DE HERAUT

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad
Sinds 31 oktober 1963
51e Jaargang no. 1244
8 juli 2014
Uitgave: Stichting en
Wester-Koggenland.
Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520
www.gerja.nl
Redactieleden, inleveradressen kopij:
Miranda Potveer
Overdorpstraat 52
Marja de Koning
Slagterslaan 29
Patricia v/d Heuvel Dorpsweg 56 Ella Wijnker
Grosthuizen 17A
1648 KH De Goorn
1647 CB Berkhout
1631 DG Oudendijk
1633 EK Grosthuizen
0229-540535
0229-551700
0229-852301
0229-544060
KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 16 juli voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via de e-mail.
E-mail: [email protected]
Website:www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties: email: [email protected] o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
0229-551411 na 17.00 uur
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.
Rabobank Midden Westfriesland IBAN NL94RABO0307610292.
VAN REDACTIEZIJDE
Op het moment van schrijven zitten we nog steeds midden in het WK. Toch heel benieuwd hoe
ver we komen en dus hoe lang de dorpen oranje blijven kleuren.
De Heraut wordt steeds dunner, de meeste verenigingen houden zomervakantie. Wij ook bijna,
de volgende is de laatste Heraut die uitkomt voor onze ‘vakantie’ begint. Maar niet getreurd we
gaan er maar één editie tussenuit.
Let dus op als u kopij voor de periode tussen 22 juli en 19 augustus heeft dat u dat dan inlevert
vóór 16 juli 17 uur!
1
ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
HUISARTSENGROEP DE WATERLING KOGGENLAND – WOGNUM
www.dewaterling.nl
Avenhorn
A.P. Coppes en R. van Beest
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225
(spoed 0229-543736)
Berkhout
J.Sturris en H.A. Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-551264
(spoed 0229-551942)
De Goorn
M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-Uittenhout
De Goorn 72 - 1648 JS De Goorn
0229-542808
(spoed 0229-543848)
Spierdijk
C.A. Wijmans en A. Philipsen
Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
0229-561204
Ursem
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen
Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
072-5021401
(spoed 072-5023076)
Wognum
I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
0229-571215
(spoed 0229-573331)
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren; daarbuiten kunt u alleen hulp krijgen via de Centrale
Huisartsenpost Westfriesland: 0229-297800
AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.
Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is aan
te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt.
Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld
worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
3
De Huisartsenpraktijk van Dr. Sturris en Dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie
gesloten van
Maandag 28 juli t/m vrijdag 15 augustus 2014
Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar:
De praktijk van Dr. van Bemmel in De Goorn, tel 0229-542808
Voor dringende zorg tijdens de avond/ nacht/ weekend zorg kunt u contact opnemen
met de Centrale Huisartsenpost te Hoorn, tel 0229-297800
Zorgt u ervoor dat u nog voldoende medicijnen in huis heeft?
Vraag anders tijdig een nieuw recept aan.
De verwijsbrieven en reeds bestelde medicijnen staan tijdens deze vakantieperiode bij Dr.
van Bemmel voor u klaar.
Met vriendelijke groet,
Team huisartsenpraktijk Berkhout
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker
en M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 b.g.g. 06-12440998.
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Smit, 0229-561227 en C. Feld, 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o., verz. J. Stam, 072-5022502
ZIEKENHUIS
Westfries Gasthuis, Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
Correspondentie-adres: Postbus 600, 1624 AR Hoorn
STICHTING HOSPICE DIGNITAS
Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn
Tel. : 0229-284060. Fax 0229-284069.
Email: [email protected]
Internet: www.hospicehoorn.nl
Kleinschalige, kortdurende verzorging van zieke mensen in de terminale levensfase
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER
Prins Mauritsstraat 4
1462 JJ Midden Beemster
Tel.: 0229-682020
E-mail: [email protected]
Internet: www.hospiceleeghwater.nl
Wij bieden terminale zorg in een huiselijke setting in ons mooie landelijke pand, respijtzorg en
ondersteuning bij zorgdragers thuis.
5
Omring biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud, van kraamzorg tot ouderenzorg. De zorg wordt geboden waar nodig, in uw vertrouwde omgeving, in
verzorgings- of verpleeghuis.
Omring is altijd dichtbij voor zorg en hulp.
Omring, Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn www.omring.nl
* Thuiszorg, 0900 5206 706
* Hulp bij het huishouden, 0229 – 241 551
* Kraamzorg, 0229 – 206 999
* Omringwinkel (voorheen thuiszorgwinkel), telefoon 0900 5206 706
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
U kunt artikelen van de Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen.
(www.omring.nl/webshop) griepvaccinatie Berkhout 2013
SERVICELOKET KOGGENLAND
Het serviceloket geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur en geeft informatie en advies over allerlei zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Gemeentehuis De Goorn, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn.
Service loket Tel. 0229-548422
Elke woensdag spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur
Ursem: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Olga Lemminga, tel. 072-5021906
Hensbroek: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Riet Loos, tel. 06-12020697
Obdam: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Jetty Bankert, tel. 0226-453610
Spierdijk: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Trudy Boersma, tel. 0229-551970
Berkhout: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Dirk Koning, tel. 0229-551732
Zuidermeer: Dorpshuis Zuidermeerweg 56, 1652
Service Loket, tel. 0229-561111
Elke dinsdag spreekuur van 9.00-10.00 uur
Scharwoude: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Tine Hoeksma, tel. 0229-851180.
