Referensbrev - Bab.la

bab.la Fraser: Ansökan | Referensbrev
Ungerska-Japanska
Referensbrev : Inledning
Tisztelt Uram!
拝啓
Formellt, manlig mottagare,
namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare,
namnet okänt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
拝啓
Formellt, både mottagarens
namn och kön är okända
Tisztelt Uraim!
拝啓
Formellt, när man adresserar
flera okända personer eller en
hel avdelning
Tisztelt Hölygem/Uram!
関係者各位
Formellt, både mottagarens
namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare,
namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony /
Smithné!
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare,
gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare,
ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare,
namnet är känt, civilståndet är
okänt
Örülök, hogy ... tőlem kér
ajánlást...
・・・・を推薦できることを
うれしく思います。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
Először ... kerültem ...
kapcsolatba, amikor
csatlakozott...
・・・・とは、・・・・年に
彼が・・・・に参加していた
時に親しくなりました。
Används för att ange hur man
känner den sökande
.... megkért, hogy írjam neki
ajánlást a ... jelentkezéséhet,
amit nagy örömmel teszek.
・・・・への応募に際し、・
・・・から推薦状を書いてほ
しいとの依頼を受け、喜んで
書かせていただいております
。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
Nagy öröm volt számomra ...
főnökének / felügyelőjének /
kollégájának lenni, mivel ...
・・・・年から、・・・・の
上司となれたことは喜びでし
た。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek
ajánlást. Ebben a levélben
szeretném kifejezni a
tiszteletemet és
elismerésemet ennek az okos
fiatalembernek, aki kiváló
munkájával nagyban
hozzájárult a csapatom
eredményeihez.
・・・・についての推薦辞を
差し上げたく存じます。・・
・・は私のグループで・・・
・に貢献してきました。ここ
に積極的に推薦申し上げる次
第です。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
Nem kellett hezitálnom ....
ajánlásával
・・・・を推薦申し上げる次
第であります。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
Örömömre szolgál, hogy
ajánlást írhatok ...
・・・・を喜んで推薦いたし
ます。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
... óta ismerem ..., amikor
beiratkozott az osztályomba/
elkezdett dolgozni a ...
・・・・を、彼/彼女が私の
クラスに来た/・・・・で働
き始めた・・・・年から知っ
ており、・・・・
Används för att ange hur man
känner den sökande
.... hónapja/éve ismerem ...
foglalkozásomnál fogva a ...
私が・・・・で・・・・の立
場にいたときから・・・・を
・・・・年間知っています。
Används för att ange hur man
känner den sökande
1/4
bab.la Fraser: Ansökan | Referensbrev
Ungerska-Japanska
Én voltam ... tanára /
felügyelője / kollégája / tanára
...-tól ...-ig.
私は・・・・年から・・・・
年まで・・・・の上司/同僚
/教師でした。
Används för att ange hur man
känner den sökande
... dolgozott nekem pár
projektben ...-ként és a
munkája alapján
mindendenképpen a
legjobbak köző sorolnám,
akikkel együtt dologztunk.
・・・・は・・・・として数
々の私のプロジェクトに携わ
り、彼/彼女の仕事は・・・
・として今までのどの学生よ
りも秀でておりました。
Används som öppningsfras
när man har trivts bra med att
arbeta med personen man
skriver om
Referensbrev : Erfarenhet / Kompetens
Amióta együtt dolgozunk egy
... emberként ismerem.
私たちが協力し始めた時から
、彼/彼女を・・・・という
人間だとみなしています。
Används för att beskriva en
positiv sida av den sökandes
personlighet
...megkülönböztette magát a
...
彼は・・・・によって有名に
なりました。
Används för att beskriva de
viktigaste positiva
egenskaperna som den
sökande har uppvisat
A legnagyobb erőssége a ...
彼の/彼女の素晴らしいとこ
ろは・・・・です。
Används för att framhäva den
sökandes främsta styrkor
... kreatív problámamegoldó
彼/彼女は驚くべき方法で問
題を解決します。
Används för att beskriva en
sökande som villigt accepterar
och löser utmaningar
... széles körű
képességekkel/készségekkel
rendelkezik.
