Inschrijfformulier VoornePutten Uizendbureau.

Inschrijfformulier VoornePutten Uizendbureau.
Formularz zgłoszeniowy VoornePutten Uizendbureau
Werkgever/Pracodawca
VoornePutten Uizendbureau B.V.
Oud Kamp 8
3155 DL Massland
Achternaam/Nazwisko
……………………………………………………………………………..
Telefoon Polen/ Numer telefonu w Polsce
……………………………………………………………………………..
Adres email
……………………………………………………………………………..
Adres Polen/Adres w Polsce
……………………………………………………………………………..
Kod pocztowy i miejscowość
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum/Data urodzenia
……………………………………………………………………………..
Geboorteplaats/Miejsce urodzenia
……………………………………………………………………………..
Sofinummer/Numer Sofi
……………………………………………………………………………..
Soort ID/ Rodzaj dowodu tożsamości
……………………………………………………………………………..
Nr ID –Kaart-Paspoort/Seria, nr dowodu tożsamości
……………………………………………………………………………..
Opleiding/Wykształcenie
……………………………………………………………………………..
Rijbewijs /Prawo Jazdy
JA/TAK
Kennis van een andere vreemde talen/Znajomość języka obcego : angielski
niemiecki
holenderski
Ervaring/Doświadczenie
NEE/NIE
słabo
słabo
słabo
Od…………………………
dobrze
dobrze
dobrze
bardzo dobrze
bardzo dobrze
bardzo dobrze
do………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Inhoudingen/Koszty
Huisvestingskosten/Koszty zakwaterowania
Eigen bijdrage Vervoerskosten/ Koszty transportu
Zorg en Zekerheid /Ubezpieczenie
18-21 lat
85€
22 lata
90€
23 lata
98€
18-22 lat
3,25€
23 lata
4,25€
22€ per week / tygodniowo
Ondergetenkede verklaart bovenstaande te habben bergrepen en verklaard zich akkoord het bovenstaande/
Niżej podpisany zaświadcza, że zapoznał się i zrozumiał powyższe informacje.
Rzeszów
Datum/Data …………………………………………………………
Voorneputten Uitzendbureau BV
Werknemer/Pracownik ……………………………………….
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ust. z dnia 29 sierpnia 1997(Dz. U. z 2002
r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)"