28. Jan. 2015 7:41
No. 0735
Verona Capital
P. 1/2
004 plge 11215 Nly£01
Fom 604
ni.01.,1 . =1
For personal use only
Nolce of cha,e of Intmr=ts of subst=Itial holder
mZROY RESOIKES La,RED
=4-10-
121378745
Loal/*IWMIN
0**BID=
PalIP .**
Tllil ill,lheml,lillitiN<*Ima
20 J uary 2015
9.-*.th..0 n/thic=,-m
10 FeMB 2014
10 F-uar, 2014
lp'Zl. I.ill././...
Iillmill nosil/lofwl= *Id=im *thl,RIMS*I/I Mtil 0,1,4-/ ornN I klth u==thttl»=bllilllid ullim I,#IO O) lId I ll lik,t=li
I h il m lt „Vol< Id ,/In H I =412 0= a mli= W I/* nolb S14,0,1IiN /4I/* I N IUOI*
h.....
did=11-M
5 17,496
Ordbury bras
p•,='0-1
11,534»2
5.4%
-Id-/ *4 =*/ 8/-4 / /.//mid/a*- 1 /1=
% •40,- I
7.36%
-.m#Fl il cm,Il=#.4 -I
.......1 - 4-.0. • *..1...MN I.In.-- 0.-
0- of
pm'll'ml ,9.
.-t.-M
l'.1,1.I.mi
CD•.M
01/X315
[email protected] mn Balmt
8,1,19'U./ *9/=
..03.0.i
5#17,496
5,917.496
/Ied-di,dili-*Mbnt/*Ililia(,Eldihilli. 0,11*WhcbmI,Ilila=
/*,Ii Mdid
Slqe equky pty Lid
54, Eedly Pty Lid
P/:Im//1///// 19 h
Ih®-0
..d....
1.la-R
0.4 - 81/In
0/71/
a...
11'SU92
pit..Al.41.
11,/94992
28. Jan. 2015 7:41
No. 0735
Verona Capital
P. 2/2
804 GLIDE F=, 911 3 liI* 2000
Ibl m=Ik Im hallll Ilmilit= (21 ot Mill be =-m, 04 / Il 0 =,Ithl n,Ill*th er• Ia,Imi -li thli --1 M¢*th r..#..Inilll
For personal use only
..IMMN/"40*.
mil
hM*'ll
....IMm---be./.m.•*-
04 Burton
PO Box 453, West Perth WA 6872
5*,ture
Craig Burton
O/.1/ Dlector
date
28 =,2915