MAATSCHAPPELIJK WERK HOORN – ENKHUIZEN – KOGGENLAND
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn
in het Gemeentehuis, Middenhof 2, De Goorn. Het loket is dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00
uur en op maandag van 13.00 tot 20.00 uur. En telefonisch bereikbaar via 0229-548370.
De maatschappelijk werkers zijn elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te bereiken op het
hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u kunt bellen 0229-282020. Ook via internet kunt u met de maatschappelijk werkers contact opnemen via [email protected]
7
WEET WAAR DE AED HANGT
IN KOGGENLAND
JE MAG HET AED APPARAAT ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE HIERVOOR BENT OPGELEID
•
•
•
•
•
•
Roep om hulp
Bel direct 112 en meld dat het om een Reanimatie gaat
Start Reanimatie en laat een AED – apparaat halen
Open het AED – apparaat en volg de gesproken instructies op.
Gebruik het AED – apparaat alleen in noodgevallen !!!
Zij kunnen een mensenleven redden !!!
Na gebruik van een AED apparaat dient U contact op te nemen met één
Van de EHBO verenigingen in Koggenland of neem contact op met
J.M. Hooft, telefoon 0229 – 541839 Mob. 0649 – 460592
De AED apparaten zijn geplaatst op de hieronder genoemde locaties:
AVENHORN
- DE GOORN
Sporthal, Dwingel 4a
Loos Cacao Schrepel 15 De Goorn
Kwiek 78 - Tennis Westerkogge
Fam. Hooft, het Veer 45
Rozenstaete, Kantbeugel 19
Vijverstate, Kolblei 200
Supermarkt Deen, Vijverhof 9
Bakkerij Pater Koningsspil 25
URSEM
Dr. V. Oostendorp, Past. V. Haasterstr. 20
Brandweerkazerne Noorddijkerweg 66
Huis Walingsdijk 13
BERKHOUT
Fam. Klaij, Westeinde 249
Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72
Brandweerkazerne, Kerkebuurt 169
Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt
Tennisvereniging De Berk Slagterslaan
SPIERDIJK
Sportvereniging St. George Oeverland 2
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
Brandweerkazerne, Jaagweg 35
(24 UUR)
Hecon bouwgroep Wieder 37
Het Koggenbad Dwingel 4
Rabobank, Kantbeugel 1
Voetbalvereniging R.K. EDO
Gemeentehuis Koggenland, Middenhof 2
Tennisvereniging Apollo P. de Grootstr. 16 (24 UUR)
RUSTENBURG
Huis Drechterlandsedijk 49
(24 UUR)
OUDENDIJK
Kerk Dorpsweg 24
(24 UUR)
BOBELDIJK
Loos Cacao Bobeldijk 69
(24 UUR)
SCHARWOUDE
App. Complex Meerzicht, T.v.d. Meerstr.
OBDAM
Aula bij de Victorkerk Dorpsweg 149
Brandweerkazerne Laan van Meerwijde 2
Basisschool Weerestraat 70
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
WOGMEER
Het Wapen van Wogmeer 59
(24 UUR)
HENSBROEK
Dorpshuis Dorpsweg 70
(24 UUR)
Voetbal Apollo 68 Ouwe Hof 7
(24 UUR)
Sportcomplex Victoria O Stationsweg 8
ZUIDERMEER
Sportcomplex Zuidermeer Overtoom 1
(24 UUR)
ZUIDERMEER
Kerk Zuidermeer Zuidermeerweg 56
(24 UUR)
Op de locaties met vermelding (24 UUR) zijn de apparaten geplaatst in afgesloten kasten welke voorzien zijn
van luide sirenes, en lichtsignalen.
Alle kasten binnen de gemeente Koggenland zijn met hetzelfde sleuteltje te openen. Alle EHBO en ReanimatieAED leden binnen onze gemeente hebben dit sleuteltje.
9
HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contact Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mevr. H.C. Bruyel, Grosthuizen 96; 1633 ER Avenhorn
Tel.: 0229-540204 Email: [email protected]
Predikant
Ds. A. Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik
Tel.: 0227-820490; Spoed: 06 2282 7681
Email: [email protected]
Werkdagen: woensdag en donderdag
Diaconie Dhr. J. Jonker, voorzitter
Grosthuizen 121A, Avenhorn Tel.: 0229-541993
Dhr. D. Schuijtemaker, penningmeester
Grosthuizen 59, 1633 EM Avenhorn Tel.: 0229-541407
KERKDIENSTEN:
13 juli
20 juli 27 juli 03 augustus 10 augustus 17 augustus 24 augustus 31 augustus GEEN DIENST
10.00 uur GEEN DIENST
10.00 uur
GEEN DIENST
10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur Berkhout
drs. B. Jonker-Voort
Ursem
dhr. T. Heijboer
Avenhorn
Ursem
Berkhout
ds. A. Reitsma
ds. M. Camarasa
ds. A. Reitsma
Tijdens de kerkdiensten in Berkhout is er de mogelijkheid van kindernevendienst.
Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op met mevrouw Hanneke
Bruyel, tel.: 0229-540204 of email: [email protected]
U bent van harte welkom! Na de kerkdiensten is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
De Bijbelkring:
Op 28 augustus en 25 september 2014 komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om, onder leiding van ds. K.D. Goverts, ons verder te verdiepen in de “Openbaring van Johannes”.
Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl Via deze website kunt u zich
ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerklad “Het Contact”.
