DE HERAUT

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad
Sinds 31 oktober 1963
51e Jaargang no. 1251
28 oktober 2014
Uitgave: Stichting en
Wester-Koggenland.
Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520
www.gerja.nl
Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker
Grosthuizen 17A
Miranda Potveer
Overdorpstraat 52
Marja de Koning
Slagterslaan 29
Patricia v/d Heuvel Dorpsweg 56 1633 EK Grosthuizen
1648 KH De Goorn
1647 CB Berkhout
1631 DG Oudendijk
0229-544060
0229-540535
0229-551700
0229-852301
KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 22 oktober voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via de
e-mail.
E-mail: [email protected]
Website:www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties: email: [email protected] o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
0229-551411 na 17.00 uur
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.
Rabobank Midden Westfriesland IBAN NL94RABO0307610292.
VAN REDACTIEZIJDE
Brrr wat een kou!
Gelukkig weer een dikke Heraut om mee weg te kruipen.
Over anderhalve week weer de altijd populaire uitvoering van Toneelvereniging
Nieuw Leven, dit keer getiteld Kruimeldieven. Gaat dat zien, enne pas op want
vol is vol!
Ook zijn wij blij dat bij ons het Sinterklaasfeest niet geboycot wordt, dit keer in
het midden een mooie kleurplaat die de kinderen tijdens de intocht in Avenhorn
en/of Berkhout kunnen inleveren.
1
ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Heeft u te maken met iemand met en hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen
ademhaling)
· Roep om hulp
· Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
· Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
· Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
· Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten : J.M Hooft, 0229-541389 of 0649460592
HUISARTSENGROEP de Waterling
A.P. Coppes en F.J.M. van Langen
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225
Spoed 0229-543736
Koggenland www.dewaterling.nl
J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 11647 ME Berkhout
0229-551264
Spoed 0229-551942
M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-
Uittenhout
Goorn 72 - 1648 JS De Goorn 0229-542808
Spoed 0229-543848
B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorpvan Weegen
Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
072-5021401
Spoed 072-5023076
I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
0229-571215
Spoed 0229-573331
C.A. Wijmans en A Philipsen
Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
0229-561204
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren.
AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.
Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het gebouw tegen de parkeergarage aan.
Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in
het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is aan te raden uw eigen huisarts in te lichten
over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en
M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 b.g.g 06-12440998
2
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Smit, 0229-561227 en C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o., verz. J. Stam, 072-5022502
ZIEKENHUIS
Westfriesgasthuis, Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
STICHTING HOSPICE DIGNITAS
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER
Wilhelminalaan 4 - 1623 MA Hoorn
Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0229-284060 Fax 0229-284069
Tel. 0299-682020
Email: [email protected]: [email protected]
Internet: www.hospicehoorn.nl
Internet: www.hospiceleeghwater.nl
OMRING biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud, van kraamzorg tot ouderenzorg. De zorg wordt geboden waar nodig, in uw vertrouwde omgeving, in
verzorgings- of verpleeghuis. Omring is altijd dichtbij voor zorg en hulp.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg (088- 206 89 10)
Kraamzorg (0229 – 206 999) Omringwinkel (088- 206 89 10)
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. U kunt artikelen van de
Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen (www.omring.nl/webshop)
BUURTZORG NEDERLAND
Team Koggenland
Verpleging & verzorging thuis
Kleinschalige thuiszorg, vertrouwde gezichten, continuïteit en kwaliteit.
Telefoon: 06-12775245 (24 uur per dag bereikbaar)
SERVICELOKET KOGGENLAND
Het serviceloket geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur en geeft informatie en advies over allerlei zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De Goorn: Gemeentehuis Middenhof 2,1648 JG De Goorn,
Service Loket Tel 0229-548422. Elke woensdag spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur.
Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Ursem:
Olga Lemminga, Tel. 072-5021906
Spierdijk:
Trudy Boersma, Tel. 0229-551970
Berkhout:
Dirk Koning, Tel. 0229-551732
Scharwoude: Tine Hoeksma, Tel. 0229-851180
MAATSCHAPPELIJK WERK HOORN-ENKHUIZEN-KOGGENLAND
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn
in het Gemeentehuis, Middenhof 2, De Goorn. Het loket is dagelijks geopend van 9.00 van
12.00 uur en op maandag van 13.00 tot 20.00 uur. En telefonisch bereikbaar via 0229-548370.
De maatschappelijk werkers zijn elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te bereiken op het
hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u kunt bellen 0229 – 282020. Ook via internet kunt met de maatschappelijk werkers contact via [email protected]
3
Griepvaccinaties najaar 2014 praktijk dr.van Bemmel!!
Het is weer zover, de griepspuiten komen er aan!
De griepvaccinatie is bedoeld voor iedereen van 60 jaar en ouder en voor diegenen onder
de 60 jaar met een aandoening van het hart, de longen, de nieren of met suikerziekte. Voor
al deze mensen heeft de griepvaccinatie zijn waarde bewezen. De griepvaccinatie beschermt
tegen het ernstig ziekmakende influenza virus, niet tegen allerlei huis- tuin- en keukenvirussen
waar je helaas ook wel ziek van kunt worden!
Op de volgende data kunt u de griepspuiten halen op de praktijk, De Goorn 72a:
Dinsdag 28 oktober van 1 uur tot 6 uur smiddags
Donderdag 30 oktober van 1 uur tot 6 uur smiddags
Wij sturen dit jaar geen brieven, dus wilt u deze data noteren alstublieft
De huisartsenpraktijk en de apotheek van dr. Van Bemmel, De Goorn, zijn gesloten van:
Maandag 3 november tot en met vrijdag 7 november
Voor dringende zaken tijdens kantooruren nemen deze periode waar:
Dr Sturris en dr. Sturris-Bergmeijer te Berkhout, tel: 0229-551264, Kerkebuurt 166, Berkhout
De avond- nacht- en weekenddienst wordt gedaan door de CHP te Hoorn, tel 0229 297800
Zorgt u voor voldoende medicijnen in huis voor dat wij sluiten?
De reeds bestelde medicijnen en brieven die niet opgehaald zijn, kunt u deze week ophalen
in de praktijk te Berkhout.
HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contact Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mevr. H.C. Bruyel, Grosthuizen 96; 1633 ER Avenhorn
Tel.: 0229-540204 Email: [email protected]
Predikant
Ds. A. Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik
Tel.: 0227-820490; Spoed: 06 2282 7681
Email: [email protected]
Werkdagen: woensdag en donderdag
Diaconie
Dhr. J. Jonker, voorzitter
Grosthuizen 121A, Avenhorn Tel.: 0229-541993
Dhr. D. Schuijtemaker, penningmeester
Grosthuizen 59, 1633 EM Avenhorn Tel.: 0229-541407
4
KERKDIENSTEN:
2 november
10.00 uur
Berkhout GEDACHTENISDIENST ds. A. Reitsma
9 november
10.00 uur
Avenhorn
ds. K.D. Goverts
16 november
10.00 uur
Ursem
ds. H. van Olst
23 november
10.00 uur
Berkhout
de heer C. van Lenten
30 november
10.00 uur
Avenhorn drs. B. Jonker-Voort;
na deze dienst:ADVENTSBRUNCH
Wij willen graag op 2 november 2014 in de dienst in Berkhout, om 10.00 uur degenen gedenken
die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ds A. Reitsma gaat in deze dienst voor.
Tijdens de kerkdiensten in Berkhout is er de mogelijkheid van kindernevendienst.
Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op met mevrouw Hanneke
Bruyel, tel.: 0229-540204 of email: [email protected]
U bent van harte welkom! Na de kerkdiensten is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
Gesprekskring in Hervormde kerk, Kerkpad te Ursem:
De gesprekskring, onder leiding van onze predikant ds. A. Reitsma, is inmiddels gestart. Het onderwerp is: ‘Hoe zou je kunnen geloven?’. Aan de hand van het gelijknamige boek van Maarten
Wisse, dat dit jaar was genomineerd voor de theologie publicatieprijs, kunnen de deelnemers
nadenken over wat hun kerkelijke of religieuze achtergrond is en wat geloven betekent in onze
huidige cultuur en in ons persoonlijk leven. Voor deelname is geen voorkennis vereist; iedereen is
van harte welkom om mee te praten en te denken. De opzet is laagdrempelig. Data: 5 november,
3 december 2014. Locatie: Hervormde kerk, Kerkpad te Ursem.
Aanmelden via: [email protected] of 0227-820490. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De Bijbelkring:
Op 13 november en 4 december 2014 komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om, onder
leiding van emeritus predikant ds. K.D. Goverts, ons verder te verdiepen in de “Openbaring van Johannes”. Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website of telefonisch bij H. van Doornum, tel. 072-5021805 kunt u zich ook aanmelden
voor het digitaal ontvangen van ons kerklad “Het Contact”.
