikkelorum
[email protected]
Eindredactie Delftse Post
Pauline Aarts
[email protected]
(015) 2154231
Chef regioredactie
Annemieke Anneveldt
[email protected]
Bezorgklachten
I www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten
T (0900) 4245726
Overlijdensadvertenties en
familieberichten
E [email protected]
T (088) 0137268
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E [email protected]
T (0900) 6743836
Druk
Wegener Nieuwsdruk
Algemene voorwaarden en overige
informatie (zoals advertentie-tarieven
en oplage)
I www.wegenermedia.nl
Delftse Post is een uitgave van
Wegener Media BV©
DELFT- De gemeente en
bewoners van een pand
aan de Botaniestraat treffen elkaar deze week bij de
Raad van State, de hoogste bestuurdrechter. De
gemeente stelt dat het bijgebouw in de tuin wordt
bewoond. Omdat dit niet
mag, is de bewoners een
dwangsom opgelegd. De
bewoners gaan hiertegen
in verzet en stellen dat
het helemaal niet om een
bijgebouw gaat, maar dat
de bebouwing onderdeel
is van de hoofdwoning.
Ze zijn ook van plan dit
bijgebouw te verhuren. De
rechter heeft de dwangsom voor verhuur eerder
al vernietigd, maar niet
voor de bewoning van het
bijgebouw.
Geen bod, maar
samenwerking
Armamentarium
DELFT - STARD, Stichting
Armamentarium
Delft, gaat geen bod uitbrengen op het voormalige Legermuseum. Vorige
week is de eerste ronde
van de verkoopprocedure
van het Armamentarium
gesloten. Belangstellende
partijen konden een plan,
later te volgen door een
bod, neerleggen voor het
monumentale complex.
STARD is een particulier
initiatief van betrokken
Delftenaren. De stichting
zoekt in deze fase aansluiting bij mogelijke kopers,
het Rijksvastgoedbedrijf
en de Gemeente Delft.
In de visie van STARD
verbinden commerciële
en innovatieve bedrijven
zich in de nabije toekomst
in het Armamentarium
met elkaar. STARD wil de
bezoeker de Gouden Eeuw
fysiek en virtueel laten
beleven. Nieuwe technieken moeten dat mogelijk
maken. De ontwikkeling
van de VOC-stad, cultuur (Vermeer en Delfts
Blauw), techniek (Van
Leeuwenhoek) en ondernemerschap (Van Marken) staan centraal. Het
Armamentarium moet zo
een nieuwe publiekstrekker worden.