DE HERAUT Nieuws en Advertentieblad

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad
Sinds 31 oktober 1963
51e Jaargang no. 12401
27 mei 2014
Uitgave: Stichting en
Wester-Koggenland.
Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520
www.gerja.nl
Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker
Grosthuizen 17A
Miranda Potveer
Overdorpstraat 52
Marja de Koning
Slagterslaan 29
Patricia v/d Heuvel Dorpsweg 56 1633 EK Grosthuizen
1648 KH De Goorn
1647 CB Berkhout
1631 DG Oudendijk
0229-544060
0229-540535
0229-551700
0229-852301
KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk dinsdag 3 juni voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via de
e-mail.
E-mail: [email protected]
Website:www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties: email: [email protected] o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
0229-551411 na 17.00 uur
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.
Rabobank Midden Westfriesland IBAN NL94RABO0307610292.
VAN REDACTIEZIJDE
Het is een spannende tijd geweest voor heel wat jongelui. De examens zijn achter de rug en het
wachten is op….
Als er volgende week vlaggen met tassen hangen, weten we genoeg. Feest in de huizen. Blije
mensen. Op naar de toekomst wat ie ook wezen mag.
De uittocht van vakantievierende mensen begint ook bijna. Voor ieder die weg gaat fijne vakantie
en gezond weer thuis. Voor de thuisblijvers hopen we natuurlijk ook op mooi weer.
Wilt u eraan denken dat we i.v.m. Pinksteren een dagje eerder de kopij willen hebben
graag inleveren voor
3 juni
17 uur. Alvast bedankt.
1
ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
HUISARTSENGROEP DE WATERLING KOGGENLAND – WOGNUM
www.dewaterling.nl
Avenhorn
A.P. Coppes en R. van Beest
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225 (spoed 0229-543736)
Berkhout
J.Sturris en H.A. Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-551264 (spoed 0229-551942)
De Goorn
M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-Uittenhout
De Goorn 72 - 1648 JS De Goorn
0229-542808 (spoed 0229-543848)
Spierdijk
C.A. Wijmans en A. Philipsen
Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
0229-561204
Ursem
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen
Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
072-5021401
(spoed 072-5023076)
Wognum
I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
0229-571215
(spoed 0229-573331)
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een
verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de
spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren; daarbuiten kunt u alleen hulp krijgen via
de Centrale Huisartsenpost Westfriesland: 0229-297800
AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.
Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de
dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is
aan te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt.
Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld
worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
2
WEET WAAR DE AED HANGT
IN KOGGENLAND
JE MAG HET AED APPARAAT ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE HIERVOOR BENT OPGELEID
•
•
•
•
•
•
Roep om hulp
Bel direct 112 en meld dat het om een Reanimatie gaat
Start Reanimatie en laat een AED – apparaat halen
Open het AED – apparaat en volg de gesproken instructies op.
Gebruik het AED – apparaat alleen in noodgevallen !!!
Zij kunnen een mensenleven redden !!!
Na gebruik van een AED apparaat dient U contact op te nemen met één
Van de EHBO verenigingen in Koggenland of neem contact op met
J.M. Hooft, telefoon 0229 – 541839 Mob. 0649 – 460592
De AED apparaten zijn geplaatst op de hieronder genoemde locaties:
AVENHORN
- DE GOORN
Sporthal, Dwingel 4a
Loos Cacao Schrepel 15 De Goorn
Kwiek 78 - Tennis Westerkogge
Fam. Hooft, het Veer 45
Rozenstaete, Kantbeugel 19
Vijverstate, Kolblei 200
Supermarkt Deen, Vijverhof 9
Bakkerij Pater Koningsspil 25
URSEM
Dr. V. Oostendorp, Past. V. Haasterstr. 20
Brandweerkazerne Noorddijkerweg 66
Huis Walingsdijk 13
BERKHOUT
Fam. Klaij, Westeinde 249
Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72
Brandweerkazerne, Kerkebuurt 169
Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt
Tennisvereniging De Berk Slagterslaan
SPIERDIJK
Sportvereniging St. George Oeverland 2
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
Brandweerkazerne, Jaagweg 35
(24 UUR)
Hecon bouwgroep Wieder 37
Het Koggenbad Dwingel 4
Rabobank, Kantbeugel 1
Voetbalvereniging R.K. EDO
Gemeentehuis Koggenland, Middenhof 2
Tennisvereniging Apollo P. de Grootstr. 16 (24 UUR)
RUSTENBURG
Huis Drechterlandsedijk 49
(24 UUR)
OUDENDIJK
Kerk Dorpsweg 24
(24 UUR)
BOBELDIJK
Loos Cacao Bobeldijk 69
(24 UUR)
SCHARWOUDE
App. Complex Meerzicht, T.v.d. Meerstr.
OBDAM
Aula bij de Victorkerk Dorpsweg 149
Brandweerkazerne Laan van Meerwijde 2
Basisschool Weerestraat 70
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
WOGMEER
Het Wapen van Wogmeer 59
(24 UUR)
HENSBROEK
Dorpshuis Dorpsweg 70
(24 UUR)
Voetbal Apollo 68 Ouwe Hof 7
(24 UUR)
Sportcomplex Victoria O Stationsweg 8
ZUIDERMEER
Sportcomplex Zuidermeer Overtoom 1
(24 UUR)
ZUIDERMEER
Kerk Zuidermeer Zuidermeerweg 56
(24 UUR)
Op de locaties met vermelding (24 UUR) zijn de apparaten geplaatst in afgesloten kasten welke voorzien zijn
van luide sirenes, en lichtsignalen.
Alle kasten binnen de gemeente Koggenland zijn met hetzelfde sleuteltje te openen. Alle EHBO en ReanimatieAED leden binnen onze gemeente hebben dit sleuteltje.
3
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker
en M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 b.g.g. 06-12440998.
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Smit, 0229-561227 en C. Feld, 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o., verz. J. Stam, 072-5022502
ZIEKENHUIS
Westfries Gasthuis, Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
Correspondentie-adres: Postbus 600, 1624 AR Hoorn
STICHTING HOSPICE DIGNITAS
Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn
Tel. : 0229-284060. Fax 0229-284069.
Email: [email protected]
Internet: www.hospicehoorn.nl
Kleinschalige, kortdurende verzorging van zieke mensen in de terminale levensfase
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER
Prins Mauritsstraat 4
1462 JJ Midden Beemster
Tel.: 0229-682020
E-mail: [email protected]
Internet: www.hospiceleeghwater.nl
Wij bieden terminale zorg in een huiselijke setting in ons mooie landelijke pand, respijtzorg en
ondersteuning bij zorgdragers thuis.
Omring biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud, van kraamzorg tot
ouderenzorg. De zorg wordt geboden waar nodig, in uw vertrouwde omgeving,
in verzorgings- of verpleeghuis.
Omring is altijd dichtbij voor zorg en hulp.
Omring, Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn www.omring.nl
* Thuiszorg, 0900 5206 706
* Hulp bij het huishouden, 0229 – 241 551
* Kraamzorg, 0229 – 206 999
* Omringwinkel (voorheen thuiszorgwinkel), telefoon 0900 5206 706
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
U kunt artikelen van de Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen.
(www.omring.nl/webshop) griepvaccinatie Berkhout 2013
4
SERVICELOKET KOGGENLAND
Het serviceloket geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur en geeft informatie en
advies over allerlei zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Gemeentehuis De Goorn, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn.
Service loket Tel. 0229-548422
Elke woensdag spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur
Ursem: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Olga Lemminga, tel. 072-5021906
Hensbroek: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Riet Loos, tel. 06-12020697
Obdam: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Jetty Bankert, tel. 0226-453610
Spierdijk: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Trudy Boersma, tel. 0229-551970
Berkhout: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Dirk Koning, tel. 0229-551732
Zuidermeer: Dorpshuis Zuidermeerweg 56, 1652
Service Loket, tel. 0229-561111
Elke dinsdag spreekuur van 9.00-10.00 uur
Scharwoude: Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Tine Hoeksma, tel. 0229-851180.
MAATSCHAPPELIJK WERK HOORN – ENKHUIZEN – KOGGENLAND
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn
in het Gemeentehuis, Middenhof 2, De Goorn. Het loket is dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00
uur en op maandag van 13.00 tot 20.00 uur. En telefonisch bereikbaar via 0229-548370.
De maatschappelijk werkers zijn elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te bereiken op
het hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u kunt bellen 0229-282020. Ook via
internet kunt u met de maatschappelijk werkers contact opnemen via [email protected]
5
VAKANTIE MELDINGEN
J. Sturris & H.A. Bergmeijer, apotheekhoudende huisartsen
Kerkebuurt 166 · 164 7 ME Berkhout
tel (0229) 551264
fax
551952
De Huisartsenpraktijk van Dr. Sturris en Dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie
gesloten van
Maandag 9 juni t/m vrijdag 13 juni 2014
Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar:
De praktijk van Dr. van Bemmel in De Goorn, tel 0229-542808
Voor dringende zorg tijdens de avond/ nacht/ weekend zorg kunt u contact opnemen met de
Centrale Huisartsenpost te Hoorn, tel 0229-297800
Zorgt u ervoor dat u nog voldoende medicijnen in huis heeft?
Vraag anders tijdig een nieuw recept aan.
De verwijsbrieven en reeds bestelde medicijnen staan tijdens deze vakantieperiode bij Dr. van
Bemmel voor u klaar.