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: vacant, contacten via scriba
scriba:
W. Koole IJsselmeerdijk 4 1474 MX Oosthuizen
0299 403894
2 november. ds. B. Stobbelaar
Oudendijk
9 november mevr. S. ten Heuw
Beets
16 november ds. J. Blankert
Kwadijk
5
KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217.
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 1 T/M 7 NOVEMBER 2014
Zat. 1 nov. 16.30u Rozenstaete; geen viering
19.00u. KERK; Allerheiligen, Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
Zon. 2 nov.
16.30u Rozenstaete;Allerzielen, Eucharistieviering
19.00u Allerzielen; Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
19.00u Rozenkransgebed, vervalt
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 8 T/M 15 NOVEMBER 2014
Zat. 8 nov. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.9 nov.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v “Shaloom”
19.00u Rozenkransgebed
Overleden: Nico Braak
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl
Kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart
naar de pastorie stuurt.
GEZINSVIERING ZONDAG 9 NOVEMBER.
Op 11 november vieren wij Sint Maarten. We gaan met onze lampionnen langs de deur, zingen een lied en krijgen een snoepje of mandarijn. Maar wie is Sint Maarten, of eigenlijk Sint Martinus?
Martinus is geboren in 316. Op 15 jarige leeftijd besloot hij bij het
Romeinse leger te gaan. Hij vertrok richting Frankrijk. Toen Martinus
bij de stadspoort aankwam zat daar een bedelaar. De bedelaar was
helemaal naakt. Hij klampte zich aan Martinus vast en vroeg: “Heeft
u een aalmoes voor deze oude man”. Maar Martinus had helemaal
geen geld. Toen dacht hij aan de mantel die hij aan had. Martinus
pakte zijn zwaard en hakte zijn mantel door de helft. De ene helft gaf hij aan de naakte bedelaar
en de andere helft hield hij zelf.
6
Sint Maarten hielp arme mensen. Om ze met een “gulle gave” een beetje op weg te helpen. Tijdens
de gezinsviering van 9 november willen wij ook mensen helpen. Wij willen de kinderen, waarvan
de ouders gebruik maken van de Voedselbank een leuke verjaardag bezorgen. Hiervoor hebben wij
jullie hulp nodig. Wij willen artikelen inzamelen om de kinderen een leuke verjaardag te kunnen
bezorgen. Denk hierbij aan een flacon limonadesiroop, cake-mix, (houdbare) slagroom, versiering
voor erop, kaarsjes, uitdeelsnoep, ballonnen en servetten. Neem 9 november je lampion mee naar
de kerk en een (rug)tas met een of meer van de hiervoor genoemde verjaardagsproducten. Dan kan
de Voedselbank veel kinderen blij maken.
Namens de voorbereidingsgroep, Simone Ruiter.
ZATERDAG 8 NOVEMBER
Op zaterdag 8 november 2014 is de tweede Taizé Viering in De
Goorn.
De zomer is voorbij en de winter gaat komen en in dat grijze
gebied daartussen leven we nu.
De dagen korten en de natuur sterft af. Er komt een najaarsstorm:
code oranje of dijkbewaking wegens hoog water. Daarbij voelen
we ons soms naar of angstig. Ook over andere dingen kunnen we
een gevoel van angst krijgen. Ook in de persoonlijke sfeer of bij
dichterbij komende oorlogen en epidemieën hebben we dat. Tja, denk je dan wat moet ik ermee?
Het thema van deze viering is daarom ook
“wat moet ik ermee? “.
We gaan dan met ons allen hier aandacht aan besteden met stilte, gebed zang, teksten en vooral
het licht. Om na te denken over en stil te staan bij jezelf ten opzichte van jouw eigen zekerheid.
Op Roet, heet van harte welkom.
Wanneer: op zaterdagavond 8 november
Waar: kerk in De Goorn
Tijd: 19.00 uur
GENEZING EN BEVRIJDING (MATTHEÜS 8-9)
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 2 november 2014 om 11.00
uur in de Protestante Kerk te Wognum. In deze viering preekt Kees Kok.
Kees Kok (1948) studeerde theologie in Amsterdam. Hij is lid van het liturgisch team van de
Amsterdamse Studentenekklesia. In de Nieuwe Liefde in Amsterdam leidt hij projecten op het
gebied van leerhuis en liturgie. Hij coördineert lieddagen en hij vertaalt liederen van Huub
Oosterhuis.
Voor het seizoen 2014-2015 is een keuze gemaakt voor lezingen uit het evangelie van Mattheüs.
In de viering van 2 november is het thema: “Genezing en Bevrijding”, (Mattheüs 8-9).
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.
7
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 2
november te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
WAAROM KAN DIT IN LOURDES WEL EN THUIS NIET?
Beste mensen,
Afgelopen zondag mocht ik weer voorgaan in de Lucaskerk na de bedevaart in Lourdes. Soms val
ik na Lourdes in een soort gat. Maar nu niet. Het is een heel zachte landing geworden. Het thema:
“Het Goede doen” sloot haarfijn aan bij wat ik heb mogen meemaken en beleven: zes dagen alleen
maar het goede doen.
“Waarom kan dit in Lourdes wel en thuis niet?” luidt de vraag van iemand. “Wat dan?”
Vooral luisteren naar elkaars verhalen. Vreugde en verdriet komen in een open en vertrouwelijke
sfeer aan bod. Vreugde vanwege bruidsdagen van een gouden huwelijk. “We hebben het gehaald!”
Vreugde vanwege gezond-verklaring. Dankbaarheid vanwege de goede sfeer in het gezin. Er is
ruimte voor verdriet: verlies van een lieve vrouw, van een goede man en zorgzame vader, van
een overleden kind of van pap en mam in nog geen anderhalf jaar tijd. Niemand die het gek vindt
en zegt: “Dat is toch al weer lang voorbij!” Iedereen heeft wel een rugzak met ballast. Sommigen
hebben een zware rugzak te dragen qua gezondheid, lichamelijk en/of geestelijk. Het wordt oprecht gedeeld met elkaar! Drie jonge vrouwen, zussen van elkaar, lopen de weg, die hun vader en
moeder zouden gaan. Met een lach en een traan zetten zij hun leven voort, gesteund door elkaar
en door Maria. Bij de handopleggingsviering klinkt een solo: “Pak maar m’n hand, je kunt het niet
alleen!” Wat gebeurt er? De mensen vooraan, in de rolstoelen, grijpen spontaan elkaars handen.
Het werkt aanstekelijk. Ineens de gehele Nederlandse groep hand in hand. Nick & Simon worden
begrepen: “Ik reik je mijn hand, dus grijp deze kans, want ik bied graag m’n hulp aan jou.”
Die handen doen zoveel goeds in zo’n week. Elkaar een hand van vrede geven. Een high-five. Een
arm om de schouder. Troostende handen. Handen, die masseren, wassen, een rolstoel duwen.
Handen die een kaarsje aansteken of een brandend kaarsje in de lucht steken met ‘Ave, ave, ave
Maria…” Handen, die het Brood van de Heer delen.
We verwonderen ons over zo veel mensen in een sfeer van vrede. We verbazen ons over zo veel
saamhorigheid en verbondenheid. We voelen de verbinding tussen aarde en hemel door gewoon
er te zijn voor elkaar. Gods naam van ‘Ik ben er’ -met en zonder woorden- is voelbaar. Een groep
individuen is in zes dagen hecht met elkaar geworden.
Alle ballast hebben we in Lourdes kunnen laten bij twee aanvankelijk heel eenvoudige en jonge
meisjes: Maria en Bernadette. Door hun eenvoud, hun geloof en hun goed doen beseffen we, waar
het in het leven eigenlijk om gaat: Leven in liefde met elkaar in de geest van Jezus. We mochten
hiervan genieten in de hoop dit te kunnen voortzetten tussen de beslommeringen van alle dag.
Lourdes is voor zo iets echt een plek voor jong en oud, voor zieken en gezonden, voor mensen
goed ter been en voor mensen met een rollator of in een rolstoel.
8
Een plek van zinvolle ontmoeting mede dankzij de vele vrijwillig(st)ers.
Heel jammer was, dat onze goede ‘allesregelaar’ van de reis, Harry Vet, wegens hartproblemen
ineens niet mee kon, en daardoor zijn vrouw en mijn goede collega, Mariet Vet-Koopman, ook
niet. In Lourdes is bijzonder aan hen gedacht, ook door collega’s van andere groepen. ‘Het Goede
doen’ werd tastbaar gemaakt.
Co Kuin
Met VNB Westfriesland in 2015 (eind september) naar Lourdes? En/of in 2016
(eind februari) naar Israël?
U kunt zich nu al aanmelden bij Harry Vet [email protected] / 0228-514040.
OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding
(KWF) heeft in Berkhout, De Goorn en
Bobbeldijk € 2165,04 opgebracht.
Wij bedanken dan ook iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte.
Speciale dank gaat uit naar de collectanten die dit jaar weer hebben gecollecteerd.
Met ingang van 2015 gaan de dorpen uit Koggenland samen onder de naam KWF Koggenland
Voor meer informatie over KWF kunt u kijken op www.kwfkankerbestriiding.nl of bellen naar
0800-0226622 (ma-vr. 9.00-18.00)
Vriendelijke groeten,
Heleen Rijpkema en Ria Laan
Contactpersoon afdeling Berkhout en Penningmeester
COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 2014
In Berkhout en Bobeldijk is er weer gecollecteerd voor de Brandwondenstichting. Dit heeft het mooie bedrag van € 665,20 opgebracht.
Twee van onze trouwe collectanten hebben bedankt voor de toekomst.
Bedankt voor jullie inzet al die jaren! We zoeken weer volgend jaar iemand
in Bobeldijk en in Berkhout iemand van de Voslaan en Berkenweide. Als dit iets is voor u, kunt u
contact opnemen met:
Marja Loos 553011 of Gonnie Koopman 551501
DE COLLECTE VOOR DE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING
heeft in Scharwoude & Oudendijk het mooie bedrag van € 441,18 opgeleverd.
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt namens alle collectanten.
Kees van Lenten
9
ZONDER VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEEN BUURTBUS Als alternatief voor de op te heffen buslijn 161 is er een buurtbus bedacht. Er zijn echter nog niet
genoeg vrijwillige chauffeurs en chauffeuses om de bus te besturen en het initiatief te laten slagen.
Meld u zich dus vandaag nog aan als vrijwilliger!
Meld u aan als vrijwilliger!
Chauffeurs dienen een B-rijbewijs te hebben. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Suzan Dekker van de gemeente Koggenland, via telefoonnummer
(0229) 54 84 75 of mail naar [email protected]
Buurtbusvereniging
Dinsdag 30 september is de buurtbusvereniging Koggenland opgericht. Een vijftal enthousiaste
bestuursleden is vol enthousiasme in samenwerking met de provincie, Connexxion en de gemeente Koggenland de komst van de buurtbusverbinding tussen Heerhugowaard en Obdam aan het
voorbereiden.
Op de meegestuurde foto staan de bestuursleden van de buurtbusvereniging (van links naar rechts):
Erik Schreuder Goedheijt (penningmeester), Jan Kips (secretaris), Fred Lemminga (voorzitter), Bas
van Burgel (technisch coördinator), Peter Bakker (planner).
JEUGDSCHAATSEN BIJ IJSCLUB AVENHORN
Aanmelden Jeugdschaatsen
IJsclub Avenhorn nodigt de kinderen van 7 t/m 12 jaar weer uit om mee te
doen met het Jeugdschaatsen op ijsbaan De Westfries in Hoorn. Het inschrijfformulier ontvangt u bij het betalen van uw contributie waarvoor we binnenkort, als u lid bent van de ijsclub, bij u langskomen.
10
Het Jeugdschaatsen begint op 20 december 2014 van 8.55 tot 9.55 uur.
Het lesgeld voor dit seizoen bedraagt € 48,=. U kunt dit bedrag bij inschrijving contant voldoen
of, nieuw dit jaar, aan ons overmaken. Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een
informatieavond waarop de pasjes worden uitgedeeld en de kinderen kennis kunnen maken met
hun begeleider en de andere kinderen van hun groep.
Wij wijzen u erop dat uw aanmeldstrook uitsluitend ingeleverd kan worden op: woensdag 5 november vanaf 19.00 uur bij: Frits van der Zee, Plantersgraaf 16 in De Goorn.
Bent u nog geen lid maar wil uw kind wel bij schaatsles? Dan kunt u zich als nieuw lid aanmelden
via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. U ontvangt dan na uw aanmelding het inschrijfformulier voor het jeugdschaatsen.
Lidmaatschap
De contributie is ook dit jaar weer niet verhoogd en bedraagt nog steeds slechts € 6,00 en voor
donateurs € 2,50. Wilt u dit bedrag a.u.b. contant en gepast voor ons klaarleggen?
Bent u geen lid of donateur, maar wilt u dit wel worden? Dan kunt u zich wenden tot de heer Sam
Jonker, telefoonnummer 0229 - 542630 of een email sturen naar [email protected]
Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 7 november wordt onze Algemene Ledenvergadering gehouden.
U bent dan van harte welkom om 20.00 uur in Partijencentrum Avenhorn.
Met vriendelijke groet,
namens IJsclub Avenhorn,
Wendy van Loodam
Secretaris
AFDELING BERKHOUT/BOBELDIJK
Donderdag 9 oktober werden wij verrast door de levendige verhandeling die Dhr. Bas van der Wal
uit Leerdam hield over het glasblazen. Als klein jongetje hielp hij zijn vader al met de voorbereidingen die nodig waren tot zijn vaders bijverdienste: het blazen van kleine dierenfiguurtjes , waarin
in de chique restaurants, een likeurtje werd gepresenteerd. Vader werkte in de glasblazerij van
Leerdam en moest grote chloorflessen blazen van wel 40 liter.
Bas had allerlei attributen bij zich die vroeger met de mond geblazen werden. Nu gaat alles in de
fabriek machinaal en is alleen het kunstzinnige gedeelte nog echt handwerk.
Dit alles werd vol humor, af en toe in het Utrechtse dialect, gebracht. De zaal had duidelijk plezier
in de wijze waarop Bas zijn verhaal vertelde.
In de pauze konden de dames nog allerlei door Bas geblazen figuurtjes kopen. Mevrouw van der
Wal, de 84 -jarige moeder van Bas ,was voor deze gelegenheid meegekomen. Zij gaf een extra
dimensie aan de avond door haar vriendelijke en krasse handelen.
Na de pauze konden wij zien hoe zo’n mooi figuurtje tot stand kwam, een hele kunst waarbij je
wel heel wat ervaring nodig hebt.
Op 13 november hopen wij weer zo’n leuke en leerzame avond voor u te verzorgen. We hebben
daarvoor de heer Dirk Plugboer uit Grootschermer uitgenodigd die ons komt vertellen over de ontwikkeling van de schaats. Het gaat over de eerste bottenschaats tot de high Tech schaatsen van nu.
11
Ook deze avond zal gehouden worden in het Nivon gebouw omdat de Ridder nog niet klaar is.
Mocht u nog iemand weten die belangstelling heeft om ook lid te worden van de Vrouwen van Nu
, neem haar dan mee om te ervaren hoe gezellig en leerzaam onze avonden zijn.
In december hopen wij iedereen weer te kunnen ontvangen in de nieuwe Ridder.
We zien u graag op donderdag 13 november!
Namens het bestuur, Waltraud van der Woude
DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1920
Het punthuis is de kapperszaak van C. Bakker. Het paard en wagen iets verder staat voor de winkel
van Kees Koetsier.
Dit en meer ziet u op ansichtkaartenberkhout.nl.
Co Beemsterboer
BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET !
Biljartvereniging D.S.K. organiseert i.s.m. “Het Sportcafé” weer het jaarlijkse biljarttoernooi in “De
Koggenhal”.
Er wordt libre gespeeld. Het minimum op te geven gemiddelde is 0,75.
Je speelt 2 voorronde-avonden, 2 partijen per avond, en misschien wel de Finaledag.
Dan speel je zeker weer 2 partijen op weg naar de finale en wie weet onttroon je Erik Blokdijk als
kampioen van 2013/2014.
12
De data zijn : Zaterdag 20 december
Maandag 22 december
Dinsdag 23 december
Dinsdag 30 december
Vrijdag 2 januari
Zaterdag 3 januari de grote Finaledag
De kosten zijn 7,50 euro, te betalen op de eerste avond aan de bar.
Opgaveformulieren liggen bij de Rozenstaete en Vijverstaete en natuurlijk in “Het Sportcafé” bij
Alex en Annelies.
Of geef je op bij : Charlie Bos : 0229561565 - Mick Knijn : 0229853028
Ton Laan : [email protected]
Graag opgeven voor 1 december.
KICKBOX VRIENDEN,
Heb je energie te veel? Deze energie kan je bij ons prima kwijt.
Blijf niet op die bank hangen en kom met ons mee trainen.
Grenzen verlegen op je eigen niveau gaat in groepsverband een stuk
gemakkelijker.
Er trainen ook veel dames mee en zij zijn zeker net zo fanatiek als de
mannelijke sporters.
We trainen in twee groepen, de eerste groep van ongeveer 13 tot 18 jaar en de tweede groep van
19 tot 45 jaar. Er is altijd plaats voor jongens en meiden die hun grenzen willen verleggen.
