Lees het meest recente nummer

BUURTBRIEF
EDITIE 1.2014
Shell Technology Centre Amsterdam
IN DEZE EDITIE:
Voorwoord
■ Eeuwfeest: Overhoeks – een historierijk gebied
■ Hightech glasblazen in STCA
■ STCA draagt bij aan restauratie van een ‘Gezicht op het IJ’
■ Wist u dat?
■ De buurt vraagt zich af…
■
Deze buurtbrief is een uitgave van Shell Technology Centre Amsterdam voor de direct omwonenden.
VOORWOORD
Beste buurtbewoner,
Voor u ligt de eerste editie van onze
buurtbrief in 2014. Ook dit jaar zal ik
u weer regelmatig via de buurtbrief
informeren over onze activiteiten en
ontwikkelingen binnen STCA.
Ruim een jaar geleden sprak u ons aan op
een vervelende ‘fluittoon’. Met behulp van
een gespecialiseerd bureau en na
metingen en testen, zijn loop- en
gevelroosters op ons dak aangepast.
Tijdens de afgelopen zware stormen heb
ik, met u, helaas geconstateerd dat de
resultaten onbevredigend zijn. Wij zijn op
zoek naar nieuwe oplossingen, maar dit
heeft tijd nodig. Ook omdat maatregelen
zich uiteindelijk in de praktijk, bij
stormachtig weer, moeten bewijzen.
Ik heb tevens begrepen dat in de wijk
diverse parkeergerelateerde ergernissen
leven. Om STCA-gerelateerde overlast
tegen te gaan, voeren wij sinds kort een
strikter parkeerbeleid voor ons personeel.
Ook is, in overleg met het stadsdeel, een
tijdelijke parkeerplaats gecreëerd.
Hiermee willen wij de parkeerbehoefte die
ontstaat door constructie-activiteiten in en
om STCA opvangen.
Bezoekers kunnen wij niet verbieden om
met de auto te komen. Wel wijzen wij hen
er nadrukkelijk op dat STCA uitstekend
bereikbaar is per openbaar vervoer en het
aantal parkeerplaatsen zeer beperkt is.
De historisch getinte foto’s op de cover
van deze buurtbrief zijn u wellicht
opgevallen. Het wordt voor STCA
namelijk een bijzonder jaar; in
2014 vieren wij dat Shell honderd
jaar onderzoeksactiviteiten in
Amsterdam verricht.
trots vieren wij onze verjaardag, kijken wij
op verschillende momenten terug op de
afgelopen eeuw en blikken wij vooruit op
de toekomst. Uiteraard delen wij dit graag
met u, in deze buurtbrief, maar ook bij
andere gelegenheden.
Als u vragen of commentaar heeft, of
onderwerpen mist, schroom dan niet
om contact op te nemen. Rest mij u
een gezond en voorspoedig 2014
toe te wensen.
Wat ooit begon als een bescheiden
laboratorium, met negen man personeel
en een beperkt werkterrein, is uitgegroeid
tot een toonaangevend instituut en een
van de drie belangrijkste technologie­
centra van Shell wereldwijd.
Ik ben trots op de bijdrage aan de
samenleving die wij in de afgelopen
decennia hebben geleverd. En vanuit die
HP Calis – Site Manager
Shell Technology Centre Amsterdam
Overhoeks – een historierijk gebied
Eeuwenlang was Amsterdam-Noord een
schiereiland genaamd de Volewijck; enkel
bewoond door een ontelbare hoeveelheid
vogels. Een plaats die werd geassocieerd
met zowel leven als dood.
In het begin van de 16e eeuw is het
terrein, waar tegenwoordig STCA is
gevestigd, door de gemeente Amsterdam
in gebruik genomen als galgenveld. In de
binnenstad terechtgestelde misdadigers
werden hier opnieuw opgehangen en
tentoongesteld. Op het veld stonden ook
palen en raderen voor hen die gewurgd of
geradbraakt waren.
Amsterdamse ouders aan hun kinderen
wanneer zij vroegen waar kinderen
vandaan kwamen.
Het galgenveld was goed zichtbaar vanuit
de stad en ook zeelieden die Amsterdam
binnenvoeren konden zien dat de stad
streng toezag op naleving van de wet. Het
galgenveld heeft tot 1795 bestaan; het
jaar van de revolutie en de invoering van
het Franse recht in Amsterdam.
Na de opening van het Noordzeekanaal
krijgt Amsterdam dringend behoefte aan
industrieterreinen en woningruimte.
Verschillende gedeeltes in Noord worden
drooggelegd en gebruikt voor de vestiging
van industrieën, waaronder chemische en
petrochemische bedrijven.
Opmerkelijk genoeg zou in de Volewijck
ook een zogenoemde ‘kinderboom’ staan.
Een boom waaraan ’s nachts baby’tjes
groeiden en hun zoekende ouders
toeriepen: “Pluk mij, pluk mij, ik zal alle
dagen zoet zijn!” De nachtelijke roeitocht
over het IJ was natuurlijk zenuwslopend en
de verklaring waarom de nieuwe moeder
na het krijgen van een kind altijd een paar
dagen in bed moest blijven. Zo vertelden
Buurtbrief Shell Technology Centre Amsterdam | Januari 2014
Hightech glasblazen in STCA
Glas is zo gewoon, dat we ons niet meer
realiseren dat de wereld er zonder glas
zeker anders uit zou zien. De wereld gaat
letterlijk achter glas verscholen. Denk
maar aan ramen, flessen, brillen, scherm
van een iPad, etc.
