Nieuwsbrief 03-2014

Nieuwsbrief 3 seizoen 2013-2014
Sittard, 21 mei 2014
Beste vrienden van Toneelclub Euverhaove,
Afgelopen maand hebben wij zes keer “Sjerpe Mósterd” gespeeld voor maar liefst 900
bezoekers! Een record aantal voor onze toneelclub.
Waarschijnlijk heeft u een van die voorstellingen bezocht, veel van onze bezoekers zijn
namelijk “vaste klant”.
Het gaat natuurlijk niet alleen om veel toeschouwers maar vooral om tevreden
toeschouwers die genoten hebben van de verwikkelingen bij de familie Mósterd. Uit de
reacties die we hebben gekregen blijkt overduidelijk dat de toeschouwers een mooie
toneelavond hebben beleefd.
Ook de vakmensen waren positief. In de recensie van de Limburger/Limburgs Dagblad
werd o.a. vermeld dat Euverhaove een knappe prestatie wist te leveren. “Hier is de basis
gelegd voor een gouden toekomst met veel humor, veel kracht uit eigen gelederen en de
durf met iets nieuws te komen”.
Uit het juryrapport van het LFA (Limburgse Federatie van Amateurtoneel): “Niet alleen
het publiek heeft genoten, ook de kroew en alle spelers hebben zichtbaar een geweldige
avond gehad. Ik heb genoten van de energie die van het podium kwam. Wat is het fijn
om te zien dat deze spelers elkaar de spotlight en het moment gunnen”.
Alle medewerkers en regisseur aan “Sjerpe Mósterd” danken u hartelijk voor uw
belangstelling en nodigen u nu alvast uit een van de voorstellingen van onze nieuwe
productie in het voorjaar van 2015 te bezoeken.
Middels onze nieuwsbrieven en website (www.toneelclubeuverhaove.nl ) houden wij u op
de hoogte.
Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen? Dat kan, even
het mailadres doorgeven en het wordt geregeld.
Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen,
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove