Slovesa s odl.predponou

„Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol
v oblasti cizích jazyků“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
ZŠ
ZŠ Majakovského
Určeno pro
3. – 5. třída
Sekce
Základní
Předmět
Německý jazyk
Téma / kapitola
Slovesa s odlučitelnou předponou
Zpracoval (tým 1)
Mgr. Pavlína Mojová
obrázky:
Aplikace Notebook SMART Board
9.5.49.1 12 05 2006
Slovesa s odlučitelnou předponou
auf/stehen
Petra steht um 7 Uhr auf.
Steh schon auf!
Ich muss morgen schon um 6 Uhr aufstehen.
→ přízvučné předpony jsou v německém jazyce od
slovesa odlučitelné
→ ve slovesných určitých tvarech se odlučitelné
předpony oddělují od slovesa a kladou se až na konec
věty
→ v infinitivu se odlučitelné předpony od slovesa
neodlučují a zůstávají s ním dohromady
Slovní zásoba
auf/machen
an/ziehen
ein/kaufen
auf/setzen
aus/machen
mit/spielen
mit/kommen
auf/wachen
auf/räumen
otevřít
obléknout
nakoupit
nasadit
vypnout
hrát s
přijít s
probudit se
uklízet
zu/machen
aus/ziehen
auf/stehen
an/machen
ab/holen
mit/gehen
auf/passen
mit/nehmen
zavřít
svléknout
vstávat
zapnout
vyzvednout
jít s
dávat pozor
vzít s sebou
2
1. Vyber slovesa a správně zařaď:
aufmachen, malen, besuchen, mitspielen, abholen, aufpassen,
bleiben, beginnen, entschuldigen, ausmachen, anziehen
Slovesa s odluč. předponou
2. Doplň správná písmena:
_ _ FMACHEN
M_ _GEHEN
A_ ZIEHEN
AB_ _ _ _ _
M_ _KOMMEN
AUF_ _ _ _ _ _
3. Doplň odlučitelné předpony:
Meine Mutter geht morgen _____kaufen. Was kauft sie alles _____? Wann
stehst du morgen ______? Ich stehe um 7 Uhr _____. Susi zieht warme
Socken _____. Was ziehst du _____? Es ist warm. Ich ziehe meinen Pulli
_____. Was ziehst du _____?
4. Co sem nepatří?
aufmachen – namachen – anmachen – ausmachen – zumachen
mitgehen – mitkommen – mitbesuchen – mitspielen – mitnehmen
aufpassen – aufmachen – aufstehen – aufkaufen – aufwachen
3
5. Vyhledej všechna slovesa v osmisměrce:
A
N
M
A
C
H
E
N
E
I
N
B
U
A
N
Z
I
E
H
E
N
E
I
E
F
M
E
G
E
E
E
I
N
N
N
S
M
A
N
E
N
E
M
H
E
N
E
U
A
L
I
H
N
N
N
L
N
E
H
C
C
E
E
E
E
E
E
N
E
S
E
H
H
N
S
N
N
I
E
E
N
S
I
E
E
E
E
E
P
E
N
N
N
A
Z
N
N
H
N
S
E
T
U
N
I
P
S
E
E
E
T
N
E
B
A
H
G
F
U
N
M
I
T
G
E
H
E
N
E
U
A
I
M
N
E
N
E
L
O
H
B
A
E
N
6. Doplň správně křížovku:
OTEVŘÍT
NAKUPOVAT
VZÍT S SEBOU
NASADIT
VSTÁVAT
VYZVEDNOUT
7. Co patří k sobě?
A. Mach bitte das Fenster auf!
B. Wann gehst du einkaufen?
C. Spielst du mit?
D. Macht bitte die Bücher zu!
a. Um drei.
b. Ja, gerne.
c. Ja, Frau Lehrerin.
d. Gleich?
8. Hledej ve slovníku slovesa:
machen:
aufmachen – mitmachen – ausmachen – zumachen
– anmachen
4
nehmen:
_______________________________________
kommen:
__________________________________________
__________________________________________
9. Vyhledej všechna slovesa s odluč. předponou v osmisměrce:
A
M
I
T
N
E
H
C
A
M
U
Z
N
I
I
I
N
E
H
E
I
Z
N
A
M
T
A
T
N
A
A
A
U
F
V
E
A
N
U
M
S
B
B
U
A
A
H
N
C
E
F
I
E
P
H
F
B
H
A
E
H
H
P
T
H
A
I
G
H
R
B
H
E
M
A
F
E
S
L
E
O
E
E
C
N
E
S
A
G
S
E
N
L
N
N
A
A
N
S
H
T
E
N
O
E
E
A
M
U
B
E
R
I
N
O
M
N
M
N
S
F
A
N
E
M
M
O
K
T
I
M
U
A
U
F
M
A
C
H
E
N
T
D
A
5
Klíč ke cvičením:
1.
Slovesa s odluč. předponou
aufmachen
mitspielen
abholen
aufpassen
ausmachen
anziehen
2.
AUFMACHEN
MITGEHEN
ANZIEHEN
ABHOLEN
MITKOMMEN
AUFPASSEN
3.
Meine Mutter geht morgen einkaufen. Was kauft sie alles ein? Wann stehst du
morgen auf? Ich stehe um 7 Uhr auf. Susi zieht warme Socken an. Was ziehst
du an? Es ist warm. Ich ziehe meinen Pulli aus. Was ziehst du aus?
4.
namachen
mitbesuchen
aufkaufen
5.
A
N
M
A
C
H
E
N
U F
A M
N
Z G
I
E
H
E
N
N
N
B E S
M
A
N
E
N
E
M
H
E
N
E
U
A
L
I
H
C
E
E
E
H E
N
S
N
P
I
N
T
S N
E
T B
E
U A
L
N H
N E N N I G
E S S A P F
H E I Z S U
C H E N
M
I
T
G
E
H
E
N
E
U
A
M
N
E
L
O
H
B
A
6
6.
A
I
M
A U F
A U F
A B
E
U
N
I
S
S
H
F
K
T
E
T
O
M
A
N
T
E
L
A
U
E
Z
H
E
C
F
H
E
E
N
OTEVŘÍT
NAKUPOVAT
VZÍT S SEBOU
NASADIT
VSTÁVAT
VYZVEDNOUT
H E N
E N
M E N
N
N
7.
A. – d, b
B. - a
C. - b
D. – b, d
9.
A N M
M I T
I A
T
N N
E E
H H
C E
A I
M Z
U N
Z A
A C H E N
N E H M E N
U F P A S S E N
E
S
M
P
M
I
O
E
K
A B H O L E N T
E
I
N M
N E H C A M S U
A
U
F
M
A
C
H
E
N
A
7