DE HERAUT

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad
Sinds 31 oktober 1963
51e Jaargang no. 1253
25 november 2014
Uitgave: Stichting en
Wester-Koggenland.
Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520
www.gerja.nl
Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker
Grosthuizen 17A
Miranda Potveer
Overdorpstraat 52
Marja de Koning
Slagterslaan 29
Patricia v/d Heuvel Dorpsweg 56 1633 EK Grosthuizen
1648 KH De Goorn
1647 CB Berkhout
1631 DG Oudendijk
0229-544060
0229-540535
0229-551700
0229-852301
KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 3 december voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via de
e-mail.
E-mail: [email protected]
Website:www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties: email: [email protected] o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
0229-551411 na 17.00 uur
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.
Rabobank Midden Westfriesland IBAN NL94RABO0307610292.
VAN REDACTIEZIJDE
Het zijn allemaal clichés maar………de donkere dagen (voor kerst) zijn weer aangebroken!
Diverse kerstconcerten staan gepland, Sint en zijn Pieten: bruin, zwart, groen/geel of pimpelpaars
zijn inmiddels ook gearriveerd, compleet met alle discussies …..we mogen niet vergeten dat het
een Kinderfeest is!
Eerdaags wordt de kerstversiering/verlichting weer van zolder gehaald, we versieren onze huizen
en soms ook het buitengebeuren, juist in deze wat donkere tijd is het fijn om wat licht te brengen
in ons Koggenland.
Laten we er gezellige dagen van maken….
1
ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Heeft u te maken met iemand met en hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen
ademhaling)
·Roep om hulp
·Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
·Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
·Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
·Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten : J.M Hooft, 0229-541839 of 0649460592
HUISARTSENGROEP de Waterling
A.P. Coppes en F.J.M. van Langen
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225
Spoed 0229-543736
Koggenland www.dewaterling.nl
J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 11647 ME Berkhout
0229-551264
Spoed 0229-551942
M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-
Uittenhout
Goorn 72 - 1648 JS De Goorn 0229-542808
Spoed 0229-543848
B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorpvan Weegen
Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
072-5021401
Spoed 072-5023076
I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
0229-571215
Spoed 0229-573331
C.A. Wijmans en A Philipsen
Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
0229-561204
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren.
AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.
Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het gebouw tegen de parkeergarage aan.
Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in
het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is aan te raden uw eigen huisarts in te lichten
over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en
M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 b.g.g 06-12440998
2
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Smit, 0229-561227 en C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o. verz. I. Wijte 06-52408683
ZIEKENHUIS
Westfriesgasthuis, Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
STICHTING HOSPICE DIGNITAS
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER
Wilhelminalaan 4 - 1623 MA Hoorn
Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0229-284060 Fax 0229-284069
Tel. 0299-682020
Email: [email protected]: [email protected]
Internet: www.hospicehoorn.nl
Internet: www.hospiceleeghwater.nl
OMRING biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud, van kraamzorg tot ouderenzorg. De zorg wordt geboden waar nodig, in uw vertrouwde omgeving, in
verzorgings- of verpleeghuis. Omring is altijd dichtbij voor zorg en hulp.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg (088- 206 89 10)
Kraamzorg (0229 – 206 999) Omringwinkel (088- 206 89 10)
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. U kunt artikelen van de
Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen (www.omring.nl/webshop)
BUURTZORG NEDERLAND
Team Koggenland
Verpleging & verzorging thuis
Kleinschalige thuiszorg, vertrouwde gezichten, continuïteit en kwaliteit.
Telefoon: 06-12775245 (24 uur per dag bereikbaar)
SERVICELOKET KOGGENLAND
Het serviceloket geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur en geeft informatie en advies over allerlei zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De Goorn: Gemeentehuis Middenhof 2,1648 JG De Goorn,
Service Loket Tel 0229-548422. Elke woensdag spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur.
Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Ursem:
Olga Lemminga, Tel. 072-5021906
Spierdijk:
Trudy Boersma, Tel. 0229-551970
Berkhout:
Dirk Koning, Tel. 0229-551732
Scharwoude: Tine Hoeksma, Tel. 0229-851180
MAATSCHAPPELIJK WERK HOORN-ENKHUIZEN-KOGGENLAND
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn
in het Gemeentehuis, Middenhof 2, De Goorn. Het loket is dagelijks geopend van 9.00 van
12.00 uur en op maandag van 13.00 tot 20.00 uur. En telefonisch bereikbaar via 0229-548370.
De maatschappelijk werkers zijn elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te bereiken op het
hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u kunt bellen 0229 – 282020. Ook via internet kunt met de maatschappelijk werkers contact via [email protected]
3
HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contact Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mevr. H.C. Bruyel, Grosthuizen 96; 1633 ER Avenhorn
Tel.: 0229-540204 Email: [email protected]
Predikant
Ds. A. Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik
Tel.: 0227-820490; Spoed: 06 2282 7681
Email: [email protected]
Werkdagen: woensdag en donderdag
Diaconie
Dhr. J. Jonker, voorzitter
Grosthuizen 121A, Avenhorn Tel.: 0229-541993
Dhr. D. Schuijtemaker, penningmeester
Grosthuizen 59, 1633 EM Avenhorn Tel.: 0229-541407
KERKDIENSTEN:
23 november
10.00 uur Berkhout
de heer C. van Lenten
30 november
10.00 uur Avenhorn drs. B. Jonker-Voort;
na deze dienst:ADVENTSBRUNCH
7 december
10.00 uur Ursem
de heer T. Heijboer
14 december
10.00 uur Berkhout
ds. H.A. van Olst
21 december
10.00 uur Avenhorn de heer C. van Lenten
Tijdens de kerkdiensten in Berkhout is er de mogelijkheid van kindernevendienst.
Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op met mevrouw Hanneke
Bruyel, tel.: 0229-540204 of email: [email protected]
U bent van harte welkom! Na de kerkdiensten is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
Gesprekskring
De gesprekskring, onder leiding van onze predikant ds. A. Reitsma, gaat volgend jaar door en wel
steeds de eerste woensdag van de maand om 19.30 uur. Voor deelname is geen voorkennis vereist;
iedereen is van harte welkom om mee te praten en te denken. De opzet is laagdrempelig. [Locatie:
Hervormde kerk, Kerkpad te Ursem.] Aanmelden via: [email protected] of 0227-820490.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
De Bijbelkring:
Op 4 december 2014 en 29 januari 2015 komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om, onder
leiding van emeritus predikant ds. K.D. Goverts, ons verder te verdiepen in de “Openbaring van Johannes”. Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website of telefonisch bij H. van Doornum, tel. 072-5021805 kunt u zich ook aanmelden
voor het digitaal ontvangen van ons kerklad “Het Contact”.
