3 casiers/bakken 12 x 75cl + 1 casier/bak 12 x 75cl

3+1 GRATIS
(3 casiers/bakken 12 x 75cl + 1 casier/bak 12 x 75cl)
Piedbœuf
blonde/blond 75 cl
(N° d’article/Artikelnr. 47587:
Bière de table blonde/
Tafelbier blond
1,5° SG 75cl x 12)
Piedbœuf
foncée/donker 75 cl
(N° d’article/Artikelnr. 47627:
Bière de table foncée/
Tafelbier donker
1,5° SG 75cl x 12)
Valable du/Geldig van 1/9/2014 jusqu’au/tot 30/9/2014
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
Verantwoordelijke uitgever: NV Solucious, Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE.
Acties niet geldig voor aanbestedende instanties en cateraars, niet cumuleerbaar met geldende contractuele bepalingen.
Deze promoties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties en/of acties en niet inwisselbaar in specieën.
Editeur responsable: Solucious SA, Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE.
Actions non valables pour instances adjudicatrices et sociétés de restauration, non cumulables avec toutes dispositions contractuelles en vigueur.
Ces offres ne sont pas cumulables avec d’autres offres et ne peuvent être échangées en espèces.