Kom eens geheel vrijblijvend meetrainen en kijk of het kickboxen iets voor jou is.
Ik geef training op de donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur in
de sporthal te Spierdijk. Misschien tot ziens als je kickboxen als “sport” ziet. Heb je daar andere
ideeën over mag je thuis blijven.
Groetjes en info Nico Rood 0229-542998
Of [email protected]
13
ZONDAG 16 NOVEMBER
KOMT SINTERKLAAS WEER
NAAR AVENHORN EN DE GOORN!!!
Op die dag komt de Sint samen met zijn Pieten aan in de haven van
Avenhorn om 12:30, zorg dat je er op tijd bij bent zodat we hem met
z’n allen kunnen toezingen en zwaaien met de vlaggetjes die daar
uitgedeeld worden.
Nadat de Sint voet op vaste bodem heeft gezet en door Burgemeester
Posthumus is verwelkomt, zal hij per paard onder begeleiding van de
Pieten richting sporthal “de Koggehal” in de Goorn gaan voor een
groot Sinterklaasfeest.
Ook hier zijn jullie natuurlijk allemaal van harte welkom om de Sint
en zijn Pieten persoonlijk te begroeten. De entree is gratis. Er is mogelijkheid om daar te dansen en te feesten met de Pieten.
Ook kan je tekeningen maken, schminken, penalty’s nemen op het
doel van Zwarte Piet, en nog veel meer. Dus komt allen dan word het
een onvergetelijk mooi feest.
De route van de Sint gaat vanaf de Kathoek via het Hoog, West, de
Goorn, Dwingel naar “de Koggehal”
Deze dag wordt u aangeboden door de ondernemers
uit Avenhorn en De Goorn.
14
Kom jij ook naar de intocht van Sinterklaas?
Wil je een leuke prijs winnen? Geef deze kleurplaat dan snel een mooi kleurtje (knippen
en plakken mag ook) en lever hem in tijdens de intocht van Sinterklaas in de Koggenhal
of de Ridder St. Joris.
Naam:........................................................................................................ Leeftijd:....................................................
Adres:........................................................................................................ Telefoon: ................................................
15
5 & 6 NOVEMBER SPECULAASACTIE
BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT
Het is weer zover! Zoals elk jaar in november kunt u ons ook nu weer
verwachten met de speculaasactie.
Dit jaar hebben we heerlijk ambachtelijke speculaas van Bakkerij Koning voor
een actieprijs van € 3.00 per pakje. U steunt onze vereniging hier enorm mee
en zeg nou zelf, een speculaasje smaakt wel in deze tijd.
Kwamen we meestal op de zaterdag met de koek bij u langs, dit jaar zal dat op 5 & 6 november
vroeg in de avond zijn. Wij hopen dat u in deze week de deur nog niet op het nachtslot zult
doen vóór 19.30 uur. Aanleiding van deze ´door de weekse´ actie is het Nederlands Brassband
Kampioenschap dat op zaterdag 1 november plaatsvindt in Utrecht. Het A-orkest zal daar ook
dit jaar weer aan deelnemen en in het vernieuwde Vredenburg Tivoli theater haar beste beentje
voorzetten met hopelijk een goede uitslag van de jury.
Een week later op 8 november zal het Brugorkest afreizen naar Abbekerk, waar het
West-Friesland Festival wordt gehouden en vele lokale muziekverenigingen present zijn en strijden
om de West-Friesland Bokaal. De week daarna komt de Sint met z´n pieten aan in Avenhorn en zal
het Brugorkest de optocht muzikaal ondersteunen. Vooruitkijkend naar 2015, is de datum van het
voorjaarsconcert in de Koggenhal gepland op 30 mei.
Veel eerder, op 13 december geeft de brassband een kerstconcert samen met het koor Frank & Zij
in de kerk van Berkhout.
Te veel om te onthouden?! Alles kunt u vinden op de website www.bbknk.nl
GEEFT KINDEREN EEN KANS!
Daarom zetten de volwassenen een stap achteruit en
wordt er een jeugd-kinder voorstelling voorbereid van,
voor en door kinderen.
De titel is “De Gouden Augurk” en zal 7 & 8 Februari
2015 worden uitgevoerd in Brasserie de Grost te Grosthuizen.
De auteur van de Gouden Augurk is Gerard Delft. 11 jeugd spelers en 2 volwassenen ondersteunen deze enthousiaste groep kinderen. Het toneelstuk gaat over: Koning Simpel de 33-ste, hij en zijn volk leven nog altijd in de “goeie,
ouwe tijd”. De tegenwoordige tijd met zijn supersonische- turbo –datasystemen heeft nog geen
beslag kunnen leggen op Symplonie, dat leeft van tradities en augurken. Maar er loert gevaar: Minister Ravenekster, die de Gouden Augurk wil ontvreemden, het symbool van macht en aanzien,
is van plan een staatsgreep te plegen. Hij wordt bovendien bijgestaan door de slimme minister Van
Geld tot zak van het buurtland Consumptie, want Symplonie is een aantrekkelijk afzetgebied voor
hypermoderne transistorradiootjes…
Het is bijzonder dat wij u dit kunnen presenteren, zo’n grote groep jonge spelers.
Daar zijn wij trost op ook. Wij zullen u op de hoogte houden en de volgende keer de rolverdeling presenteren!
Zet u het vast in uw agenda?
16
GYMNASTIEKVERENIGING ‘VOORWAARTS’
Maandag 13 oktober hielden wij een Herfst instuif. Helaas waren er niet veel
kinderen gekomen. De kinderen die er waren genoten van de toestellenbaan
die we hadden neergezet. Voor iedereen was er drinken en wat lekkers. Het
was een gezellige middag. (zie foto’s) Op naar de lampionnen instuif!
Lampionnen Instuif bij Gymvereniging Voorwaarts
Het is alweer bijna november en gaan we een gezellige tijd
tegemoet.
Vooral voor de kinderen ook een spannende en leuke tijd. Allereerst het feest van Sint Maarten op 11 november. Tijdens de gymles op maandag 10 november houden wij een
lampionnen instuif in de gymzaal van dorpshuis de Kogge in
Grosthuizen.
Uw kind wordt verwacht met een
lampion met een lichtje erin. We gaan
gezellig Sint Maarten liedjes zingen en
doen leuke spelletjes en gymoefeningen en maken het zo donker mogelijk
in de gymzaal. Uiteraard is er na afloop voor iedereen wat lekkers.
Kom gezellig langs met uw kind(eren).
Voor kinderen van 3/4/5 jaar is het van 14.30 uur tot 15.30 uur en voor kinderen van 6 jaar en ouder van 15.30 uur tot 16.30 uur.
Voor inlichtingen: Harmina ter Schure tel. 541214 - Els Veldhuisen 543102
Website: www.gymverenigingvoorwaarts.nl
1 NOVEMBER BALD IN DE BERKHOUTER KERK
aanvang 20.00 uur
“ Bald! Speelt Westcoast en
andere juweeltjes”.
Los Angeles, het begin van het
singer-songwriter tijdperk van
midden jaren zestig tot eind
jaren zeventig. De prachtige
samenzang van Crosby, Stills
& Nash en The Beach Boys de
geniale songs van o.a. James
Taylor en Jackson Brown.
Naast deze prachtige muziek
laat Bald zich ook inspireren door andere parels uit de muziekgeschiedenis waarbij driestemmigheid
een belangrijke rol speelt. Liedjes als Carolina on my Mind, Our House, Here Comes the Sun en
Teach Your Children roepen een groot kippenvel gevoel op.
17
NIEUW LEVEN SPEELT WERELDPREMIERE KRUIMELDIEVEN
Victor Verpalen:
Yuri Pelser
Claire: (zijn vrouw) Marjolijn Meerveld
Marie Louise (dochter)
Julia van Zoelen
Hortense Breemer: Lia Schuitemaker
Daan Breemer: (haar man)
David Steur
Albert van der Schaaf:
Jos Koopman
Theresia Hemelrijk:
Ria van Geem
Jeffrey Penose:
Alex Mooy
Agent Sulkers:
Dion Koopman
Lekker samen mopperen op elkaar, een lastige puberdochter, een bankmannetje dat om geld komt.
Een schoonmoeder die nogal verwend is en een joviale
schoonvader die hier niet tegenop kan. Een crimineel
handelaartje in sieraden, een mevrouw die een uitvaart wilt verkopen en tenslotte een politieagent, die
ook wel wat extra centen kan gebruiken. Dit zijn de
ingrediënten voor een lekker avondje lachen. Kom op
7 of 8 november naar Dollenburg om 20.00 uur. U
zult daar geen spijt van krijgen. Kaarten bij Keizer
tweewielers !!