4
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant:
vacant, contacten via scriba
scriba:
W. Koole IJsselmeerdijk 4
1474 MX Oosthuizen
0299 403894
30 november ds. J. Blankert
Beets
1e Advent
7 december drs. B. Jonker-Voort Oudendijk
2e Advent
14 december ds. B. Stobbelaar
Kwadijk
KERSTMARKT
KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217.
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 29 NOVEMBER T/M 5 DECEMBER 2014
Zat. 29 nov.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 30 nov.
10.00u Eucharistieviering met samenzang
1e zondag van de Advent
19.00u
Rozenkransgebed
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 6 T/M 12 DECEMBER 2014
Zat. 6 dec.
16.30u. Rozenstaete; Woord- Gebed- en Communieviering
Zon.7 dec.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
2e zondag van de Advent
19.00u Rozenkransgebed
Overleden: zuster Laura Pronk, 88 jaar
Jan Oud, 58 jaar
Wim van Osch, 88 jaar
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl
Kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart
naar de pastorie stuurt.
5
VORMSEL 2015
Beste ouders,
Wanneer uw kind is begonnen aan groep 8 van de basisschool komt naast de
keuze maken voor de school van volgend jaar wellicht ook de keuze of uw
kind zich laat Vormen?
Voor de één is het vanzelfsprekend, voor de ander een wikken
en wegen wat te doen. In deze tijd waar alles flitsend via media
aan onze kinderen voorbij gaat lijkt de kerk daar soms niet
meer tussen te passen. Terwijl juist de kerk en het geloof zoveel
voor een kind kan betekenen in zijn of haar soms hectische leven. De rust en de handvaten om dingen in het leven te verwerken en de inzichten om het leven richting te geven. Juist
wat je als kind en mens zo nodig hebt in het leven van alledag.
Maar vooral als beginnend puber, kan het geloof je helpen je staande te houden in een veeleisende
wereld, waar van alles met jou en je omgeving gebeurt….
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we hier onder meer op in te spelen.
Dit jaar starten wij als Vormselwerkgroep met een geheel nieuw en eigentijds Vormselproject, net
als meerdere parochies om ons heen. Het is een modern project vol actie en met een werkboek
welke de kinderen zeker zal aanspreken.
Het Vormsel zal volgend jaar plaatsvinden op 22 mei. In zes voorbereidingsavonden verdiepen we
ons in thema’s als Vuur, Ik geloof, contact etc.
Ook gaan we weer op zoek naar leuke ‘stages’ voor de kinderen, om te kijken bij organisaties of
instellingen waar “mensen werken vanuit hun hart”.
Binnenkort worden de aanmeldformulieren uitgereikt op de Jozefschool, de Overhaal, de Geert
Holle en de Grosthuizerschool. Voor ouders waarvan hun kinderen niet op één van deze vier
scholen zitten en hen willen opgeven; zij kunnen dit formulier aanvragen via [email protected] .
Gelieve dit formulier uiterlijk in te leveren op 13-12-2014 bij één van de werkgroepleden (zie
Aanmeldform.).
In januari zullen wij voor de ouders van komende Vormelingen een informatieavond houden.
Daarin komt o.a. aan bod:
- Informatie over het nieuwe project
- De hulp die we daarbij van de ouders nodig hebben
Wij hebben er zin in maar kunnen nog heel goed een enthousiast lid gebruiken om ons nieuwe
project komende tijd te gaan vormgeven. Heb jij zin om dit samen met ons te gaan uitwerken en
de kinderen te helpen in een uitdagend Vormselproject? Laat het ons dan weten!!
Voorbereidingsgroep Vormen, Petra van Wonderen en José Weel
6
Reserveer alvast uw kaarten voor de Passion zodat u er zeker van bent dat u een
plaatsje heeft, vol is vol. Kaarten kosten 8 euro in de voorverkoop en 10 euro als u
ze aan de deur koopt.
U kunt deze bon op twee plaatsen inleveren, bij Reventa Fashion op de Reigerlaan
1b/c in Ursem of bij Keizer Tweewielers op De Goorn 77 in De Goorn.
De Passion wordt gehouden op twee locaties, 28 maart 2015 speelt de Passion in
de kerk van De Goorn en op 3 april 2015 in de kerk van Ursem.
Geef hieronder aan hoeveel kaarten u wilt:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Email-adres:
Gewenste aantal kaarten voor:
Locatie De Goorn, 28 maart 2015
Locatie Ursem, 3 april 2015
U kunt uw kaarten voor 8 euro reserveren tot 1-1-2015
Voor vragen of meer informatie mail naar:
[email protected]
[email protected]
7
ALEX VAN LIGTEN IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 7 december 2014 om 11.00 uur
in de Protestante Kerk te Wognum. In deze viering preekt Alex van Ligten.
Alex van Ligten (1947) studeerde theologie in Utrecht. In 1973 werd hij predikant in Molkwerum
en Koudum en in 1978 in Sneek.
Hij is veel bezig met taal en vertalen. Hij werkte mee aan de vertaling van de evangeliën in het
Fries. Zijn grote joodse inspiratiebron is Franz Rosenzweig. Van hem vertaalde Alex van Ligten in
2000 De ster van de verlossing. Voorts publiceerde hij o.a. Wegwijzer voor de bijbel (1996) en
Intussen is het ook weer droog geworden, de hele bijbel in zestig pauzenummers (2010).
Hij is lid van de redactie van het bijbels-theologisch tijdschrift Om het levende woord en hij gaat
enkele malen per jaar voor in de Amsterdamse Studentenekklesia.
Voor het seizoen 2014-2015 van de Westfriese Ekklesia is een keuze gemaakt voor lezingen uit
het evangelie van Mattheüs. In de viering van 7 december preekt Alex van Ligten over Johannes
en Jezus (Mattheüs 11-12).
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 7
december te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
KERST MET EVERGREEN 2014
Heeft u vorig jaar ook zo genoten van het kerstconcert van het gemengd popkoor EVERGREEN?. Voor dit jaar staat er weer een echt spektakelstuk op het
programma. Kerst met Evergreen is een vrolijke, feestelijke traditie geworden.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het koor is al weken bezig met de repetities o.l.v Patrick
Rus, om ook dit jaar weer een verrassend kerstconcert neer te zetten. Ook dit jaar zullen er weer
talenten, solisten en ‘Friends’ van muziekschool Koggenland hun opwachting maken, o.l.v. Anita
Rol. Dit met verschillende nieuwe kerstnummers. Kom met het hele gezin, familie en vrienden
genieten op zondag 21 december, om 15.00 uur in de gerenoveerde en door de koorleden in
kerstsfeer versierde RK kerk in De Goorn. Zet dit alvast in uw agenda. Als uw agenda verbonden
is met de sociale media, dan wordt het pas echt gezellig als u uw familie, vrienden en kennissen
uitnodigt om mee te komen.
