Persbericht - CEI

Persbericht
Koninklijke BAM Groep nv
BAM-Alstom consortium geselecteerd als voorkeursaanbieder voor pps-project tramlijn Luik
Bunnik, 11 december 2014 – SRWT (Société Régionale Wallonne du Transport) heeft het consortium
Mobiliège geselecteerd als voorkeursbieder (‘preferred tenderer’) voor het project van de tramlijn in
Luik. Mobiliège wordt gevormd door BAM PPP PGGM Infrastructure coöperatie, Alstom en DG Infra+.
BAM Galère (de werkmaatschappij die bouw- en civiele projecten realiseert in Wallonië) is als partner
voor de bouw van infrastructurele werken en gebouwen betrokken bij het project.
Het project omvat de bouw van 11,5 kilometer tramspoor tussen het Standard Luik-stadion en de
noordelijke wijk Coronmeuse, alsook de totale renovatie van wegennet. Tot het project behoren verder
de bouw van een tramremise en een P&R-faciliteit op het terrein van het station Bressoux, maar ook
het leveren van tramstellen en het tramsysteem. Een tweede P&R-faciliteit is gesitueerd op een
parkeerterrein van voetbalclub Standard Luik.
De uitvoeringstermijn voor ontwerp, uitvoering en ingebruikstelling is 42 kalendermaanden en zou in
april 2015 moeten aanvangen, na het bereiken van de ‘financial close’.
Na ingebruikstelling is Mobiliège gedurende 27 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de
infrastructurele werken en beschikbaarheid van het tramsysteem.
Nadere informatie:
- pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 21;
- analisten: Joost van Galen (030) 659 87 07.
http://keskistram.be/
AP/pr/14/0160
Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 81 50
Handelsregister 30058019. Statutair gevestigd te Bunnik