download - VTTL - VLB - Vlaamse Tafeltennisliga

TAFELTENNIS
Officieel blad van het provinciaal comité
Maandelijks tijdschrift: 12 juni 2014
summer’s here !!!
Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be
Verantwoordelijke uitgever:
Michèle Messiaen - Vijverslaan 23 - 1780 Wemmel
9
Provinciaal Blad
Inhoudsopgave
Secretariaat
Algemene Vergadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergadering Provinciaal Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
7
Interclub
Top 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorlopige stijgers en dalers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interclubkalender 2014-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
24
25
Jeugd
Vlaams jeugdcriterium 3e fase - Hoboken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlaams jeugdcriterium finaledag - Leuven . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Top 12 jeugd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tegemoetkoming lidgelden i.v.m. deelnames -12 jarigen aan organisaties
.
.
.
.
26
26
27
28
29
Varia
Marie Maesen: onze kersversie nieuwe A-speelster! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
Clubs
Zomertafeltenniskampen P.W. Diest
Zomerstage TTGB . . . . . . . . . .
Daviscup P.W. Diest . . . . . . . . .
B-Criterium VMS . . . . . . . . . . .
Zomerstage Tacko Kortenberg . . .
Zomerstage Meerdaal . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
32
32
33
34
36
37
38
Organisaties
Provinciale Organisaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
14 juni 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Provinciaal Blad
Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.
Vlaams-Brabant & Brussel
Provinciaal Secretariaat
Verslag Algemene Statutaire vergadering van 20 mei 2014 (USC,
Rapengang 2, 3000 Leuven))
Aanwezige PC-leden: Michèle Messiaen, Luc Van Beneden, Marc Janssens,
Pieter Thysen, Nathan Vandecauter, Danny Decupere
Agendapunten:
1. Vaststelling van het aantal stemgerechtigden: geen volmacht voor
TTGB en Smash Dolfijn (afgevaardigde Smash Dolfijn -Alex
Destrycker- verliet vergadering om 21u05). Essenbeek heeft volmacht
gegeven aan Lembeek en Cervus Schaffen aan Diest. Galmaarden is
afwezig: 42 administratieve en 138 sportieve stemmen.
2. Voorlezing en bekrachtiging der notulen van de voorgaande
Algemene Vergadering (30 mei 2013). De notulen worden unaniem
goedgekeurd.
3. Toespraak door de voorzitter.
4. Verslag van de secretaris. Michèle Messiaen licht de verschillende
formulieren toe. Toegevoegde documenten:
 inlichtingen officieel jaarboek
 inlichtingen trainers en scheidrechters
 aansluitingsformulieren (4 verschillende): zullen ook
elektronisch doorgestuurd worden
 etiketten heraansluitingen(weliswaar met leeftijdsreeksen en
klassementen van dit seizoen)
 ledenclublijst 2013-2014 voor vernieuwing 2014-2015: beter te
veel spelers schrappen dan te weinig want eens ze ingeschreven
zijn kan je ze niet meer schrappen. Geschrapte leden kunnen
achteraf nog wel ingeschreven worden
 bestelbon 2014 – 2015: prijzen zijn ongewijzigd gebleven
 inschrijving ploegen 2014 – 2015
 opmaken van kalender
 verplaatsen en omkeren interclubwedstrijd
 abonnement provinciaal blad
 jeugdsubsidies: overzicht zal later naar de clubs toegestuurd
worden
 omslag met stembriefjes (punt 12)
 palmares 2013-2014 ( + diploma’s)
5. Verslag van de penningmeester:
 Luc Van Beneden bespreekt de controle van de rekeningen en
overloopt de balans van het afgelopen seizoen. Hij kijkt ook
vooruit naar het komend seizoen (zie verder onder)
6. Verslag van de interclubleider.
 Interclub is over het algemeen rustig verlopen. De
tuchtcommissie diende niet samen te komen.
 De wedstrijdbladen werden doorgaans goed ingevuld. Er waren
wel problemen met het insturen van de bye bladen. Er werden
hiervoor geen boetes toegepast maar we vragen toch om in de
toekomst ook de bye bladen correct in te sturen.
14 juni 2014
3
Provinciaal Blad
 De formule met de playoffs in vijfde provinciale werd positief
onthaald. Het zorgde voor meer spankracht.
 De eindronde voor de bijkomende stijgers kende spannende
wedstrijden. Er werd geen eindronde onder de kampioenen meer
gespeeld wegens gebrek aan motivatie bij kampioenenploegen in
het verleden.
 Vanaf komend seizoen mag het formulier voor verplaatsen of
omkeren van wedstrijden vervangen worden door een akkoord
via e-mail. De twee betrokken clubs kunnen dan hun onderling
akkoord doorsturen naar de interclubleider die dit dan dient te
bevestigen en de nodige aanpassing in de kalender doorvoert.
