Aanvraag om toelage

stad brugge sportdienst
Aanvraag om toelage
VOORBEHOUDEN AAN DE SPORTDIENST
Jaar: ………………………..…
Bedrag: ……………..……….
Onderwerp: TERUGBETALING AXI-BONNEN
Naam en adres van de vereniging die om terugbetaling vraagt:……………………………………………………………………………………
Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van: …………………………………………………………………………………………………………
Voorzitter: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Secretaris: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wijze van betaling:
overschrijving op rekeningnummer (*) …………………………………………… van …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) rekeningnummer van de aanvragende vereniging
Namen van de aangesloten leden van de vereniging (lidgelden betaald met axibonnen):…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
of/en
Namen van de deelnemers van sportkampen op Brugs grondgebied (betaald met axibonnen):…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verplichte bijlagen:
Per deelnemer of lid (samen gebundeld) : ingediende axibonnen
Bedrag:
x€5
= € ……….
Datum en handtekening:
De voorzitter,
De secretaris,
N.B. De aanvraag moet ingediend worden in DUBBEL exemplaar
koning leopold III laan 50, b-8200 brugge | www.brugge.be
openingsuren: maandag tot vrijdag 8.30 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 16.00 u.
gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, burg 12, b-8000 brugge