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: vacant, contacten via scriba
scriba:
W. Koole, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen
Tel. 0299 403894
13 julimevr. N. BoonBeets
20 julidhr. T. HeijboerOosthuizen
27 juli
mevr. L. Vroom en mevr. L. Wijers
Oudendijk
3 augustus
ds. B. Stobbelaar
Oosthuizen
10 augustus
dhr. J. HamersBeets
17 augustus
mevr. G. Blauw en dhr. P. Verschoor
Oosthuizen
11
KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217.
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 21 T/M 27 JUNI 2014
Zat.12 juli
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.13 juli
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
19.00u Rozenkransgebed
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 19 T/M 25 JULI 2014
Zat.19 juli
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon.20 juli
10.00u Eucharistieviering met samenzang
12.30u Gezamelijke doopviering
19.00u Rozenkransgebed
Overleden:
Riet Kaandorp-Zonneveld
Bep de Decker-Koning 88 jaar
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op website:
www.parochiedegoorn.nl
Kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart
naar de pastorie stuurt.
FAMILIEVIERING MET PICKNICK
Zondag 17 augustus, de laatste zondag van de vakantie en de eerste zondag
van het nieuwe schooljaar, organiseert de werkgroep Opbouw een familieviering met een picknick. Om 10:00 uur is er een viering en aansluitend een
picknick in de tuin van de pastorie. De viering en picknick zijn voor iedereen
die het vakantiegevoel nog even wil voelen en zijn verhalen wil delen of gewoon gezellig wil luisteren. Dus opa, oma, vader, moeder, kind, kleinkind,
oom of tante, vriend of vriendin, iedereen is van harte welkom!
We vinden het fijn als een ieder iets lekkers meeneemt dat gedeeld kan worden, bv. een krentenbrood, hartige taart , een salade of bijvoorbeeld eierkoeken. Een picknickkleed , een bord, beker
en bestek zou handig zijn. Natuurlijk zijn er ook stoelen aanwezig. De werkgroep Opbouw zorgt
voor koffie, thee en limonade.
We zien iedereen graag op zondag 17 augustus en we hopen op een zonnige dag.
Werkgroep Opbouw
13
NIEUWE JONGERENWEBSITE JOUWGGD.NL
Op 19 juni hebben 15 organisaties de overeenkomst deelname website JouwGGD.nl ondertekend. GGD Hollands Noorden is een van de deelnemers. Jongeren in de regio Noord-Holland
Noord kunnen sinds kort terecht op JouwGGD.nl voor betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Alle informatie is gecheckt en gemaakt door (medische) professionals. Ook kunnen jongeren op de website (anoniem) chatten en
mailen met een GGD-arts of jeugdverpleegkundige. Er is ook een openbare reactiemogelijkheid
op de website. Hier reageren jongeren op onderwerpen of stellen openbaar vragen over het betreffende onderwerp. JouwGGD.nl is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld
door de GGD.
Hulp aan jongeren
Jongeren maken vanaf 12 jaar lichamelijk en geestelijk grote ontwikkelingen door. De GGD begeleidt jongeren hierin op verschillende manieren. JouwGGD.nl is een aanvulling op het bestaande
hulpaanbod van GGD Hollands Noorden voor jongeren. Ook is er een twitter-account @ggdjongeren1 waar jeugdartsen vragen van jongeren beantwoorden.
Chatten met GGD-arts of jeugdverpleegkundige
Chatten kan iedere werkdag tussen 15:00 en 17:00 en tussen 19:00 en 21:00 uur. Buiten deze
tijden kunnen jongeren mailen. De GGD-arts of jeugdverpleegkundige beantwoordt de vraag binnen twee werkdagen.
Lokale onderwerpen
Er zijn 15 GGD-organisaties in Nederland die de website JouwGGD.nl aanbieden. Afhankelijk
van waar een jongere de website bezoekt, ziet hij of zij naast de algemene informatie ook een lokale pagina met onderwerpen die specifiek in Noord-Holland Noord spelen en regionale hulpverleningsinstanties. In Noord-Holland Noord is dat bijvoorbeeld informatie over In control of alcohol & drugs.
Seks en lichamelijke ontwikkeling
Jongeren stellen op de site de meeste vragen over seksualiteit, eenzaamheid en lichamelijke ontwikkeling: onderwerpen die jongeren vaak gemakkelijker anoniem bespreken dan in een face-to-face gesprek. Dat blijkt uit ervaringen van de GGD Amsterdam, die in 2011 startte met de
website. De website wordt maandelijks door circa 5.000 unieke bezoekers bezocht.
Betrouwbaar en laagdrempelig
Jongeren zoeken dagelijks op allerlei manieren naar informatie over onderwerpen die hen bezighouden. De GGD vindt het belangrijk om jongeren betrouwbare informatie te verstrekken en op
laagdrempelige wijze in contact te komen met jongeren die vragen hebben. Waar nodig verwijst
de GGD jongeren door naar andere organisaties.
17
MOEDER
As je d’r zo zien zitten
dink je: ze ziet moin niet,
maar sjoer ik op het gankie
den gloimt ze, meer is ‘t niet.
stoif d’r hande op d’r buk
koikt ze wat deur ‘t raam.
Uite ken ze d’r gien meer,
ze is hier ver vendaan.
Ik pak ‘r hand, vertel wat
van de kind’re, over ‘t weer.