 Indien een lokaal bezet is tijdens het seizoen dan kan Marc
Janssens daar rekening mee houden bij de opmaak van de
kalender. Tijdens het seizoen kunnen wedstrijden in principe
alleen vervroegd worden maar verlaten kan ingeval van
heirkracht mits een attest van de gemeente/stad. (geldt niet
voor speeldag 21 + 22)
 Vanaf volgend seizoen dienen in de reeksen met meerdere
ploegen van dezelfde club, de onderlinge wedstrijden tussen deze
ploegen voor het einde van speelweek twee gespeeld te worden
(ook al staan deze wedstrijden in de kalender op een latere
datum geprogrammeerd. Desnoods kunnen deze wedstrijden
tijdens de week gespeeld worden).
 Momenteel worden ongeveer 60% van de wedstrijdbladen via de
computer ingevuld. We streven er naar dat alle wedstrijdbladen
via de computer worden ingevuld. In de toekomst zou dit kunnen
lijden tot situatie waar geen wedstrijdbladen meer moeten
opgestuurd worden.
 Volgend seizoen start de interclub één week later omwille van de
Flanders Open. De interclub zal starten tijdens het weekend van
19-20 september. Speelweek 11 (examens scholieren) wordt niet
gespeeld samen met nationale en landelijke maar vooruit
geschoven naar 24 en 25 oktober (na speeldag 5); ook speelweek
16 wordt één week vroeger gespeeld dan nationale en landelijke.
 In verband met eventuele bijkomende stijgers in de provincie is
het nog even afwachten tot begin juni. Na de eindronden in
Landelijke blijft Meerdaal B achter als bijkomende daler maar zij
kunnen heropgevist worden.
 De plastic bal is er nog niet. Eind deze maand vertrekt die per
boot vanuit Azië, daarna nog zes weken vooraleer die bij de
verdelers geraakt en dan pas kunnen de clubs beleverd worden.
Er zijn momenteel vijf merken die een bal produceren met naad
(naar de binnenkant) en één merk met een bal zonder naad.
Komend seizoen wordt een overgangsseizoen: het gebruik van de
plastic bal wordt verplicht in Superdivisie, in Nationale en
Landelijke afdelingen wordt aangeraden om met de plastic bal te
spelen terwijl in provinciale afdelingen de clubs vrij blijven om
te kiezen.
 De dubbele aansluiting: bepaalde federaties (o.a. Frankrijk,
Engeland, Zweden, ...) laten toe dat hun leden tegelijk ook voor
een andere buitenlandse club mogen spelen. Tot vorig seizoen
was dit in België enkel toegestaan in Superdivisie Heren. Dit
werkte echter discriminerend. Op de Nationale Raad werd
14 juni 2014
4
Provinciaal Blad
7.
14 juni 2014
daarom beslist om dit ook in andere afdelingen toe te staan, ttz
maximum drie spelers in dubbele aansluiting op elke sterktelijst,
met een maximum van één per ploeg. Spelers die in dubbele
aansluiting willen spelen moeten dit kenbaar maken bij de VTTL
vóór 20 juni a.s. Nadien wordt een dubbele aansluiting nog
toegestaan mits toelating van de eerste club van aansluiting en
dit moet gebeuren in elk geval vóór 10 september a.s. Een speler
in dubbele aansluiting beïnvloedt de index niet en krijgt dezelfde
index als die speler van de club met hetzelfde klassement.
 Er is een vraag van Humbeek over de interclub: op de provinciale
eindrondedag dienden de vierdes van 3de en 4de provinciale
tegen mekaar te spelen. Humbeek vond die wedstrijden
overbodig: zelf als de vierde zou stijgen dan is dit niet logisch
terwijl de elfde in de hogere reeks moet zakken. De
sportreglementen stipuleren evenwel dat de twee laatsten altijd
zakken. Wat een oplossing zou kunnen zijn : alleen de kampioen
stijgt en de tweede wordt als bijkomende stijger aangeduid. Nog
te bespreken volgend seizoen.
 De interclub kent verschillende periodes met beperkte
beschikbaarheid van de spelers (meestal examenperiodes maar
ook vakantieperiodes). Dit zorgt voor een vertekening van de
interclub. Het Provinciaal Comité vraagt de mening van de clubs
omtrent het eventueel reduceren van de reeksen van twaalf naar
tien ploegen om alzo het aantal speelweken te reduceren. Voor
diegenen die wel kunnen spelen zou de mogelijkheid blijven om
wekelijks te spelen door zowel de formule van de Beker van
Vlaams-Brabant en Brussel als de veteranenliga aan te passen
en te promoten (eventueel Beker eerst ronde in poules spelen).
