SKOT-journaal 06-2014

Vooraf
Beste collega’s,
Het is bijna kerst en 2014 loopt op zijn einde.
Een moment om even achterom te kijken
maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat de
afgelopen periode voor veel scholen niet eenvoudig is geweest.
Er is veel zorg en verdriet geweest in de persoonlijke levenssfeer van ouders, kinderen en
collega’s.
De Jozefschool heeft begin december afscheid
moeten nemen van Pim Eertink leerling van
groep 2. Pim was ongeneeslijk ziek en is na
een ziekbed van bijna vier jaar overleden.
Ook denk ik hierbij aan het overlijden van oud
collega Hans Brokelman en een vader van een
leerling op de Wingerd.
Daarnaast zijn er ook een aantal mensen ziek
waarvan we hopen en ze toewensen dat ze
spoedig mogen herstellen.
Als stichting hebben we een goed jaar achter
de rug. Er is veel gebeurd op allerlei gebied.
De fusie van de Jozefschool en Mariaschool is
gestart, enkele directeuren zijn naar een andere school gegaan. Passend onderwijs met
daarbij de SOT’s en HIA’s zijn van start gegaan en op enkele plekken zijn nieuwe personeelsleden aangesteld.
Ook de onderwijsinspectie heeft in het recentelijk gehouden bestuursgesprek onze stichting als een “groen” bestuur aangemerkt. Dat
wil zeggen dat op de scholen en binnen het
bestuur alles op orde is.
Rest mij iedereen te bedanken voor de inzet
in het afgelopen jaar. Daarnaast wens ik iedereen, mede namens de Raad van Toezicht,
een zalig kerstfeest en een hele goede jaarwisseling toe.
Richard Benneker
In dit nummer o.a.

Afscheid enkele collega’s

Buitengewoon verlofregeling

Wijziging fietsregeling

Lief en leed

GMR avond

LB leerkrachten
Jaargang 9-nr.6 december 2014
Redactieadres: [email protected]
Verspreiding: digitaal
Het volgende nummer verschijnt in
Maart 2015
Kerstgedachte
Geluk met Kerst...
Als geluk ergens
voor het rapen lag
zou ik daarheen gaan.
Op eerste Kerstdag
handen vol opgooien
hoog in de lucht,
dwarrelend met de wind
in vogelvlucht.
Langs de sterren en de maan
zou het jullie kant op gaan,
al was het maar een klein beetje.
Dan wordt het voor jullie
een Zalig Kerstfeest.
Voortgang benoeming in LB functies
De afgelopen periode hebben er, op voordracht van
de directeuren, beoordelingsgesprekken plaatsgevonden met een aantal personeelsleden die in aanmerking kwamen voor de LB schaal. Deze mensen
worden vanaf 1 januari 2015 ook gewaardeerd in de
LB schaal.
Daarmee gaat het aantal LB leerkrachten binnen onze stichting van
13,52% naar 17,10 %. Ook de komende jaren zal er steeds gekeken
worden of personeelsleden voor een LB functie in aanmerking komen. Dit
gebeurd op voordracht van de directeuren in overleg met het bestuur.
Fietsregeling en tabletregeling
Er is de laatste tijd nogal wat te doen over
het mogelijk afschaffen van de fietsregeling.
Daarom nog maar even de regelingen voor
2015 op een rijtje.
Fietsregeling
Net als voorgaande jaren kan er nog steeds
een fiets worden aangeschaft binnen de fietsregeling. Vanaf 2015 gelden
er nieuwe afspraken.

Er kan 1 keer per 5 jaar gebruik worden gemaakt van de regeling.

Het bedrag dat gedeclareerd kan worden is €1250,- inclusief accessoires en verzekering.