Hans Feld
8
KWIEK-NIEUWS
De herfst heeft zijn intrede gedaan na enige aarzelingen.
De lichten rondom de velden staan aan het einde van
de middag al weer volop aan om alle Kwiekers de kans
te geven weer lekker te kunnen trainen. En dat gebeurt
natuurlijk ook, door een perfecte (tijds- en indelings)planning kunnen alle teams heerlijk hun gang gaan en zien
we week op week vooruitgang over de hele breedte van de club. Iets om trots op te zijn! Weer
of geen weer; de traingingsvelden zijn optimaal bezet met fanatieke spelers en –sters natuurlijk.
De keeperstraining voor de jeugd is een enorm succes; na enige weken aan de gang te zijn met
de jeugdkeepers, mogen we nu wekelijks bijna 20 keepers onder onze hoede nemen om ze allemaal op een hoger niveau te brengen. Hiervoor zijn mede Dirk Jan Leegwater en Andre Malerba
verantwoordelijk, waar ik mijn hartelijk dank voor uitspreek. Onlangs hebben we onze jaarlijkse
ledenvergadering gehouden en tot volle tevredenheid van de leden hebben de bestuursleden zich
mogen verantwoorden. De club staat niet stil en er komen wekelijks weer nieuwe kansen en uitdagingen voorbij. Op alle fronten wordt er weer keihard gewerkt, gepland en georganiseerd. Zo gaan
onze meisjes van de MC-1 weer aan de slag met een heuse kerstmarkt, is Kwiek-5 bezig met een
uitje die afgelopen jaar moet overtreffen, gaan de Veteranen op Mid-winterkamp naar Almelo, is de
inschrijving al weer begonnen voor het Gemixt Voetbaltoernooi tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 4
januari, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bijzonder prettig te zien dat het naast voetballen ook
om de juiste teamspirit gaat en dat er een hoop mensen mee bezig zijn. Klasse! Met onze heren van
het eerste blijft het moeizaam gaan, de puntjes worden bij elkaar gesprokkeld maar vertrouwen
we erop dat handhaving in de vierde klasse gewoon tot de mogelijkheden behoort. Binnenkort een
mooie kraker; zondag 30 november a.s. met z’n allen naar Berkhout voor de pot Berkhout tegen
ons Kwiek-1 waar we de drie punten mee gaan nemen…..
En hierbij nog een aantal wedstrijden die zeker de aandacht verdienen en de moeite waard zijn
om te gaan bekijken:
Zaterdag 29 november speelt Kwiek’78 F3 tegen Berkhout F2 om 9.00 uur, en onze
toppers van Kwiek’78 ME2 tegen de Blokkers ME-3 om 10.30 uur.
Zondag 30 november speelt Kwiek’78 VE-1 tegen Ilpendam VE1 om 9.30 uur en onze
Vrouwen-1 tegen Texel 94 VR-1 om 14.00 uur.
Wij wensen natuurlijk ook alle andere teams weer heel veel succes in de competitie en nodigen u graag uit bij een van de vele wedstrijden die gespeeld worden. Raadpleeg hiervoor ook
onze Kwiek website: www.kwiek78.nl en kijk bij programma. Graag tot ziens op onze fraaie
sportcomplex (waar je geen kilometers voor door de weilanden hoeft te fietsen) om te genieten van de sfeer, de heerlijkste gehaktballen, de meest royale porties patat, en nog veel meer!
Tot slot wensen we onze speaker Klaas veel sterkte en kracht toe, weet dat we aan je denken en
je aanwezigheid missen op de club!
Met sportieve Kwiek’78 groet,
Edwin Burggraaf, voorzitter vv. Kwiek’78.
9
HET BESTUUR MELDT …
Het seizoen is nu goed van start.
Titelkandidaten komen bovendrijven waaronder:
RKEDO C1 die aankomende zaterdag 29 november uit spelen bij Victoria O.
RKEDO dames MB1 spelen 30 november om 11.30 uur thuis tegen Overbos.
Als u op zaterdag of zondag verlegen bent voor een mooie wandeling kom dan
eens langs op onze mooie sportcomplex De Krom om de jeugd aan te moedigen.
Ook op andere dagen bruist het van energie op ons mooie sportcomplex wat blijkt uit ons programma: Afgelopen vrijdag 21 november was er de Duitse feestavond gewonnen door onze damesselectie. Zondag 7 december speelt onze vlaggenschip de heren 1 om 14.00 uur tegen de huidige
koploper Always Forward, onze dames 1 spelen uit tegen Blokkers DA1. Ik nodig U van harte uit
om ze aan te moedigen. U hebt een mooie enerverende middag die, mocht het slecht weer worden, u droog kunt uitzitten in de kantine onder het genot van een consumptie en live eredivisie TV.
Onze actieve sponsorcommissie organiseert 6 december voor onze sponsors een bezoek aan AZ
met aansluitend de eredivisiewedstrijd AZ- Go Ahead.
Zaterdag 29 november kunt u uw oudpapier weer buiten zetten dan komt ons veteranenelftal het
ophalen.
Gaarne tot ziens bij RKEDO
Met vriendelijke groet,
Jeroen Klaver, Penningmeester
AVENHORN OMSTREEKS 1920
Links zien we de Walingsdijk, vlak bij ’t Hoog. Dit werd Alkmaarse Jaagweg genoemd. Van hier
kon men aan het begin van de vorige eeuw met de jaagschuit naar Alkmaar. Dit en meer is te zien
op ansichtkaartenberkhout.nl.
Co Beemsterboer, 542670.
10
SFEERMARKT IN BERKHOUTER KERK
Berkhout - In de Berkhouter Kerk wordt op zondag 30 november een sfeermarkt gehouden. Bij zo’n zeventien stands worden allerlei leuke, al dan niet
zelfgemaakte, spulletjes te koop aangeboden. Goed om cadeau te doen tijdens de komende feestdagen of natuurlijk voor eigen gebruik! En uiteraard
kan er een kopje koffie of glaasje glühwein gedronken worden!
Buiten is het koud en nat, binnen warm en gezellig, de kaarsjes aan. Dat geldt deze 30e november
zeker voor voor de Berkhouter Kerk.
Zo is daar bijvoorbeeld ‘Brocante van Hollands Glorie, zijn er kussens en kleden, schapenvachten, vogelhuisjes van hout en keramiek, zelfgemaakte kaarsen, gehaakte figuurtjes tot beelden van
aluminium cement. Met het oog op de kerst zijn er kerstbomen van steigerhout en kerststukken.
