Sportdienst FUNCTIEBENAMING: Sportkampbegeleider STA

GEMEENTE ANZEGEM
FUNCTIEBESCHRIJVING
BELEIDSDOMEIN :
DIENST :
FUNCTIEBENAMING:
STATUUT:
Vrije Tijd
Sportdienst
Sportkampbegeleider
Vrijwilliger
1. Plaats in de organisatie
De sportdienst organiseert in de vakantieperiodes sportkampen voor kleuters, lagere schoolkinderen
en tieners.
De vrijwilliger zal de kinderen tijdens de sportkampen mee helpen begeleiden.
2. Takenpakket

Opstellen en opruimen sportmateriaal

Kinderen begeleiden tijdens de oefeningen

Indien nodig, incidenten rapporteren aan ouders
3. Vereiste competenties

Sportief aangelegd zijn.

Kunnen omgaan met kinderen.

Leiding nemen over een groep kinderen.

Voorbeeldfunctie voor de kinderen

Beleefd en respectvol gedrag

Flexibel zijn

Kunnen samenwerken met andere vrijwilligers
4. Aantal uren of dagen per week
Tijdens vakantieperiodes (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie
herfstvakantie) van maandag tot vrijdag, halve dagen (3u) of volledige dagen (9u).
5. Omschrijving van de onkostenvergoeding
Als Sportkampbegeleider kan je rekenen op een onkostenvergoeding van 15€ per halve dag.
6. Contactpersoon
Sybille Geenens
[email protected]
en/of