Kleding: Agaath Pronk, Souffleur: Suzan Haex,
Grime: Monique Meerveld, Haarwerk: Magda
Zuurveen, Regie: Chris van Saarloos
KWIEK-NIEUWS
Het seizoen draait alweer op volle toeren en er gebeurt
van alles en nog wat bij onze mooie club Kwiek’78! Onze
Heren-1 sprokkelen de nodige puntjes bij elkaar en ook
met de overige senioren loopt het als een trein. Ook de
jeugd is goed bezig, onlangs kwamen onze meisjes van de
MD-1 zelfs thuis met een 23-0 overwinning, klasse meiden! De groei lijkt niet te stoppen bij de club, kort geleden konden we twee nieuw teams aanmelden, namelijk de F4 en de E5, geweldig. Ook het jaarlijks terug kerende SPS toernooi werd weer
gehouden en wat kan het een club toch meezitten: stralend mooi weer, een heleboel toeschouwers, meer dan 110 teams, een knal gezellige kantine waar achter de bar en in de bestuurskamer
keihard gewerkt werd, mensen allemaal een dikke pluim! Onze PR commissie heeft ook niet stil
gezet, alle teams zijn inmiddels voorzien van een (nieuwe) kledingsponsoren, wanneer u eens
langs de velden staat zal het u wellicht opvallen dat er steeds meer teams al overgegaan zijn naar de
nieuwe tenues. Van vele kanten krijgen we de complimenten te horen dat dit wel heel erg mooie
outfits zijn! Ook zijn we trots en blij met de spontane aanmeldingen van bedrijven naar Kwiek’78
toe om wat te kunnen betekenen voor de club. Voor onze Vrouwen-1 team bestaat er sinds kort
een tegoedbon voor de “Lady off the Match” en de pupillen van de week worden verwend met
een heuse “Pannenkoeken-tegoedbon”.
18
Ook bedanken we onze webmaster en bordenbouwer voor het prachtige buitenbord aan de kantine waarop iedereen duidelijk kan lezen wanneer de wedstrijden voor de Heren en Vrouwen-1
thuis zijn. Meer nieuws: de Kolderieke Kwiek Avonden gaan binnenkort ook weer van start, na het
succes van afgelopen seizoen kon dat ook eigenlijk niet uitblijven, we hebben er weer zin in op de
donderdagavonden! Ook zijn er diverse clubleden bezig met de voorbereidingen voor een te houden “bedrijventoernooi” welke begin mei te verwachten is. Alle bedrijven (sponsoren) rondom het
Kwiek veld en op de Kwiek website kunnen binnenkort hiervoor een uitnodiging verwachten. Op
5 november is iedereen uitgenodigd in ons clubhuis. Niemand minder dan Tim Koning zal daar om
20.00 uur een lezing verzorgen. Het thema is: “het behalen van resultaat op het gebied van sport”.
De jaarlijkse ledenvergadering staat ook alweer op de agenda: vrijdagavond 7 november a.s. zijn
alle leden welkom en stelt het bestuur de aanwezigheid van ieder clublid zeer op prijs. Op onze
Kwiek site www.kwiek78.nl treft u de meest actuele informatie aan: wedstrijdprogramma’s, uitslagen, afgelastingen, onze sponsoren, de kledingbestelbutton en nog veel meer. Neem eens een
kijkje. Ook handig: download de Kwiek-App en blijft op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom
de teams!
Tenslotte lichten we er een paar hele mooie wedstrijden voor u uit:
Zaterdag 1 november speelt Kwiek’78 E4 tegen RKEDO E7 om 9.00 uur en Kwiek’78 ME1 tegen
KSV ME1 om 12.15 uur.
Zondag 2 november speelt Kwiek’78-4 tegen SV Spartanen-6 om 11.30 uur en onze Heren-1 tegen
HSV Sport 1889-1 om 14.00 uur.
We nodigen u van harte uit bij Kwiek’78 op ons mooie sportcomplex aan Het Veer voor de lekkerste koffie, de smakelijkste ballen, de warmste bitterballen, de gezelligheid en sfeer en nog heel
veel meer!
Met sportieve groet,
Edwin Burggraaf, Voorzitter Kwiek’78.
BAZAAR WOONZORGCOMPLEX “DE VIJVERSTATE”
houdt op ZATERDAG 1 NOVEMBER weer een BAZAAR! U bent van HARTE WELKOM!
Waar: Kolblei 200 te Avenhorn, de welzijnsruimte (grote zaal beneden)
De verkoop begint 14.00 en eindigt 17.00.
Wij verkopen een ruim assortiment aan mooie spullen denk aan: kaarten, boeken, puzzels,
sieraden, decoratie en huishoudelijke spullen enz. Ook kunt u mooie prijzen winnen!
(Senioren) Portret!
Wanneer bent u voor het laatst mooi op de foto geweest? Tijdens de bazaar heeft u de mogelijkheid
om een mooie portretfoto te laten maken. Van u alleen of samen. Eenvoudig bij u in de buurt en
tegelijkertijd kunt u genieten van deze gezellige middag.
Tot dan!
*U kunt koffie en wat lekkers krijgen tegen een kleine vergoeding.
19
KOM ZINGEN MET JE HART ….
Iedereen is welkom om mee te komen zingen in de Groene Toren in
Avenhorn. Dat kan op de volgende data:
17 en 31 oktober
14 en 28 november
19 december
We zingen Mantra’s, Wereldmuziek en Taizé-liederen (prachtig harmonieuze gebedsliederen).
De avond start met een stilte-moment zodat de dagelijkse beslommeringen even losgelaten kunnen
worden. Met wat lichte oefeningen maken we onze stem vrij om te zingen; eenvoudige melodieën, soms twee- of driestemmig, met gitaarbegeleiding.
Veel herhaling, veel plezier. We leren de liederen op het gehoor, zonder bladmuziek. Het gaat niet
om de prestatie, je hoeft niet te kunnen zingen. Het gaat om het plezier in het zingen zelf. Een
heerlijke manier om je weekend te beginnen!
Vanaf 19.30 uur inloop, koffie en thee 20.00 uur tot 21.30 samen zingen
Opgave is niet nodig, kom luisteren en zing mee.
De kosten bedragen zes euro per keer.
Meer informatie bij Kamala Raymakers, tel. 072 5815606 / 06 22318829
MUZIEKVERENIGING VOLHARDING
De leden van de orkesten van de muziekvereniging
Volharding zijn weer een aantal weken aan het repeteren. Na de schoolvakantie afgelopen jaar hebben
we de muzikale draad weer opgepakt, het jeugdorkest is druk bezig om de muziekstukken in het hoofd
te krijgen voor hun uitvoering op zaterdag 13 december a.s., deelname aan het jeugdfestival van
Oktavria uit Opperdoes. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt door diverse muziekverenigingen uit de buurt bezocht. Kom eens luisteren of ga met onze jeugd mee.
Het groot orkest gaat aan het Westfriesland festival in Abbekerk deelnemen, op zondag 9 november zal daar een mooi programma te beluisteren zijn. Zoals ieder jaar gebruikelijk, zal door leden
van onze vereniging, medio november, weer alle woningen in Berkhout worden bezocht om de
heerlijke speculaas aan de man te brengen.
Onze oudijzer inname is ook een actie waar geen einde aan is, heeft u nog oud ijzer liggen en wil
dat kwijt, probeer dat in de groene container bij de firma Koeman aan het Oosteinde te krijgen.
Ook bij Gerrit Kater aan de Kerkebuurt is een plaats waar oudijzer ten behoeve van de muziekvereniging kan worden ingeleverd. Mocht het oud ijzer zo groot zijn of dat eigen vervoer niet mogelijk
is, bel dan even met Hans (0651423131).
Met beide acties steunt u onze vereniging, met de opbrengst worden weer de nodige muziekstukken aangeschaft en is het mogelijk instrumenten te vervangen.
Om organisatorische reden zal komend jaar geen Kerstconcert worden gegeven, hiervoor in de
plaats in 2015 een Nieuwjaarsconcert. Dit concert wordt gegeven op zondag 11 januari in de vorm
van een koffieconcert.
Kijk voor alle evenementen in de agenda van ons dorpsblad De Heraut.
20
DANSGROEP AVENHORN 50+ ZOEKT NIEUWE LEDEN
We moeten meer gaan bewegen en dansen is goed voor je lijf en geest. Nieuwe dansen leren en in goede conditie blijven. Bij ons kan je in de maand
oktober 2x gratis mee dansen. De muziek waar op we dansen is heel divers
we dansen de wereld rond, tango, wals, country, line van alles wat onder
leuke leiding.
Dus trek schoenen aan waarmee je lekker kans dansen en kom naar de gymzaal aan het Veer. We dansen woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de gymzaal aan Het
Veer 88 achter peuterspeelzaal het Hummeltje.