Met vriendelijke groet,
Team huisartsenpraktijk Berkhout
HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contact Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mevr. H.C. Bruyel, Grosthuizen 96; 1633 ER Avenhorn
Tel.: 0229-540204 Email: [email protected]
Predikant
Ds. A. Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik
Tel.: 0227-820490; Spoed: 06 2282 7681
Email: [email protected]
Werkdagen: woensdag en donderdag
Diaconie Dhr. J. Jonker, voorzitter
Grosthuizen 121A, Avenhorn Tel.: 0229-541993
Dhr. D. Schuijtemaker, penningmeester
Grosthuizen 59, 1633 EM Avenhorn Tel.: 0229-541407
KERKDIENSTEN:
01 juni 10.00 uur Ursem
dhr. C. van Lenten
08 juni 10.00 uur
Berkhout
ds. A. Reitsma
15 juni 10.00 uur
Avenhorn
dhr. T. Heijboer
22 juni 10.00 uur
Ursem
ds. A. Reitsma
29 juni 10.00 uur
Berkhout
ds. G. Toes
06 juli 10.00 uur
Avenhorn
ds. A. Reitsma
Tijdens de kerkdiensten in Berkhout is er de mogelijkheid van kindernevendienst.
Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op met mevrouw Hanneke
Bruyel, tel.: 0229-540204 of email: [email protected]
6
U bent van harte welkom! Na de kerkdiensten is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
De Bijbelkring:
Op 28 augustus en 25 september 2014 komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om,
onder leiding van ds. K.D. Goverts, ons verder te verdiepen in de “Openbaring van Johannes”.
Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerklad “Het
Contact”.
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant:vacant, contacten via scriba
scriba: W. Koole IJsselmeerdijk 4
1474 MX Oosthuizen
0299 403894
1 juni ds. B. Stobbelaar Oudendijk
8 juni dhr. T. Heijboer Oosthuizen
15 juni Theatergroep “ Sowieso”
Beets
Musical “Noach”
KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217.
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 31 MEI T/M 6 JUNI 2014
Zat. 31 mei 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 1 juni
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering
m.m.v St.Cacilien Sang Verein Waldhorn
19.00u Rozenkransgebed
Vrij. 6 juni
19.00u Toedienen van het H. Vormsel, m.m.v RiKoDeGo
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 7 T/M 13 JUNI 2014
Zat. 7 juni
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 8 juni
10.00u Eucharistieviering m.m.v Shaloom / Remember
EERSTE PINKSTERDAG
19.00u Rozenkransgebed
Kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart
naar de pastorie stuurt.
7
HALLO ALLEMAAL,
Wekelijks komen wij op donderdag bijeen om samen te
zingen.
Veel samenzang, maar ook solo’s. We zingen liederen op verschillende soorten muziek waaronder liedjes
van Jan Smit en Nick en Simon.
Zo nu en dan is er ruimte
om je eigen verzoek-lied aan te vragen.
In juni houden we
onze jaarlijkse Open Zing-avonden.
Doe jij ook mee? Gewoon omdat zingen zo ontzettend fijn en eenvoudig is!
Zangervaring is niet nodig. Iedereen kan
zo meedoen met zijn unieke stem en je krijgt een plek in het Shaloom-kinderkoor. Kom op donderdag 5 juni om 18.15 naar de kerk in De Goorn. Of stuur voor meer informatie een mail naar [email protected] Kan je niet op 5 juni? Dan ben je ook welkom
op 12 juni, 19 juni of 26 juni.
Wij vinden het heel leuk als jij komt!
Groetjes van Shaloom!
“WIE HEEFT DE GEEST? WAAR WAAIT DE GEEST IN ONZE WERELD?”
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 1 juni 2014 om 11.00 uur in de
Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema van de Westfriese Ekklesia luidt: “In wat voor wereld leven wij ons leven?”
In de viering van 1 juni preekt Kees Kok en hij sluit het jaarthema af met de vraag: Wie heeft de
Geest? Waar waait de Geest in onze wereld? Met het oog op Pinksteren.
Kees Kok (1948) kwam in 1982 in dienst bij de Stichting Leerhuis & Liturgie, eerst als studiesecretaris en van 2002 tot 2011 als directeur. Sindsdien coördineert hij in De Nieuwe Liefde projecten
op het gebied van leerhuis en liturgische muziek. In de loop der jaren heeft hij talloze lieddagen
en liturgische workshops georganiseerd - sinds 1980 ruim honderdvijftig – in Nederland en de
Duitstalige landen. In samenwerking met Birgitta Kasper-Heuermann en Annette Rothenberg-Joerges werkt hij aan de Duitse vertaling van het repertoire van de Amsterdamse Studentenekklesia
(zie ook www.huuboosterhuis.de). Kees Kok is lid van het liturgisch team van de Amsterdamse
Studentenekklesia en was tot 1995 redacteur van Werkschrift, van 1995 tot 2011 van Roodkoper
en thans van Nieuwe Liefde magazine. Sinds de oprichting in 1996 is hij eindredacteur van de
Maandbrief voor Leerhuis & Liturgie.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 1
juni te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
KOM ZINGEN MET JE HART ….
Iedereen is welkom om mee te komen zingen in de Groene Toren in Avenhorn. Dat
kan op 6 juni en 20 juni. We zingen Mantra’s, Wereldmuziek en Taizé-liederen (prachtig
harmonieuze gebedsliederen).
8
De avond start met een stilte-moment zodat de dagelijkse beslommeringen even losgelaten kunnen
worden. Met wat lichte oefeningen maken we onze stem vrij om te zingen; eenvoudige melodieën, soms twee- of driestemmig, met gitaarbegeleiding.
Veel herhaling, veel plezier. We leren de liederen op het gehoor, zonder bladmuziek. Het gaat niet
om de prestatie, je hoeft niet te kunnen zingen. Het gaat om het plezier in het zingen zelf. Een
heerlijke manier om je weekend te beginnen!
Vanaf 19.30 uur inloop, koffie en thee 20.00 uur tot 21.30 samen zingen
Opgave is niet nodig, kom luisteren en zing mee.
De kosten bedragen zes euro per keer.
Meer informatie bij Kamala Raymakers, tel. 072 5815606 / 06 22318829
IJSCLUB BERKHOUT
[email protected]
websitewww.ijsclubberkhout.nl
telefoon0229-551783
VAARFEEST 2014
Beste Berkhouters en Bobeldijkers,
Om maar direct met het goede nieuws te beginnen: er is ook dit jaar weer een vaarfeest.
Op zondag 1 juni a.s. varen we weer met z’n allen door de polder.
Vorig jaar hebben wij jullie een brief gestuurd waarin wij onze zorgen uitspraken over het vaarfeest.
Er waren veel klachten over vandalisme, drankmisbruik en geluidsoverlast. Wij hebben jullie om
suggesties gevraagd om er weer een echt familiefeest van te maken. Daar hebben we heel wat
reacties op gehad. Blijkbaar delen heel wat inwoners onze zorgen.
Het vaarfeest is dit jaar dan ook op een paar punten aangepast. In het kort:
- graag vooraf inschrijven per boot op naam van de schipper, die verantwoordelijk is voor een goed
verloop;
- aanmelden/papieren ophalen tussen 13.30 en 14.00 uur op ‘t Wijdt;
- we vertrekken gelijktijdig om 14.00 uur, voorop vaart een boot van de organisatie;
- een muziekje in je boot oké, maar iedereen moet zich normaal verstaanbaar kunnen maken;
- de tussenstop in het park met de bierboot is geschrapt;
- tussen 15.30 en 16.00 uur zijn we terug op ’t Wijdt;
- muziek, een drankje en barbecue tot 19.00 uur;
- geen zelf meegebrachte dranken op ons feestterrein (het feest moet ergens van betaald worden)
We hopen met deze aanpassingen het vaarfeest voor iedereen - ook voor de omwonenden en bewoners langs de route - weer tot een echt familiefeest te maken.
9
We rekenen op jullie goede zin en medewerking. Graag tot zondag 1 juni!
Vriendelijke groet, IJsclub Berkhout
……………………………………………………………………………………………………
Schipper:
Adres:
E-mail
:Telefoon:
Aantal passagiers: … (inschrijfgeld, € 1,- pp, op de dag zelf te voldoen)
Inleveren kan op de volgende adressen: Westeinde 249, Schuitenmaker 5, Oosteinde 100.
NB Je kunt je ook via www.ijsclubberkhout.nl inschrijven
VIJVERHOF GOT TALENT
Zaterdag 28 juni wordt de jaarlijkse Vijverhofdag georganiseerd in het winkelcentrum. Allerlei winkels staan dan met
kraampjes op een soort markt. Grote kans dat jullie pappa en
mamma hier rondjes lopen en allemaal producten gaan kopen.
Is dit ook leuk voor jullie???
Wel dus! Het Gilde helpt de organisatie een beetje en organiseert
Vijverhof Got Talent!
Wat is het?
Bij Vijverhof Got Talent mag je zingen, dansen, playbacken, kunstjes doen,
noem het maar op! Alles mag en niets is te gek! Alle talenten zijn welkom!
Wanneer is het? Zaterdag 28 juni 2014
Voor wie?
Alle kinderen uit de Goorn, Avenhorn en omstreken die het leuk vinden kunnen
zich opgeven.
Hoe laat?
Tussen 13.00u – 14.30u
Kan jij goed toneel spelen? Vind je het leuk om een liedje te playbacken? Ben jij goed in dansen?
Of wil je laten zien welke andere talenten je hebt? Geef je dan nu op!