Voor mensen die de afgelopen drie jaar een fiets hebben aangeschaft
geldt een overgangsregeling. Zij kunnen hun volgende fiets pas vier
jaar na deze aanschaf indienen. Concreet:

Aangeschaft voor 2012 en eerste keer gebruik maken van de regeling mogelijkheid in 2015
Aangeschaft in 2012 volgende aanschaf mogelijkheid 2016
Aangeschaft in 2013 volgende aanschaf mogelijkheid 2017
Aangeschaft in 2014 volgende aanschaf mogelijkheid 2018
Tabletregeling.
Ook het komende jaar blijft de tabletregeling van kracht. Iemand kan een
keer per drie jaar een tablet tot een maximum van € 450,- via de werkkostenregeling verrekenen.
Voor beide regelingen geldt dat er gedurende het jaar wordt gekeken
hoeveel gebruik er van wordt gemaakt. Als de regeling te veel wordt gebruikt kan er een aanschafstop worden afgekondigd omdat er anders
80% belasting moet worden betaald over het deel dat niet meer binnen
de werkkostenregeling is onder te brengen.
Engelien Entius 25 jaar op de Mariaschool in Enter.
Op 28 september was Engelien precies vijfentwintig jaar werkzaam op
de Mariaschool in Enter. Dat hebben
we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Op 7 oktober is ze op school
in het zonnetje gezet. De hele
school heeft haar toegezongen en
daarna heeft ze een leuke feestdag
met haar eigen groep gehad.
Op 24 oktober hebben we haar onze
waardering laten blijken voor vijfentwintig jaar Mariaschool tijdens een
etentje in Hengelo met het hele
team en Engeliens gezin. Namens het team kreeg ze een mooi cadeau
aangeboden en ook van het bestuur waren er bloemen en een enveloppe
met inhoud.
Afscheid Annelies Damhuis van
de St. Stephanusschool in Bornerbroek
Op 29 oktober heeft het team van de St.
Stephanusschool in Bornerbroek afscheid genomen van Annelies Damhuis. Annelies, die
al een periode ziek is geweest, heeft besloten haar carrière in het onderwijs af te sluiten en te gaan genieten van andere dingen.
Tijdens een gezellig etentje bij het Wok restaurant “in Vuur en Vlam” te Almelo is Annelies door het bestuur en haar collega’s bedankt voor haar inzet en de goede samenwerking. Van het team kreeg ze een prachtige tas en van het bestuur waren er bloemen en een enveloppe met inhoud. Ook Annelies bedankte
haar collega’s en had voor iedereen een attentie meegebracht.
Buitengewoon verlofregeling
Met ingang van 1 januari a.s. is het buitengewoon verlof niet meer te declareren bij het vervangingsfonds. Dit houdt in de SKOT strakker met de
regels rondom dit verlof om zal moeten gaan. Elke directeur heeft hierover in een teamvergadering uitleg gegeven. Mochten er nog vragen zijn
rondom deze veranderingen is dan ook het bestuurskantoor daarvoor bereikbaar.
Afscheid Ine Meijer
Op donderdag 30 oktober heeft Ine Meijer
afscheid genomen van de Klim-Op In Rijssen.
De afgelopen periode is Ine voor zichzelf tot
de conclusie gekomen dat zij onvoldoende
werkplezier meer in het onderwijs vindt om
elke dag met enthousiasme voor de klas te
gaan staan. In de afscheidstoespraak van
Henri Raanhuis werd Ine bedankt voor haar
jarenlange inzet voor de Klim Op maar werd
ook de waardering uitgesproken voor de wijze waarop zij afscheid van de school heeft
genomen. Van alle collega’s ontving Ine een
bon om sieraden te kopen die ze tijdens een
gezellige dag uit mag gaan uitzoeken. Van
het bestuur waren er bloemen en een enveloppe met inhoud.
Lief en leed
Op maandag 1 december is Felien geboren. Felien is de
dochter van Linda Kaspers en Martijn Kamphuis. Martijn is werkzaam op de Langewieke in Dedemsvaart. Wij
wensen Martijn, Linda en Felien veel geluk met elkaar.
Informatieavond MR leden
Op woensdag 4 februari organiseert de GMR een informatie avond voor
alle MR leden van de 14 scholen. Inmiddels hebben alle MR’s hiervoor
een uitnodiging ontvangen. De avond wordt gehouden op de Triangel in Nijverdal en zal worden
verzorgd door Leendert Stam, adviseur/trainer
van de vakbond CNV. Het is een interactieve
avond en er wordt aandacht besteed aan:

ervaringen uitwisselen

leren/ideeën opdoen

concrete stappen zetten

invloed en kennis

bijdragen aan beleidsvorming
De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Opgave kan nog
tot 7 januari 2015 per mail bij: [email protected]