OPGAAF REKENINGNUMMER

OPGAAF REKENINGNUMMER
// potwierdzenie konta bankowego
Hierbij informeer ik U dat U alle betalingen kunt doen op mijn buitenlandse rekeningnummer
/podaję mój aktualny numer konta bankowego do przelewu pieniędzy/
Mijn gegevens /moje dane osobowe:
BSN nummer // sofi nr
________. ______. _________
naam, achternaam /nazwisko i imię
___________________________________________
straat en huisnummer/ulica, nr domu
_________________________________ ________
postcode en plaats /kod pocztowy,miejscowość/ ___________
land /kraj
_____________________________
POLEN / Polska
Gegevens van de rekening /dane dot. konta bankowego
Op naam van / konto na nazwisko
___________________________________________
nam van de bank / nazwa banku
___________________________________________
plaats van de bank /miejscowość
___________________________________________
land van de bank / kraj
POLEN // Polska
BIC CODE *)
___________________________________________
IBAN rekeningnummer /nr konta bankowego:
PL
Ik heb alle vragen naar waarheid beantwoord /wszystkie dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą
______________________________
naam / nazwisko
Dołącz następujące
_______________________
datum / data
______________________________
Podpis / handtekening
dokumenty:
1) wydruk z konta bankowego, dokument nie starszy niż 2 miesiące
2) kopia dowodu osobistego lub pas
zportu
*)Podaj koniecznie BIC CODE banku np.
INGBPLPW, WBKPPLPW itp.
Przygotowano na podstawie wytycznych
www.kancelariabean.com
holenderskiego urzędu podatkowego