彼/彼女はさまざまな技術を
持っています。
Används för att beskriva en
sökande som har många bra
och mångsidiga färdigheter
... egyértelműen és érthetően
kommunikálja a gondolatait, jó
kommunikációs készséggel
rendelkezik
彼/彼女は自分の意見をはっ
きり示します。
Används för att beskriva en
sökande med god
kommunikationsförmåga
Jól kezeli a felelősséget is.
彼/彼女には責任感がありま
す。
Används för att beskriva en
kandidat som kan hantera ett
team / projekt väl och som
presterar bra under stress.
Széleskörű tudással
rendelkezik a ...
彼/彼女は・・・・に関して
の知識が豊富です。
Används för att ange vilka
färdigheter den sökande
redan besitter
Nagyon hamar megérti az új
koncepciókat , elfogadja az
építő kritikát és a munkájával
kapcsolatos utasításokat.
彼は新しいコンセプトをすぐ
に把握し、彼の仕事に対して
の建設的な批判や支持を素直
に受け入れます。
Används för att beskriva en
skarpsinnig och dynamisk
sökande, mycket
berömmande
Meg szeretném még említeni,
hogy ... képes a...
・・・・は・・・・であり、
・・・・する能力があります
。
Används för att ange specifika
detaljer om en sökandes
förmåga att få något gjort.
... rendkívüli ... képessége
felbecsülhetetlen.
彼の/彼女の素晴らしい・・
・・の才能ははかり知れませ
ん。
Används för att beskriva de
bästa egenskaperna hos en
sökande
... mindig aktív szerepet vállal
a ...
彼/彼女は常に・・・・とし
て積極的に活動してきました
。
Används för att beskriva en
sökande som är aktiv och
som tycker om att engagera
sig i arbetet
... határidőre befejezi a
munkáját. Amennyiben bármi
kérdése merül fel a feladattal
kapcsolatban, nem riad vissza
és kimond/rákérdez olyan
dolgokra is, amelyet talán a
többiek is éreznek, de nem
彼/彼女は期日内に仕事を終
わらせ、課題について質問や
疑問があるとはっきりとその
旨を伝え、他の人が言いたく
ても言えないことについても
言及します。
Används för att beskriva en
skarpsinnig och dynamisk
sökande, mycket
berömmande
2/4
bab.la Fraser: Ansökan | Referensbrev
Ungerska-Japanska
mondanak ki
Referensbrev : Arbetsuppgifter
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez
a feladat magába foglalja...
彼/彼女と一緒に仕事をして
いた時、彼/彼女は・・・・
。この職務には・・・・も含
まれています。
Används för att presentera en
lista med uppgifter som den
sökande åtagit sig och vad
varje uppgift innefattade
Legfontosabb feladatai közé
tartozott a ...
彼/彼女の担当は・・・・で
した。
Används för att presentera en
lista med uppgifter som den
sökande åtagit sig
Heti feladatai magába
foglalták a ...
彼/彼女の毎週の仕事には・
・・・も含まれています。
Används för att presentera en
lista över de uppgifter som
den sökande åtog sig varje
vecka
Szeretném elmondani, hogy
mennyire pozitív volt ...
dolgozni, nagyon megbízható
és intelligens személy jó
humorérzékkel.
彼/彼女は信頼でき、知的で
ユーモアのセンスも持ち合わ
せているので、彼/彼女と働
けたことは光栄でした。
Används för att ge en positiv
bedömning av en sökande
Amennyiben a nálunk való
teljesítménye előjelzi az
Önöknél nyújtandó
teljesítményét, akkor
mindenképpen egy rendkívül
értékes kincs az Önök
programjához.
彼/彼女のわが社での働きが
、もし彼/彼女の貴社での働
きを示すよい目休になったな
ら、彼/彼女はあなたのプロ
グラムに最適な人材でしょう
。
Används för att ge en mycket
positiv bedömning av en
sökande
Véleményem szerint ...
keményen dolgozik, aki
pontosan érti, hogy miről is
szól a projekt.
私の意見としましては、・・
・・は努力家で自ら率先して
行動し、プロジェクトの概要
を常に正確に理解します。
Används för att ge en positiv
bedömning av en sökande
... folyamatosan magas
színvonalon dolgozik
határidőre.