De feedback is eerder negatief. Onze competitie is al zo klein en
de vrees is dat deze alleen maar kleiner zou worden. De vrees is
ook dat de alternatieven voor de speelweken die wegvallen (beker
en veteranen) niet gaan opgenomen worden. Dat zou een
omgekeerd en ongewenst effect hebben want we willen vooral dat
diegenen die de gewoonte hebben om elke week te spelen die
gewoonte ook behouden.
 Ivm de play-offs in vijfde is er een voorstel om bij de play-offs
niet opnieuw van nul te beginnen maar de punten vanuit de
heenronde te behouden. Dit lijkt moeilijk omdat je bij play-offs
ploegen vanuit verschillende reeksen (met verschillende sterkte)
samen zet.
 Wedstrijden spelen op andere weekdagen dan vrijdag of zaterdag
wordt niet aangemoedigd en werkt competitievervalsing in de
hand. We proberen wel om reeksen in te delen op basis van
speeldag maar hiervoor is het wachten tot de inschrijvingen van
de ploegen binnen zijn.
Verslag van de jeugdverantwoordelijke:
 Initiatieven voor de jeugd zoals provinciaal jeugdcriterium-12 en
de jeugdliga werden verder uitgewerkt. Ook naar komend seizoen
zal dit verder aandacht genieten.
 Provinciale stages kenden een wisselend succes, afhankelijk van
datum, plaats en engagement van de club waar de stage
doorging. Het hele concept moet toch eens grondig geëvalueerd
worden. De tijden zijn veranderd. Geleide trainingen zijn niet
5
Provinciaal Blad
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
langer een uitzondering in de clubs en het aantal activiteiten
voor jongeren zijn danig toegenomen en dan blijkt toch dat
wedstrijdvormen beter gesmaakt worden dan trainingsvormen.
Voorleggen van de balans van het verlopen seizoen: de balans werd
vorige zondag opgemaakt en daardoor zijn er nog een aantal
debiteuren plus nog aantal betalingen die moeten gebeuren opdat de
volledige boekhouding kan afgesloten worden. Er zijn meer boetes
geïnd. Er zijn verder nog reserveringen voor het
jeugdsubsidiebeleidsplan, scheidsrechters en nog andere te betalen
onkosten. Luc vraagt voor aandacht in de clubs bij het verrichten van
de betalingen. Zo worden bvb boetes voor Landelijke op de rekening
van de provincie gestort. Verder zijn er een aantal clubs die laattijdig
betalen.
Verslag van de controleurs van de rekeningen: Koen Vanpoucke en
Michel Van Damme hebben de rekeningen gecontroleerd en gunstig
gevolg gegeven.
Voorleggen van het budget voor het komend seizoen.
Benoeming van de controleurs van de rekeningen: Michel Van
Damme en Koen Vanpoucke zeggen toe voor komend seizoen
Statutaire benoeming van nieuwe en uittredende leden. Nathan
Vandecauter wordt unaniem herverkozen.
Herverkiezing van de leden voor de algemene vergadering van de
VTTL. De algemene vergadering duidt Michèle Messiaen, Marc
Janssens en Danny Decupere aan als leden voor de algemene
vergadering van de VTTL.
Voordracht van de afgevaardigden bij de Nationale Raad: de algemene
vergadering duidt Marc Janssens en Danny Decupere aan als
afgevaardigden voor de Nationale Raad.
Interpellaties: nihil
Allerlei: nihil
Slotwoord van de voorzitter. Einde vergadering om 21u29.
Danny DECUPERE
Voorzitter
14 juni 2014
Michèle MESSIAEN
Secretaris
6
Provinciaal Blad
Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.
Vlaams-Brabant & Brussel
Verslag vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2013 – 2014 van donderdag 5
juni 2014 om 19u30 (USC Rapengang 2 te 3000 Leuven)
Aanwezig: Michèle Messiaen, ,Marc Janssens, Nathan Vandecauter, Pieter Thysen, Danny
Decupere
Verontschuldigd: Luc Van Beneden,
Agendapunten:
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergaderingen:
 Verslag vergadering PC (17 april 2014): rechtzetting: iemand die zich na één
april bij een club aansluit en uiteindelijk toch nog naar een andere club
transfereert: het is zijn laatste club die de lidmaatschapsbijdrage aan de VTTL
betaald (en niet de eerste club waarbij hij zich na één april aansloot)
 Verslag Algemene Vergadering (20 mei 2014): geen opmerkingen. We betreuren
wel de houding van Alex Destrycker die Smash Dolfijn vertegenwoordigde.