Bel voor inlichtingen 0229-542616
EEN NIEUW SEIZOEN KLAVERJASSEN, EERST IN DE VERVANGENDE LOCATIE EN LATER IN DE
VERNIEUWDE RIDDER SINT JORIS
Op vrijdag 31 oktober gaan we weer beginnen met het klaverjassen. De eerste keer gaan we dit
doen in de kas van Neefjes, schuin aan de overkant van De Ridder.
We beginnen weer om 19.30 uur en het lijkt ons leuk om ook dit mee te maken, voordat we in de
verbouwde Ridder de andere keren gaan kaarten.
Noteert U vast deze vrijdagen in Uw agenda:
31 oktober - 28 november - 19 december vin 2014 en
30 januari - 27 februari - 27 maart - 24 april in 2015
De klaverjasmarathon wordt wegens enorm succes geprolongeerd en wel op zaterdag 14 februari
2015. Wij hebben weer zin in een nieuw seizoen gezellig klaverjassen.
Trudy en Guda
LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP
Ja beste mensen, het kermiscomité van luidermeer is er vroeg bij!!! Beter te vroeg als te laat. ..
De kermis van Zuidermeer valt volgend jaar gewoon weer in juni. Kermis Zuidermeer begint op
vrijdag 12 juni, zaterdag 13 juni en eindigt op zondag 14 juni!!! Schrijf deze data op in je agenda
en kom gezellig een kijkje nemen in onze kermistent midden in het centrum van ons dorp. Bij deze
alvast een kermisgroet van kermiscomité De Nieuwe Toekomst.
LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP
RUILBEURS “DE VERZAMELAAR” 1 NOVEMBER 2014 IN DE WEERE
Tijdens de goed bezochte ruilbeurs van 4 oktober deed Evert goede zaken met z’n munten. Ook
de komende beurs zal hij aanwezig zijn, wat voor de muntenverzamelaars een uitnodiging is om te
komen. De postzegelverzamelaars zijn altijd goed vertegenwoordigd met het nodige ruilmateriaal.
U bent zaterdag 1 november 2014 weer van harte welkom in Theresiahuis, de Vekenweg 2 te
De Weere van 13.00 tot 16.00 uur Iedereen betaalt voor een kleine bijdrage in de kosten en een
bakkie koffie of thee, slechts €2,00 voor niet-leden en €1,00 voor leden. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met beurshouder Tiny Koopmans, tel: 0229-582544.
21
HET GROTE GYMFEEST WAS EEN GROOT SUCCES!
Op zaterdag 18 oktober hebben wij voor de eerste keer mee gedaan aan
het landelijke Grote Gymfeest van de KNGU. Om 12.30 uur begon het
opbouwen. Gelukkig hadden we genoeg hulp want het is een hele klus
om de zaal en alle toestellen op te bouwen. Maar liefst 95 kinderen,
tussen de 3 en 14 jaar mochten we deze middag inschrijven. Na de
inschrijving kregen zij een spekje en konden zich gaan omkleden. De kinderen konden kiezen uit
gymmen of free runnen. Na het welkomst woordje van Evelien was er een gezamenlijke warming
up. O.l.v. Milou en Sanne was iedereen aan het dansen en aan het springen. Daarna werden zij
ingedeeld op leeftijd.
Het was echt een prachtig gezicht om al die kinderen te zien klauteren, rennen, klimmen, springen, rollen, duikelen, zwaaien en kruipen. Iedereen in beweging! Jolanda had het er maar druk
mee om alles in goede banen te leiden maar het liep als een trein. Elke 10 minuten werd er gewisseld van onderdeel. In de pauze kregen alle kinderen limonade en weer wat lekkers. Tevens
konden zij kijken naar een demonstratie van de meiden van de turnselectie.
Ook waren er twee jongens die even in korte tijd o.l.v. Marcel een salto hadden geleerd en dan
landen tegen een rechtopstaande mat en zo omhoog konden klimmen. Dit mochten de knullen gelijk laten zien aan het publiek. Daarna startte de tweede ronde, met weer nieuwe energie werden
alle kopjes alweer lekker rood en bezweet. Aan het eind mocht iedereen zich nog even uitleven op
alle toestellen in de hele zaal. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt want de kinderen hadden
er nog geen genoeg van.
Zo leuk is gymmen en free runnen dus!!
Om half vijf was het afgelopen. Met hulp van leiding, leden en ouders werden de toestellen
weer afgebroken en de zaal weer opgeruimd. Ook moe maar voldaan keerde het bestuur, leiding,
hulpouders en hulpleden om zes uur weer naar huis.
Namens het bestuur iedereen bedankt die aan deze gezellige middag heeft meegeholpen!!
Het EDO gymbestuur
Als je na het bovenstaande te hebben gelezen nou denkt; “dat klinkt leuk en gezellig bij EDO
gym!”, kom dan eens meedoen bij een van onze lessen. Je mag altijd 2 lessen gratis meedraaien
om te kijken of je het leuk vindt. Kijk op de EDO site www.edogym.nl voor het rooster. We hopen
jullie gauw te zien.
Even voorstellen:
Hallo! Ik kom het EDO gym team weer versterken. Mijn naam is Pauline en ik ga de ouder-kind
gymles nieuw leven in blazen. Ik hoop alle peuters met hun ouders binnenkort te ontmoeten in de
Koggenhal op donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Ik heb er zin in, tot kijk!
22
VERSLAG VAN DE RONDVAART DOOR AMSTERDAM OP 7 OKTOBER
Na een wat stroeve start van de vaartocht door de grachten van Amsterdam,
kan ik zeggen dat we een heel gezellige en mooie dag hebben gehad! We waren
met 53 personen waarvan 3 vrijwilligers, vertrokken vanaf de Rozenstaete naar
het Oosterdok in Amsterdam, alwaar we opstapte in de rondvaartboot van de
Zonnebloem. Wij ( Liesbeth Dekker, Jacolien Gongrijp, en Margret van der
Gulik) mochten deze dag de mensen begeleiden en helpen in de catering!
Voor Jacolien en mij was dit de eerste keer mee op
de boot, en we wisten dus niet hoe het allemaal
zou verlopen, maar na zeer goede en leuke
instructies van onze gastvrouw aan boord, is het
echt top verlopen, en kregen we zelfs complimenten
van de bemanning dat we met z’n drietjes het top
hadden gedaan, want op andere dagen waren er
wel 4 tot 7 vrijwilligers mee die dit niet in zo een
tempo hadden gered! Dat gaf ons natuurlijk een
heel goed gevoel, en hebben gelijk onszelf
aangemeld om dan maar als vaste hulp voor alle
bootreisjes mee te gaan (grapje). De schippersmaat
vertelde ons menig nieuwtje over Amsterdam, dus ook degene die al eerder mee zijn geweest,
hoorde zelfs nog nieuwe informatie! De mensen onderling hadden veel dingen te bespreken, want
de verteller kwam er af en toe niet bovenuit! Ook gingen de voetjes nog van de vloer tijdens de
Amsterdamse liedjes, erg leuk om te zien, dat wijst erop dat mensen hebben genoten, denk ik! Om
14.00 uur lagen we weer aan de steiger en gingen alle gasten weer richting bus, de meeste gingen
zelf de bus in en enkelen met de lift. Wat is dat toch goed voor elkaar allemaal zeg, erg handig en
zo kan ieder mens met of zonder beperking toch nog even er heerlijk tussenuit! Daar doet de
Zonnebloem het dus voor!
We kregen toen van onze buschauffeur (onwijs gezellige verteller) een rondleiding over het
industrieterrein waar hij jaren had gewerkt bij een oudijzer handel! Ook dit was heel interessant!
Hij kreeg zelfs de mensen stil! Om kwart voor vier waren we weer terug bij de Rozenstaete,
alwaar we afscheid hebben genomen van een zeer gezellige ploeg mensen, zowel de gasten als
alle medewerkers en de buschauffeur. Dus ik zeg GESLAAGD. Bedankt allemaal en misschien tot
een volgende keer.
Margret van der Gulik, vrijwilligster bij de Zonnebloem
Theatermiddag zondag 16 november
16 november is er een theatermiddag, genaamd ‘Diner
voor twee’. Dit jaar een muzikale klucht met als titel
‘Diner voor twee’. Naast bekenden als Joke de Kruijf,
Ron Brandsteder, Petra Berger, Arwin Kluft en Rolf
Kosten, maken de stagiars Tamara Juinen en Guus
Boswinkel deel uit van de cast.
· Tijd: Om 13.00 uur vertrekt de bus bij de
Rozenstaete.
23
·
·
·
·
Om 17.00 vertrekken we weer vanaf theater Cool.