Naam:
Leeftijd:
Wat ga/jullie je doen?
Hoe lang duurt het?
Telefoonnummer:
Het opgavenstrookje kan je tot maandag 23 juni inleveren bij:
Irene Wenker, Goudwinde 5, Avenhorn Of geef je op via: [email protected] Hopelijk zien
we je op het podium verschijnen!
Groetjes van de Babbelaars www.hetgildeavenhorn.nl
Buitenroede 8, Avenhorn
10
KOGGE KLASSIEK ZINGT GLUCK
In de vorige publicatie is een begin gemaakt met het verhaal dat wordt verteld in de Italiaanse
opera Orfeo ed Euridice (1762) van de Duitse componist Christoph Wilibald Gluck. Nu is het tijd
voor het hele scenario.
Eerste Akte
Orfeo rouwt om het heengaan van zijn geliefde Euridice en wil alles doen om haar terug te krijgen.
De goden geven hem de kans haar op te halen uit de onderwereld op voorwaarde dat hij haar niet
in de ogen kijkt voordat ze goed en wel weer op aarde zijn.
Zo begint Orfeo aan zijn heldhaftige reis, de afdaling naar de onderwereld.
Tweede akte
Orfeo betreedt een uitgestrekt dor landschap waar de Erinyen rondwaren. Deze wraakgodinnen
weigeren hem de toegang tot de onderwereld en dreigen met het driekoppig monster, de Cerberus,
dat de toegangspoort bewaakt. Orfeo is echter niet te vermurwen en smeekt de Erinyen hem door
te laten. Uiteindelijk stemmen zij toe.
Orfeo komt terecht in de Elysese velden, de verblijfplaats van de gelukzaligen, en is hevig onder
de indruk van de schoonheid van het landschap. Hij vraagt de geesten die hij tegenkomt om hem
naar Euridice te brengen. Zo bereikt hij zijn doel.
Derde akte
Euridice is heel blij als ze hoort dat ze terug kan naar het aardse leven. Ze begrijpt echter niet waarom Orfeo haar niet aankijkt en probeert steeds weer oogcontact met hem te krijgen. Uiteindelijk
concludeert ze dat hij niet meer van haar houdt en weigert nog verder te gaan. Orfeo kan haar
smeekbeden niet langer aanhoren en draait zich om. Zodra hij Euridice aankijkt, sterft ze opnieuw.
Ten einde raad besluit Orfeo de hand aan zichzelf te slaan om zo herenigd te worden met zijn
Euridice in de onderwereld, maar de liefdesgod Amore houdt hem tegen. Uit bewondering voor
Orfeo’s eindeloze liefde voor Euridice brengt Amore haar weer tot leven. Herenigd verlaten de
twee alsnog de onderwereld.
Kogge Klassiek zingt dit ultieme liefdesverhaal op zaterdag 14 juni, 20.00 uur, in de kerk van
Spierkijk. Voor het zover is, leest u in de volgende editie van dit blad nog één keer de volledige
aankondiging van het concert.
Zie ook www.koggeklassiek.nl
ON(W)IJS FESTIVAL: 200 BANDS IN 20 JAAR
Spierdijk- Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni vindt de 20e editie van het On(w)ijs Festival plaats
op de ijsbaan van Spierdijk Al20 jaar lang biedt het On(w)ijs Festival een podium voor zowel beginnende bands, als jonge bands die net doorgebroken zijn. Voorbeelden hiervan zijn GEM (2007),
Go Back To The Zoo (2010) en Mozes & the Firstborn (2013).
11
2Oste editie
Op 13 augustus 1995 vond de
eerste editie van het festival
plaats. Er werd gerekend op 100
bezoekers, uiteindelijk zijn er
meer dan 250 muziekliefhebbers
op de eerste editie van het festival afgekomen. Hieruit bleek dat
er duidelijk vraag was naar zo’n
soort festival in de omgeving van
Spierdijk Nu, 20 jaar later, is er
veel meer concurrentie en is het
steeds lastiger voor de organisatie
om bezoekers te trekken. De regelgeving helpt hierbij ook niet,
deze is vele malen strenger geworden. “Dit maakt het ieder jaar
weer spannend om het festival te
organiseren en we moeten, door
de beperkte financiële middelen,
creatiefzijn om de line-up rond te
krijgen’: zegt Daniel van Straalen,
voorzitter van On(w)ijs.
“Dat maakt het wel leuk, elk jaar
is anders’: vult hij aan.
200ste band
De organisatie is in de eigen archieven gedoken en is tot de ontdekking gekomen dat zij voor de
komende editie de 200ste band
hebben geboekt. “Met Birth of joy hebben we het 200ste contract ondertekend, toch best uniek’:
aldus coördinator van de bandcommissie Danny Korporaal. Birth of Joy komt uit Utrecht en is in
2005 opgericht. De band is inmiddels internationaal bekend en speelt op veel grote festivals. “Ze
moeten uit Zwitserland komen om bij ons op te treden, een week later staan ze alweer op Pinkpop.
Mooi om zo’n band op de poster te hebben staan’: vervolgt Korporaal.
Headliners
De organisatie van het On(w)ijs Festival heeft voor deze editie weer een aantal veelbelovende
bands vastgelegd. Op zaterdag 31 mei betreedt The Bruceband, de nummer één Bruce Springsteen
Tributeband van Europa, het podium voor een avondvullend programma. Op zondag 1 juni om
14.00 uur gaan de poorten van het festival open en zijn Birth ofJoy, Palio SuperSpeed Donkey en
Rats on Rafts de headliners. Daarnaast zullen Kid Harlequin, Spawn, Back Morton House, NonDivine, Jesco en Mike & the Musicians optreden.
Een ticket voor de zaterdag en de zondag kost respectievelijk € 5 en € 10 (excl. servicekosten) in
de online voorverkoop.
Ticketverkoop en meer informatie over het festival is te vinden op www.onwijsfestival.nl.
12
NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL4DAAGSE
Nog een week en dan is het zo ver: 10 t/m 13 juni de negende
EDO Gym avondwandel4daagse. De inschrijving via de site loopt
lekker. Omdat we tegenwoordig in het digitale tijdperk leven en
om papier en dus het milieu te sparen, hebben we de handmatige
inschrijfformulieren afgeschaft. Inschrijven kan alleen nog digitaal via
de website, we nemen aan dat dit geen probleem voor u is. Mocht u
geen internet hebben dan is er altijd wel een buurman of familielid die het wel heeft en die u graag
even helpt met inschrijven. Wij willen u vriendelijk verzoeken om u zoveel mogelijk van te voren
via de website in te schrijven. Inschrijven kan tot 8 juni. Zo kunnen wij een goede inschatting
maken van het aantal deelnemers en de daarbij behorende inkopen van o.a. de versnaperingen
voor onderweg afstemmen. Wij worden ook dit jaar weer geweldig gesteund door vele enthousiaste
sponsors, ik mag helaas geen namen noemen. Hun logo’s zullen allemaal vermeld worden op onze
wandelpaspoorten en routebeschrijvingen. Bij deze alvast heel hartelijk dank, zonder uw gulle
giften is de wandel-vierdaagse gewoonweg niet mogelijk. Mede door deze steun hebben we het
inschrijfgeld hetzelfde kunnen houden als vorig jaar, nl. € 3,00. En dat is natuurlijk nog steeds heel
erg schappelijk voor 4 dagen wandelplezier met de nodige versnaperingen onderweg.
De voorbereidingen zijn in volle gang, de routes zijn klaar, inclusief de welbekende oversteek met
een bootje op de 10 km van donderdag, de demonstraties zijn geregeld. Alle ingrediënten zijn
aanwezig om de negende editie van de wandel4daagse te laten slagen.
Als laatste willen we nogmaals benadrukken dat er op de 10 kilometer veelal volwassenen lopen,
waardoor we daar iets minder verkeersregelaars hebben. Omdat de routes vaak buiten het dorp
lopen, kan het zijn dat er niet langs de gehele route een stoep is en de routes daardoor wat meer
gevaar kunnen opleveren. Wij raden dan ook met klem aan dat kinderen die de 10 kilometer lopen
dit onder begeleiding van een ouder doen. Op de vrijdag is er een groot TV scherm aanwezig i.v.m. wedstrijd van het Nederlands Elftal, waar
we onder het genot van een drankje gezellig samen de wedstrijd kunnen kijken.
Namens de commissie, Irma Kluit
OUD WORRE
We welle vezelf graag oud worre,
maar oud weze valt bar teugen.
Want je binne al gauw in de war
met je geheugen.
De ien kin heêl slecht zien,
de aar is zô goed as douf
In as je nag efkies wat doen welle
din bin je drekt al louf
Maar as je oud binne
ween din toch bloid
want as je nag wat kinne
is ‘t een gezellige toid.
Hannie Putting-Zwaan, Opperdoes Uit Skroivendevort
13
DE SLAGTERSLAAN IN 1955
In de eerste helft van de 20e eeuw ontstond voorzichtig de eerste “nieuwbouw” langs de
Slagterslaan. Dit en meer is te zien op ansichtkaartenberkhout.nl
Co Beemsterboer
542670
DAMESVOETBAL? BIJ RKEDO ZIT JE ALTIJD GOED.
Het damesvoetbal is nog steeds in opmars. Zo hebben we het afgelopen
seizoen met teams in alle categorieën gevoetbald. Van de kabouters tot de
dames. Dit zorgt voor een goede doorstroming die ook voor het dames voetbal
erg belangrijk is.