Boetelijst wordt naar de toekomst toe aangepast in die zin dat er een boete zal
toegepast worden indien er geen volmacht aanwezig is tenzij voorzitter of
secretaris of penningmeester van de club aanwezig is. Vroegtijdig verlaten van de
Algemene Vergadering wordt beschouwd als afwezig (i.e. boete+ verzending via
post van documenten en bekers die niet afgehaald werden. Bovenop de boete
voor afwezigheid zullen in dit laatste geval de portkosten verhoogd worden met
een administratiekost van 25€ ten laste van de betrokken club.)
2. Aanduiden van bestuursfuncties en vervolledigen van de verschillende provinciale
commissies: voor komend seizoen wordt dezelfde invulling van de functies gekozen
als deze van het seizoen 2013-2014
3. Secretariaat
 Brief school Schaarbeek: doorsturen naar omringende clubs en trainers en
zeggen dat zij contact moeten opnemen met de betrokken school.
4. Thesaurie: de clubs van 26 jongeren ( -12 jarigen) krijgen een tegemoetkoming van
10€ per betrokken lid. Het gaat om -12 jarigen die aan minstens 5 organisaties (uit
een exhaustieve lijst) hebben deelgenomen
5. Interclub
 Bespreking voorstel om de tweedes in afdeling drie en vier als bijkomende stijger
aan te duiden: zij zouden ook nog testwedstrijden spelen tegen de tiendes van
hogere afdeling en ook de derdes dienen testwedstrijden te spelen. Tov huidige
situatie zou er alleen iets veranderen indien er sprake is van bijkomende dalers.
Eventueel eens voorstellen volgend jaar op de Algemene Vergadering
 Marc vraagt na of wij als provincie de bevoegdheid hebben om ploegen toe te
laten niet te moeten promoveren indien zij dit niet wensen. Eventueel eens
voorstellen volgend jaar op de Algemene Vergadering.
 Eveneens navragen of play-offs in de terugronde met verschil in punten kunnen
starten (technisch gezien- Frenoy)
 Boetelijst: Artikel 25 : “medisch attest” vervangen door “doktersattest”
6. Organisaties:
 Beker van Vlaams Brabant en Brussel: eventueel spelen in poules van drie en
dan naar eindtabel. We zouden de eerste wedstrijden al afwerken voor de
competitie. Dit kan je eventueel beschouwen als voorbereiding op de competitie.
We gaan dit al komend seizoen (14-15) proberen te realiseren. Wedstrijden
mogen vervroegd worden. Eventueel de sterkere ploegen in een latere fase pas
laten starten
7. Jeugd
 jeugdsubsidiebeleidsplan :
 de vraag wordt gesteld of je naast de deelnames aan de stages ook geen
beloning moet geven aan de organiserende club.
 ploegen in interclubjeugdreeks: 1punt per ingeschreven ploeg per ronde;
14 juni 2014
7
Provinciaal Blad
 prestaties van 15% naar 20% en recruteren van 20% naar 15%;
 jeugdsubsidiebeleidsplan wordt voor einde van de maand verder per e-mail
verfijnd. Dan opsturen naar de clubs
 dagstages: evaluatie: één stage afgelast, een andere had te weinig deelnemers; de
stage in Overijse was goed, die van Essenbeek juist op de limiet. We zullen
verder onderzoeken, eventueel in combinatie met trainersclinic
8. Veteranen:
 Beker Toussaint wordt afgeschaft. Na evaluatie Vlaamse kampioenschappen
voor veteranen werd beslist dat de formule die dit seizoen gebruikt werd niet te
handhaven.
9. Arbitrage
 Niet actieve scheidsrechters krijgen geen attest ;
 Alle scheidsrechters in VTTL jaarboek toevoegen bij commissies
10. Diversen:
 Davis Cup Diest wordt goedgekeurd onder nummer VLB-1415-DD-01
 B-criterium VMS: reglement wordt goedgekeurd onder nummerVLB-1415-DD-02
Einde vergadering 1:01
14 juni 2014
8
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 1B - Nationaal - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
HENNAUT CLEMENT
B0 SEN
Don Bosco A
66
3
95.7
1
2
BRYANT CRAIG
B0 SEN
Nodo A
42
2
95.5
2
TAPPARELLI LAURENT
3
VANVINCKENROYE DAVY
B0 SEN
Diest A
61
6
91.0
3
4
RENARD JULIEN
B0 SEN
Don Bosco A
61
10
85.9
4
B0 SEN Patria Castel. A 62
5
VISSERS KEVIN
6
KAYODE ADEDEJI
7
BOVENISTY STEVE
8
HENKENS DAVID
Club
Afdeling 2A - Nationaal - Heren
Ov. Ver. Perc.
