Lof aan Onze-Lieve-Vrouw: de Mariakapel

Mannaerts R., De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: een openbaring …
mits de juiste sleutel, Antwerpen, 2012
Lof aan Onze-Lieve-Vrouw: de Mariakapel
Het mariabeeld
Meer dan duizend jaar al komen mensen hier, op voorspraak van Maria,
patrones van de kerk en de stad Antwerpen, hun lief en leed
toevertrouwen aan de Heer. Het beeld (16de eeuw) heeft het Frans
Revolutionair Bewind kunnen overleven, omdat het in een private
kelder verstopt werd. Om hun aanhankelijkheid tegenover Jezus’
moeder Maria, ‘Onze-Lieve-Vrouw’ nog sterker uit te drukken, mogen
de Antwerpenaren in 1899 haar beeld kronen ter gelegenheid van het
500-jarig jubileum van de O.-L.-Vrouwprocessie. Dankzij de schenking
van talloze edelstenen en juwelen kon edelsmid Jos Junes er een kroon
van onschatbare waarde van maken. Enkel ter gelegenheid van het
patroonsfeest van Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus krijgt het
beeld de kroon opgezet. Let op de kledij van Maria: die varieert
doorheen het jaar naargelang de voorgeschreven liturgische kleur.
De neogotische glasramen (1878-‘85)
Ontworpen door Pieter Van der Ouderaa en de meeste ervan uitgevoerd door het atelier Stalins Janssens schetsen enkele momenten en facetten van de mariale devotie, in het bijzonder te
Antwerpen:
1. De Belgische patroonheiligen, gift van koning Leopold II en koningin Maria Hendrika, 1878.
2. O.-L.-Vrouw-op-‘t-staakske, 1878.
3. De instelling van de Gilde van O.-L.-Vrouw-Lof in 1478, 1881.
4. Alexander Farnese overhandigt de sleutels van de stad aan het Mariabeeld in 1585, 1884.
5. De inwijding van het O.-L.-Vrouw van Lourdesbeeld, 1885.
6. Het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis in 1854, door Edouard Didron, 1873.
Het altaar
Het gaat om een reconstructie (1825) van het barokke
origineel, naar de tekening van Artus II Quellin (1678), met
hergebruik van de originele marmeren predellareliëfs en
kolommen.
www.topa.be
~1~
Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Lof aan Onze-Lieve-Vrouw: de Mariakapel
In de altaarbekroning reikt God de Vader Maria de kroon aan.
Engelen rondom Hem houden elk een Mariasymbool uit de litanie van O.-L.-Vrouw:
bovenaan, in de lucht: 3 hemellichamen
 centraal, in de top: “Uitgelezen als de zon” (Hooglied 6:10)
 links bovenaan: “Mooi als de maan” (Hooglied 6:10)
 rechts bovenaan: “Morgenster” (Jezus Sirach 50:6) of “Ster der zee”
dichter bij de grond, onderaan: 2 bouwwerken
 links: “Gouden huis” of “Huis van Wijsheid’” (Spr. 9:1).
 rechts: “Ivoren toren” (Hooglied 7:4) of “Toren van David” (Hooglied 4:4).
www.topa.be
~2~