En wat zijn we trots op onze dames 1 die, olv trainer Pieter Berkhout
kampioen zijn geworden van de 4de klasse. Komend seizoen gaan zij met
een nieuwe trainer, Cor Noorderloos, spelen in de 3de klasse. Een hele uitdaging voor de dames.
Dames 2 speelt in de 5de klasse, een team vol jarenlang voetbal plezier. Heb je ook zin om te
voetballen en zoek je nog een club? Je bent van harte welkom. Beide teams kunnen nog speelsters
gebruiken. Voetbalplezier, teamspirit en gezelligheid staan steeds weer garant voor een heerlijke
zondag! Binnenkort zal er een training zijn speciaal voor alle dames. Je kunt altijd meetrainen. Voor
informatie kun je contact opnemen met de club.
[email protected]
14
BOEKPRESENTATIE
Op woensdag 4 juni zal er een boekpresentatie plaatsvinden
in de bibliotheek van De Goorn.
Het gaat over het boek van plaatsgenoot De Goorn, nl. het
levensverhaal van Jaap Braas. Zijn nicht, Ina Braas heeft het
geschreven en de titel van het boek is Met steun van boven, het levensverhaal van Jaap Braas. De
geschiedenis van een Westfriese familie van 1924.
Aan de hand van interviews, dagboekfragmenten, liefdesbrieven en bedrijfsdocumenten wordt een
beeld geschetst van het dagelijks leven van deze Westfriese tuinderszoon en zijn familie.
REDERIJKERSKAMER “ELENA” PRESENTEERT:
“Wegens omstandigheden geopend”
In het Overijsselse plaatsje Krimpen aan de Kronkel is jaren geleden de Steenfabriek van de familie
Beau de Bologne ontploft. Met als gevolg, bijna volledige leeg loop van het dorp. Slechts een handje
vol bewoners wonen nog in het dorp. Broer en zus, Krijn en Stien Kromme zijn waard en waardin
van de plaatselijke herberg, waar slechts één vaste stamgast komt. Hij is gek op de specialiteit van
de herberg en de vrouwtjes. Stien heeft een bijbaantje bij de buurman. Zo komt er een beetje geld
in het laadje. Op een dag komen er drie “verdwaalde” vriendinnen de herberg binnen. Onder het
genot van het plaatselijke drankje Klare Kronkel komen de tongen los.
De “vriendinnen” zorgen voor vertier, spanning, leugens en familiare perikelen.
Kortom een stuk vol met verrassingen dat regelmatig op uw lachspieren zal werken!
Spelers:
Krijn Kromme: Jacco van Diepen
Stien Kromme: Jeannette Zuidland
Bram Boterblom: Peter Jonker
Meta: Loes Schilder
Lidi: Mijke Leenstra
Ellen: Sophie ter Hark
Regie: Ronald Smit
Komt dat zien op zaterdag 28 Juni (20.30 uur), woensdag 2 of vrijdag 4 Juli (beide 20.00 uur). De
zaal gaat een half uur van te voren open.
Entree: vanaf 12 jaar €6,00
Tot 12 jaar €4,00
Plaatsen kunt u reserveren via [email protected] , [email protected] of bel 541393.
In de pauze is er een verloting met prachtige prijzen die beschikbaar zijn gesteld door verschillende
sponsoren.
15
OPROEP VOOR REÜNIE VAN DE BAVOSCHOOL URSEM
Het vertrouwde beeld van de Bavoschool aan de
Noorddijkerweg in Ursem wordt na de zomer van
2014 een herinnering. We gaan namelijk verhuizen.
Nu deze nieuwe brede school bijna klaar is organiseren wij een reünie. Het is dus voor u de laatste
kans om nog één keer bewust de schoolsfeer met elkaar op te snuiven. Wij nodigen alle
oud-leerlingen vanaf de leeftijd van dertig jaar en ouder uit.
Bij deze terugblik gaan wij ervan uit, dat alle
genodigden alleen (dus zonder partner en/of
eigen kinderen langskomen. Tijdens de reünie is er ruimschoots gelegenheid jaargenoten, leerkrachten, vrienden en bekenden te
ontmoeten. De reünie vindt plaats op zaterdag 21 juni van 20.00-23.30 uur.
We vragen voor de deelname aan deze reünie
een bedrag van 10 euro. Dit bedrag wordt
besteed aan de organisatie van de reünie,
twee consumpties en diverse versnaperingen
tijdens de reünie. Tevens proberen wij hiermee een mooi bedrag binnen te halen voor de inrichting van onze nieuwe brede school. Hoe aanmelden? Stuur een mail naar: [email protected]
skowestfriesland.nl
Geef bij je reactie duidelijk je voor- en achternaam (ook meisjesnaam), straat en huisnummer,
postcode en woonplaats, e-mailadres en je leerjaar aan. Als u niet over internet beschikt, kun u een
reactie sturen naar Bavoschool-Noorddijkerweg 9 -1645 VB- Ursem.
We willen heel graag vóór 21 mei 2014 een reactie ontvangen zodat wij een indicatie krijgen van
het aantal gasten. Op Facebook hebben al veel mensen reacties, verhalen, foto’s ed. geplaatst.
Kijk maar op https://www.facebook.com/Bavoreunie. U kunt hier ook uw oude schoolfoto’s op plaatsen. Mocht je nog oud-leerlingen kennen, informeer dan of zij op de hoogte zijn van
deze reünie en geef de opties tot een aanmelding door. Kortom… zegt het voort!
Maak met ons de reünie tot een succes!
AANMELDEN VOOR VAKANTIESPELEN DIJKGATBOS
De zomervakantie is alweer in zicht. Tijd voor een week
lang lekker spelen met vriendjes en vriendinnetjes in het
Dijkgatbos! Wij hebben nog voldoende plaats, dus direct
aanmelden op WWW.STICHTINGVAKANTIESPELEN.NL
kan nog steeds!
De weken dit jaar:
Week 1: 14 t/m 18 juli (w29).
Week 2: 21 t/m 25 juli (w30).
Week 3: 28 juli t/m 1 aug. (w31).
Week 4: 4 t/m 8 aug. (w32).
Kosten, hoe, wat en waar; alles vindt u uiteraard snel terug op onze site.
Dus nu aanmelden en straks lekker spelen!
16
PROGRAMMA MUZIEKFESTIVAL BEETS 13&14 JUNI 2014
Vrijdagavond vanaf 20:00 uur:
• Weertelaatnaarbed
• Dizzy Mans Band
Zaterdagavond vanaf 20:00 uur:
• Bob en de Blue Band
• Mysterie Gast
• Rob Ronald
• Raffaëla
• Harry Slinger
8E KLAVER GIANT KOGGENLANDTOERNOOI 2014
= 30ste Tennis Kampioenschap (Wester-)Koggenland
Voor de achtste keer zal aan het begin van de zomer worden gespeeld: het Klaver Giant Koggenlandtoernooi. Na de gemeentelijke herindeling van 1979 is het toernooi gestart door 3 clubs als
TKWK; dit heeft tot en met 1986 bestaan. Na een onderbreking van 6 jaar is het in 1993 opnieuw
opgestart en heeft het 14 succesvolle edities gekend. Na de fusie tussen Wester-Koggenland en
Obdam in 2007 heeft de sponsor het stokje overgenomen en naamgever van het toernooi. Nog
altijd een uniek evenement op de inmiddels 6 tennisparken van onze gemeente. Deze editie hopen
we ook weer heel veel inschrijvingen te mogen ontvangen, in leeftijd variërend van 10 min tot en
met 80 plus. De opzet van het toernooi zal grotendeels hetzelfde blijven. Van 21 juni t/m 29 juni
a.s. (week 26) kunnen leden van TV Apollo, TV De Berk, TV St. George, TV Obdam, TC Ursem en
TC Westerkogge plus alle inwoners van de gemeente Koggenland, mits zij lid zijn van de KNLTB,
meedoen in de strijd om het tenniskampioenschap van de gemeente Koggenland. Nieuw dit jaar is
Tenniskids Groen 1 en 2 voor de jongste jeugd, enkel en dubbel (meisjes en jongens door elkaar).
Bovendien is de leeftijdsgrens om bij de senioren in te schrijven van 18 naar 17 jaar is verschoven.
Hierdoor verwachten we dat zowel de jongste als de oudste jeugd gemakkelijker een passend onderdeel kan uitkiezen om mee te doen.
De kosten van deelname bedragen voor senioren € 7,50 p.p. en voor junioren € 4,- p.p. per onderdeel. Men mag maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Voor het dubbelspel dienen beide partners
in te schrijven. De jeugd strijdt in enkel en dubbel op leeftijd (t/m 12, 14 en t/m 17 jaar). Voor
alle junior deelnemers wordt er tijdens de toernooiweek nog een leuke activiteit georganiseerd.
De senioren kunnen hun krachten meten in diverse enkel-, dubbel- en mixed onderdelen (17 jaar
en ouder of 35 jaar en ouder). Er wordt in poules gestart; winnaars gaan verder in afvalschema’s.
De finales zullen op 29 juni gespeeld worden op de banen van TC Westerkogge en TV St George;
de prijsuitreiking zal na de laatste finalepartijen gehouden worden bij TC Westerkogge. Doe mee
en schrijf snel in! De inschrijving staat open tot en met 8 juni. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang; de centrale toernooicommissie en de commissies op alle zes tennisparken zullen er weer
alles aan doen om er een geslaagde tennisweek van te maken. Tot ziens op één van de gezellige
Koggenlandse tennisparken.
