20140211 presentatie woonlasten Energielinq

1
De afgelopen jaren werden meerdere onderzoeken gedaan naar woonlasten, zie onder
andere:
• Den Bosch (sociale huur): http://www.rigo.nl/nlNL/Publicaties/Publicatie/_p/itemid/2769/Doelgroepen-en-woonlasten-2.0.aspx
• Tilburg (sociale huur): http://www.rigo.nl/nlNL/Publicaties/Publicatie/_p/itemID/2119/Woonlasten-in-Tilburg.aspx
• Emmen (particulier): http://builddesk.nl/wp-content/uploads/2012/06/EindrapportWoonlasten-Emmen.pdf
Stijgende woonlasten vormen een probleem. Een probleem dat met de verwachte
energieprijzen de komende jaren alleen maar groter wordt. De resultaten van het
onderzoek in Den Bosch waren zelfs een reden voor minister Blok om een reactie te
geven:
http://www.renda.nl/Uploads/2013/10/kamerbrief-over-reactie-op-rigo-rapport-inzakewoonlasten-in-den-bosch.pdf
2
De aanleiding om met het programma aan de slag te gaan zijn de groeiende
mogelijkheden van renovatieconcepten zoals nul op de meter. Producten die bouwers
aanbieden worden steeds goedkoper en daarmee worden de mogelijkheden om met de
energierekening te investeren groter. Dit biedt een mogelijke uitkomst voor stijgende
woonlasten want een belangrijke oorzaak, de energierekening, kan worden
geëlimineerd. In dit programma plaatsen we energiezuinige renovaties in context en
gaan we op zoek naar een passende business case.
3
Het project wordt mede gefinancierd door de G32, het netwerk van de 34 middelgrote
gemeenten in Nederland. Gemeenten spelen cruciale rollen bij het opschalen van nulop-de-meter woningen. In dit project leren we daarover, waarbij we focussen op de
verbindende rol van de gemeente.
4
Ingrijpende renovatie aanwenden voor wijkverbetering vraagt van de gemeente dat ze
integraal naar de opgave kijkt en geldstromen verlegt. Niet meer lineair, maar
meervoudig en in samenwerking met partners uit de omgeving.
5
Door opgave-gericht te werken en meerdere domeinen te combineren, kunnen
vraagstukken tegelijkertijd geadresseerd worden; op zoek naar integrale business cases
voor meervoudige waardecreatie. Een uitgebreidere uitleg van dit gedachtegoed kan
gevonden worden in de volgende publicaties:
• De waarde van nieuwe verdienmodellen (2012):
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Verdienmodellen%20rapport%20ORD120901.p
df
• De energieke samenleving (2011):
http://www.pbl.nl/publicaties/2011/signalenrapport-de-energieke-samenleving
• Met het oog op meer voor nu en later (2012):
http://www.duurzaamorganiserendoen.nl/files/whitepapers/paper30_kriekjonker.pdf
6
We leveren uiteindelijk business cases op waarin traditionele verdeling van geldstromen
op een andere manier wordt ingericht, zodat de business case uit kan én meer
maatschappelijke waarde wordt gecreëerd.
7
In elke gemeente staat een andere doelgroep en een ander type woning centraal.
Bovendien wordt de business case gekoppeld aan een lokale context met een eigen
problematiek, en dat is sterk afhankelijk van de locatie. Zo krijgt het experiment in elke
gemeente een andere vorm en wordt ervaring opgedaan met verschillende casussen.
8
Naast de 5 voorbeeld business cases, leggen we gedurende het proces verhalen vast die
schetsen welke actie/interventie welk resultaat had. Zo kunnen niet-deelnemende
gemeenten aan de hand van verhalen afleiden wat hen aanspreekt en, wat in hun
context, wel of niet werkt. We leren op 3 niveaus:
• Inhoudelijk over de business case
• Samenwerkingsproces in de gemeente
• Begeleiding van dit soort processen
Eens per twee maanden wordt een Woonlastenmiddag georganiseerd om gemeenten
met elkaar in verbinding te brengen en ervaringen met elkaar te delen. Externe sprekers
zorgen voor inspiratie en leggen de verbinding met ontwikkelingen in de rest van het
land.
9
We leren aan de hand van ervaringen en verhalen; wat werkt in de ene gemeente, werkt
niet per se in een andere gemeente.
In Enschede werd geïnventariseerd welke geldstromen de wijk in en uit gingen. Ook
werd gekeken naar het huishoudboekje van de bewoner, wat zijn de kosten en
inkomsten van een gemiddelde wijkbewoner? Hierdoor werden de grootte van het
probleem en de inefficiëntie waarmee getracht wordt het op te lossen duidelijk.
10
Voor vragen over het project ‘Sturen op Woonlasten’ kunt u terecht bij:
Klaas Vegter
Monitor ‘Sturen op Woonlasten’
06 – 12 13 75 66
[email protected]
11