Een markt om volop ideeën op te doen voor de komende feestdagen.
Ook is er aandacht voor de persoonlijke ‘versiering’, zoals sieraden en aparte kleding.
Kortom voor iedereen is er iets leuks te zien en te koop.
De sfeermarkt in de Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172 in Berkhout is van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. De entree is gratis en dat geldt ook voor het parkeren.
SNERT-WINTERWANDELINGEN IN DE POLDER
WERELDERFGOED BEEMSTER EN OUDE VEENPOLDER MIJZEN.
Op de zondagmiddagen 7, 14, 21 en 28 december 2014 en zondagmiddag 4 januari 2015 organiseert
eetcafe Les Deux Ponts in Oudendijk NH, weer de sfeervolle SNERT-Winterwandelingen.
Struinen door het schitterende winterlandschap en genieten van de oostenwind laten de gidsen de
mooiste plekjes van de oude veenpolder Mijzen en Werelderfgoed Beemster zien.
Wij lopen over de Noorddijk langs de gedichtenreeks van Bram Vermeulen en verder Het Troontje,
een veeneilandje in de Beemster Ringvaart bij Avenhorn. Dit is een bijzonder natuurgebiedje, er
is nu een heel aantrekkelijk terrein ontstaan voor tal van planten en diersoorten. Wij lopen via de
nieuwe wandelbruggen over de Beemster Ringvaart met aan de rechterzijde een mooi uitzicht op
de oude veenpolder Mijzen. Onderweg kijken wij naar wintergasten, o.a. smienten, koperwieken,
kramsvogels, wintertalingen, goudplevieren en honderden kolganzen die in de veenpolder Mijzen
overwinteren. Na afloop van deze wandeling heeft u vast trek in een heerlijke kop erwtensoep met
roggebrood en katenspek die in het eetcafé klaar staat !
TIP !! Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige waterdichte wandelschoenen
aan.
Start
: 14.00 uur
Plaats
: Oudendijk NH
Lengte
: 6,5 kilometer
Duur
: ongeveer 2,5 uur
Kosten
: € 3,50 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 2.00
met erwtensoep € 8,50 p.p en kinderen € 7,00
P.S. de eerste 4 reserveringen krijgen gratis een glas de Koninck Winterbier.
RESERVEREN GEWENST !!!
Voor meer info: bel Les Deux Ponts, tel. 0229-541275/0653177593 of surf naar
www.lesdeuxponts.nl of met Theo Neefjes gids IVN Westfriesland 0229-553183
11
BLOEMSCHIKLES/WORKSHOP
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Yolanda Berghuis, gediplomeerd bloembinder, en zou
graag bloemschiklessen/workshops willen gaan geven en ben benieuwd of hier animo voor is.
Dit zou 1 keer per maand kunnen gaan plaatsvinden op woensdagavond in de Ridder in
Berkhout.
De kosten voor deze cursus zullen 20 euro per keer gaan bedragen en dit is inclusief alle materialen, zoals schalen, bijmaterialen, bloemen en groen. Het enige wat u zelf mee mag nemen is een
schaar, mesje en een bloementang. Elke maand gaan we weer steeds iets heel anders maken voor
in huis of voor in de tuin, maar wat zeker is, is dat u steeds met wat moois naar huis gaat.
Voor deze lessen hoeft u geen ervaring te hebben, want alles wordt stap voor stap uitgelegd.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie, of nog beter u wilt zich hiervoor opgeven, dan kunt u zich wenden tot emailadres: [email protected] of tel.nr 06-46598308.
Ik hoop hiervoor vele mensen enthoussiast te vinden en misschien kunnen we dan wel op korte
termijn onze eerste les plannen, b.v. in december en dan kunnen we een mooi kerststuk maken.
KERSTCONCERT MY FAVOURITE TIME MET FRANK & ZIJ
De feestdagen komen er weer aan en om de mooiste tijd van het jaar nog feestelijker te maken geeft Frank & Zij 2 kerstconcerten.
19 December in “De Pianokamer” Spierdijkerweg 112 Spierdijk. Dit concert
wordt alleen door Frank en Zij verzorgd.
21 December in de Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172 in samenwerking met
de Brassband Kunst naar Kracht.
We hebben weer hard gewerkt aan tal van nieuwe kerstnummers en willen U met deze concerten
alvast in de kerstsfeer brengen.
Frank en Zij staat onder leiding van pianist/dirigent Frank Hoebe.
Brassband kunst naar kracht staat onder leiding van Eric Kluin.
19 december aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
21 december aanvang 15.00 uur. Zaal open 14.30 uur
Entree 10 euro
Reserveren kunt U bij Sonja Hoebe tel.nr. 0229 563430 of via de site www.frankenzij.nl voor
beide concerten.
Kaarten voor 21 december zijn te verkrijgen bij drog. Carla van der Hulst winkelcentrum Avenhorn, en Fietswereld Keizer de Goorn
Kaarten voor 19 december zijn te verkrijgen bij “De Pianokamer”.
12
MOSIGN MEILINK PENALTY BOKAAL 2015
Alle pupillen van RKEDO opgelet, de eerste ronde van de penalty bokaal
2015 is weer begonnen. Er zijn over het gehele voetbal seizoen twee voorrondes, een halve finale en een knallende finale. Na de voorrondes gaan de twee
beste pupillen, per team, door naar de halve finale. En ook dit jaar worden de
penalty’s genomen voor een groot doel en met een volwassen keeper.
Heb je vragen???? dan kun je altijd advies inwinnen bij de ultieme winnaars van het afgelopen
seizoen 13/14.
1e plaats Davey Valies
2e plaats Erik Dolfing
3e plaats Bjorn Jonker
4e plaats Joey Huygen
Let goed op wanneer je moet penalty’s schieten en wees ruim op tijd. Zorg er voor dat je coach de
teamballen mee neemt.
F1 F2
F3
F4
F5
F6M
F7M
zaterdag 6 december 11:00 na de wedstrijd
zaterdag 29 november 11:00 na de wedstrijd
zaterdag 29 november10:45 na de wedstrijd
donderdag 27 november tijdens de training
zaterdag 6 december 10:45 na de wedstrijd
zaterdag 29 november10:30 na de wedstrijd
zaterdag 6 december 10:30 na de wedstrijd
E1
E2
E3
E4
E5
E6M
E7
ME1
ME2
zaterdag 6 december 12:00 voor de wedstrijd
zaterdag 29 november 10:00 voor de wedstrijd
zaterdag 6 december 11:45 na de wedstrijd
zaterdag 29 november 11:45 na de wedstrijd
zaterdag 29 november 10:15 voor de wedstrijd
zaterdag 6 december 10:00 voor de wedstrijd
zaterdag 6 december 10:15 voor de wedstrijd
zaterdag 29 november 12:30 na de wedstrijd
woensdag 10 december tijdens de training
D1
D2
D3
MD1
zaterdag 29 november 12:00 voor de wedstrijd
zaterdag 29 november 12:15 voor de wedstrijd
zaterdag 6 december 12:15 voor de wedstrijd
dinsdag 25 november tijdens de training
De kabouters nemen penalty’s voor de Super Kabouter op zaterdag 29 november tijdens de training/wedstrijden.