Maar ik kroig heêl gien antwoord,
dat ik zeg ‘t nag een keer.
Maar den inienen zoit ze; “Moid,
dat hew je net toch ok al zoid.”
Bregtje Buishand, Enkhuizen
Uit Skroivendevort
LEKKER STRUINEN OP KOFFERBAKMARKT
Het is de tweede kofferbakmarkt, maar het zal ongetwijfeld het succes van die van vorig jaar overtreffen. Zondag
13 juli is het weer zover bij de kerk van Oudendijk, de
tweede kofferbakmarkt op het terrein naast de kerk aan
de Dorpsweg. En er is ruimte genoeg voor vele kofferbakken.
De markt begint om 10 uur (tot 16 uur); deelnemers kunnen vanaf 9 uur terecht om hun kofferbakken te openen en de verkoopstekken in te richten.
Bovendien is er een bar ingericht en het is zeker bij mooi weer mogelijk lekker onderuit te zakken op het buitenterras, want is er eveneens te genieten van een barbecue.
Deelnemers kunnen zich melden op www.organisatiebureaulakeman.nl
of bellen met 06-10294854.
Het inschrijfgeld bedraagt:
Auto 12 euro.
Bus 14 euro
Aanhangwagen 10 euro.
Het publiek heeft gratis toegang.
19
GROOTS KADEFEEST TIJDENS DE FAKKELVAARTOCHT!
De Westfriese Waterweken vormt een prachtig decor voor fantastische optredens van lokale helden op het podium midden op het Koggenlandse water op zaterdag 30 augustus.
Nieuw startpunt Fakkelvaartocht in Berkhout!
Vanaf ’t Wijdt kunt u om 18.00 uur in konvooi varen achter een muziekboot
naar Avenhorn voor de vlootschouw. U heeft dan een deel van de route gevaren en kunt daar aansluiten en meevaren tot uw eindpunt.
Vanaf 18.00 uur is er een spektakel van versierde en verlichte boten te zien
vanaf De Laadplaats in Avenhorn. Er wordt om 19.00 uur een vlootschouw
afgenomen, waarna de prachtige boten in konvooi aan de Fakkelvaartocht
beginnen. Tijdens deze tocht is er langs de vaarroute muziek. De mensen op
de boten jureren de mooiste tuin. Vanaf de waterkant zijn de tuinen te herkennen door een bord
met daarop de straat en huisnummer. Om mee te varen met uw eigen boot kunt u zich inschrijven via [email protected] Wilt u met een grote schuit meevaren dan kunt u
zich opgeven bij Cees Braas, 06-11298526 of [email protected]
Werk aan je doorbraak!
In Avenhorn is er de hele avond een echt Kadefeest! Onder het genot van een hapje en drankje kan je luisteren naar onder andere Sax in the City. De organisatie is nog op zoek naar één band
om het programma compleet te maken. Meld je aan via [email protected] of neem contact op met
A. de Reus 0229-543392.
Triatlon
Op zondag 31 augustus is er weer de recreatieve triatlon. De start is om 13.00 uur. Schrijf je in op
www.triatlonkoggenland.nl en doe mee!
Oproep Vrijwilligers!
Voor beide dagen is de organisatie nog
op zoek naar vrijwilligers. U kunt zich
aanmelden via:
[email protected]
Samen
maken we
er een
geweldig
Waterwekenfeest
van!
21
VERANDERENDE TIJDEN WOENSDAGMIDDAG GYM!
Vanaf woensdag 20 augustus gaat de volgende verandering van tijden plaatsvinden:
Groep 3 / 4 en kleuters gymmen van 14.30 – 15.30 uur
Groep 5 / 6 gymt van 15.30 – 16.30 uur
Groep jongens gymt van 16.30 – 17.30 uur
Groep 7 / 8 en ouder gymt van 17.30 – 18.30 uur
Alles schuift dus een half uur op i.v.m. de vernieuwde schooltijden van de Ieveling.
Wij hopen jullie allemaal weer te zien na de zomervakantie.
Fijne zomer allemaal
FREE RUNNEN BIJ EDO GYM DE GOORN! DURF JIJ DE UITDAGING AAN?
Onze turntrainer, Marcel Wevers, gaat 2 x per week Free Runnen geven
in de Koggehal te de Goorn.
Op maandag van 16.00 – 17.00 (leeftijd 6 -12 jaar)
Op vrijdag van 18.00 – 19.00 (leeftijd 12 – 16 jaar)
Vanaf 18 augustus mag je het Free Runnen 2x komen proberen. Enthousiast?! Geef je dan snel op
via John Braas, telefoonnummer: 06-51402222 (kosten voor een heel seizoen € 100,-).
Groep Sportief Bewegen 30+
Helaas en tot onze spijt hebben wij besloten bovenstaande groep te moeten opheffen. Na een seizoen van zoeken naar leiding was het ons op het laatste moment gelukt iemand te vinden. Echter
dan zou de groep moeten worden verplaatst naar de dinsdag eind ochtend/begin middag. Voor
het merendeel van de groep kwam dit niet goed uit. Er is nu besloten dat elk lid twee proeflessen
doet bij andere groepen: Dinsdag bij Marja van 9.00 – 10.00 (aerobics)
Woensdag bij Rina van 9.00 – 10.00 (Sportfit 35+)
Donderdag bij Marian van 13.00 – 14.00 (sportief bewegen 50+)
Hopelijk vinden jullie na deze proeflessen je plek bij een van deze groepen! Succes en plezier!
