Zonnewende, bloemenkransen

Zonnewende, bloemenkransen
4
& b4 œ œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ œ
1. Zon - ne - wen - de, bloe - men - kran - sen,
5 2. Straalt in bloe- men, stroomt door bo - men,
6
& b8 œ
9
j
œ
œ
Zo - mer is in_’t land
Wil
het he - mels - vuur
&b œ
13
j
œ œ
Al
Bij
4
& b4 œ
j
œ œ
j
œ
œ
œ
Sluit de kring en
Sluit de kring en
œ
j
œ
œ
j
œ œ
j
œ
laat ons dan - sen.
ruim - te stro - men.
j
œ œ
œ
ge - ko - men, to - vert bloe - sems aan
ont - moe - ten, ’t_wij - de he - mel - huis
j
œ œ œ
wat lief - lijk
is en
dat jui - chen, bij dat
œ
j
œ œ
sluit de kring en
wil in wij - de
j
œ
j
œ œ
œ
j
œ
j
œ
œ
œ
œ
laat ons dan - sen,
laat ons dan - sen,
œ
œ
œ
œ
zon - ne - wen - de,
zon - ne - wen - de,
œ
j
œ
de bo - men.
be - groe - ten.
schoon
straalt nu uit
in
kleur en
zin - gen, laat ons ju - b’len, jui - chen,
œ
6
8
œ œ œ œ
œ
j
œ
œ
toon.
sprin - gen.
œ
œ
bloe - men - kran - sen.
bloe - men - kran - sen.
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland
4
4