Tot dan op het RK EDO sport complex de Krom,
Nico, Nancy en de keepers
13
HERINNERING KALENDERS
Er zijn nog enkele Gerarduskalenders 2015 te koop:
Deze dagkalender kunt u verkrijgen voor € 6,60 bij
Ada Bakker
Julianastraat 32
Avenhorn
Tel. 54 25 52
www.edogym.nl
GROTE CLUBACTIE 2014
Ook dit jaar hebben onze leden weer hun uiterste best gedaan zoveel mogelijk loten te verkopen.
De totale netto opbrengst voor dit jaar is ruim € 600,-. De drie beste verkopers werden wederom
beloond met een kadobon. Dit jaar gingen de prijzen naar Tess van der Himst, Emma Koning en
Ashley Schomus. Super dat jullie zoveel loten hebben verkocht! Uiteraard willen wij alle leden heel
erg bedanken voor hun inzet.
Ouder en kind gym weer van start!!
Na de herfst vakantie zijn we weer gestart met ouder en kind gym . Op de donderdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur kan er o.l.v. juf Paulien Slagman weer lekker worden gegymd. De peuters
mogen komen met hun vader, moeder, opa , oma, oom of tante, buurvrouw of oppas, dat maakt
niet uit.
Juf Paulien zet allerlei materialen neer zodat u peuter lekker kan klimmen en klauteren, balanceren , dansen en samen spelen. Koprollen, evenwicht houden, spelenderwijs wordt het de kleintjes
aangeleerd. Natuurlijk met vrolijke kinderliedjes op de achter grond. Goed voor de motorische
ontwikkeling.
Als u denkt dat lijkt me wel wat, kom dan eens langs op de donderdagochtend. U mag altijd 2 gratis
lessen meedoen om te kijken of uw peuter en u het leuk vinden.
Wat
: Ouder en Kind Gym
Wanneer
:
Donderdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur
Waar
:
Koggehal te De Goorn
Kosten : € 100, per jaar (exclusief bondscontributie)
In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
Oproep!
Tijdens het Gymfeest zijn er turnpakjes uitgeleend aan een aantal meisjes. Wie heeft deze nog
niet ingeleverd? Zouden jullie deze mee willen nemen en inleveren bij de leiding? Alvast bedankt!
14
RECTIFICATIE KVG MUZIEK AVOND MET MELANCHOLIE
Per abuis zijn in de vorige Heraut de namen van de muzikanten niet juist vermeld. Natuurlijk had er Ton en Tiny Koedooder moeten staan! Waarschijnlijk weten de meesten van u dat wel, maar wij vinden het toch fair om dit even
recht te zetten voor deze mensen die samen met (schoon)zus Gre Koedooder
onze vereniging zo’n mooie avond hebben bezorgd, met hun mooie muziek,
zang en zelf gemaakte teksten. Deze mensen spelen nota bene voor het goede
doel, met name voor kansarme kinderen!
Onze welgemeende excuses voor de gemaakte fout.
Bestuur KVG de Goorn.
6 NOVEMBER DE VIERDE KEER KAARTEN OM DE PAUL JONG BEKER
Er waren 60 deelnemers
1. Jan van Schagen
5635
2. Tiny v.d. Lee
5497
3. Eddy Kenter
5393
4. Hennie Horstman
5367
5. Nel Bruins 5363
6. Riet van Schagen
5245
7. Trien Weel
5129
8. Ciel Koning
5107
9. Piet Knijn
5046
De top vijf
1. Trien Weel
2. Jan van Schagen
3. Tine Braas
4. Jan Pronk
5. Gre Kluft
20608
20236
20062
20035
19730
Jannie Laan
DRIEBANDEN·KAMPIOENSCHAP VAN DE ROZENSTAETE 2014
Het is al weer de l4de keer dat dit kampioenschap gespeeld word. 20 spelers hebben hier aan
mee gedaan. Zij zijn verdeeld over 4 poules van 5 spelers. Op 1 november heeft iedere speler 2
wedstrijden gespeeld, waarna op 8 November de Andere partijen zijn gespeeld plus de 2 halve
finales en de finale.
De partijen werden gespeeld met een maximum van 20 beurten.
Verrassende uitslagen zijn er altijd wel, zoals bijvoorbeeld Theo Braas en Maarten Koning, die in
een partij geen enkele driebander scoorde . Het kortste partij kwam op naam van Sjaak laan, in 7
beurten 7 punten gescoord een grote prestatie. Na het-spelen van de poule wedstrijden kwamen
de volgende spelers als winnaar uit de bus.
15
Poule A, Hans Dekker met 9 wedstrijd punten. Poule B, Jos v.d. Brande met 8 wedstrijdpunten,
Poute C, Nico Schouten Wzn. met 10 wedstrijd punten en poule D Sjaak Laan met 11 wedstrijdpunten.
In de halve finale speelde Hans tegen Jos en Nico tegen Sjaak.
ln de wedstrijd tussen Hans en Jas kwame.n beide niet vlot van start. Tot datlos in de 11de beurt
een serie van 3 scoorde. Hans kon daar niets tegenover zetten en los maakte in de 16de beurt een
einde aan het partij. In de andere halve finale ging Sjaak geweldig van start in 7 beurten had hij al
6 van de 7 punten gescoord en Nico stond toen nog op 0 punten. Maar toen sloeg de wedstrijd om
en begon Nico te scoren Na 14 beurten was de stand nog steeds 6 voor Sjaak en 5 voor Nico. Sjaak
moest nog 1 driebander maken en Nico nog 2. In de 15de beurt maakt Sjaak zijn laatste driebander
en had Nico nog de na stoot. De uitstoot was raak en er 1ag een mooie bal voor het laatste punt.
Helaas voor Nico ging het net mis en was Sjaak de winnaar.
Hans en Nico speelde om de 3de en 4de plaats. De mannen waren denkelijk leeg gespeeld want na
20 beurten Hans 2 punten en Nico 4 punten. Dus werd Nico 3de en Hans 4de.
ln de finale partij werden er 2 punten extra op het totaal bij geteld, dus Sjaak moest er 9 maken
en Jas 10 punten.
