Nut en noodzaak van een motie Inhoud van moties

Nut en noodzaak van een motie Wat is een motie: • motie: een voorstel tot het doen van een algemene uitspraak, ofwel een verzoek of een opdracht tot een bepaalde handeling en heeft geen gevolgen voor de formulering van de alsdan ter besluitvorming voorgelegde voorstellen (het is dus geen amendement); Wat voor moties heb je? • Organisatorische moties • Algemeen politieke moties • Actuele politieke moties Waarom dien je een motie in op het congres? • Omdat je wat wilt veranderen in de organisatie of de algemene politieke lijn van D66. Een actueel politieke moties is zeer uitzonderlijk. • Ja kan de motie dus richten aan het LB of 1e, 2e kamer of EP o Voorbeelden: ! Onderzoek naar Basisinkomen ! Ook een groen belastingstelsel ! Geen VOG bij interne verkiezingen Inhoud van moties Hoe ziet een motie er uit: • Onderbouwing: Constaterende dat, overwegende dat en voorts overwegende dat. • Het dictum: het verzoek of de opdracht Hoe nemen de leden kennis van je motie: • In de congreskrant worden de moties afgedrukt samen met het advies Tips • Een goede titel is het halve werk. • Goed nadenken over onderbouwing. In de overwegingen kan je veel argumenten van tegenstanders wegnemen door deze in de motie mee te nemen. • Neem een duidelijk probleem, zodat mensen direct het nut en de noodzaak van de motie begrijpen. • De truc is om in die 300 woorden het probleem en de oplossing helder uiteen te zetten. Zo maak je meer kans op een positief preadvies van het Landelijk Bureau. o Een positief preadvies zorgt er voor dat je veel meer kans maakt dat de motie wordt aangenomen • Het dictum is essentieel! o Om er voor te zorgen dat je motie correct wordt uitgevoerd moet het dictum duidelijk beschrijven wat de opdracht of het verzoek precies is. Hoe verdedig ik een motie Verloop: • Eerst toelichting, tijd bepaald door voorzitter aan de hand van het aantal moties. In de regels maximaal 3 minuten, minimaal 1 minuut • Daarna uitleg Landelijk Bureau over advies • Input vanuit de zaal o Houd er rekening mee dat bij een negatief preadvies prominenten worden ingevlogen om vanuit de zaal je motie aan te vallen • Reactie indiener • Stemmen Tips • Denk vooraf na over je betoog, schrijf het uit en oefen voor de spiegel o Het is knap lastig veel te zeggen in die korte tijd, dus zet vooraf goed op een rij wat je wil zeggen en maak daar een kort en krachtig betoog van. o 100 woorden is één minuut. o Less is more. Minder woorden zorgt er voor dat je rustiger kan spreken en je betoog beter overkomt o Denk aan framing ! Hoe je het vertelt geeft kleur aan de inhoud o Woordkeus: simpel is vaak het beste • Ga voor de sympathy vote! o Er worden zo veel moties in stemming gebracht dat de inhoud soms wegvalt en alleen de gunfactor overeind blijft o Zorg dat je presentatie aansluit bij de inhoud. Heb je een informele motie, draag dan geen stropdas. • Regel support in de zaal: o Andere afdeling o De JD o Zoek iemand uit in de zaal die zich veel in de discussie mengt