Wij willen Mireille Spaan heel hartelijk bedanken voor haar inzet dit afgelopen seizoen i.v.m. het
invallen van zowel de groep Sportief Bewegen 30+ als het ouder-kind gym. Top Mireille!
Ouder-kind gym
Op dit moment zijn wij nog druk bezig met leiding voor deze groep.
Maar er zit schot in! In de volgende Heraut hopen wij jullie meer informatie te kunnen geven.
23
DECOKAY BERKENSLAG OPEN DUBBELTOERNOOI
In week 36 ( 30 augustus tot 7 september) is er bij tennisvereniging een jubileum te vieren namelijk de 25e editie van het Decokay Berkenslag toernooi. We hopen op weer veel deelname en
goed weer. U kunt zich inschrijven tot 16 augustus, doe dit snel want VOL is VOL.
U kunt zich inschrijven in de Dames dubbel, Heren dubbel en mix dubbel.. Dit jaar zijn er voor
de finalisten ook weer mooie prijzen beschikbaar gesteld door verschillende sponsors. Op zaterdagavond is er gezellige muziek van de RonEd’s. De commissie is al druk bezig geweest met het
voorbereidende werk en is er helemaal klaar voor. U kunt zich inschrijven via www.tvdeberk.nl
Tevens hebben wij ook een Facebookpagina:
Decokay Berkenslag Open Dubbeltoernooi en
twitter: Berkenslag Toernooi @ Berkenslag.
Tot gauw bij het toernooi.
De Berkenslagcommissie
LANDBOUWSHOW OPMEER SPRINGT ER TUSSENUIT
Op maandag 4 augustus wordt voor de 105e keer de Landbouwshow Opmeer gehouden. De
eerste maandag van augustus is een begrip in West-Friesland, het is een dagje uit voor de hele
familie. De Landbouwshow Opmeer is het grootste agrarische evenement van Noord-Holland.
Hierbij is de top van het Noord-Hollandse rund- en wolvee aanwezig. Ook staat op deze dag de
Nationale Paardensport centraal, met dit jaar maar liefst 3 Nederlandse kampioenschappen.
Dit jaar is er speciale aandacht voor het springen op de Landbouwshow. Stuntteam Jimmy
Verburg springt met crossmotors, er komen speciaal getrainde springende konijnen en voor het
eerst mogen nu ook de klasse B springruiters meedoen in Opmeer.
Het hele gezin
De Landbouwshow is een uitje voor het hele gezin: Manege Warnaar treedt op met een spetterende show over 600 jaar stadsrechten Opmeer. Hierin komen alle facetten van de paardensport
aan de orde. In de hal stelt museumboerderij de Anloup weer een prachtige expositie samen, dit
keer met het thema radio/tv jaren ’50. Ook de kleindierkeuring is daar te bewonderen en de kinderen kunnen er knutselen en met Lego spelen.
Op het terrein
Op ons 10 hectare grote terrein kunnen kinderen (van 6 t/m 12 jaar) in een speciaal circuit quad
rijden. De kynologenclub laat weer zien hoeveel plezier eigenaar en hond aan elkaar beleven. De
ganzenparade is er met eigenwijze ganzen die netjes in de pas blijven lopen. Ook is er een grote
mobiele houtzagerij aan het werk te zien.
Op de landbouwbeurs staan veel bedrijven en organisaties die verbonden zijn aan de agrarische
sector en paardenhouderij. Hier kunt u alles te weten komen over de producten die zij leveren
kortom: OPMEER, Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij!.
Tip: Vermijd de lange rijen bij de kassa, koop vooraf uw toegangskaarten (met korting) via www.
landbouwshow-opmeer.nl
25
BUITENFAIR & SCHAPENDRIJVEN 2014
Skeip presenteert...
BUITENFAIR & SCHAPENDRIJVEN
18, 19 EN 20 JULI 2014
Buitenfair & Schapendrijven 2014 een evenement waar de sportieve beleving Vermaak met
Smaak ontmoet. Een Europees kampioenschap Schapendrijven op topniveau & een sfeervolle
Buitenfair, een beleving voor de hele familie!
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juli 2014 organiseert Skeip het evenement Buitenfair
& Schapendrijven. Een tweedaagse Buitenfair in combinatie met een driedaags Europees
Kampioenschap Schapendrijven die de titel Pre-Continental draagt. De Pre-Continental staat internationaal hoog aangeschreven en trekt ieder jaar een ijzersterk deelnemersveld, dit jaar uit 12
landen! De Border Collie heeft tijdens dit evenement een hoofdrol. 3 Dagen lang is de Border
Collie te zien in een rol waar hij voor geboren is, schapendrijven! Een magische ervaring die u gegarandeert weet te raken. De wedstrijd speelt zich af naast een landelijke en sfeervolle Buitenfair
vol Vermaak met Smaak. Een fair waar u een welkom gevoel krijgt en ook de kinderen zich optimaal zullen vermaken op de Kids Farm!
Op de groene locatie met uitzicht op de Omringdijk, aan de Gouwe in Hoogwoud, zijn we te gast
bij de Highwood Farm van de Familie Kooij-Schoorl. Het zal de bezoekers hier aan niets ontbreken; activiteiten voor de kinderen, een ‘lekkere’ catering met terras, gratis parkeer- en sanitaire
voorzieningen, demonstraties, schapendrijven en natuurlijk een grote verscheidenheid aan geweldige Buitenfairshops; er is volop Smaak & Vermaak
Een voorproefje!