Op papier was het een spannende partij, en dat bleek in de partij ook zo te zijn. Sjaak mocht
beginnen en ging goed van start bij Jos was het iets minder. Na 9 beurten was de stand 2 voor Sjaak
en 1 voor Jos. De spanning werd groter en de vermoeidheid sloeg toe.
Bij beide mannen wilde het niet meer zo tukken en na 20 beurten was de eindstand 6 voor Sjaak
en 5 voor Jos. Het was voor beide dus niet hun beste partij maar de spanning was daardoor des te
groter. Maar Sjaak had een goed toernooi gespeeld en is een goede kampioen.
Het is een goede gewoonte dat de winnaar van het voor gaande jaar de beker overhandigd aan de
nieuwe kampioen. Daarom werd aan Ab Bakker gevraagd om de beker aan Sjaak te overhandigen.
En met een brede lach gaf hij de beker aan zijn dub genoot en Sjaak nam hem lachend van hem
over; Sjaak werd gefeliciteerd en heeft de beker en de bloemen in ontvangst genomen. Met het
overhandigen van de bloemen aan de nummers 2.3 en 4 was er een einde gekomen aan een mooi
en sportief toernooi. Wij bedanken de tellers en schrijvers voor hun medewerking en zien jullie
graag volgend jaar weer terug.
Met vriendelijke sport groeten
De wedstrijd leiding,
Nico Koning, Dick Bos
BRUGORKEST WINT DAGPRIJS OP WEST-FRIESLAND MUZIEKFESTIVAL
Was het andere jaren moeilijk een winnaar aan te wijzen, deze avond was
het appeltje-eitje voor jurylied Ton van der Kieft. Van de 6 orkesten die er
speelden op de eerste dag van het West-Friesland Festival in Abbekerk trad het
Brugorkest als 2de op. Met een prachtig koraal en een heel muzikaal gespeeld
verplicht werk was het Brugorkest van Kunst naar Kracht overduidelijk
de winnaar op de eerste dag; waren de woorden van deze musicus. Een groot applaus en een mooie
trofee waren de beloning op deze avond. Om op de tweede dag een keuze te maken viel jurylid
van der Kieft veel zwaarder. De dagprijs was voor Wieringerwaard, maar wie zou de wisselbeker
krijgen. Omdat je geen appels en peren met elkaar kunt vergelijken ging de wisselbeker ook naar
deze vereniging, op basis van podium presentatie.
16
Volgend jaar is het 40 jarig jubileum van dit festival dat zal plaatsvinden in Noord-Scharwoude en
hoopt het Brugorkest ook weer van de partij te zijn.
Een waterpartij was de intocht van Sint Nicolaas in Avenhorn waar het Brugorkest voor de vrolijke
noot zorgde. Slechter was het gesteld met de pepernoten, tenminste.. wanneer ze niet in de
kinderhandjes terecht kwamen maar op de grond. Eenmaal in de Koggenhal aangekomen was het
feest groot en voor de allerkleinsten waren er verse pepernoten.
Smakelijk was de speculaas van onze speculaasactie, die dit jaar heerlijk was. U heeft ons enorm
geholpen door deze koek te kopen en onze kas te spekken nu de subsidie voor cultuur wel heel
erg gekort wordt, dus nogmaals hartelijk dank.
De voorbereiding op het kerstconcert in Berkhout is in volle gang. Alle informatie hierover leest u
in de komende Heraut.
GESLAAGDE LAMPION INSTUIF NU OP NAAR SINTERKLAAS!
Maandag 10 november hielden wij een lampion instuif tijdens de gymuren.
Veel kinderen kwamen gezellig met hun lampion naar de gym om zo een uurtje mee te doen. In de pauze was er voor iedereen limonade en wat lekkers.
Het was een geslaagde middag en iedereen ging tevreden naar huis.
Zoals U misschien al weet, is Sinterklaas weer in Nederland. Zoals elk jaar
willen wij de Zwarte Pieten weer uitnodigen om onze jeugdleden een bezoek te brengen. Wij hopen dat ze tijd hebben om maandag in Grosthuizen langs te komen
tijdens de gymles. Dan kunnen ze de kinderen laten zien hoe ze met de
pakjes over de daken lopen en door de schoorsteen gooien. Samen met de
Pieten gaan de kinderen dansen en zingen. We hopen dat de pieten wat
lekkers voor onze leden mee nemen. Alle kinderen die bij ons op de gym
zitten worden in de gymzaal verwacht tijdens de les met een ingepakte doos
om zo te oefenen met de Pieten.
Dit wordt weer spannend……
Namens het Bestuur,
Els Veldhuisen tel. 543102
17
INSCHRIJVING JEUGDSCHAATSEN BIJ IJSCLUB
AVENHORN VERLENGD
IJsclub Avenhorn heeft de inschrijving voor het jeugdschaatsen verlengd tot en met 20 november. Wij nodigen
de kinderen van 7 t/m 12 jaar weer uit om mee te doen
met het jeugdschaatsen op ijsbaan De Westfries in Hoorn.
Kinderen die voor maart 2015 7 jaar worden, kunnen ook worden ingeschreven voor de lessen.
Het jeugdschaatsen begint op 20 december 2014 van 8.55 tot 9.55 uur. Het lesgeld hiervoor bedraagt € 48,=. Lidmaatschap van de ijsclub kost u slechts
€ 6,00.
Voor meer informatie en/of inschrijving kunt u bellen met IJsclub Avenhorn op 0229 544148 of
een mail sturen naar [email protected]
EEN MOOIE ERFENIS
En wie wil dat nu niet hebben? Moeder natuur heeft er in ieder geval voor
gezorgd dat zo”n erfenis ons is toegevallen, met de bedoeling er zorgvuldig
mee om te gaan, maar er ook van te genieten. En zo hoort het ook als er zoiets
in handen valt. Ik hoop dat uw nieuwsgierigheid geprikkeld is en nu toch
graag wil weten wat die erfenis is. Als u op 13 november op onze KBO middag
aanwezig was hoef ik U niks meer te vertellen. U weet het precies, maar degene die er niet bij
waren vragen zich dit misschien af. Ik zal u uit de droom helpen!! Zegt “De Westfrieseomringdijk”
u iets ?? Ja, natuurlijk, zult U zeggen, maar wat heeft dat met een erfenis te maken? En dat werd
op 13 november tijdens onze KBO middag door Lia Vriend, geograaf van beroep, uit de doeken
gedaan. Deze middag mochten wij smullen van de historie van deze dijk, die zo smaakvol door
haar werd opgediend. Een dijk van 126 km. lang waar u vast wel eens overheen gefietst bent
Voor de pauze nam ze via mooi beeldmateriaal ons terug in de tijd, toen het huidige Westfriese
woongebied nog Waddenzee was wat weer veel later overging in moerasgebied. Na het inklinken
van de grond ontstonden er woongebiedjes die snel omdijkt werden door de plaatselijke bewoners.