Kosten: € 20,00 inclusief vervoer;
Opgave vòòr 5 november bij Fia Pronk, Rietsikkel 16 te de Goorn, tel. 851919.
VOL = VOL
Margret Buijsman, Secretaris Zonnebloem de Goorn
http://degoorn.beta.zonnebloem.nl/
KBO KAARTEN
Alweer de derde keer kaarten om de Paul Jong beker.
9 oktober 60 deelnemers.
1. Jopie v. Diepen 2. Tine Braas
3. Jan Eelman
4. Bets
5. Truus Bisschop
6. Afra Smal
7. Dien v.d. Gulik
8. Tiny Schouten 9. Ciel Koning
10. Gre Smits
5746
5660
5626
5541
5518
5495
5374
5144
5143
5100
De top vijf.
1. Tine Braas
2. Trien Weel
3. Gre Kluft
4. Jan Pronk
5. Siem Groen
15576
15479
15185
15106
14760
Jannie Laan
BOEKENMARKT TBV BERKHOUTERKERK ZEER GESLAAGD
Op 20 en 21 september 2014 werd door Stichting De Berkhouter Kerk weer
een boekenmarkt georganiseerd. Ongeveer 4500 boeken, dik, dun, groot,
klein, literatuur, detectives, thrillers, kinderboeken, studieboeken, atlassen,
reisgidsen, kunstboeken in allerlei talen waren in de aanbieding en vele items
vonden een nieuwe eigenaar. De beeld en geluid afdeling had CD’s ,DVD’s,
ouderwetse ELPEE’s en boeken over muziek tegen weggeefprijzen. Ook waren er veel legpuzzels in de aanbieding en in de koffiehoek was het als vanouds gezellig vertoeven.
Totale opbrengst 1677 euro netto voor het onderhoudsfonds. Iedereen die zijn of haar boeken
etc. aan ons heeft meegegeven of op laten halen, en iedereen die iets heeft gekocht HARTELIJK
DANK.
Over spullen voor de markt van volgend jaar kunt u bellen met Bertus van Veen. 0229-551355.
Tot ziens in 2015
24
VAKANTIE SPORT & SPELDAG
Op woensdag 15 oktober 2014 werd er vanuit Ambulant
Jongerenwerker Simon Spel jr in samenwerking met
sporthalbeheerder Arie Spil & Fun2sport, een “Vakantie
Sport & Speldag georganiseerd. Dit sportevenement vond
plaats in de Koggenhal in de Goorn. Kinderen van 6 t/m
12 jaar uit de hele gemeente konden aan verschillende
onderdelen deelnemen waaronder; “Voetbalboarding,
Unihockey, Tokkelbaan, Klimwand en Streetdance” bij
elk onderdeel stond er een professionele begeleider van
Fun2Sport met aanvulling van 2 vrijwillige begeleiders. De
organisatie had ervoor gekozen om de jongeren die elkaar
op straat ontmoeten of in Club2000 (jongerencentrum), in
dit project te betrekken. Ze hadden zich positief ingezet
tijdens dit evenement, en vonden het super leuk om te
doen. Op dit evenement kwamen bijna 200 kinderen op
af. Ook konden de kinderen een uurtje vrij zwemmen in
het koggenbad.
Simon Spel jr
Ambulant jongerenwerker
Gemeente Koggenland
CJG FUTSAL CUP KOGGENLAND 2014
Op woensdag 15 oktober 2014 werd er voor de 2e keer de Cjg Futsal Cup georganiseerd door
Ambulant Jongerenwerker Simon Spel jr. Cjg staat voor ‘centrum jeugd en gezin’ en in het kader
om het CJG te promoten hadden wij vanuit het jongerenwerk dit toernooi wederom aangeboden.
Er waren 8 teams die streden om de cup, en er waren ook individuele prijzen winnen. (beste
speler, beste keeper en topschutter) Zo kregen de deelnemers een fotoflyer mee met informatie
over de website van het Cjg.
De finalisten van deze editie waren (geel/veerhuys) & (oranje/ 4-20) Zie foto:
Uiteindelijk heeft Team 4/20 de tweede editie gewonnen met penalty’s.
25
VERSLAG NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN KOLVEN HOOGWOUD
Vanaf 28 september tot en met 10 oktober zijn de Nederlandse Kampioenschappen Kolven gespeeld te Hoogwoud. Voor Kolvereniging RSJ Berkhout waren er geen heren in de finale.
Nederlands Kampioen werd Piet Visser (op eigen baan ) uit Hoogwoud met 159 punten
Jan Vaartjes Oudkarspel 2e met 157 pnt. Hans de Rijcke Zuid Scharwoude 3e met 156 pnt. Een
spannende finale dus van de heren. Voor onze heren waren er wel voorrondeprijzen.
Cees Wonder 2e klas 1ste prijs 94 pnt.
e
Ruud Weernink 3 klas 5e prijs
87 pnt.
Hein van Beusichem 3e klas
9e prijs 83 pnt.
e
Ad de Lange
4 klas
2e prijs
78 pnt.
Piet Entius
4e klas
5e prijs
71 pnt.
Mannen gefeliciteerd, een ervaring rijker en volgend jaar nieuwe kansen!!
De dames speelden een week later…..
Nederlands Kampioen werd Anneke Rentenaar uit Wieringerwaard met 149 punten
Jannie Koster uit Zuid Scharwoude 2e met 141 pnt. Aafke Bankert uit Andijk 3e met 138 pnt.
Van onze Kolfvereniging RSJ Berkhout speelde 5 dames in de finale.
Mieke van Loon, Wil Hageman, Ciska de Wit, Tiny Meijer en Luus Berga. Zij behaalde geen prijzen
op het erepodium. Tiny en Luus speelde voor het eerst mee met de Nederlandse Kampioenschappen en speelde zo in een aparte klasse: de Aspiranten. Dit zijn deelnemers die niet langer dan 1,5
jaar kolven. Tiny stond vanuit de voorronde 3e met 53 pnt. Luus was 4e met 50 pnt.
De zenuwen kregen echter de overhand en de 1e plaats werd voor Joke Koek uit Hoogwoud 82
pnt, 2e Gre Druif Midwoud 78 pnt, 3e Suzanne Groot Hoogwoud met 76 pnt.
Tiny Meijer werd 5e met 60 pnt. en Luus Berga werd 4e met 70 pnt.
Toch gingen onze dames met een voorrondeprijs naar huis.
Mieke van Loon
1e klas
2e prijs
75 pnt.
e
Wil Hageman
2 klas
5e prijs
79 pnt.
Ciska de Wit
3e klas
5e prijs
78 pnt.
Gerda Heeringa
4e klas
5e prijs
64 pnt.
Tiny MeijerASP4e prijs
53 pnt.
Luus BergaASP5e prijs
50 pnt.
Ook was er voor Karine Hoogland nog een aanmoedigings prijs.
Dames gefeliciteerd en volgend jaar
weer proberen om in de (hogere)prijzen te vallen.
Alle Berkhouters bedankt voor jullie
support…….geweldig!!
Sportieve groet,
Ina Jong
info: [email protected]
of bel 0229-553178
Alle uitslagen van deze NK kunt u bekijken op www.kolfbond.nl
26
AGENDA 30-10 T/M 11-11-2014
Datum:Tijd:
Za
25 okt
Vrij 31 okt
Plaats:
9.00 uur
19.30 uur
Activiteit:
Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Berkhout
Klaverjassen in de kas van Neefjes schuin
t.o. de Ridder
Za
1 nov
9.00 uur De Goorn
OUD PAPIER
Za
1 nov
20.15 uur Berkhout/ Kerk Bald zanger Jaren 60/70 Za
1 nov
17.15 uur Oudendijk
Halloween wandeling in het werelderfgoed
Beemster
Za 1 nov14.00-17.00
Avenhorn Bazaar
in
wooncomplex
de
Vijverstate
Ma
3 nov
19.30 uur Avenhorn/
Keezen/Klaverjassen Vr. van Nu Avenhorn/
Vijverstate Oudendijk
Ma
3 nov
20.00 uur Oudendijk / kerk Jaarvergadering
IJsclub
Oudendijk
(achteringang Kerk)
Di 4 nov
19.00 uur Café D’Ontmoeting KVG – kaartavond
Wo
5 november Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut
Vrij
7 nov
20.00 uur Avenhorn
IJsclub Alg. Ledenvergadering partycentrum
Avenhorn
7-8 nov
Dolleburg De Goorn Nieuw Leven ‘Kruimeldieven’
Za
8 nov
9.00 uur
Berkhout/Bobeldijk/
Avenhorn
OUD PAPIER
Za. 8 nov
19.00 uur Kerk De Goorn Taizee
Zo. 9 nov
Kerk De Goorn Gezinsviering thema de voedselbank
ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN PLANNER
DatumTijd
8 nov 19.30 uur
13 nov
Plaats
Berkhouter kerk
De Goorn
Activiteit
Hommage aan Jules de Korte
KBO Thema: Omringdijk dia verslag door Lia
Vriend 13 nov 9.00-14.00 uur
Scharwoude
Meerzicht: Het Gezondheidsplein
met grote verloting relax-stoel
13 nov
VvN Berkhout/Bobeldijk Dirk Plugboer Een reis
door de tijd op “schaatsen”
13 nov 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht ANBO : André de Reus lezing over de Voedselbank
Medio nov
Berkhout/Bobeldijk
Speculaasactie
van
de muziekvereniging
Volharding Berkhout/
Bobeldijk
16 nov 12.30 uur Haven van Avenhorn Intocht Sinterklaas in optocht naar de Koggehal
waar groot Sinterklaasfeest is
16 nov vertrek Rozenstaete 13.00 uur
Theatermiddag
18 nov 19.45 uur D’Ontmoeting
KVG Verrassingsavond Sinterklaas
19 nov Scharwoude/Meerzicht Groot Dictee van Koggenland o.l.v. Dhr. G. Vlaar
20 nov 14.00 uur De Goorn
KBO klaverjassen
27
20 nov 20.00 uur
Avenhorn
VvN Avenhorn/Oudendijk “Hoe je met speculaas
de liefde verklaard”
21 nov 20.00 uur Oudendijk
Keezen in de Kerk
21 nov 20.00 uur Grosthuizen de Grost Ijsclub Scharwoude/Grosthuizen Alg. Leden verg.