U kunt uitsluitend elektronisch inschrijven via: www.giant.nl
De Toernooicommissie, Ellen van Beek, Willeke Bot, Rinus Laan, Jan Windt, Sjaak Steltenpool,
Rien van Leeuwen, Rosan Smit, Jos Zomer en Paul Braas
17
“CURSISTEN IN BEELD” IN HENSBROEKER KERK
In de prachtige 355 jaar oude kerk in Hensbroek tonen cursisten van
beeldend kunstenaar Henny Mazurel hun werk van het afgelopen
cursusjaar.
De cursisten beeldhouwen hebben zich uitgeleefd op het hakken,
raspen, schuren en polijsten.
Allen hebben gewerkt aan de thema’s: art deco, hout of steen, verdraaid
en geef mij vleugels.
U zult verschillende werkstukken van deze onderwerpen kunnen
bekijken. Vooral de koppen van steen, naar aanleiding van houten
boomfiguren hebben voor erg veel inspiratie gezorgd.
De cursisten hebben prachtige beelden vervaardigd tijdens een heel
seizoen hard werken. Er zijn beelden van speksteen, serpentijn en albast te zien. U kunt genieten
van de ingetogen of soms uitbundige uitwerkingen. Uitgedaagd door kleur, vorm of soms de
hardheid van deze stenen. Laat u verrassen en geniet tijdens de tentoonstelling.
Ook dit jaar hebben cursisten gewerkt aan wassen beelden. Kneden, vormen was aanbrengen en
weer wegsnijden. Een geweldige uitdaging om prachtige bronzen beelden te realiseren.
Dit alles na het invormen, stoken en gieten van het brons. Tijdens de expositie kunt u hierover
meer informatie krijgen.
De schildergroep heeft, ieder op hun eigen manier, mooie aquarellen en kleurige acrylschilderijen
gemaakt. Kleuren mengen, materialen uitproberen en zoeken naar de eigen mogelijkheden maken
de bijeenkomsten tot een succes. U kunt als kijker meegaan in het proces van kijken, leren, doen
en bekeken worden. De schilderijen zijn ieder op zich verrassend om te zien, en de verschillende
thema’s zijn hier weer in terug te vinden.
De cursisten nodigen u uit om deze expositie te komen bekijken. Tijdens de expositie zal er op 17
en 25 mei live muziek ten gehore worden gebracht door de troubadours Sjaak Keijzer en
Hubert Kuijper uit Heiloo.
Ook kunt u tijdens de expositie informatie krijgen over het nieuwe cursusjaar en over de workshop
beeldhouwen op 19 en 20 juli en 16 en 17 augustus .
De expositie is te zien op zaterdag 17 mei en zondag 18 mei, zaterdag 24 mei, zondag 25 mei a.s.
In de Hensbroekerkerk, Kerkweg 2 te Hensbroek, geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Voor informatie: Henny Mazurel, tel.06-19996293 of e-mail: [email protected]
Redactie, voor foto’s zie: www.lesdeuxponts.nl
WANDELING OVER HET NIEUWE BUUTSCHOOTERPAD IN DE POLDER BESCHOOT
* met bezoek aan museumgemaal beetskoog *
Op zondagmiddag 1 juni a.s. organiseerd eetcafé Les Deux Ponts een rondwandeling over de nieuwe
fiets- wandelroute “het Buutschooterpad”, dat dwars door de polder Beschoot van Oudendijk naar
Grosthuizen loopt. In 1459 werd het venige moerasgebied in een kerkelijke overeenkomst al
Buutschoot genoemd en werd in 1614 drooggelegd met behulp van 3 watermolens. Vanuit het
eetcafe lopen we over de Beetskoogkade en bezoeken wij het Museum-gemaal Beetskoog. Hier
geeft machinist Martien Seinen uitleg over de werking van dit bijzondere gemaal, daarna vervolgen
wij de weg naar het Buutschooterpad.
18
Struinend door het boerenland verteld de gids over de flora, fauna en geschiedenis van deze
prachtige polder. Onderweg zien we langs het nieuwe pad een paar oude daliegaten, deze komen
voor in voormalige veengebieden.
In Grosthuizen bekijken wij de klokkenstoel met de Hemonyklok (1664) die tot 1963 in de Ned.
Herv. kerk hing. Vervolgens lopen wij door Grosthuizen richting Kathoek, dan via de Beemsterdijk
met schitterend uitzicht over de polder weer terug naar Oudendijk.
TIP ! Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan.
Start Plaats
Lengte
Duur
Kosten
:
:
:
:
:
14.00 uur
Slimdijk 2 in Oudendijk NH
6,5 kilometer
2,5 uur
€ 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50
Voor meer informatie: bel naar tel. 0229-541275 of met Nel en Thames Tol van IVN Waterland,
tel. 0299-365645
“BEDANKT”
Hoezo bedankt ? Nou wij, toneelvereniging Nieuw Leven uit De Goorn /
Avenhorn, willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft met de Win Win
Weken. Ook willen wij Multimate bedanken dat wij de mogelijkheid hebben
gekregen om wij met deze actie mee mochten doen.
Met de opbrengst van deze actie willen wij een nieuw decor realiseren.
Nu zijn jullie natuurlijk benieuwd wat de opbrengst is voor de toneelvereniging. Nou lieve mensen, wij mogen voor 653 euro materiaal aanschaffen voor ons nieuwe decor.
Een heel mooi resultaat waar wij enorm blij mee zijn.
Dus nogmaals dank aan iedereen en wij wensen jullie allemaal heel veel TOI – TOI – TOI.
Ook willen zij weer graag meedoen met de RABOBANK sponsor fietstocht met onze toneelvereniging. Deze tocht van 30-35 km wordt op zaterdag 14 juni om 9.00 uur gehouden. Alleen wij zijn
nog op zoek naar mensen die met ons mee willen fietsen. Iets voor u? Met uw deelname steunt u
onze toneelvereniging enorm. Daarnaast gaat uzelf een aantal mooie, gezellige en sportieve uurtjes tegemoet. Onderweg krijgt u uiteraard een versnapering. U kunt u opgeven bij Bob Koning,
telefoon 542955.
Alvast bedankt namens Toneelvereniging Nieuw Leven
Bob Koning
TALENTENOCHTEND ZATERDAG 10 MEI JL.
Op zaterdag 10 mei jl. vond de talententest plaats voor een
plekje in de turnselectie van gymvereniging EDO. De test begon met een lange warming-up waarbij belangrijke onderdelen
voor het turnen naar voren kwamen, zoals kracht, lenigheid en
evenwicht.
19
Na de warming-up
zijn de deelnemers
alle toestellen langs
gegaan om te ervaren hoe het is om
bijvoorbeeld over
een balk te lopen
van 10 centimeter
breed of kunstjes te
doen aan de rekstok. Ook wilde ze
graag laten zien hoe
goed ze de koprol,
handstand en zelfs de radslag al konden. Alle deelnemers hebben goed meegedaan met de test en
mooie dingen laten zien. Ze gingen dan ook allemaal naar huis met een echt turndiploma. Inmiddels is een ieder op de hoogte gebracht of hij/zij wel of niet deel mag nemen aan de turnselectie.
Hulp bij acties
Aangezien er zich nog niemand heeft aangemeld voor de functie van bestuurslid algemene zaken / coördinator acties hebben wij als bestuur besloten de actie-taken te verdelen
onder de leden / ouders van leden van EDO gym. Via email of A4 brengen wij de leden op
de hoogte van welke acties wij per seizoen verrichten met een korte uitleg. Een ieder kan zich
alleen, met zijn tweeën of in een groepje buigen over een actie. Vele handen maken licht werk en
de acties zijn hard nodig om EDO gym “gezond” te laten functioneren.
Graag zouden wij een coördinator hebben die dit alles begeleidt. Zie je kans dit te doen voor de
vereniging, meld je dan aan! Dit kan via [email protected] of [email protected] of 0229-850246
(Sandra Koning).
Voorzitter gezocht
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een voorzitter. Denkt u deze uitdaging aan te willen
gaan en lijkt u het leuk de vereniging goed te laten draaien, neem dan contact op met Gusta Lebbink (huidige voorzitter) via emailadres: [email protected] U kunt haar altijd even mailen
voor de nodige vragen wat betreft het voorzitterschap. Gusta stopt per het nieuwe seizoen.
BESTE KOGGENBEWONERS,
Werken met thema’s is onderdeel van het beleid van SKIK.
Spelenderwijs leren waarbij volgens een vaste structuur
aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Hieronder
kunt u lezen waar de locaties mee bezig zijn.
Kinderdagverblijf Pinokkio in Avenhorn.
Het thema op het dagverblijf is lente waarbij het gaat over dieren, planten en bloemetjes. Alle
groepen van het dagverblijf zijn ondertussen een keer naar de boerderij geweest en hebben de
dieren van dichtbij kunnen zien, lammetjes, kuikens, schapen, koeien en kippen.
20
Bij de zonnetjes hebben de kinderen kunnen kiezen uit drie thema’s. Ze hebben gekozen voor het
thema boerderij. Op de zonnen groep staat nu een echte kaas en melk winkel, waar de producten
van de boerderij verkocht worden. Van een kerststal is een boerderij gemaakt en er zijn kippen
gekleid, tractors gevouwen en schaapjes van macaroni gemaakt.
Buitenschoolse opvang de Krekel in Avenhorn.
