26 november 2014 pagina 3

De Nieuwsbode · woensdag 26 november 2014 · 3
Dirk Wijnalda triatleet van het jaar
Tijdens het jaarlijkse
congres van de
Nederlandse Triathlon
Bond in Nieuwegein
vonden ook de
verkiezingen van de
triatleten van jaar plaats.
Dirk Wijnalda uit Bunnik
won bij de professionals
en kreeg de Rob Barel
Award uitgereikt.
BUNNIK/NIEUWEGEIN - Vooraf
kunnen triatleten in de categorieën professionals (dames
en heren), amateur, talent
en para-triatleet worden genomineerd. Nominatie kan
door leden worden gedaan
en daarbij spelen natuurlijk
de prestaties van afgelopen
jaar een belangrijke rol.
Op basis van zijn goede
prestaties van dit jaar was
Dirk genomineerd bij de
professionals, samen Bas
Diederen, Evert Scheltinga,
Youri Severin, Marco van
der Stel, die ook allen de nodige overwinningen op hun
naam hadden.
De winnaar werd bepaald
door stemming van de leden
en door een commissie van
de triatlonbond.
Omdat alle genomineerde
triatleten goede prestaties
hadden geleverd, was het
zeker niet op voorhand duidelijk wie er zou worden
verkozen tot triatleet van
het jaar. Aan het einde van
KORT NIEUWS
Sintfeest in de
Kersentuin
BUNNIK - Op woensdag 3
december om 15.30 uur
vieren we de verjaardag
van Sinterklaas in de
MFA Kersentuin aan
de Camminghalaan 27
in Bunnik. Iedereen is
welkom! We luisteren
naar een spannend Sintverhaal, Sint-liedjes op
verschillende instrumenten, we zingen samen
uit volle borst en daarna
mogen de kinderen een
taaitaaipop versieren of
een zwartepieten-masker maken. \Sinterklaas
stuurt een aantal Pieten
naar dit feest, maar hij
gaat ook zelf z’n best
doen om langs te komen.
Wie weet…. als we heel
hard zingen?
Alle kinderen van Bunnik en omgeving en ook
ouders zijn welkom.
Duur ongeveer 1 uur;
gratis toegang. Dit feest
wordt gezamenlijk georganiseerd door Bibliotheek Bunnik, muziekschool De Kromme Rijn,
kinderopvang Partou,
kinderopvang Humanitas
BSO Kwibus en kinderopvang KMN Kind&Co.
Xieje Café
ODIJK - Deze woensdag,
26 november is er in
de Schoudermantel,
Singelpark 5 in Odijk,
een gratis Sinterklaas
en Pietenshow! Kom
ook van 15.30-17.00 uur..
Volgende week is er weer
een ‘gewone’ Xieje Café.
Dirk Wijnalda (helemaal links) met zijn prijs voor triathleet van het jaar bij de professionals en enkele van de andere prijswinnaars. Hij
Foto: pr
vindt deze prijs toch de mooiste kroon op zijn werk. de middag kwam dan de
verlossende uitslag dat Dirk
winnaar was en kreeg hij de
daaraan gekoppelde Rob Barel Award overhandigd.
Dirk was erg blij met deze
verkiezing, waarbij zijn prolongatie van de Nederlandse
titel op de halve afstand,
de herovering van de Ne-
derlandse titel op de hele
afstand en de tweede plaats
bij het Europese Kampioenschap over de hele afstand,
waarschijnlijk een doorslaggevende rol hebben gespeeld.
“Ik ben hier superblij mee!”
vertelt Dirk. “Echt heel erg
blij, want ik had het niet
meer verwacht deze prijs
te winnen. Ik ben al eerder
genomineerd geweest, maar
won toen niet. Nu doe ik dit
al 14 jaar en ben ik al 41, dus
eigenlijk dacht ik dat mijn
kans voorbij was.”
