Huis van het Kind [ PDF, 1,38 MB]

Vrijwillige
rijwillige medewerker consultatiebureau
Het Huis van het Kind
In ons “Huis van het Kind” zijn alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen 0 en 24 jaar
welkom voor een uitgebreid informatieaanbod over gezin en opvoeding; een consultatiebureau waar
de ontwikkeling van het kind van nabij wordt opgevolgd; een
ee spel- en ontmoetingsruimte waar ouders
samen met hun kind kunnen komen spelen en andere ouders kunnen ontmoeten; adviesgesprekken
voor ouders die met vragen zitten omtrent de opvoeding van hun kind(eren) en een aanbod aan
infoavonden en workshops over allerhande
allerhande thema’s. (Meer info: www.leuven.be/huisvanhetkind).
Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in ons Huis van het Kind! Heb jij wat tijd vrij en wil je samen
met andere vrijwilligers meedraaien tijdens het consult van Kind en Gezin? Jij verwelkomt
rwelkomt de ouders en
kinderen, meet en weegt de baby’s
baby en peuters en noteert deze gegevens in het kindboekje. Nadien
verwijs je het gezin door naar de verpleegkundige
verpleegkund
of de dokter, waar ze de groei, ontwikkeling,
verzorging, voeding, veiligheid en opvoeding van hun
kindje bespreken en waar de nodige vaccins worden
toegediend.
involle tijdsbesteding in een
Wij bieden jou een zinvolle
aangename sfeer. Tijdens een inloopperiode krijg je te
kans om uit te zoeken of het vrijwilligerswerk iets voor
jou is. Wij bieden vorming en intervisies en een
verzekering burgerlijke
jke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen. Ook organiseren wij leuke activiteiten met de
vrijwilligersploeg.
Meer informatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Leeftijd: de minimumleeftijd om als vrijwilliger te starten is achttien jaar.
Opleidingsniveau:
leidingsniveau: geen voorwaarde
Taalvaardigheid: grondige kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is meerwaarde.
Duur engagement: minimaal 1 semester.
Beschikbaarheid: minimaal 1 dagdeel (= 1 consultatie) per maand. Op dinsdag (vm, nm), woensdag
(vm, nm), donderdag (vm, nm, avond) of vrijdag (vm).
Motivatie: De vrijwilliger is vertrouwd met de visie van het Huis van het Kind en is bereid de taken
uit te voeren zoals die zijn omschreven.
omschreven
Vergoeding: De vrijwilliger zet zich onbezoldigd in en ontvangt geen onkostenvergoeding,
onkostenvergoedin enkel in
uitzonderlijke gevallen worden reële reiskosten terugbetaald. Zijn/haar engagement is vrijwillig
maar niet vrijblijvend;
Vereiste documenten: uittreksel strafregister type 2, aan te vragen bij de gemeente.
Contactpersoon
Nele Boyden | T 016/27.24.90 | E [email protected]