Pl.
Naam
Club
Kl. Cat.
OLAYINKA OLADOTUN AIYELUMO B0 SEN
Hasselt A
Ov. Ver. Perc.
71
3
95.9
B2 SEN Champ d'en Haut A 71
5
93.4
JOOKEN FREDERIC
B0 SEN
Hasselt A
71
6
92.2
HEBERT GILLES
B2 SEN
Perwez A
67 13 83.8
11
84.9
5
A.E.C. A
65 14 82.3
40
8
83.3
6
PILLARDS HANS
B2 SEN
Hasselt A
47 11 81.0
B0 SEN Patria Castel. A 55
18
75.3
7
SCHENKEL NICOLAS
B2 J21
Hasselt A
41 10 80.4
B0 J21
47
16
74.6
8
GUYOT ADRIEN
B0 SEN Astrid Herstal A 41
21
66.1
9
SOETE BART
B2 SEN
Lauwe A
60 19 75.9
B2 V40
42
22
65.6
10
DIOUF GUILLAUME EMMANUEL
B2 J21
Bouillon A
52 24 68.4
B0 SEN Astrid Herstal A 29
16
64.4
11
MESSINA FREDERIC
B4 SEN
C.T.T. Mons Ecurie A
31 15 67.4
B0 SEN
41
24
63.1
12
VELDEKENS NIELS
B4 J21
A.E.C. A
47 25 65.3
A20 SEN
Braine A
Diest A
EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II B2 SEN
B2 JUN Champ d'en Haut A 60 18 76.9
9
BONIVER JULIEN
10
BODART CLAUDE
11
HABRAN FABRICE
12
LAGNEAUX MAXIME
13
NIJS PETER
B2 SEN Rooigem-Gent A 42
25
62.7
12
MINGA BERTIN
B4 SEN
A.E.C. A
47 25 65.3
14
BLETARD JEROME
B0 SEN Astrid Herstal A 36
24
60.0
14
DELHAYE JEAN-FRANCOIS
B4 V50
Wanze A
29 16 64.4
15
SZULKOWSKI AURELIEN
B2 SEN Basse Sambre A 42
30
58.3
15
PLINGUIER NOAM
B4 SEN
C.T.T. Mons Ecurie A
35 20 63.6
16
HETTMAN TIBOR
B2 V40
Vedrinamur B
38
28
57.6
16
MOURISSE FRIES
B2 SEN
Lauwe A
49 30 62.0
17
STORDEUR DIEGO
B2 J21
Donald A
39
29
57.4
17
COENEN LOIC
B4 SEN
C.T.T. Mons Ecurie A
31 22 58.5
17
WEGMAN WESLEY
B2 SEN
Nodo A
31
23
57.4
18
BICKX JORNE
B4 JUN
Zoersel A
43 32 57.3
19
CRISAN SIMION
B2 V50 Rooigem-Gent A 39
33
54.2
19
VANDEPUT HENDRIK
B4 SEN
Diest B
36 27 57.1
20
DEHAES JULIEN
B2 SEN Basse Sambre A 38
38
50.0
20
DEVOS BOB
B4 SEN
Lauwe A
41 33 55.4
20
ANCIAUX FREDERIC
B2 SEN Basse Sambre A 38
38
50.0
21
BASSO GIOVANNI
B4 SEN
C.T.T. Mons Ecurie A
34 30 53.1
20
MARCHAL NICOLAS
B2 JUN Basse Sambre A 34
34
50.0
22
BRASSEUR PHILIPPE
B4 V50
Bouillon A
38 38 50.0
23
KLARZYNSKI OLIVIER
B2 SEN
Donald A
24
25
49.0
23
BEMELMANS MICHEL
B6 V50
Diest B
21 26 44.7
24
MOEYS SANDER
B2 J21
Diest A
29
31
48.3
24
VERMEULEN GUILLAUME
25
PIREAUX XAVIER
B2 SEN
Braine A
29
32
47.5
25
MAESEN MARIE
B4 JUN
Diest B
33 42 44.0
26
PRADE ANTOINE
B2 SEN
Don Bosco A
33
38
46.5
26
DRICOT FRANCIS
B4 V40
Perwez A
21 27 43.8
27
DE CLERCQ ROBIN
B0 J21 Rooigem-Gent A 33
39
45.8
27
HENNON BASTIEN
B6 J21
Bouillon A
30 45 40.0
28
LEONARD KEVIN
B2 SEN
Donald A
21
27
43.8
28
CEULEMANS RONNY
B4 V40
Wanze A
31 51 37.8
29
DE CLEENE DIRK
B4 V40
Diest A
18
29
38.3
29
LERMUSIAUX MAX
B6 MIN
CAJ-MIR B
16 28 36.4
30
MARTIN JULIEN
B2 J21
Vedrinamur B
21
35
37.5
30
FLAMENT SIMON
B4 J21
Wanze A
28 50 35.9
31
WOZNIAK VINCENT
B2 SEN
Braine A
22
38
36.7
31
DE WILDE KENNETH
B4 SEN
Perwez A
21 39 35.0
32
BOCKAERT NIC
B2 SEN Rooigem-Gent A 19
35
35.2
32
JOANNES MICHAEL
B4 SEN
Wanze A
15 28 34.9
33
LEDUC JEROME