Voor Dirk was het afgelopen seizoen ook zijn beste
seizoen en hij kijkt dus zeer
tevreden terug. “Ik had al
een stapje terug gedaan in
mijn trainingen, niet alleen
vanwege mijn leeftijd, maar
meer nog vanwege mijn
werk en mijn gezin. Ik heb
opgroeiende kinderen, waarvan de oudste nu zes is en
ook zelf gaat sporten en het
trainen voor triathlons vergt
veel tijd. Maar toen bleek dat
het EK dit jaar in Nederland
werd gehouden wilde ik dit
seizoen nog vol meedoen. En
het ging niet minder, maar
juist echt heel goed!”
Dirk heeft nu besloten nog
twee jaar op dit hoge niveau
door te gaan. “Ik heb dit jaar
gemerkt dat ik zeker nog op
dit niveau door kan gaan, al
is het lastiger met mijn baan
en kinderen. Ik probeer het
gewoon. Ik train nu ongeveer
de helft van wat ik eerst deed
en hoop dat dit de komende
twee jaar ook goed gaat. Dit
jaar had ik nog de basis van
de vorige jaren en het is even
kijken of dat de komende
twee jaar ook zo is.”
Hij is van plan om in die
jaren zeker voor de Nederlandse titels te gaan. Dat betekent dat het EK er volgend
jaar waarschijnlijk niet in
zit. “Dan is de EK voor de
triathlon in Engeland, tegelijkertijd met het NK in Almere. Dat wordt dus kiezen.
Het jaar daarop is het EK in
Polen en dat wordt wel interessant.”
Het wedstrijdseizoen moet
altijd goed worden gepland.
Dirk: “Van een triathlon
herstel je niet zomaar, dus je
moet je wedstrijden goed op
elkaar afstemmen.”
De Rob Barel Award vindt
hij een kroon op zijn werk.
“Dit vind ik toch mijn mooiste prijs, ook omdat het de
leden van de bond zijn die
mede bepalen wie wint.”
Wintermarkt Werkwinkel
Voorlichting WMO
BUNNIK - Net als voorgaande
ODIJK - Komende vrijdag 28
jaren organiseert Stichting
de Werkwinkel weer een
wintermarkt, dit jaar op
zaterdag 29 november. De
creatieve leden hebben weer
prachtige spullen binnengebracht, een lust voor het oog.
Zoals: sieraden, keramiek,
kinder- en dameskleding,
truien, shawls, houten speelgoed, tassen, pannenlappen,
batiks, kaarsen, kandelaars,
aquarellen, kussens, wenskaarten, kerstboomversiering, appelstukjes, adventkransen, kerststukken, enz.
De Sint zal zeker slagen en
mocht u op zoek zijn naar
een cadeautje voor onder de
kerstboom, u kunt kiezen
uit een grote sortering tegen
een billelijke prijs.
Op de wintermarkt van de Werkwinkel is ook dit jaar, net als
voorgaande jaren, weer veel te vinden, ook alvast voor de kerst.
De wintermarkt vindt plaats
op het terrein voor de winkel aan de Molenweg 57 in
Bunnik. De vrijwilligers
van de Werkwinkel staan
Bekendmakingen digitaal
ODIJK - Vanaf 1 december
publiceert de gemeente officiële bekendmakingen in het
elektronisch gemeenteblad
Bunnik op www.overheid.
nl. Informatie over bijvoorbeeld kapvergunningen in
de straat of vergunningen
voor wijkfeesten is vanaf 1
december te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Je kunt je via
https://zoek.overheid.nl ook
aanmelden om via emails op
de hoogte te blijven.
De gemeente werkt hard aan
de verbetering en uitbreiding van haar dienstverlening. Digitale publicatie van
de bekendmakingen is daar
onderdeel van. Uit gesprekken in het project Bunnikse
Kwaliteit en uit eigen onderzoek is gebleken dat verdere
digitalisering ook een wens
is van de bevolking.