Wat een feestweken heeft april en mei toch, dat betekent veel vakantie waarin de kinderen hele
dagen bij de Krekel zijn. Door het mooie weer wordt veel buiten gespeeld waarbij het dorpsbos
favoriet is. De tuin biedt steeds meer plekken om te verstoppen en ook de kraan van de waterbaan
in de zandbak kan weer open. In het bos wordt het gemeente reinigingsspel gespeeld en ook
verstoppertje is erg leuk!
De moeders zijn dit jaar niet vergeten, met Moederdag werden ze verrast met een zelfgemaakte
gelkaars. In het atelier wordt door de oudste kinderen van de vrijdag druk gezaagd en getimmerd.
Van steigerhout maken zij een wandbord. Dit is een grote en tijdrovende klus, dus nog even
geduld. Het resultaat is op facebook van SKiK te bewonderen en uiteraard nemen de kinderen
hun wandbord mee naar huis.
Het is tijd voor een nieuw thema. De kinderen kwamen met een nieuwe vorm van participatie, ze
hebben een ideeën bus neergezet. Iedereen kan zijn of haar idee voor een thema erin stoppen. Na
een week wordt bus geleegd en een thema uit de bus gekozen. Worden het spinnen? Monsters? of
toch het EK? Dat is nog even afwachten…….
Buitenschoolse opvang Gepetto in Berkhout.
Bij Gepetto is het samen bedenken van een thema en activiteiten ook een vast onderdeel
geworden. Het thema wordt “beelden”. Bij dit thema kun je in veel verschillende richtingen
denken: tuinbeelden, uitbeelden, standbeelden enz. Over de activiteiten bij dit thema moet nog
gesproken worden. In het volgende stukje zullen we hier meer over vertellen.
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Figaro in Ursem.
Thema in deze periode is verhuizen. Het aftellen is begonnen nog zoveel?????? nachtjes en
dan verhuizen we naar de brede school. Vrijdag 30 mei is het zover en gaan wij samen met
de peuterspeelzaal de Keetschoppertjes verhuizen naar de nieuw locatie aan de Middengouw
nr 19 in Ursem. De medewerkers van Figaro zijn achter de schermen al enige tijd bezig met
de voorbereidingen voor de verhuizing. Wat gaat mee en wat niet en hoe gaan we de ruimtes
inrichten. In het gebouw hebben we drie mooie lichte groepsruimtes op de begane grond. De
ruimte van de dagopvang grenst aan een mooie binnenhal waar de kinderen ook kunnen spelen
en die we gezamenlijk gebruiken met de peuterspeelzaal. De groepsruimte van de dagopvang
heeft door middel van tuindeuren een rechtstreekse verbinding met de buitenruimte die speciaal
is ingericht voor de jonge kinderen. Deze buitenruimte zal in het begin nog wat kaal aandoen,
maar wordt in de loop van de tijd steeds meer een uitdagende buitenspeelplek. De BSO kinderen
hebben veel mogelijkheden om buiten te spelen. Het gedeelte speciaal ingericht voor het natuurlijk
buitenspelen, dus extra uitdaging voor de kinderen, is vanuit de groepsruimte van Baloe bereikbaar.
Ook op de schoolpleinen van de onderbouw kan gespeeld worden. De oudste BSO groep Pumba
maakt gebruik van het bovenbouwplein.
Wilt u meer weten over onze kinderopvang? Kijk dan op de website, www.skikkoggenland.nl
facebook en of maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding tel. 0229 542127
Met vriendelijke groeten, SKIK
21
ZONNEBLOEM BERKHOUT-BOBELDIJK 25 JAAR.
Op 22 mei 1989 waren 13 dames en het districtshoofd hr.
Bruijnincx aanwezig om de Zonnebloem Berkhout-Bobeldijk
op te richten.
Het bestuur werd gevonden uit deze vrijwilligers, tot nu
toe zitten nog steeds 5 vrijwilligers hier bij, te weten Tineke Oudes, Lyda Timmermans, Frida Loos, Vera de Jong
en Ina Meissen waarvan 2 dames nog steeds een bestuur
functie vervullen.
De Zonnebloem bestaat nu uit 21 vrijwilligers die heel enthousiast mee werken om de gezamenlijke uitjes die we
organiseren tot een feest te maken voor de gasten die we
bezoeken of mee vragen. Zo gingen we 20 mei voor ons
25 jarig bestaan naar het Dolfinarium in Harderwijk. De
bus vol, met natuurlijk een welkom door de voorzitter Tineke,
die daarna uitleg geeft dat we dit
reisje kunnen organiseren door
sponsoring van enkele gulle gevers. Ook de vrijwilligers dragen
hun steentje bij door gesponsorde
wandelingen te maken en bollen
pellen voor de afdeling.
Na een gezellige heenreis komen
we aan in Harderwijk waar de koffie met lekkers is, dan gaat ieder met zijn gast naar de voorstelling van de dolfijnen in het grote koepel gebouw die helemaal vol zit met 2100 man, vrouw en
kinderen. Je neemt je petje af voor de trainers en natuurlijk de dolfijnen, werkelijk een pracht. Dan
is ieder nog even vrij om rond te kijken voor het eten. Wij kijken naar de walrussen show. Je zult
toch maar een walrus zijn van 1800 kg die buikspier oefening moet gaat doen. De trainer vertelt
nog dat de grote walrus 50 kg vis eet per dag.
Om half 2 gaan we patat en frikandel, kipnuget of kroket eten
in Dolfinarium, om daarna nog even rond lopen tot de bus om
15.15 uur vertrekt. Een pracht dag voor iedereen met ideaal
weer. Op de terugreis is het aanmerkelijk stiller in de bus, de
gasten zijn moe na zo’n enerverende dag, wat wil je ook als
je anders alleen op je kamer of in je huis zit. Gelukkig zijn de
bezoekjes van Zonnebloemers aan hun gasten altijd welkom.
Daarom zoeken we nog jonge gemotiveerde nieuwe vrijwilligers
voor onze afdeling, kom eens langs of meld je.
Om 17.00 uur komen we voldaan in Berkhout terug,
met dank aan alle gasten, vrijwilligers en sponsoren
Met vriendelijke groet
Maartje Drost sec. Zonnebloem Berkhout-Bobeldijk.
22
KWIEK-NIEUWS
Zo op de valreep aan het einde van het voetbalseizoen
het laatste Kwiek nieuws. Het was een mooi seizoen met
de welbekende lach, onze heren-1 hebben hun taak volbracht en blijven spelen in de vierde klasse, en een traan.
We hebben in de club afscheid genomen van één van onze
Club-iconen, Haaije van Dellen. Jarenlang is Haaije Kwiek
’78 van dienst geweest en heeft diverse functies bekleed in de club. Ere-lid, trouwe supporter en
“aanvoerder” van de Maandagochtendploeg. Haaije we zullen je missen en wensen namens iedereen bij Kwiek ’78 de familie veel sterkte toe met dit verlies.
Het seizoen is dan wel ten einde, er staat evengoed nog genoeg op stapel voor onze leden, wanneer
u dit leest zijn de Jeugd slotdagen al geweest, hebben er maar liefs vier teams gevoetbald in Oosthuizen tijdens het Senioren toernooi, maar hebben we het feestje van onze All Stars, van Arno en
Irene Zijp, nog tegoed. Gaan de Dames 1 naar Didam voor het Nevelhorsttoernooi en de meiden
van de B, C en D naar Venray. Ondergetekende gaat daar dit jaar zelf eens polshoogte nemen en
eens zien of wij bij Kwiek ’78 ook een soortgelijk toernooi op poten kunnen zetten.
Op zaterdag 14 juni is er bij Kwiek ’78 het jaarlijks terugkeerde “Ouder-Kind Toernooi” met als
afsluiting de Penaltybokaal. Al weken zijn de spelers bezig zich te plaatsen voor de finale. Een gulle
sponsor hebben we bereid gevonden voor de uit te reiken prijzen, fantastisch dat het allemaal maar
kan.
Onze vrijwilligersavond gepland op vrijdag de 13de juni….. vanaf 20.00 uur zijn alle vrijwilligers
weer van harte welkom in de kantine op ons fraaie complex. Op die avond zullen we onder het genot van een hapje en drankje het afgelopen seizoen de revue laten passeren. We zullen de kantine
ombouwen tot een heus “Oranje – huis”.
Tot slot nog een oproep voor kinderen, maar ook senioren die graag in de buurt willen voetballen.
Waarom een eind fietsen door weer en wind om op de voetbalclub te komen? Denkt u eens aan
het gemak voor uzelf en de kinderen om ze te laten voetballen gewoon in de buurt. Begeleid door
uitstekende coaches die weten wat voetballen is. Speciaal voor de jeugd gaan we volgende seizoen
van start met een verzorger die paraat is om kleine ongemakken te verhelpen, dus veiligheid voorop bij Kwiek ’78! Daarnaast is Kwiek ’78 een club waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand
gaan. Raadpleeg onze website www.kwiek78.nl voor inschrijfformulieren, de laatste nieuwtjes,
maar nog veel meer info!
Ik bedank iedereen, na mijn eerste seizoen, voor hun of haar support bij Kwiek ’78. Bestuur,
vrijwilligers, leden en ere-leden. Stuk voor stuk hebben ze me gesteund in het eerste jaar met
tips, raad en adviezen. Ben er trots op voorzitter te zijn van zo’n fanatische voetbalclub en zie u
allemaal graag het nieuwe seizoen weer in de gezelligste kantine van Koggenland.