B2 SEN
Donald A
15
29
34.1
33
DEVILLE MICHAEL
B4 SEN
Perwez A
13 31 29.5
34
GUILMIN CEDRIC
B2 SEN
Vedrinamur B
20
41
32.8
34
BICKX WERNER
B4 V40
Zoersel A
20 52 27.8
35
LAMBIET ROMAIN
B2 JUN Astrid Herstal A 16
35
31.4
35
KIND KURT
B6 V40
Lauwe A
21 55 27.6
36
VANBEL CHRISTOPHE
B2 SEN
21
47
30.9
36
WOUTERS STIJN
B6 V40
Zoersel A
14 53 20.9
37
MILAIRE ARNAUD
B2 SEN Patria Castel. A 14
51
21.5
37
BEAUQUENNE JULIEN
B6 CAD
CAJ-MIR B
8
47 14.5
38
GILNAITS OLIVIER
B4 V40 Patria Castel. A
9
37
19.6
38
ALLEGRO CALOGERO
B6 V40
CAJ-MIR B
5
58
39
PIMPURNIAUX ROMAIN
B4 JUN
Vedrinamur B
12
54
18.2
40
DEGRAEF MARGO
B4 JUN
Nodo A
5
38
11.6
Donald A
Don Bosco A
Braine A
B4 JUN Champ d'en Haut A 31 39 44.3
7.9
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 1 op 15
14 juni 2014
9
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 2B - Nationaal - Heren
Afdeling 2D - Nationaal - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
Pl.
Naam
1
MERTENS SERGE
B2 SEN
Sokah B
Ov. Ver. Perc.
69
5
93.2
1
LEMAITRE P-YVES
2
JANSSENS STEPHANE
B2 SEN
La Cipale A
71
9
88.8
2
3
DE BLOCK SAM
B4 SEN
Stekene A
65
12
84.4
4
LEDOUX MARC
B4 SEN
TTC Manage A
56
17
5
GRANDJEAN GERARD
B2 V50
Braine B
37
6
DE BLOCK TOON
B4 SEN
Stekene A
7
LUYCKX REMBER
B2 JUN
8
BOLAIN SEBASTIEN
9
LEMAITRE FRANZ
10
MONSEUX MATHIEU
11
Kl. Cat.
Club
Ov. Ver. Perc.
B2 J21 C.T.T. Tiège A 60
6
90.9
VANSTEENKISTE JEAN-PAUL
B2 V50
Sportline A
64
9
87.7
3
LOBET VICTOR
B2 J21
Aye A
67
11
85.9
76.7
4
ROBERT DAMIEN
B2 SEN
Aye A
46
16
74.2
13
74.0
5
LEJEUNE JORDANE
B2 J21 C.T.T. Tiège A 42
16
72.4
62
23
72.9
6
VANDENDRIESSCHE GAËTAN
B2 J21
53
21
71.6
Sokah B
59
23
72.0
7
D'HAVE JOHAN
B2 SEN Rooigem-Gent B 50
20
71.4
B2 SEN
La Cipale A
42
20
67.7
8
WAEGEMAN KEN
B4 J21 Rooigem-Gent B 38
16
70.4
B2 V40
Braine B
37
18
67.3
9
BADY BILAL
B2 J21
Le Logis B
38
21
64.4
B2 SEN Wavre-Walhain A 42
22
65.6
10
BUKALSKI ANDRZEJ
B2 V40
Sportline A
49
28
63.6
HETTMAN SEBASTIEN
B2 SEN
La Cipale A
55
29
65.5
11
GHEQUIERE JORDY
B4 JUN Rooigem-Gent B 35
21
62.5
12
GASPAR ROMAIN
B4 CAD
Vervia A
43
23
65.2
12
JENCHENNE PIERRE
B4 JUN C.T.T. Tiège A 36
22
62.1
13
FAES TOM
B2 SEN Dylan Berlaar A 41
22
65.1
13
CHMIGUELSKAIA ELENA
B2 V40 AFP Antwerpen A 47
29
61.8
14
BOGAERT STIJN
B2 SEN
47
27
63.5
14
PIRSOUL ALAIN
B4 V40
Chatelet B
39
25
60.9
15
JACOB PHILIPPE
B4 V40 Wavre-Walhain A 43
25
63.2
15
BERTRAND THIBAULT
B2 JUN
Le Logis B
26
17
60.5
16
DE SMEDT SVEN
B2 V40
Stekene A
38
23
62.3
16
GILLES PHILIPPE
B2 SEN
Le Logis B
33
22
60.0
17
DANDOY ROMAIN
B4 SEN
La Cipale A
27
17
61.4
17
VERVAEKE WARD
B4 J21
Sportline A
39
27
59.1
18
DEJONG BENJAMIN
B4 JUN
Vervia A
45
29
60.8
18
VADERS SJOERD
B4 JUN AFP Antwerpen A 44
32
57.9
19
FIRQUET BRUNO
B2 JUN
Vervia A
45
30
60.0
19
FLAMENT PATRICE
B2 V40 Basse Sambre B 30
23
56.6
20
VAN LAERE BART