Handlers en hun honden uit 12 landen! - De Blokkerse Oldtimer Club, van solexen tot tractoren
– Demonstratie Dog Frisbee – Vissen met HSV Obdam – Geweldige Buitenfairshops en nog heel
veel meer, dus kom gewoon kijken!
Dit jaar voor het eerst! ZATERDAGAVOND – the European Drive Championship (schapendrijven) met AvondFair!!
Openingstijden
Buitenfair: Zaterdag en Zondag
van 10.00 uur tot 17.00 uur
AvondFair (alleen Zaterdag):
van 17.00 uur tot 21.00 uur
Schapendrijven:
Vrijdag en Zondag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur
29
Toegang:
Vrijdag 18 juli volwassenen € 2,00
Zaterdag 19 en Zondag 20 juli volwassenen € 4,00
AvondFair (zaterdagavond) volwassenen € 4,00
Kinderen tot 12 jaar gratis
Parkeren gratis
Adres: Gouwe 44, Hoogwoud
Voor meer informatie: www.buitenfair.nl
33
DE GILDE BABBEL!
28 juni was een groot succes bij de Vijverhof got talent! Er was een gezellige markt waar ook ’t Gilde bij aanwezig was. Kinderen werden geschminkt
en hebben mooie kleurplaten gemaakt. We hebben veel nieuwe kinderen gezien en hopen dat ze volgend jaar allemaal gezellig op ’t Gilde komen.
Ook waren er veel kanjers die heel stoer op het podium gingen optreden. Wij
hebben daar grote talenten tussen gezien, jong en oud. Het was een waar
spektakel en ook hier hebben wij potentiële gilderakkertjes gespot! Er werd gedanst en gezongen
en de jury was erg onder de indruk.
De 1e prijs was voor Djoy Lenting, onze zangeres
De 2e prijs was voor Lieve Reddering (2 jaar) en Meis Weel (3 jaar)
De 3e prijs was voor Gre Obdam-Keizer als Imca Marina
De foto’s van alle deelnemers zijn te vinden
op onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/pages/
Stichting-Jeugdrecreatie-Het-Gilde/
186839321422038?fref=ts
Aankomende activiteiten
Op dinsdag 8 en woensdag 9 juli doet Het
Gilde mee aan huttendorp in Avenhorn. De
kinderen komen bij ons een activiteit doen
die helemaal in het teken staat van survivallen. Hopelijk zien wij jullie daar verschijnen.
Verder is iedereen welkom op zondag 31 augustus bij onze openingsactiviteit. Kinderen
kunnen een kijkje nemen in ons gebouw en
ervaren hoe het als gilderakker is op het Gilde. Er is een springkussen aanwezig en ook worden
er verschillende activiteiten gedaan. Kortom, een mooi moment om met vriendjes en vriendinnetjes te komen kijken.
Tot dan!
Groetjes de Babbelaars
UITJE VAN DE EDO VIJVERSTAETE NAAR DE URSEMMERPLAS
19 juni was ons uitje met de gym naar de Ursemmerplas. Om kwart
over 2 reden we met 3 auto’s vol van Vijverstaete naar de plas.
Helaas was het regenachtig en moesten we binnen zitten maar dat
mocht de pret niet drukken. Allemaal om een grote tafel, die er
prachtig uitzag, aan de koffie en taart. Daarna was er nog een borrel ( o.a. lekkere advocaat met veel slagroom) of fris. We waren nog
lang niet uitgepraat maar ja zo’n middag is zo maar om. Iedereen harstikke bedankt voor de gezellige middag en tot 4 september. Lijkt het u ook leuk om op donderdagmiddag van 14.30 tot
15.30 te gymen. We kunnen nog wel wat versterking gebruiken. We beginnen weer op 4 september in de vijverstaete en u kunt vrijblijvend eens mee komen doen. Tot dan.
Voor informatie: Marjan Schrama 0229-578841
Gymnastiekvereniging EDO
35
37E PRUTMARATHON IN OUDENDIJK
Hierbij de uitslagen van de 37e prutmarathon in Oudendijk zaterdag 28 juni 2014
MANNEN
uitslag startnrnaam
woonplaats
1
36
Arjen Hart
Berkhout
2
18
Gerwin Groot
Zuidschermer
3
19
Lars Insing
Schermerhorn
MANNEN MASTERS
uitslag startnrnaam
woonplaats
1
31
Ber Kiemel
Stompetoren
2
82
Gerard Wever
Wognum
3
106
André Schipper
Schellinkhout
DAMES
uitslag startnrnaam
woonplaats
1
17
Jacqueline Prins
Hoorn
2
91
Moniek van Kilsdonk
De Goorn
3
69
Anoek Steur
Avenhorn
tijd
18.16.44
18.29.69
19.34.42
tijd
21.28.17
22.16.26
25.23.84
tijd
24.01.28
24.24.69
25.09.94
BEUKIE; PALLET PARADIJS
De kinderen in Berkhout moesten wel even geduld hebben door de regengoden, maar afgelopen
woensdag 18 juni was het eindelijk zo ver; Pallet Paradijs.
