5th Round 2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT

5th Round
09-Dec-2014
1st Tee
No. Time
1
2
08:05
08:16
3
08:27
4
08:38
5
08:49
6
09:00
7
09:11
8
09:22
9
09:33
10 09:44
Score
Kouichi Sugimoto
283 -5
Konosuke Nakazato 283 -5
Naomi Ohta
283 -5
Masaki Nakanishi
283 -5
Park Bae Jong
283 -5
Yoshikazu Haku
282 -6
Mitsugu Kawai
282 -6
Toshimitsu Hirai
282 -6
Azuma Yano
282 -6
Jae Choi
282 -6
Tomoharu Otsuki
282 -6
Shunya Takeyasu
282 -6
Hirohito Koizumi
282 -6
Satoru Hirota
282 -6
Ted Oh
282 -6
Sung Yoon Kim
282 -6
Baek Seuk-hyun
282 -6
David Bransdon
282 -6
Matthew Guyatt
282 -6
Hong Soon Sang
281 -7
Charlie Wi
281 -7
Ayumi Kawamitsu
281 -7
Moon Kyong Jun
281 -7
Taichi Nabetani
281 -7
Lee Chang Woo
281 -7
Shoji Kawai
280 -8
Daisuke Shiraishi
280 -8
Tarutoshi Yamaoka 280 -8
Park Il Hwan
280 -8
Kim Do Hoon (大邸) 280 -8
Kazuki Ishiwata
279 -9
Katsunori Kuwabara 279 -9
Tatsuya Sato
279 -9
Ippei Koike
278 -10
Shinji Tomimura
278 -10
Won Joon Lee
278 -10
Koki Furuta
278 -10
Lee Ki Sang
277 -11
Takanori Konishi
277 -11
Mikumu Horikawa
276 -12
Player
2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT
No. Time
Player
Chan Kim
Shinichi Yokota
11 09:55
Matthew Griffin
Shintaro Kobayashi
Kang Ji Man
Y E Yang
12 10:06
Kwon Sung-Yeol
Inn-Choon Hwang
Score
276 -12
276 -12
276 -12
275 -13
274 -14
273 -15
273 -15
272 -16
※ There is a possibility to change this pairing when some players cancels.
※ (*) amateur players
10th Tee
No. Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COCOPA RESORT CLUB
Hakusan Village Golf Couse QUEEN
97 Players
Score
Akinori Tani
283 -5
Ryuko Tokimatsu
283 -5
08:00
Yudai Maeda
283 -5
Masafumi Kawase
284 -4
Jason Kang
284 -4
Yi Keun Chang
284 -4
08:11
Nobuhiro Tsujimura 284 -4
Keisuke Kondo
284 -4
Yoshiyuki Hidaka
284 -4
Yuto Soeda
284 -4
08:22
*Philip Delisi
284 -4
Shota Kishimoto
284 -4
Masashi Nishimura 284 -4
Kaname Yokoo
284 -4
08:33
Tomohiro Umeyama 284 -4
Hiroyuki Nagamatsu 284 -4
Yuta Kinoshita
285 -3
Toru Niidome
285 -3
08:44
Kouji Ikeda
285 -3
Kensuke Sonoda
285 -3
Makoto Inoue
285 -3
Senroku Isa
285 -3
08:55
Lee Tae Hee
285 -3
Jinichiro Kozuma
285 -3
Angelo Que
285 -3
Yuki Kitagawa
285 -3
09:06
Shion Okawa
285 -3
Kazuhiro Shimizu
285 -3
N. Tantipokhakul
285 -3
Yosuke Asaji
285 -3
09:17
Young Nam
285 -3
Richard T Lee
286 -2
Naoto Nakanishi
286 -2
Hiroaki Iijima
286 -2
09:28
Park Jun Sub
286 -2
Kazuhiko Hosokawa 286 -2
Masamichi Uehira
286 -2
Yuki Kono
286 -2
09:39
Rui Takamatsu
286 -2
Masayuki Kawamura 286 -2
Player
No. Time
Player
Score
-2
-1
-1
Han Seung-Su
286
Takashi Iwamoto
287
11 09:50
Tomokazu Yoshinaga 287
Shinsuke Yanagisawa 287
Akira Endo
287
12 10:01
Byun Jin Jae
287
-1
-1
-1
Tatsunori Nukaga
Koichiro Kawano
13 10:12
Richard Hattori
-1
-1
-1
287
287
287
Japan Golf Tour Organization