en Kienen
21 nov 20.00 uur Berkhout
Klaverjassen bij V.V.B
21 nov 19.30 uur Kerk/Oudendijk
Keezen
22 nov 16.30-18.30 uur Oudendijk
Schoentje zetten Sinterklaas
23 nov 15.00 uur Oudendijk
Sinterklaas met de pakjes boot
30 nov 11.00-16.00 uur
Berkhouterkerk Sfeermarkt
27 nov
De Goorn de Rozenstaete KBO Sinterklaasmiddag : verrassing
28 nov 19.30 uur Berkhout
De Ridder Klaverjassen
4 dec
De Goorn de Rozenstaete KBO filmmiddag : Mees Kees
9 dec 19.00 uur D’Ontmoeting
KVG- Kaartavond
11 dec
Berkhout
Kerstavond Vrouwen van Nu Berkhout/
Bobeldijk
11 dec 14.00 uur De Goorn De Rozenstaete
KBO Klaverjassen
12 dec 20.00 uur Berkhout
Klaverjassen bij V.V.B.
14 dec 20.00 uur Oudendijk
Winterfair Kerk Oudendijk
14 dec 11.00-16.00 Bobeldijk 86
Brocante en Curiosa markt in Kerstsfeer
16 dec 19.00 uur D ‘Ontmoeting
KVG – Kerstavond m.m.v. Evelien de Vries
18 dec
De Goorn Rozenstaete Kerstmiddag : m.m.v. Joke Oud
18 dec 18.00 uur Grosthuizen
De Grost Vrouwen van Nu A’horn/Oudendijk
Kerstdiner
20 dec
Berkhout Kerk
Kerstconcert Smartlappenkoor Berkensmart
21 dec 11.00 uur Scharwoude
ANBO Meerzicht Kerstbrunch
20 dec t/m 3 jan
De Goorn Koggehal Biljarttoernooi o.l.v. Biljartvereniging D.S.K.
31 dec 20.00 uur Oudendijk
Oud en Nieuwfeest Kerk Oudendijk
FAMILIEBERICHTEN
Graag willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
Janny Mol-Knip
Avenhorn, oktober 2014
28
Namens de familie,
Lourens Jan Mol
Langs deze weg willen wij iedereen ontzettend bedanken voor alle steun die we op wat voor
manier dan ook hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve dochter, onze zus, schoonzus en tante
Elma Bakker-Rood
Het doet ons goed te weten dat zoveel mensen, ook nu nog met ons meeleven.
Truus Rood van Langen, kinderen en kleinkinderen.
TENSLOTTE
Hallo is mijn naam Beata als u hulp schoonmaken van het huis nodig. Oppervlakken voor het
reinigen van ramen. Winkelen hulp. Ik heb een heleboel ervaring popelen om te helpen. Call + 31
616 993 660. (Ik spreek Engels) en een beetje Nederlands
Zwarte Pieten 2014:
Alweer voor het 6de jaar, mogen deze 2 gekke en enthousiaste pieten weer naar Nederland komen.
Zou jij het leuk vinden als wij jou en je familie komen verblijden?
Bel dan snel wat vol is vol. Wij zijn beschikbaar op deze dagen:
Zondag 16 november, Zondag 30 november, Woensdag 3 december, Donderdag 4 december
Vrijdag 5 december. (tijden in overleg) Wij hebben er zin in!!! Wie weet tot ziens.
Telefoon: 06-50935258.
“Astrid’s, Strijk, Schoonmaak en Secretariêle Serviceverlening”.
Strijken: Voordelige tarieven.
Schoonmaken: Wilt u dat uw keuken eens flink onder handen wordt genomen? Of gaat u op
vakantie en wilt u thuiskomen in een schoon en fris huis en tevens check of alles oké is. Staat
uw huis te koop en komt er een bezichtiging maar heeft u geen tijd om het te koop staande huis
schoon te maken?
Secretarieel: Word-Excel-PowerPoint. Tevens cadeaubonnen. Voor info: [email protected]
of 06-48656 tussen 18.30 en 19.30 uur.
Biedt zich aan:
Zeer ervaren interieurverzorgster. Ik heb nog een paar uurtjes over. Bij voorkeur in Scharwoude/Oosthuizen/Avenhorn of De Goorn. Het liefst in de middag, 21/2 of 3 uur. Ans Droog, 0625195435.
Aangeboden:
Zoekt u hulp in de huishouding, neem contact op met: 06-22727224.
Ik ben op zoek naar een af te sluiten overdekte ruimte van circa 30-40 m2, met elektra en water,
waarin een auto geplaatst kan worden. Omgeving De Goorn- Avenhorn. Heb je zo’n ruimte of ken
je iemand met zo’n ruimte en wil je deze tegen een schappelijke prijs verhuren neem dan contact
met me op: 06-27836951
29
Al 35 jaar een paar komt hij wel of niet. Bestel hem snel met zijn Piet v.a. € 45,00. Inl. 0229543152. Tevens te huur: Sint en Piet kostuums.
Hoort, wie klopt daar kinderen ..... .
Het lijkt misschien nog heel ver weg maar voor u het weet zijn we weer in het land.
Wij zijn 2 hele leuke pieten die bij u op bezoek kunnen komen. Wij zullen u en de kinderen dan
een onvergetelijke middag/avond bezorgen. Het bezoek is natuurlijk geheel naar uw wens aan te
passen zodat het een dag wordt om nooit te vergeten.
De kosten zijn €30,- incl. strooigoed (excl. eventuele benzine kosten). Voor meer informatie kunt
u bellen naar 06-37552855 of een e-mail sturen naar [email protected]
Verloren:
Op route Koggenhal - d’Ontmoeting sleutelbos, gevonden dan graag een belletje naar 06-12440143
b.v.d.
Gezocht: trainer voor recreatieve volleyballers.
Volleybalvereniging WVS’90 is op zoek naar een enthousiaste trainer/begeleider voor onze groep
met recreatieve volleyballers. Doel van deze groep is om 3 kwartier bezig te zijn met oefeningen
om de techniek en tactiek te verbeteren en daarna nog 3 kwartier gezellig een onderlinge wedstrijd
te spelen. De training is op donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Heb je interesse? Neem dan
contact op met Mark Dikstaal 06-12782307.
Zwarte pieten
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar weer naar het gezellige Nederland.
We staan weer klaar voor gezellige bezoekjes bij u thuis, uw bedrijf of vereniging.
Belt u tijdig voor een afspraak. Wij hebben er zin in!
Adiós (tot ziens), Marino en Perro (rood en paars pak)
Info: 0229-543040
Te koop:
Mooi onderhouden tafelbiljart 175x95 cm. met 2 keuen en set ballen € 50,00. 0229-505239
Voor Franse les of huiswerkbegeleiding kunt u terecht bij Leentje Baart e-mailadres [email protected] tel. 0229-542212 of 06-23281779
Aangeboden:
Ervaren huishoudelijke hulp. Ik ben elke werkdag beschikbaar van 9 tot 13 uur, u kunt mij bellen
voor een eenmalige grote schoonmaak maar natuurlijk ook voor een vaste klus eens in de zoveel
tijd.
Janina, tel. 06-12515158
“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 5 november vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
30