1 Werkweekend jongerenraad

1ste Werkweekend jongerenraad
In het weekend van 20 en 21 september 2014 zijn we met een groot gedeelte van de
jongerenraad samengekomen op de Beek voor ons allereerste Jongerenraad werkweekend.
Op zaterdag hebben we veel met de jongeren vergaderd. Eerst hebben we een inventarisatie
gemaakt wie bij de jongerenraad blijft en voor hoe lang dit ongeveer zal zijn. Van daaruit hebben
we onderzocht wat een goede voorzitter van de jongerenraad voor kwaliteiten in huis moet
hebben. Denk daarbij aan: serieus zijn, orde houden, gesprek leiden, geduld hebben en
voorbereiden op de vergaderingen. Na een stemronde is Thomas onze nieuwe voorzitter
geworden.
Na een heerlijke Chinese rijsttafel zijn we verder gegaan met de cliëntenraad. Wat gaat deze raad
doen en hoe staat dat in verhouding met de jongerenraad? Ook was het niet helemaal duidelijk
voor de jongeren wat het Jeugd Welzijnsberaad eigenlijk inhoudt. Misschien ook voor jullie wel
interessant om weer eens te horen:
Bij het Jeugd Welzijnsberaad komen jongeren samen, bespreken thema’s waar ze in het dagelijks
leven mee te maken hebben en nemen steeds een kijkje bij een andere instelling. Met zijn allen
dragen de jongeren bij aan het verbeteren van de jeugdzorg in Nederland!
Belangrijk voor ons is dat we dit jaar samen met Combinatie Jeugdzorg uit Eindhoven de
landelijke dag van het JWB gaan organiseren op 20 november 2014 in Utrecht.
Om het serieuze gedeelte van het weekend af te sluiten hebben we aan de jongeren gevraagd
wat zij de speerpunten vinden voor het komende jaar. En dit zijn ze geworden:
 Betere samenwerking/contact met gezinsvoogden.
 Zorgen dat jongeren de juiste hulp krijgen op een passende plek.
 Inzage in dossiers.
 Gezondheid van jongeren op de groepen/fasehuizen.
 Transitie
De rest van de avond hebben de jongeren zich heerlijk vermaakt met elkaar en onder het genot
van een kampvuurtje met marshmallows.
De zondag stond in het teken van ons jaarlijkse uitje. Dit keer niet naar een pretpark, maar heerlijk
zeilen over de Maas. De jongeren vonden het boven verwachting leuk en met name erg
spannend, cool en chill, maar ze genoten ook erg van de rust. Alhoewel rust… We hebben
veelvuldig mogen genieten van twee zingende jongeren!
Al met al was het een zeer geslaagd weekend waarbij de jongeren zich enorm goed hebben
ingezet en vooral ook hebben genoten. Wij zijn weer klaar voor een nieuw jongerenraadseizoen!
Groetjes Henk en Petra