OPGAAF REKENINGNUMMER // potwierdzenie konta bankowego
Dołącz następujące dokumenty: 1) kopia ważnego dowodu osobistego
2) wydruk z konta bankowego na Twoje nazwisko i imię nie starszy niż 2 miesiące
Hierbij informeer ik U dat U alle betalingen kunt doen op mijn buitenlandse rekeningnummer
/podaję mój aktualny numer konta bankowego do przelewu pieniędzy/
Mijn gegevens /moje dane osobowe:
BSN nummer // sofi nr
________. ______. _________
naam, achternaam /nazwisko i imię
___________________________________________
straat en huisnummer/ulica, nr domu
_________________________________ ________
postcode en plaats /kod pocztowy,miejscowość/ ___________
land /kraj
_____________________________
POLEN / Polska
Gegevens van de rekening /dane dot. konta bankowego
Op naam van / konto na nazwisko
___________________________________________
nam van de bank / nazwa banku
___________________________________________
plaats van de bank /miejscowość
___________________________________________
land van de bank / kraj
POLEN // Polska
BIC CODE
/zaznacz właściwe/
□ ALBPPLPW □ POLUPLPR
□ POCZPLP4 □ BREXPLPW
□ KRDBPLPW □ LUBWPLPR
□ WBKPPLPW □ INGBPLPW
□ PBHKPLPK □ CITIPLPXXX
□ WBKPPLPP □ GBGCPLPK
□ NDEAPLP2 □ BPKOPLPW
□ LUBWPLPR □ BPHKPLPK
□ BIGBPLPW
□ BPKOPLPW
□ PKOPPLPW
□ RCBWPLPW
□ inny, a mianowicie ________________________
IBAN rekeningnummer /podaj 26-cyfrowy nr konta bankowego:
PL__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ik heb alle vragen naar waarheid beantwoord /wszystkie dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą
______________________________
datum / data
_______________________
naam / nazwisko
______________________________
Handtekening / podpis
Przygotowano na podstawie wytycznych holenderskiego Urzedu Podatkowego /Belastingdienst/,opracowanie: www.kancelariabean.com