In STCA wordt glas gecombineerd met
hoogstaande technologie. Veel
onderzoekers willen graag zien wat er
zich in onderzoeksopstellingen afspeelt.
Zij willen de mate van menging, kleuring,
schuiming of kristallisatie tijdens een
proces waarnemen. Hoe kan dat beter
dan het apparaat van glas te maken?
“Glas is fantastisch. Het is niet alleen
doorzichtig, ook is het gasdicht, bestand
tegen chemische middelen, hoge druk,
hoge en snelle temperatuurswisselingen.
Verder is het niet magnetisch, vormvast én
bewerkbaar,” aldus Hans de Marie, een
van de twee glasblazers in STCA. “Door
de zeer veelzijdige praktische eigenschappen kan glas, afhankelijk van de
eisen en wensen, de beste of soms zelfs
enige keuze zijn.”
STCA’s glasblazers beheersen het
eeuwenoude vak tot in de finesse.
Zij blazen glas tot op de millimeter
nauwkeurig, precies volgens de wensen
van de onderzoeker; destillatiekolommen,
voorraadvaten, drukreactoren en andere
apparatuur die nodig is voor het testen
van nieuwe procédés en materialen.
wordt voor een onderzoek. Soms werken
onze glasblazers wel een week aan een
glascombinatie, inclusief het ontwerp met
behulp van een 3D-modelleerprogramma.
De ontwerpeisen zijn hoog en gebruiksomstandigheden worden uitvoerig getest
alvorens een glascombinatie gebruikt
STCA draagt bij aan restauratie en conservatie van ‘Gezichten op het IJ’
Ter gelegenheid van 100 jaar
onderzoeksactiviteiten van Shell in
Amsterdam heeft STCA een doek
uit Hobbe Smith’s ‘Gezichten op
het IJ’ geadopteerd en laten
restaureren. Ook heeft STCA twee
doeken laten conserveren.
In 1913 bestond het Koninkrijk der
Nederlanden 100 jaar. Dit werd
uitgebreid gevierd met verschillende
congressen en tentoonstellingen. De
Eerste Nederlandsche Tentoonstelling
Op Scheepvaartgebied (ENTOS) was er
één van. De tentoonstellingsgebouwen
stonden in de Tolhuistuin en langs de
Ranonkelkade. Waar nu de Van der
Pekbuurt is, was een uitgebreid Lunapark
en een reconstructie van de Dam in
de 16de eeuw.
Gezicht op het IJ voor Amsterdam, met de overkapping van het Centraal Station.
Hobbe Smith, 1913.
In opdracht van de gemeente Amsterdam
maakte kunstschilder Hobbe Smith voor
de tentoonstelling twaalf enorme
schilderijen. Deze geven een beeld
van de bedrijvigheid op en rondom het
IJ aan het begin van de 20ste eeuw.
De serie maakt tegenwoordig deel uit van
de collectie van het Amsterdam Museum
en afgelopen zomer waren de schilderijen
weer voor het eerst samen te zien. Echter,
tijd en geld ontbraken om voor deze
expositie de doeken te restaureren.
Het havengebied is in de loop van de
eeuw enorm veranderd. Hopelijk helpt
Shell’s bijdrage aan de restauratie en
conservatie om de havengezichten van
toen spoedig een plaats te geven in
Amsterdamse gebouwen van nu.
Buurtbrief Shell Technology Centre Amsterdam | Januari 2014
Wist u dat?
De beroepsvaart sinds kort in de haven van Amsterdam
vloeibaar aardgas (LNG) kan bunkeren?
In de Amerikahaven heeft het Havenbedrijf Amsterdam een
‘groene kade’ ingericht waar binnenvaartschepen en kleine
zeeschepen LNG – geleverd door Shell – kunnen tanken.
In Nederland varen momenteel nog maar twee binnenschepen
op LNG, maar meer schepen zijn in aanbouw. Het eerste schip
dat bij de ‘groene kade’ aanlegde, was de ‘Greenstream’ van
InterStream Barging, dat vaart voor Shell.
Het gebruik van LNG als scheepsbrandstof helpt schippers om
aan strenge emissienormen te voldoen. In vergelijking met
gangbare binnenvaartschepen, stoten vaartuigen die op LNG
varen tot 25% minder C02 uit. De uitstoot van stikstofoxide
wordt tot 80% verminderd en die van zwaveloxide, roet en
fijnstof wordt vrijwel tot nul gereduceerd.
De buurt vraagt zich af ...
Hoeveel medewerkers telt STCA?
Antwoord
In STCA werken ongeveer 900 mensen, bijna 80% mannen en meer dan
20% vrouwen, afkomstig uit vijftig verschillende landen. Bijna een derde van
de medewerkers heeft een buitenlandse nationaliteit.
STCA telt ook een flink aantal van de veertien Shell-medewerkers die ook
als parttime hoogleraar aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn.
Shell Technology Centre
Amsterdam
Algemene contactgegevens
Telefoon
020 – 630 9111
(24 uur per dag bereikbaar)
E-mail
[email protected]
Contactgegevens in geval
van een calamiteit
Telefoon
020 – 630 3300
(24 uur per dag bereikbaar)
E-mail
[email protected]
Bezoekadres
Grasweg 31
1031 HW Amsterdam
Postadres
Postbus 38000
1030 BN Amsterdam
Bereikbaarheid
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met de
communicatieafdeling van STCA via: [email protected]
Buurtbrief Shell Technology Centre Amsterdam | Januari 2014
Shell
Shell_Nederland
997459
De volgende editie van deze buurtbrief verschijnt in de lente.