Huisregels

Huisregels
Huisregels eenvoudige versie
Cliënten en begeleiders moeten goed met elkaar omgaan.
ASVZ wil graag:
Bij ASVZ willen we jouw leven zo prettig mogelijk maken.
Jij hebt recht op een plek waar jij je fijn voelt.
Daarom moeten cliënten en begeleiders goed met elkaar omgaan.
ASVZ heeft hiervoor regels gemaakt.
Iedereen moet zich aan deze regels houden
ASVZ wil dat iedereen respect heeft voor de ander.
Ook al zijn mensen anders en doen ze dingen anders dan jij.
Praat erover als iets je dwars zit.
Luister naar andere mensen.
Wat mag niet bij ASVZ!
Wat mag niet bij ASVZ?
Je mag niet pesten.
Je mag niet discrimineren.
Je mag andere mensen niet bang maken.
Je mag niet agressief zijn.
Je mag geen alcohol of drugs gebruiken tijdens
het werk.
Huisregels
Huisregels
Er zijn ook regels die voor alle woningen gelden.
Dit noemen we huisregels:
Je mag geen overlast aan anderen bezorgen, bijvoorbeeld: je
muziek of TV mag niet zo hard staan dat huisgenoten en buren er
last van hebben.
Opstaan en naar bed gaan doe je op voor iedereen normale
tijden. Uitzonderingen zijn mogelijk: je kan een eigen ritme hebben
als je andere huisgenoten maar niet belemmert of stoort.
Je doet mee aan gewone huishoudelijke taken zoals afwassen,
koken enz. Natuurlijk houden we rekening met wat jij wel of niet
kan.
Je let op de privacy van huisgenoten bijv. je klopt op de deur bij
het binnengaan van de kamer van iemand anders.
Je hebt respect voor je medebewoners, bijvoorbeeld als ze een
ander geloof hebben dan jij of anders praten dan jij.
Je hebt dezelfde rechten en plichten als elke andere burger:
 je mag post ontvangen/versturen
 je mag een eigen postvak hebben
 je mag bezoek ontvangen
 je hebt bewegingsvrijheid
 je mag de telefoon gebruiken
 Je moet op internet kunnen
 je hebt privacy
Afspraken die speciaal voor jouw gelden staan in je Individueel Plan.
Begeleiders helpen jou bij het uitleggen van de huisregels.
Minimaal 1x per jaar praten jullie over deze huisregels in het
huiskameroverleg en het zorgoverleg/werkoverleg van de woning.
Wat verwacht ASVZ van medewerkers?
Wat verwacht ASVZ van medewerkers?
Jij bent de baas over jouw leven.
De medewerker weet dat.
Je doet alles zoveel mogelijk zelf.
De medewerker helpt je daarbij.
Jij kunt andere mensen nodig hebben.
Bijvoorbeeld om andere dingen te leren.
De medewerker weet dat.
De medewerker maakt de omgeving veilig in overleg met jou.
De medewerker gaat voorzichtig om met jouw spullen.
De medewerker ziet er verzorgd uit.
De medewerker rookt alleen waar dat mag.
De medewerker neemt geen geld of cadeaus aan van jou.
Gaat een medewerker in de vrije tijd om met jou?
De medewerker moet dit aan het team vertellen.
De medewerker vertelt geen dingen over jou aan anderen.
De medewerker mag geen seks hebben met jou.
Het is belangrijk met elkaar te praten over deze zaken.
Dat kan thuis of op je werk of in de groepsvergadering.
Je kunt praten met je begeleiders, met je vrienden of je familie.
Dit is een vertaling van een officieel document.
Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.