B4 SEN
Stekene A
49
34
59.0
20
GOBEAUX ANDRE
B4 V40
40
34
54.1
21
VAN ACKER FLORIAN
B4 JUN
Gullegem B
33
25
56.9
21
VACCIN FLORENT
B4 J21 Basse Sambre B 28
24
53.8
22
CUSTINNE THOMAS
B4 J21 Astrid Herstal C 42
34
55.3
22
DIMITROVA ILIANA
B4 SEN Smash Dolfijn A 36
34
51.4
23
JANIK JERZY
B4 V50
29
24
54.7
23
MATTHEUS DRIES
B6 SEN Smash Dolfijn A 24
23
51.1
24
VLEUGELS RUBEN
B4 JUN Dylan Berlaar A 39
33
54.2
24
CORDIER FABRICE
B2 V40 Basse Sambre B 34
34
50.0
25
MAES YVES
B4 SEN
33
32
50.8
24
ROMNEE CEDRIC
B4 SEN Basse Sambre B 33
33
50.0
26
FABRY JEROME
B4 SEN Astrid Herstal C 36
36
50.0
26
GORIS STEVEN
B4 SEN
Hoeselt B
35
39
47.3
27
SEGERS LUC
B4 V50
Schulen B
24
25
49.0
27
PLAISANT DORIAN
B4 JUN
Chatelet B
26
30
46.4
28
BAKKERS KIM
B4 SEN
Schulen B
30
32
48.4
28
VAN DEN SANDEN BENJAMIN
B4 J21 Rooigem-Gent B 21
25
45.7
29
SIMON CHRISTOFER
B4 SEN
TTC Manage A
26
28
48.1
28
MAFFEIS STEPHANE
B4 SEN C.T.T. Tiège A 21
25
45.7
30
VERHAEGHE JONAS
B4 SEN Wavre-Walhain A 36
40
47.4
30
DESAULTY OLIVIER
B4 SEN
32
40
44.4
31
COTTON LUDOVIC
B4 SEN
TTC Manage A
29
34
46.0
31
ANDRIES EDDY
B4 V40 Smash Dolfijn A 28
42
40.0
32
D'HOLLANDER JULES
B4 JUN
Sokah B
38
48
44.2
32
VAN RENTERGHEM WOUTER
B6 SEN AFP Antwerpen A 17
27
38.6
33
NOEL BENJAMIN
B4 JUN Wavre-Walhain A 31
41
43.1
33
HUET SEBASTIEN
B4 SEN
Aye A
24
39
38.1
33
VAN ACKER FLORENCE
B4 JUN
25
33
43.1
34
BOUHON EMMANUEL
B4 V40
Hoeselt B
20
34
37.0
35
DAENEN GEOFFREY
B4 SEN Astrid Herstal C 29
39
42.6
35
BUCHET CHRISTOPHE
B4 V40
Chatelet B
17
31
35.4
36
DEWIT CEDRIC
B4 SEN
Braine B
30
44
40.5
36
WIJNEN ROBIN
B4 SEN
Hoeselt B
20
39
33.9
37
TOUSSEIN ANTHONY
B4 V40
Gullegem B
25
39
39.1
37
DE SCHUTTER JOHAN
B4 SEN AFP Antwerpen A 25
55
31.3
38
DE METER JAN
B4 J21
Meerdaal A
30
47
39.0
38
LOUCHE MICHAEL
B4 SEN
Aye A
17
45
27.4
39
FERGELOT JULIEN
B4 J21
TTC Manage A
20
33
37.7
39
GATHON VINCENT
B4 SEN
Gonrieux A
19
55
25.7
40
POEL EDWIN
B4 V50
Schulen B
16
32
33.3
40
GROSJEAN JULIEN
B6 SEN
Gonrieux A
15
51
22.7
41
DESCHAMPS LIEVEN
B4 SEN
Gullegem B
24
49
32.9
41
DIZANT GREGORY
B4 SEN
Gonrieux A
12
54
18.2
42
ARNOULD CHRISTOPHE
B4 V40
TTC Manage A
17
35
32.7
B4 V40 Astrid Herstal C 22
46
32.4
B4 V40
20
42
32.3
B4 SEN Dylan Berlaar A 24
51
32.0
Gullegem B
Schulen B
Schulen B
Vervia A
43
ENGLEBERT BRUNO
44
EL ABDELLAOUI MOHAMMADI
45
VAN SCHIL PIETER
46
EVENS WIM
B4 J21
Meerdaal A
15
50
23.1
47
VAN DAMME BRUNO
B6 SEN
Meerdaal A
10
37
21.3
48
FANALI STEPHANE
B4 SEN Astrid Herstal C 10
38
20.8
Sokah B
Sportline A
Gonrieux A
Chatelet B
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 2 op 15
14 juni 2014
10
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Reeks A VTTL - Landelijk - Heren
Club
Reeks B VTTL - Landelijk - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
STEYLS GERY
B4 SEN
Hasselt B
Ov. Ver. Perc.