Een kleine 100 kinderen begonnen vol overgave, in bezit van handschoenen en hamer, aan de
bouw van hun project. Samen met hulpvaders en moeders werden de meest mooie creaties ontworpen. Er was zelfs een heuse bouwkeuring voor de verdiepingsvloeren. Ook aankleding ontbrak niet, tv’s, kapstokken, tafels, banken, alles werd gemaakt van pallet hout en in gebruik genomen. Zo had iedereen een mooie plek om te genieten van een zakje chips en een ijsje. Onze
makelaar Yvonne sloot de dag af door alle bouwsels te onderwerpen aan een keuring. En gelukkig alle panden waren geschikt voor verkoop. Het harde werken werd beloond met een vrijkaartje voor het zwembad.
Alle hulde aan al die vrijwilligers die de hele dag hebben geholpen. De leveranciers van het hout
en de spijkers, de eigenaar van het terrein, het Koggenbad en natuurlijk meester Henk voor het
gebruik van de faciliteiten van de school, Super! Zonder deze mensen was Beukie niet zo’n groot
succes geweest EN hadden we nooit allemaal op tijd voor de tv gezeten om Nederland te zien
schitteren.
Nogmaals dank aan iedereen en tot de volgende editie van Beukie.
Team Beukie
37
!! BEDANKT !!
De 9e editie van de EDO Gym Avondwandel4daagse
was wederom een daverend succes
De commissie:
Isabel Doodeman, Robbert Buijsman, Carla Smal,
Jeroen Besseling, Ellen Dorland, Hetty Govaarts,
Antoin Geurts, Jim Mul en Irma Kluit bedanken “hun”
888 betalende wandelaars
100 vrijwilligers
63 sponsors
Zonder bovenstaande mensen was het ons niet gelukt
zo’n fantastisch evenement te organiseren.
Wij kijken al uit naar de 10e editie.
Noteert u hem vast?
Dinsdag 26 t/m 29 mei 2015
Wederom de week na Pinksteren
Kijk voor foto’s op
www.edogym.nl
39
OPROEP
OPROEP
OPROEP
OPROEP
OPROEP
OPROEP
OPROEP OPROEP
Na 9 jaar wandel4daagse is het natuurlijk onvermijdelijk dat er mensen de commissie gaan verlaten. En weer eens “vers bloed” in de organisatie kan geen kwaad; jonge mensen met een nieuwe en verfrissende kijk op het geheel, wie weet wat voor nieuwe impulsen zij kunnen gaan geven aan onze 4daagse.
Wij zijn daarom voor volgend jaar, ons jubileumjaar, op zoek naar een nieuw commissielid om
ons team weer compleet te maken. Lijkt het je leuk om aan de organisatie van ons fantastische
evenement mee te werken en hiermee heel veel mensen een onvergetelijke week te bezorgen,
neem dan a.u.b. contact met ons op via [email protected]
Je loopt dan eerst een jaar mee met degene die gaat stoppen, dus je wordt heel goed ingewerkt!
Dit jaar hebben twee scholieren bij ons hun maatschappelijke stage gelopen. Mocht dit volgend
jaar nog niet zijn afgeschaft en heb je zin om deze stage bij ons te lopen, meld je dan aan op
[email protected] Wij zijn heel blij met je!
“BEDANKT”
Hoezo bedankt?
Nou wij, toneelvereniging Nieuw Leven uit
De Goorn / Avenhorn, willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft met de Multimate
Win Win Weken.
Met de opbrengst van deze actie willen wij
een nieuw decor realiseren.
Nu zijn jullie natuurlijk benieuwd wat de opbrengst is voor de toneelvereniging.
Nou lieve mensen, wij mogen voor 653 euro
materiaal aanschaffen voor ons nieuwe decor.
Een heel mooi resultaat waar wij enorm blij
mee zijn.
Dus nogmaals dank aan iedereen
en wij wensen jullie
allemaal heel veel TOI – TOI – TOI...
Toneelvereniging Nieuw Leven,
Bob Koning
41
AGENDA
Datum:Tijd:
Plaats: Activiteit:
Wo
t/m 9 juli
De Goorn
HUTTENDORP
Za
12 juli 09.00 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Za 12/13juli
De Goorn
NEDFLEX strandspektakel
Zo
13 juli
Plein Kerk Oudendijk Kofferbakmarkt
Wo
16 juli Vóór 17.00 uur
Inleveren kopij De Heraut
Za
19 juli 09.00
Bobeldijk/Berkhout/
Avenhorn
OUD PAPIER
Za
19 juli 09.00
Oudendijk
OUD PAPIER
t/m 30 augustus
Kerk Oudendijk
Weekend tentoonstelling van
kunstenaars uit Oudendijk
ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN PLANNER
Datum: Tijd:
Plaats:Activiteit:
26-28 juli
Wogmeer
Kermis
10/14/17 augustus
De Koggenlandcup
16 aug
De Goorn
RKEDO Sportdag
16-19 augustus
Obdam
Kermis
17 augustus
Avenhorn/De Goorn Rotary Koggenland – Kofferbakmarkt
17 augustus 10.00 uur
Kerk De Goorn
Familie viering met picknic
24 augustus
Scharwoude
Belangengroep Scharwoude 2014 – Zomerfeest
24 augustus
Oudendijk
ODIGO feest
30 augustus 18.30 uur
Avenhorn/Grosthuizen
Berkhout/De Goorn Fakkelvaartocht
31 augustus 13.00 uur
Koggenland
Triatlon
6-9 september
Hensbroek
Kermis
13 september 19.00uur
RK Kerk Oudendijk
Victor Koor
13/14 september
Kerk Oudendijk
Quilt tentoonstelling
20/21 sept. 10.00 uur
Berkhouter Kerk Boekenmarkt
27 september
Oudendijk
Trappen en Happen Oudendijk
27/28 sept. 12.00-17.00
Berkhouter Kerk Art Berkhout kunst expositie met int. deelname
27-29 september
Avenhorn
Kermis
FAMILIEBERICHTEN
Langs deze weg wil ik u doorgeven dat ik verhuisd ben naar het Oosteinde 136, 1647 AH
Berkhout. Telefoon 0229-754156.