Voorlopig blijft de gemeente
op de gemeentepagina in De
Nieuwsbode kort melding
maken van alle elektronische
bekendmakingen in de afgelopen week. Wie zelf geen
internet heeft, kan tijdens
kantooruren een publiekscomputer gebruiken in het
gemeentehuis. Dit kan ook in
de bibliotheek. De tekst van
de bekendmaking is kosteloos verkrijgbaar. In bijzondere gevallen kan deze tekst
op verzoek kosteloos worden
toegestuurd. Meer informatie hierover is verkrijgbaar
bij de publieksbalie.
voor u klaar van 10.00 tot
16.00 uur. Mocht u deze dag
verhindert zijn, al deze artikelen zijn daarna ook aanwezig in de winkel.
november is er van 13.10 tot
16.00 uur een bijeenkomst
over de nieuwe WMO in
De Meenthoek bij het Witte
Kerkje, Zeisterweg 34 in
Odijk.
Maakt u nu geen gebruik
van de WMO en de daarin
geboden voorzieningen, dan
kan dat in de (nabije) toekomst natuurlijk wel zo zijn.
Daarom is het van belang
dat iedereen, in de WMO of
nog niet, antwoorden krijgt
op vragen over de komende
veranderingen in de zorg,
die per 1 januari 2015 ingaan.
Twee
ANBO-voorlichters
zullen aan de hand van concrete voorbeelden de algemene werking van de nieu-
Twitter @NieuwsbodeBnk
Commercieel Directeur
Bas Stikkelorum
E [email protected]
Eindredactie
Tonny van Oosten
T (06) 512 21 131
E [email protected]
Chef regioredactie
Jan van Es
E [email protected]
Bezorgklachten
I www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten
T (0900) 424 57 26
Contactgegevens media-advies
en advertentieverkoop
Programma
13.10 uur inloop, 13.30 uur
opening, 13.45 uur voorlichting over algemene aspecten
van de WMO met behulp
van film en gelegenheid tot
stellen van vragen, 15.00
uur pauze, 15.15 uur informatie over het gemeentelijk
WMO-beleid door vertegenwoordiger van de gemeente
Bunnik en gelegenheid tot
stellen van vragen, 16.00
uur sluiting bijeenkomst.
De bijeenkomst is gratis en
iedereen is welkom, dus ook
niet-leden.
Sint Nicolaas in
Nicolaaskerk
COLOFON
Contactgegevens redactie
Essenkade 2,
3992 AA Houten
T(030) 600 74 96/(06) 512 21 131
E [email protected]
I www.nieuwsbode-bunnik.nl
we WMO uitleggen en er is
een vertegenwoordiger/ster
van de gemeente aanwezig
om het gemeentelijk beleid
toe te lichten.
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden, bel uw accountmanager,
bel met (088) 013 99 84 of mail ons via:
[email protected]
Familieberichten
E [email protected]
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E [email protected]
T (0900) 674 38 36
Druk
Wegener Nieuwsdruk
Algemene voorwaarden en overige
informatie
I www.wegenermedia.nl
De Nieuwsbode Bunnik is een uitgave
van Wegener Media BV.
Aangeboden kopij kan zowel worden
geplaatst in de gedrukte als digitale
uitgaven van Wegener Media BV.
© Wegener Media BV
Odijk - Hij hoefde geen moment te twijfelen, een bezoek aan de Nicolaaskerk
aan de Sint Nicolaaslaan in
Odijk noteert Sint maar wat
graag in zijn Grote Boek. Op
zondag 30 november is er
om 11.00 uur een speciale
viering in deze kerk.
Verwachtingsvol
uitzien
naar wat komen gaat, dat is
waar het om draait op deze
eerste zondag van de advent.
Pastor Lilian Weijman hoopt
dat heel veel kinderen aanwezig zullen zijn. En omdat
de H. Nicolaaskerk dit jaar
zelf ook jarig is, maken we
het tijdens de kindernevendienst een beetje extra lekker gezellig.