Een hele prettige zomerstop (vakantie) gewenst,
Edwin Burggraaf,
Voorzitter vv. Kwiek ’78.
23
COLLECTEWEEK EPILEPSIEFONDS START 2 JUNI
In de week van 2 tot en met 7 juni gaan ruim 30.000
vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor
het Epilepsiefonds. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.
120.000 mensen met epilepsie In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch
evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen.
Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.
Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie
is daarom van groot belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken die genezing
dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in
voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.
Collecte
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen
blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 3 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur.
HET KVG DE GOORN,
heeft op 13 mei een avond over edelstenen gehad met medewerking van ”Het
Lichtstraaltje” uit Bovenkarspel.
Mineralen-energie, kracht van (half)edelstenen en kristallen voor ons welzijn.
Deze avond werd verzorgd door: de spreekster, Ilse Heijne.
Zoals,kinderen al stenen oprapen,voelen zich aangetrokken voelen en stenen
verzamelen….
Bij stenen is wat je ziet mooi, maar wat bedoelen we met kracht? Wat voor mens, kind, dier en
plant ‘werkt’, is de energie van de steen, het mineraal of kristal. De uitstraling. Een steen ‘straalt’
een bepaalde energie uit, die wij feilloos oppikken. De ene steen voelt koud, de ander warm. Er
wordt door mensen een scala aan reacties gemeld, van kippenvel tot tintelingen bij het eerste
contact met een steen. Er zijn ook mensen die niets direct ervaren, maar toch op termijn baat
hebben bij een steen. Waarom pak je de ene steen, en niet een andere? Het is bijna niet uit te
leggen. Springt in het oog, valt op, of eenvoudig, je vindt die steen mooi.
Met dit motto werd verteld over hoe diverse stenen kunnen werken.
In de zaal werd dit al duidelijk met het vasthouden van in dit geval het rozekwarts.
Een avond met een kijkje in de edelstenen theorie
Stenen werken alleen energetisch en een juiste steen, verstoort geen enkele behandeling of
therapie. Deze kunnen wel effectiever aanslaan, wanneer u innerlijk en op wezenlijk niveau in
harmonie bent. Het is ook niet de bedoeling de reguliere geneeskunst te ondermijnen maar om het
positieve te versterken. En verlichting te bieden.
Het was een zeer informatieve avond.
Wil meer lezen? Kijk op facebook,: KVG de Goorn/avenhorn
24
OP ‘T KANTJE
op ‘t kantje van ‘t bed zit ik veul te dromen
over allies wat ‘r was in wat zel d’r nag kome
op ‘t kantje van ‘t bed din haaw je soms wat zurge
vedaag is al verbai in wat komt ‘r nou murgen
Wat zel ik doen met dut in mit dat
maar ja, je wete mit alles is wat
Lenigan komt Klaas Vaak dichterbai
in rake de zurge voor murgen an ‘t zai
op ‘t kantje van ‘t bed wordt ‘t nou toch te kil
‘n Nacht lekker sleipe, dat is wat ik wil
Je houfd diep in ‘t kussen, ‘t dek tot je kin.
Murgen din haaw je an ‘t leven weer zin.
Leentje Kooyman-Leur, Opperdoes
uit Skroivendevort
FIETSTOCHT
ZONDAG 1 JUNI
Hallo fietsliefhebbers, nog eventjes en het is weer zover, de fietstocht van de Tempeliers. We hebben weer twee rondes uitgezet, een kleinere van 30 km en een grotere van rond de 50 km.
Natuurlijk hopen wij weer op een grote opkomst en natuurlijk op een beetje mooi weer.
Genietend van het mooie West-Friese landschap krijgt u onderweg bij onze posten weer een lekkere versnapering.
De kosten bedragen 5 euro voor volwassenen en de kinderen fietsen voor 2,50 euro mee.
Ook is er weer de mogelijkheid om een fietsarrangementje te nemen, eerst lekker fietsen en daarna lekker eten (soep en een satéschotel) bij Barry in Eetcafé 70.
De kosten voor dit arrangement zijn voor volwassenen 17,50 euro en voor de kinderen 15 euro
(de kosten van de fietstocht zijn hierbij inbegrepen)
De start is op zondag 1 juni tussen 11 uur en 13 uur bij Eetcafé 70 in De Goorn.
Wij wensen jullie alvast veel fietsplezier.
Carnavalsvereniging De Tempeliers
Sponsbob.
25
HKBB
Was u ook bij de jaarlijkse boekpresentatie van de
Historische Kring Berckhout-Bobel Dyck op 12
april? En heeft u ook genoten van het optreden
van de mannen van de vrijwilige bandweer? Van
hun wervelende modeshow van brandweerpakken
van toen en nu? En van de herinneringen aan
de vroegere jaren van het brandblussen uit de mond van ondercommandant Arijan Goudsblom
(’Vroeger was het vuur uit, als het water door de brievenbus naar buiten kwam.’). En heeft u uzelf
op de foto op de website van de kring (www.hkbb.nl) teruggezien?
Ja, die boekpresentatie mocht er
wezen! Evenals het jaarboek 2103
zelf. Vele honderden donateurs
ontvingen hun eigen exemplaar.
Arijan Goudsblom ontving het
eerste exemplaar uit handen van
de
jongste
Berkhouter
brandweerman Boy Bregman. Het
boek is via de website voor 15
euro te bemachtigen.
En zo wordt binnen de HKBB
alweer nagedacht over de inhoud
van het volgende boek. In 2015 is
het alweer het eerste lustrum: 5
jaar HKBB!
Gevecht in een heel klein bootje
Arrondissements Rechtbank te Alkmaar Zitting van Dinsdag 23 juli 1907
historische kring
B
erckhout
obel Dyck
Teunis Visser, een visser uit Berkhout, stond terecht omdat hij zijn dorps- en vakgenoot Klaas
Jongejan den 7den Juni j.l. een pak slaag had toegediend in een heel klein schuitje, dat bij die
bezigheid dreigde te kantelen, wat zeker niet onaardig zou zijn geweest. ’t Was een heel gezeur
met de verschillende nogal praatzieke getuigen, om te komen waar me wezen wilde, maar op ’t
eind wist de O.v.J. toch te constateren dat ’t wettig en overtuigend bewijs was geleverd, zoodat
Z.E.G. wegens mishandeling 6 gulden of 6 dagen hechtenis eischte.
FIETSDAG KBO DE GOORN 07-05-2014
De start was bij de parkeerplaats van, het voormalige Rabobankgebouw.
Het enige wat er nog werkt is de flappentap. Maar afijn, de dag voor
de 19 fietsliefhebbers begon met wat regen, maar met de wind mee. Een
temperatuurtje van 16 graden en met de voorrijders Paul, Cor, Ad en Jan
ging het richting Spierdijk, Lutkedijk, Molenweg, Veenhuizerweg. Het weer
klaarde op en de rest van de dag zou het mooi blijven. De koffie stond klaar
bij de firma Duijn, een groot bedrijf met 6 ha. kassen vol lelies. Er wordt zelfs
samengewerkt met een bedrijf in Nieuw- Zeeland waar een van de zoons geregeld heen gaat. Er
zijn veel Polen in dienst, waarvoor huisvesting is gemaakt dicht bij het bedrijf.
26
Ook via de scholen is er gelegenheid tot het maken van stage. De lelies worden verbouwd op kokos
wat uit het buitenland wordt betrokken. Dat we hier verzeild raakten heeft te maken met het feit
dat Paul de Hertog, een van onze voorrijders, een zwager is van de eigenaren Duijn. Na bijna alles
gezien te hebben werd er vertrokken richting Noord-Scharwoude en wel naar DE Buizerd, waar
we aan een lange tafel genoten hebben van een heerlijke lunch. Heel gezellig zo samen en met
een borreltje er bij werd er heel wat afgekletst. Daarna terug naar huis en met de wind vaak in de
rug werd dat een makkie. Alles bij elkaar hebben we genoten van een leuke en interessante dag.
We hadden 39 kilometer op de teller staan. We hebben deze keer Theo Vlaar gemist i.v.m. de
verbouwing van zijn huis ten gevolge van een ramkraak? In ieder geval danken we de voorrijders
en wensen ieder zonnige wielermomenten toe.
Namens de medefietsers: Riet de Lange
KOERSBALLEN
Eindelijk was het dan zover.
Vanaf september 2013tot eind april 2014 waren de 3 clubs van koersbal bezig geweest.
6 Mei, de dag. dat de 3 clubs hun beste 4 gooiers voor het kampioenschap op gingen, dit voor de
twaalfde keer. Van de Vijverstaete waren dat: Piet Weel. (vorig jaar de kampioen).
Bep Braas, Nel van Achthoven en Riet Schaap.
Van de donderdagavondclub: Nol Koning, Nico Koning, Nico Rood en Dick Bos.
Van de dinsdagmiddagclub: Jan van Schagen, Andrea Loman, Alie Belkom en Jan leek.
Om twee uur waren alleen de stoelen aan de matkant vol. Maar tegen drie uur werd het voller.
Denk dat de meeste toeschouwers nog een klein tukkie gedaan hebben. We kregen allemaal koffie
of thee met een koekje. Het spel staat onder leiding van Nico Koning, Jan Pronk en Gerard Buijsman
zorgen voor de ballen en tellen de punten. Na 5 rondes geeft Nico de stand door. Fier bovenaan
staat Alie Belkom met 19 punten.
Al ie is trouwens ook de oudste die meespeelt om de trofee, zij wordt 1 Juli 90 jaar.