Hartelijke groet,
Lyda Timmermans-Schilder
43
Een moeder kun je nooit missen!
Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling na het overlijden
van onze lieve mam en oma
Wij beseffen hierdoor dat zij
Anna Maria Groot-van Diepen
niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De Goorn, juli 2014
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en felicitaties die wij ontvingen bij ons 50-jarig huwelijk. Het was een prachtig feest.
Groeten Jan en Alie Windt
TENSLOTTE
Gevonden
Kinderfiets merk Montego rood/wit afgelopen zaterdagnacht in de berm langs het Westeinde
in Berkhout. Het is een soort crossfiets met een zelfgemaakt stuur. Verder nog enkele stickers
er op geplakt (de eigenaar weet vast wel wat voor kleur etc) Tel. 0229-553159
Te koop
Diepvriezer Zanussie ZFT 612 W, 3 laden, afmeting 85x55x61 (HxBXD)
Vraagprijs € 35,00. Tel. 06-29992106
Wegens overcompleet
Een mooie partytent, voor een appeltaart.
Een fijne magnetron 900 Watt, voor een doos eieren
Een doos CD’s ongeveer 200 stuks (allerlei), voor een doos bonbons
Boogfries 2, De Goorn
45
Gevraagd:
Een vaste oppas voor onze kinderen van 8, 6 en 4 jaar. Vooral na schooltijden, hele dagen in
de vakanties. Voor 2-3 dagen in de week, bij mij thuis in Avenhorn. Mag via een gastouderbureau of direct. Tel. 06-41448388
Te koop gevraagd:
Wie heeft er een kunststof transportbench/kennel voor een middelmaat hond in de
schuur of op zolder staan voor ons? Maat large of ong. 81-56-58 (d-b-h) Graag bellen met
06-24961104/0229-755218
Gestolen uit de boot aan de Slimdijk 19 tussen 11 en 20 juni 4 stootwillen handgeknoopt
rood, wit gemeleerd + touwanker + vlaggemast +oranje vlag + emmer + schroevendraaier.
Wie heeft wat gezien? Tel. 06-23052132
Gezocht: baan (wit)
Veelzijdige vrouw, MBO, zoekt een baan voor ca. 16-24 uur. Receptie, secretarieel of secretarieël thuiswerk. Betrouwbaar, ondernemend, enthousiast, loyaal, zelfstandig, dienst- en
serviceverlenend.
Competenties: oplossingsgericht denken, inlevingsvermogen, accuraat, betrokken, computervaardig, doorzettingsvermogen, empathie, presenteren.
Omgeving Koggenland / Hoorn / Zwaag / Blokker / Beemster / Heerhugowaard.
Referenties, Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.), Curriculum Vitea.
Dagen, uren en salaris in overleg. Serieuze reacties naar: [email protected]
Te koop in Avenhorn:
Roeiboot voor 2 tot 3 personen met houten peddels € 250,00
Yamaha fluistermotor met accu en oplader € 200,00
Sta-op-stoel € 50,00
3 halogeen staande schemerlampen vanaf € 10,00
Witte brommerhelm, nieuw maat xs € 40,00
Witte brommerhelm, nieuw maat xl € 40,00. Tel. 06-22415971
Te koop: handgemaakte racefiets, met VITTORIO, kleur rood; hoogte 61 cm; lengte 58,5;
balhoofd plus 4 cm; bouwjaar 1996, crankstel Triple Campagnolo Veloce 52-42-32, 9 speed
13-26, Inelli ligstuur, spd pedalen; verhoogde velgen en voor platte spaken, prijs € 100,00.
Tel. 06-51275313
49
Te koop: handgemaakte racefiets, merk VITTORIO, kleur zwart; hoogte 61 cm, lengte 58
cm; balhoofd geïntrigeerd; bouwjaar 2007; crankstel Campagnolo 50-40-30, 10 speed 1329; spd pedalen; 2 compleet nieuwe Campagnolo wielen (okt. 2013), computer cateye wireless; prijs € 650,00. Telefoon 06-51275313
Te koop aangeboden: Batavus Gabana meisjesfiets 24 inch, kleur licht blauw met fietstassen. Prijs € 60,00. Info tel. 0229-543511
Te huur aangeboden in de Goorn. Garagebox 5.50x2.70x2.30 meter. Voor opslag of stalling oldtimer of motoren. € 100,00 per maand, verhuur per half jaar. Info tel. 06-20584912
Te huur gevraagd
Kleine appartement of kamer
Tel. 06-57297036
Te koop: Honda oldtimer 1985 in nw staat, type VF 500e. Slechts € 750,00.
Tel. 0229-299290 of 06-30776149.
Hallo mijn naam is Beata. Als u hulp nodig heeft met schoonmaken, ramen lappen, winkelen
dan kunt u mij bellen. Ik sta te popelen om u te helpen. Bel 06-16993660. (Ik spreek engels)
“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 16 juli vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
52