・・・・は時代の流れをよく
捉えた、クオリティーの高い
ものを生み出します。
Används för att ge en positiv
bedömning av en sökande
Az egyetlen gyengeség, amit
valaha a a teljesítményében
észrevettem, hogy ...
彼/彼女の仕事について私が
発見した唯一の弱点は、・・
・・です。
Används för att ange en
negativ egenskap vid
utvärderingen av en sökande
Úgy gondolom, hogy ...-t a
többi jelentkező előtt vegyék
számítsába, mert....
・・・・は・・・・のため他
の応募者よりも優れていると
確信しています。
Används för att
rekommendera en sökande
av en särskild anledning, ett
mycket positivt sätt att
utvärdera en sökande
・・・・は貴社の事業に最適
な人材です。もしさらに詳し
い情報が必要な場合はメール
または電話でご連絡ください
。
Används för att avsluta ett
positivt referensbrev
Mindenképpen nagyon
ajánlom .... Nagy érték lesz a
programjuk számára.
・・・・を強く推薦いたしま
す。彼/彼女は貴社の事業に
功績を残すでしょう。
Används för att avsluta ett
mycket positivt referensbrev
Referensbrev : Utvärdering
Referensbrev : Avslutning
... nagyon pozitív érték lesz a
programjukban. Amennyiben
bármiben tudok még segíteni,
kérem küldjön emailt vagy
keressen telefonon.
3/4
bab.la Fraser: Ansökan | Referensbrev
Ungerska-Japanska
Biztos vagyok benne, hogy ...
továbbra is rendkívül
produktív lesz. Nyugodt
szívvel ajánlom.
・・・・は多くの利益を生む
であろうことを確信しており
ます。彼/彼女を自信を持っ
て推薦いたします。
Används för att avsluta ett
mycket positivt referensbrev.
Nyugodt szívvel adom a
legjobb ajánlást róla. Kérem
további kérdéseivel keressen
email-ben vagy telefonon.
彼/彼女を積極的に推薦いた
します。もしも詳しい質問が
ある場合はメールもしくは電
話でご連絡下さい。
Används för att avsluta ett
mycket positivt referensbrev
Hiszek ... kiváló ...
képességeiben és erősen
ajánlom továbbtanulásra az
Önök egyetemén, ahol képes
lesz alkalmazni és fejleszteni
ezeket a rendkívüli
képességeket.
彼/彼女の際立った・・・・
の能力は素晴らしいものだと
確信しています。彼/彼女が
さらに知識や技能を身につけ
られる場所である貴院への入
学を強く推薦いたします。
Används för att avsluta ett
oerhört positivt referensbrev
Nagy örömmel ajánlom ...-t.
Remélem, hogy ez az
információ segítségükre lesz.
彼/彼女を喜んで推薦致しま
す。この情報が役に立つもの
であることを願っております
。
Används för att avsluta ett
mycket positivt referensbrev
Lelkesen és nagy örömmel
ajánlom ...-t, mint egy ígéretes
jelentkezőt.
有望な人材として・・・・・
を強く推薦いたします。
Används för att avsluta ett
mycket positivt referensbrev
Ritkn volt alkalmam valakit
fenntartások nélkül ajánlani.
Nagy örömömre szolgál, hogy
ezt most megtehetem...
指定がない人物を推薦するこ
とはめったにしないのですが
、・・・・の場合は喜んで推
薦いたします。
Används för att avsluta ett
mycket positivt referensbrev.
Tisztelem ...-t, mint a
kollégámat. de őszintén
szólva nem tudom ajánlani az
Önök vállalatának.
・・・・を同僚として尊敬し
ています。しかし正直なとこ
ろ、彼/彼女は貴社に最適な
人材ではないということを懸
念致しております。
Används när man inte anser
att kandidaten är lämplig för
jobbet
Örömmel válaszok bármilyen
további kérdésre.
より詳細な質問にも喜んでお
答えいたします。
Används för att avsluta ett
positivt referensbrev
Megkereshet levélben /
emailben, amennyiben
további infomációra lenne
szüksége
もしも質問がある場合は文書
もしくはメールでご連絡くだ
さい。
Används för att avsluta ett
positivt referensbrev
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)