We houden even een kleine pauze. Daarin worden we voorzien van een drankje en een hapje,
verzorgd door 3 dames van de donderdagavondclub. Als iedereen voorzien is gaan we verder.
Voor we de laatste ronde spelen, geeft Nico nog eens de punten door. En wie staat er bovenaan?
Onze oudste deelneemster Alie, en wel met 27 punten, gaat zij de trofee pakken???
Na de laatste pot moest er nog gestreden worden om de derde plaats. Deze ging tussen Riet Schaap
en Dick Bos. Uiteindelijk won Riet deze met 20 punten.
Wie zou er bovenaan staan? Dit werd nog even niet verteld, Rob Nannings kreeg het woord.
Hij zou namens Wilgaerde de prijzen uitreiken. Hij hoopte dat er een dame bij zat want hij wilde
wel zoenen. En ja hoor, de eerste prijs ging naar ........ Alie Belkom zij had gewonnen met 29
punten. Van harte gefeliciteerd Alie met het behaalde succes.
Nadat de trofee en de bloemen overhandigd waren, gepaard met de zoen, kregen degenen die de
middag verzorgd hadden zowel de dames als de heren nog een aardigheidje.
Daarmee was het seizoen van het koersballen afgelopen.
De competitie begint weer de eerste dinsdag in september.
Ik wens iedereen een hele mooie warme zomer toe.
Andrea Loman van Loon.
27
HELP EEN VLUCHTELING OP WEG
VluchtelingenWerk Noordwestholland zoekt in de gemeenten Medemblik, Stede Broec en
Koggenland vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers nodig om vluchtelingen te begeleiden bij hun
integratie, om ze de weg te wijzen in de samenleving en om ze te helpen bij het leren van de
Nederlandse taal.
VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers die vluchtelingen bij de eerste stappen in hun nieuwe
woonplaats op weg willen helpen. Er zijn vrijwilligers nodig voor onder meer maatschappelijke
begeleiding. Deze vrijwilligers geven advies bij het inrichten van de nieuwe woning. Ze maken de
vluchteling wegwijs in de nieuwe woonomgeving en gaan zo nodig mee naar instanties. Daarnaast
helpt de vrijwilliger bij het invullen van formulieren en informeert over regelgeving. De vrijwilliger
bevordert de zelfredzaamheid van de vluchteling.
Ook worden taalcoaches gezocht: hij of zij biedt ondersteuning bij het leren van Nederlands. De
coach gaat op bezoek bij de vluchteling thuis om de taal te oefenen. De taalcoach is maximaal 2
uur in de week ‘taalmaatje’. Wie interesse heeft in het werken met vluchtelingen, kan contact
opnemen met Ina Olthoff of Tonnie Rensch, tel. 0224-210793 of [email protected] Van
maandag t/m donderdag bereikbaar.
OP AVONTUUR IN DE MIJZERPOLDERTUIN
Een avontuur voor alle zintuigen.
Eetbare, wilde planten en andere biologische producten uit de tuin.
De smaak van puur natuur.
Bloemen plukken, vruchten en zaden oogsten.
Diversiteit aan kleuren.
Uitzicht over de Mijzerpolder.
Geluiden van het voorjaar en de zomer.
Vogels, koeien, schapen, paarden.
Koffie, thee, lunch bereiden.
Wat u wenst en wat mogelijk is.
Van mei t/m half september. Max. 8 personen
Voor meer informatie, bel lneke Sentveld: 0646714411 of mail: [email protected]
Facebook: Schraalhans’Mijzerpoldertuin
28
KOGGENLANDERS IN DE PEN
OPROEP INLICHTINGEN ONDERDUIKER JAN LAAN
Wie heeft informatie over onderduiker Jan Laan uit Grootebroek, die in april 1942 19 jaar was en
mogelijk vanaf die datum tot het einde van de oorlog in Berkhout bij o.a. de familie Braas (transport/boer?) of Reus in huis was. Hij was vermoedelijk actief in knokploeg Berkhout/Hoorn en ging
volgens zeggen ook regelmatig op de fiets naar Grootebroek om o.a. vlees te brengen.
Reacties aan: Peter Ruitenberg 0228-513328 [email protected]
AGENDA Datum:Tijd:
Plaats:
Activiteit:
Do. 29 mei
DORCAS FIETSDAG
Do. 29 mei
Na euch. De Goorn
10.00 uur
RK Kerk
Wijding van het nieuwe kerkhof
Za. 31 mei
9.00 uur
Grosthuizen - Oud papier
Scharwoude
Za. 31 mei
40 MM
Za. 31 mei
10.00 uur
Kerk De Goorn
Op Roet – Inspiratie – loop
Za. 31 mei
9.00 uur
De Goorn Oud papier
Zo. 1 juni
11.00-13.00 De Goorn
Fietstocht van De Tempeliers
Zo. 1 juni
13.30-14.00 ’t Wijdt Berkhout
Vaarfeest
Di. 3 juni
voor 17.00 Inleveren kopy Heraut
Wo. 4 juni
18.00-20.00 Bibliotheek De GoornBoekpresentatie Jaap Braas
Do. 5 juni
13.15 uur
Vertek va De Ridder ANBO Berkhout/Bobeldijk
Nederlands Kremlin in Winkel
Za. 7 juni
09.00 uur
Bobeldijk, Berkhout Oud papier
Avenhorn
Za. 7/15 juni
Kerk Oudendijk
Kunst met kruissteek
8-10 juni
Ursem
Kermis
Ma. 9 juni
Scharwoude
Belangengroep Scharwoude
STRAATTEKENEN
Di. 10 t/m 13 juni
EDO De Goorn
Avondwandelvierdaagse
29
PLANNER Datum:Tijd:
Plaats:
10 t/m 13 Juni
Edo De Goorn
14 juni
20.00 uur
RK Kerk Spierdijk
13-14 juni
Beets
21-29 juni
Diverse tennisclubs
21 juni
10.00 uur
Oudendijk
21 juni
19.00 uur
De Goorn
21 juni
20.00 uur
Ursem
21/22 juni
Oudendijk
22 juni
Start ts 12.00-13.00uur
28 juni
13.00 uur
Vijverhof - Avenhorn
28 juni
19.30 uur
Oudendijk
28 juni 20.30 uur
De Grost - Grosthuizen juli - 31 aug.
Kerk Oudendijk
Activiteit:
AVOND WANDEL 4DAAGSE
Concert Kogge Klassiek
Muziekfestival
Koggenland Tennis Toernooi
Odigo viswedstrijd
Midzomeren Op Roet
Reünie Bavoschool
Open Kampioenschap Boer&Golf
Amusement tocht
Vijverhof Got Talent
39ste Prut Marathon
Rederijkerskamer Elena speelt - wegens
omstandigheden geopend
Weekendtentoonstelling v. Kunstenaar
uit Oudendijk
2 en 4 juli
20.00 uur
De Grost GrosthuizenRederijkerskamer Elena speelt
3 juli
19.30 uur
De Grost GrosthuizenJeugdtoneel Elena
5-6 juli
Grosthuizen
Kermis
7 t/m 9 juli
De Goorn
HUTTENDORP
12/13 juli
De Goorn
NETFLEX strandspektakel
13 juli
Plein kerk OudendijkKofferbakmarkt
26-28 juli
Wogmeer
Kermis
16-19 augustus
Obdam
Kermis
16 aug
De Goorn
RKEDO Sportdag
10/14/17 aug.
Koggenland cup
17 augustus
Avenhorn/De Goorn Rotary Koggenland – Kofferbakmarkt
24 augustus
Scharwoude
Belangengroep Scharwoude 2014 –
Zomerfeest
30/31 augustus
Avenhorn/Grosthuizen/Berkhout/De Goorn
Fakkelvaartocht
6-9 september
Hensbroek
Kermis
27-29 september
Avenhorn
Kermis
30
TENSLOTTE
Gevraagd:
Herenfiets, Gazelle Chamonix Excellent
en of Batavus Mambo Herenfiets
06-23449333
Te koop:
Mooie degelijke 5-deurs kersenhouten kledingkast maten: lengte 2.10 m., diepte 60,5 cm.
hoogte 2.20 m. Is al gedemonteerd dus makkelijk op te halen (ook weer eenvoudig in elkaar
te zetten).
Info: 0229-553370
Langs deze weg wil ik u doorgeven dat ik ben verhuisd naar
Kantbeugel 87
1648 HR De Goorn
Hartelijke groeten
mevr. A. Groot-van Diepen
Te huur:
Een 2-kamer appartement op de eerste etage aan Het Veer 70 in Avenhorn. Beschikbaar vanaf
heden.
Voor informatie 06-13989540.
Wie is zijn poesje (katertje) kwijt.
Aan komen lopen in Scharwoude is ongeveer een maand bij ons.
Kleur zwart, nog jong.
Voor info: 06 10753043 (Marja)
Biedt zich aan hulp in de huishouding. Ik ben nog beschikbaar op donderdag en vrijdag.
Tel. 06 46266916
31
Te koop:
160 singels van de jaren ‘60/’70 in een koop € 45,00
2 oprijbokken voor de auto hoogte 24 cm. € 35,00
Tel. 0229-551886
Aan komen drijven een kruiwagen na de kermis Berkhout.
0229-551917
“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht” € 4,Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzender.
Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht om een
“Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties dient
u zich tot drukkerij Gerja te wenden. De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk dinsdag 3
juni vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
32
33
34
35
36