Zo ontstonden er kleine lokale dijkjes die met elkaar verbonden werden. Dit vormt nu de Westfriese
omringdijk. En dat is dan de historie “kort door de bocht” Dit op z’n westfries gezegd. Na de pauze
maakten wij via leuke plaatjes op het witte doek een prachtige tour langs de mooiste plekjes langs
en op de dijk. Voor velen waren de plaatsen heel herkenbaar en werd er om het hardst geroepen
om de locatie te benoemen. Zo zijn wij een stuk “rijker”geworden dankzij Lia Vriend. Zij heeft
deze erfenis op boeiende wijze onder onze aandacht gebracht. En als u deze dijk weer eens gaat
befietsen hoop ik dat U blij zult zijn met deze erfenis
Ria Lenting
18
GILDEBABBEL
11 november was de dag, waar de leiding, waar de leiding, 11 november was
de dag, waar de leiding op terugkijkt met een lach!!
Want wat was het onwijs gezellig met Sint-Maarten in de Gildehal! We hebben erg veel mooie lampions gezien en hier zijn 4 winnaars uitgekomen:
·
·
·
·
Merel Dekker
Jurre Velsen
Ben Geven
Thijs Mul
Jullie kunnen je prijs ophalen bij het Gilde. Als dit niet lukt, wordt het bij je thuis gebracht.
Omdat wij veel knutselen en creatief bezig zijn met de kinderen zijn wij op zoek naar schorten.
Daarom vragen wij of u een oude blouse heeft die wij mogen gebruiken. Ook dingen als glazen
potjes zijn altijd welkom. Vooral leuk voor de donkere tijd nu.
Een creatieve groet,
De babbelaars.
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Jeugdrecreatie-Het-Gilde
www.hetgildeavenhorn.nl
AL GENOTEERD? ARO-POLDERLOOP
ZONDAG 22 FEBRUARI 2015
Je hebt hem vast al op je nog nieuwe kalender voor 2015
gezet: zondag 22 februari, de ARO- Polderloop. Of je in
ATLETIEK
de mist zult lopen, door storm en regen, in een prachtig
REKREATIEF
OBDAM
besneeuwd landschap, moet je nog maar afwachten. We
kunnen je wel garanderen dat het een leuk evenement
wordt, geschikt voor jong tot oud en voor zowel beginnende als ervaren hardlopers.
ATLETIEKVERENIGIN
Wat houdt de Polderloop in?
Een wedstrijdloop (1, 3, 5 of 10 km) en wandeltocht grotendeels op verharde wegen in de
omgeving van Obdam. Start en finish bij de accommodatie van ARO’88. Deelname staat open voor
jong en oud en alles daartussenin. Basisschoolleerlingen kunnen ook meedingen naar de prijs voor
de best presterende school.
Afstanden.
Wedstrijdloop : 1 km – 3 km – 5 km – 10 km.
Wandeltocht : 10 km
Algemeen
Het sportcomplex van Victoria O is gelegen tegenover het NS-station van Obdam.
19
Parkeerplaatsen zijn er bij het station en omgeving.
Adres: Sportcomplex Victoria O
Stationsweg 8
1713 HE Obdam
De inschrijving en de prijsuitreiking zijn in de ‘De Konkel’, de kantine van het sportcomplex.
Programma:
9.00 uur: inschrijving open. 9.00 – 10.00 uur: start 10 km wandeltocht. 10.00 uur: start 1 km. 10.25 uur: start 3 km. 10.30 uur: start 5 km wedstrijdloop. 10.30 uur: start 10 km wedstrijdloop. 11:00 uur: prijsuitreiking van de 1 en 3 km.
12:00 uur: prijsuitreiking van de 5 en 10 km.
Nadere informatie over wedstrijdloop, scholierencompetitie en wandeltocht: zie de ARO-site:
www.aro88.nl
AGENDA 26-11 T/M 9-12-2014
Datum:Tijd:
Plaats:
Woe 26 nov 16-21.00 uur Scharwoude/Meerzicht
Do
27 nov 14.00 uur
De Goorn/ Rozenstaete
Vrij 28 nov 19.30 uur
Berkhout/De Ridder
Za
29 nov 9.00 uur
De Goorn
Za
29 nov 9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude
Zo
30 nov 11-17.00 uur Berkhout/Kerk
Wo 3 dec Vóór 17.00 uur
Do
4 dec 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete
Za
6 dec 9.00 uur
Berkhout/Bobeldijk/
Avenhorn
Zo
7 dec 14.00 uur
Oudendijk
Di
9 dec 19.00 uur
D’Ontmoeting
20
Activiteit:
Info HHN over de Markermeerdijk
KBO Sinterklaasmiddig: verrassing
Klaverjassen
OUD PAPIER
OUD PAPIER
Sfeermarkt
Inleveren kopij De Heraut
KBO film middag: Mees Kees
OUD PAPIER
Snert-winterwandeling in de polder
KVG-Kaartavond
ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN PLANNER
DatumTijd
Plaats
Activiteit
11 dec
Berkhout/ de Ridder
Kerstavond Vrouwen van Nu
Berkhout/Bobeldijk
11 dec 9.00-14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Het Gezondheidsplein met verloting van
een kerstboom
11 dec 14.00 uur
De Goorn De Rozenstaete KBO Klaverjassen
12 dec 20.00 uur
Berkhout
Klaverjassen bij V.V.B.
14 dec 14.00 uur
Oudendijk
Snert-winterwandeling
14 dec 11.00-16.00 uurOudendijk
Winterfair Kerk Oudendijk
14 dec 11.00-16.00 uurBobeldijk 86
Brocante en Curiosa markt in Kerstsfeer
14 dec 11.00 uur
Berkhout/ de Ridder
ANBO: Sinter-Claus brunch
16 dec 19.00 uur
D ‘Ontmoeting
KVG – Kerstavond m.m.v. Evelien de
Vries
18 dec 14.00 uur
De Goorn Rozenstaete
KBO Kerstmiddag : m.m.v. Joke Oud
18 dec 18.00 uur
Grosthuizen/ de Grost
Vrouwen van Nu Avenhorn/Oudendijk
Kerstavond
19 dec 19.30 uur
Berkhout/ de Ridder
Klaverjassen
19 dec 19.30 uur
Scharwoude/Meerzicht Workshop kerststukje maken
19 dec v.a. 19.30 uur Spierdijk/de Pianokamer Frank en Zij in concert
20 dec
Berkhout Kerk
Kerstconcert Smartlappenkoor
Berkensmart
21 dec 14.00 uur
Oudendijk
Snert-winterwandeling
21 dec 15.00 uur
De Goorn/ RK Kerk
Kerst met popkoor Evergreen
21 dec v.a. 14.30 uur Berkhout Kerk
Brassband Kunst naar Kracht in concert
met
“Frank en Zij”
21 dec 11.00 uur
Scharwoude
ANBO Meerzicht Kerstbrunch
28 dec 14.00 uur
Oudendijk
Snert-winterwandeling
20 dec t/m 3 jan
De Goorn Koggenhal Biljarttoernooi
o.l.v. Biljartvereniging
D.S.K.
