29 oktober 2014 pagina 1

PerfectSlapen
‹ www.nieuwsbode-bunnik.nl
Woensdag 29 oktober 2014
KLIK&WIN EIGEN
TIJDSCHRIFT!
WERKWINKEL
MIST OMZET
Met Jilster maak je samen een
tijdschrift, als cadeau voor verjaardag, huwelijk of afscheid
Werkwinkel al 33 jaar toonaangevend op het gebied van
handgemaakte producten
en 23 jaar en maak jij je zorgen omdat je moeder, vader,
broer(tje) of zus(je) lichamelijk of psychisch ziek of invalide is? Jongeren die in deze
situatie verkeren zijn ‘‘jonge
mantelzorgers’’. En dat is
vaak best zwaar. Maak jij je
regelmatig zorgen en ben je
daardoor wel eens somber?
Voel jij je soms alleen, onzeker of boos? Kun jij je niet zo
goed concentreren? Slaap of
eet je slecht? Heb je weinig
tijd en energie voor je huiswerk, je vrienden en je hobby’s? Of ken je iemand voor
wie dit geldt?
Jongerenwerk De Schoudermantel wil jonge mantelzorgers leuke activiteiten
aanbieden, gratis voor de
mantelzorgers, zodat zij met
leeftijdsgenoten even helemaal kunnen ontspannen!
Meer informatie vind je op
www.schoudermantel.nl
Pleidooi: rustdag in
24 uurs-economie
BUNNIK - Dat er winkels open
zijn op zondag, daar kijkt
bijna niemand meer van op.
Het lijkt niet tegen te houden; de 24-uurs-economie is
een feit. Voor velen gewoon
handig: iedereen kan kiezen
wanneer hij of zij naar de
winkel gaat! Voor winkelier
en leverancier is het lastiger:
is hij of zij vrij om niet mee
te doen?
De bijbel en de christelijke
traditie zeggen: houd nou
één dag rust in de week! De
werkende en winkelende
mens moet van ophouden
weten. Zo kom je ook toe
aan andere kanten van het
bestaan.
Hoe ga je daar als christen
mee om: wat doe je wel en
wat niet? Denk mee op 5 november, vanaf 20.00 uur in
de Witte Huisjes. Informatie: www.pgbunnik.nl
Plek bij jeugdcursussen
BUNNIK - Cursusproject Bun-
nik biedt cursussen aan
voor volwassenen én voor
de jeugd. Op de site kun je
zien bij welke cursussen
nog plaats is.
Zo kunnen kinderen nog
meedoen met een workshop
Je eigen parfum of bodyscrub maken op 8 november
van 14.00 tot 16.00 uur.
Verder kun je op 15 november tijdens een workshop
van 10.00 tot 12.00 uur een
Dromenvanger maken. En
vind je het leuk om te bakken? Op 27 november kun
je van 16.00 tot 17.30 uur
Pepernoten komen bakken,
en vlak voor kerst, op 13
december kun je van 10.00
tot 12.00 uur kerstkransjes
maken.

