Plaatsingscriteria en procedure PA

Plaatsingscriteria en procedure PA
Plaatsingsprocedure:
 Inschrijven PA kan vanaf het moment het kind 1,5 jaar is.
 Inschrijven kan schriftelijk (digitaal en op papier) en telefonisch.
 Inschrijvingen worden schriftelijk bevestigd. Bij telefonische inschrijving stuurt de afdeling
Planning een controleformulier mee waarop ouders eventueel gegevens kunnen wijzigen
en/of aanvullen. Het gewijzigde/aangevulde formulier moet dan worden geretourneerd en
verwerkt op de afdeling Planning.
 Bij de peuterarrangementen wordt geplaatst op basis van de plaatsingscriteria.
 De minimale leeftijd voor plaatsing is 2 jaar en 6 maanden. Kinderen met een
spoedplaatsing (vervroegde plaatsing of sociaal/medische indicatie) kunnen met 2 jaar en 3
maanden worden geplaatst.
 Plaatsing geschiedt:
 Voor een arrangement dat bestaat uit minimaal twee ochtenden.
- Op een VVE locatie aangevuld met tenminste één middag.
 Per de 1e of de 16e van de maand en kan worden beëindigd per de 15de of de
laatste dag van de maand.
 Kinderen worden geplaatst tot op een halve maand na hun 4de verjaardag. De
definitieve einddatum wordt i.o.m. de ouders vastgesteld en vastgelegd op een
uitschrijfformulier.
Plaatsingscriteria:
 De volgorde van plaatsen vastgesteld door Kanteel Kinderopvang is als volgt:
1. kinderen van personeel van Kanteel
2. spoedplaatsing (op verzoek hulpverlening via Compas)
3. verhuizingen binnen ‘s-Hertogenbosch
4. nieuwe inschrijvingen
Binnen elk criterium is de leeftijd bepalend voor de volgorde van plaatsing.



Kinderen worden geplaatst op basis van leeftijd (oudste kind eerst)
Kinderen moeten in elk geval 3 maanden zijn ingeschreven (hiervan mag worden afgeweken
als er geen kinderen op de wachtlijst staan).
Bij beëindiging van het arrangement geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand.