2014-09-22 - GIBO Oudercomite - verslag

Aanwezig: Thomas d’Espallier, Kevin Kerstens, Arvid Van Stay , Linde Van Reusel, Stefan Hertling, Bart
Huybreghts, Fanny Dujardin, Veerle Maertens, Marleen De Ridder, Els Van Rompaey, Machteld Van
Gils, Nick Mees, Sofie Poppe, Sandrine Verstraete, Debby Peeters, Kristin Van den Bulcke, Pascale
Segers, Katrien Van Hulst, Ina Goris, Liesbeth Reynders, An Van Aken, Kristel Sonneville, Greet De
Roover, Katrien Segers, Annick De Pauw, Kristel Bogaerts, Peter Goetschalckx, Tine Steurs, Eva
Michielsen. Schoolteam: Hilde Rasschaert, Kris Claessens, Joyce Peeters, Marjolein Ceulemans,
Verontschuldigd: christophe Van Dijck
Alle aanwezigen stellen zich kort even voor…
Tutti Frutti:
Marleen geeft uitleg over het project “tutti frutti”. De overheid voorziet subsidies voor de aankoop
van fruit op school. Het oudercomité draagt de meerkost en zorgt voor de organisatie van tutti frutti
in de lagere school. We kopen het fruit aan bij Colruyt en dit elke donderdag 30 weken lang… Op
vrijdagochtend komt de werkgroep “fruitouders” bij elkaar om voorbereidingen te treffen zodat de
kinderen van de lagere school op vrijdag vers fruit kunnen eten.
Soep (17/10, 14/11, 12/12, 16/01, 27/02, 20/03) :
Eva neemt dit jaar de organisatie van de soep in handen. Groenten aankopen, verwerken, soep
maken, soep uitdelen in de kleuterschool, soep uitscheppen in de lagere school, afwassen, de was
doen… Voor al deze activiteiten zoeken we vrijwilligers… Telkens sturen we een doodle rond naar de
geïnteresseerden die dan kunnen invullen aan welke activiteit ze graag willen deelnemen.
Pannenkoeken:
Onder begeleiding van Stijn, 2X per jaar tijdens Carnaval en op het schoolfeest. Graag vrijwilligers!!!
Uitnodiging tot hulp volgt…
Opendeurdag (30/05):
Arvid geeft een opsomming van de verschillende activiteiten zoals: toog, kraampjes, bbq, opstellen,
opruim,… We bezorgen alle ouders nog een lijst waarop ze kunnen invullen wanneer en waar ze
willen helpen…
Fuif (15/11):
Voornamelijk hulp gevraagd voor de bemanning van de toog… Kevin wil zich inzetten voor de
organisatie van een hamburgerkraam… We zullen drankkaarten gebruiken. Inkomprijs: 3 euro
voorverkoop en steunkaart, 4 euro kassa. Er zal een lijst met namen aan de inkom liggen van de
voorverkoop. Pascale Segers zorgt voor een affiche en bijhorende kaarten.
Werkatelier:
Kevin organiseert 5/6 keer per jaar een werkatelier. Aankondiging via affiches, website. Allerlei
werkjes worden uitgevoerd… De kleuterjuffen vragen of het mogelijk is om een tuinhuisje te
voorzien voor de fietsjes… Eerste datum 11 oktober 9-13u. De kinderen kunnen mee naar school
komen om samen te spelen…
Quiz (07/02):
We zullen op een vroeger uur starten dan voorheen (18.30-23u). We voorzien hapjes om de kleine
honger te stillen… Vrijwilligers gezocht om de quiz mee te organiseren, we komen enkele avonden
per maand samen. En tevens zoeken we ook een “cateringteam” voor de organisatie van hapjes en
drank. Els is verantwoordelijke van de quizgroep, dus laat maar iets weten…
Financiën:
Marleen geeft een korte uiteenzetting over de opbrengstactiviteiten en de financiën. Ook dit jaar
konden we weer een ruime bijdrage leveren aan de school. Dank zij de opbrengsten van de
verschillende activiteiten konden we er o.a. voor zorgen dat de kinderen iedere week lekker fruit
kregen, pannenkoeken met carnaval en tijdens de koudere maanden werd er maandelijks lekkere
soep gemaakt. Ook werd er vorig jaar een beamer en scherm aangekocht voor in de refter van de
lagere school en een TV voor de kleuterklassen.
Vormingsavond (10/03):
In samenwerking met de gezinsbond. Enkele weken op voorhand doen we een stemming over het
onderwerp. De inkom is gratis en we voorzien drankjes aan democratische prijzen…
Data volgende vergaderingen:
24/11, 26/01, 27/04, eindejaarsetentje 06/06
…Tot dan…