Inschrijven: www.
cursusprojectbunnik.nl
WOONBOULEVARD
UTRECHT
woonboulevardutrecht.com
OUTLETSTORE
huiswerkclass
malthastudiecoaching.nl
Van groep 4 t/m Master.
Zeist - 6913017
Utrecht - 2331001
Bilthoven - 2293579
KOSTUUMS
V.A.
BAKKERSTRAAT 4
Win De erfenis
van Elizabeth
van Kirsty Wark
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
Rookmelder
KLIK
& WIN van
ACTIEVRU
cadeau
BUNNIK - De Veiligheidsre-
gio Utrecht (VRU) geeft al
haar 2500 medewerkers een
rookmelder cadeau.
Op het moment dat de brandGa
snelgealarmeerd
naar:
weer
wordt is
deweekkrant.nl/actie
de brand al ontstaan. In het
vertrek waar de brand zich
ontwikkelt kan in drie minuten een situatie ontstaan
die voor mensen niet te
overleven is. Daarom is het
belangrijk dat mensen tijdig
worden gealarmeerd door
middel van rookmelders.
Daarnaast moeten mensen
meer weten over het veilig
uitvoeren van een bluspoging of het ontvluchten van
de eigen woning.
En wie kan deze boodschap
beter overbrengen dan de
eigen professionals van de
VRU? De actie speelt in alle
Utrechtse gemeenten. Het
grootste gedeelte van het
medewerkersbestand van
de VRU bestaat namelijk uit
de vrijwillige brandweerlieden van de brandweerposten binnen de provincie
Utrecht.
Ruim 350 senioren uit de Krommerijnstreek genoten zaterdagmiddag bij Brothers van een
VRU is een samenwerkingsoptreden van Imca Marina. Het was de 10e editie van de senioren-feestmiddag van de Rotary
verband van de 26 Utrechtse
Bunnik en Wijk bij Duurstede. Daarom was er na de pauze een verrassend optreden van
gemeenten dat de veiligheid
niemand minder dan Ronnie Tober. De Rotary bedankt Brothers voor het gratis ter beschikking van alle inwoners van de
stellen van zaal en personeel. Op pagina 5 het verslag van dit feest. Foto: Kees Broekman
provincie coördineert.
Verrassing voor senioren
Sint Maarten
vier je met
zelfgemaakte
lampion
Odijk - Op zaterdag 8 novem-
ber van 15:00 tot 16:00 uur
is er, in het zaaltje van de
Nicolaaskerk aan de Sint Nicolaaslaan 1 in Odijk, voor
kinderen de gelegenheid
om een pompoen-lantaarn
te maken. Leuk voor in de
voortuin op de avond van
St. Maarten!
Aanmelden kan per mail
door een e-mail te sturen
aan: [email protected]
Extra geluidsmaatregelen
A27 De Bilt
Samen op zoek naar inbrekers
BUNNIK - Komende week wil
de politie met de bewoners
van Bunnik de handen ineen slaan om inbrekers aan
te houden. Dat gebeurt in
de vorm van een oefening,
waarin politie en bewoners
in een heterdaad woninginbraaksituatie samen werken.
Goed opletten
De politie oefent regelmatig
werksituaties, maar nu worden voor de eerste keer de
inwoners van Bunnik actief
gevraagd om mee te doen.
1-1-2-Meldingen van bewo-
De
kerstshow
is open
7 dagen per week
SkischoenSpecialist
Actie 2e Artikel 1/2 prijs!
UTRECHT
WWW.BARSOI.NL
KLIK & WIN ACTIE
»9
» Onze site
Aandacht voor de
jonge mantelzorger
BUNNIK - Ben jij tussen de 10
Middellaan 3
3701 VA Zeist
030-6913747
Parallelweg West 9 - Culemborg - 030/2250812
.NL
ners bij verdachte situaties
zijn een heel belangrijk ingrediënt in de strijd tegen
woninginbraken. Ondanks
dat de politie extra inzet
pleegt op tijden en plaatsen
waar veel ingebroken wordt,
kan zij niet op elk moment
overal zijn.
Door meldingen van bewoners kunnen agenten snel
de juiste kant op gaan. En
dus inbraken voorkomen of
inbrekers op heterdaad aanhouden.
Bewoners van de gemeente
Bunnik wordt gevraagd
deze week alert te zijn op
verdachte situaties en 1-1-2
te bellen als zij iemand zien
die zich verdacht gedraagt.
De start van de oefening
wordt via Burgernet bekend
gemaakt. Burgernet is een
samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om
de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te bevorderen.

Om via Burgernet mee
te kunnen doen, kan
iedereen vanaf 16 jaar zich
vooraf gratis aanmelden
voor Burgernet via www.
burgernet.nl