31 dec 20.00 uur
Oudendijk
Oud en Nieuw feest Kerk
Oudendijk
4 jan 2015 14.00 uur
Oudendijk
Snert-winterwandeling
8 jan 2015 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete
KBO Klaverjassen
9 jan
Berkhout
Klaverjassen bij V.V.B.
15 jan 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete
KBO-Bingo
22 jan 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete
KBO thema: Schaatsen,
Dirk Plugboer vertelt over zijn schaatsen
verzameling
29 jan 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete
KBO Klaverjassen
30 jan 19.30 uur
Berkhout/de Ridder
Klaverjassen
30 jan t/m 1 feb
Sporthal de Kogge
Westerkoggeflora
21
FAMILIEBERICHTEN
Zonder Anna is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten en bemoedigende woorden of
een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma
Anna Petronella Krijgsman-Emmerink
Wij danken U hiervoor hartelijk.
Aris Krijgsman
Kinderen en kleinkinderen
Avenhorn, november 2014
Graag willen wij iedereen bedanken die aan ons gedacht hebben tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij thuiskomst. Na 3 weken verblijf ben ik nu 3 weken thuis en langzaam aan
gaat het iets beter en dus de goede kant op. Het heeft ons geraakt dat zovelen zich met ons
betrokken voelden.
Met onze hartelijke dank en vr. gr. Cees + Ria Vlaar
Wat was mijn lieverd, onze fantastische pap en geweldige opa
Nico Braak
ook een geliefd en fijn mens in de maatschappij.
Zoveel zoenen - handen - kaarten en tranen met ons gedeeld.
Heel hartelijk dank, voor deze warme en liefdevolle steun.
Marian Braak-Laan
Rick - Antoinette - Maaik - Milan
Carola - Mark - Dana
De Goorn
22
TENSLOTTE
Gezocht:
Wie heeft maandag 27 oktober tussen 18.45-20.00 uur bij café De Ridder in Berkhout iemand
gezien die mijn fiets heeft meegenomen?
Merk: Gazelle Oranje xtra
Kleur: Grijs/groen
Witte fietstassen met konijnen erop.
Witte bloemen op het stuur
De fiets had leren handvatten.
Als u iets heeft gezien graag bellen naar 06 15506952
Te koop:
Paar langlaufski’s, merk Rossignol inclusief stokken en opberghoes.
Weinig gebruikt, vraagprijs € 95,--. De opbrengst is voor Stichting Bobeldijk 650.
Tel. 0229-553303
Te koop:
Degelijke bruinleren relaxstoel, welke elektrisch te bedienen is. In prima staat voor 50 euro mag
u hem ophalen in Avenhorn.
0229-553292
Te koop:
Stoere hoogslaper, RVS aluminium i.z.g.st. € 100,00.
072-5021305 [email protected]
Gezocht:
Wij zijn op zoek naar een handige klus-/tuinopa voor ons kindercentrum in De Goorn.
Die voor ons kleine reparaties kan uitvoeren en/of de tuin kan bijhouden. De werkzaamheden zijn
op vrijwillige basis, u ontvangt een vrijwilligers vergoeding.
Voor meer informatie neem dan contact via [email protected]
of bel naar (088) 2337 014.
Steenwerpersclub ‘Ons Genoegen’ wint het kampioenschap van Noord-Holland
In de laatste wedstrijd tegen ‘De Schansmikkers’ uit het dorp de Wormer, werd onze club de beste.
Hiermee behaalden wij de eerste prijs. Met dit evenement werd het seizoen van de club ook afgerond. We gaan dus welgemoed de thuiswedstrijden weer starten.
Wilt u onze club komen versterken dan bent u van harte welkom.
Voor informatie of even een kijkje nemen; wij oefenen wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 tot
plm. 11.30 uur in de sporthal De Goorn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tel. 0229-541367
Wie heeft onze houten tuinbank uit de voortuin geleend of bij wie is er spontaan een bank neergezet? (in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 november)
Boogfries 11, De Goorn, 0229-542467
23
Gevraagd:
Gele steentjes voor het pad van de kerk van Scharwoude. Met iedere twaalf steentjes kan ik weer
een regeltje van 4 cm. leggen. Dus hebt u er een paar gevonden of opgegraven, ik kom ze graag bij
u halen. Aangeboden en gratis mee te nemen: de betontegels die er lagen 30x30, ong. 60 stuks.
Tel. 0229-543367
mail: [email protected]
Te koop:
Stapelbed blank grenen 90x200 cm. met matrassen plus onder bescherming, weinig beslapen, prijs
€ 200,--.
Tel. 0229-505182
Te koop:
Fitform Vario zorgfaulteuil met sta-opfunctie, rugleuning en voetensteun verstelbaar. Zitbreedte 50
cm., zitdiepte 45 cm., zithoogte instelbaar, armleggerhoogte instelbaar, los hoofdkussen, stoffering
in 2013 vernieuwd.
Tweepersoons seniorenbed. Twee losse ledikanten, aan elkaar te koppelen. Lattenbodems met
elektrisch verstelbare hoofd- en voeteneind. Maat lattenbodem breedte 80 cm. lengte 200 cm. incl.
twee losse nachtkastjes op wieltjes. Eventueel incl. matrassen.
Voor meer informatie tel. 0229-542119.
Bij ons is voor ons huis aan de Jaagweg een sleutelbos gevonden door een man die bij ons voorbij
fietsten en bij ons heeft afgegeven. Het is een bos met 5 sleutels aan een ring en een sleutel aan een
sleuteldip. Af te halen na 18.00 uur Overdorpsstraat 52 De Goorn (redactie)
Gratis af te halen in Avenhorn
Zonnehemel met 12 lampen en verrijdbare standaard.
Kan boven een bed gezet worden.
Info 0229-553292
Sint en Piet bij u aan huis of op het werk v.a.€ 45,00
info Freek 0229-543152
Witte kat met dikke grijze halsband uit het water gehaald. Helaas overleden.
Meer informatie Ron, tel. 06 502 16 137
“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 3 december vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
24
25