74
4
94.9
1
NEIRINCK BJORN
B4 SEN
2
WEYMANS RAF
B2 SEN
Hamme A
81
5
94.2
2
VAN HOECKE JEROEN
3
POEL WARD
B6 JUN
Schulen C
53
12
81.5
3
4
REGNIER CHRISTIAN
B4 V50
Den Hoek A
65
19
77.4
5
TREKELS JURGEN
B6 SEN
Schulen C
47
18
6
DORMAL BERNARD
B4 V50
Den Hoek A
54
7
VAN ITTERBEECK BERT
8
JANIK MAXIM
9
Club
Ov. Ver. Perc.
7
91.7
B6 JUN Rooigem-Gent D 60
14
81.1
WAEYENBERGH MARIJN
B6 SEN
Merelbeke A
39
11
78.0
4
DE BLOCK BERT
B6 SEN
Stekene B
61
19
76.3
72.3
4
DE NAYER BENNY
B4 SEN
Merelbeke A
61
19
76.3
21
72.0
6
MATTHEUS YVES
C0 SEN Smash Dolfijn B 44
15
74.6
B4 V50 Salamander B 53
21
71.6
7
VERMOESEN BART
B4 V40
40
16
71.4
B6 JUN
41
17
70.7
8
VANDENBERGEN CHRISTOPHE
B6 SEN Smash Dolfijn B 35
17
67.3
STEVENS RONNY
B6 V40 Crawford Gent C 42
18
70.0
9
COOLEN KOEN
B6 V40
Bree A
50
25
66.7
10
VERBEECK KEVIN
B4 SEN Salamander B 50
22
69.4
9
STEENHAUT GEERT
B6 SEN
Diest C
32
16
66.7
11
METTEPENNINGEN LIEVEN
B4 SEN
Hamme A
59
27
68.6
11
WAUTERS TIM
B6 SEN
Stekene B
53
27
66.3
12
DE KEGEL YANNICK
C0 SEN
Hamme A
45
21
68.2
12
GOESSENS STIJN
C0 JUN Rooigem-Gent D 43
24
64.2
13
SMETS VINCENT
B6 JUN
Schulen C
41
22
65.1
13
GARCIA KEVIN
B6 SEN Smash Dolfijn B 35
20
63.6
14
HOEBEN WITO
B6 JUN Salamander B 33
23
58.9
14
MEYS PETER
B6 SEN Salamander D 41
26
61.2
15
VERVAEKE ROBBE
B6 JUN
Sportline B
35
26
57.4
15
MARTEEL BIRGER
B6 SEN
Oostende A
50
35
58.8
16
DE SCHOESITTER PIERRE
C0 V60
Zele A
47
37
56.0
15
DEWAELE THOMAS
C0 JUN
Nodo C
40
28
58.8
17
VAN DEN BROECK DOMINIQUE
B6 SEN Dylan Berlaar B 34
27
55.7
17
BERTELS KOEN
C0 V40
Geelse B
34
24
58.6
18
JANSSEN WIM
B6 V40 Dylan Berlaar B 32
26
55.2
18
STERKENS JORDY
C0 J21
Nodo C
49
35
58.3
19
PENNINCKX TOM
C0 SEN Salamander E 29
25
53.7
19
DEPREZ PETER
B6 SEN
Gierle B
40
29
58.0
20
POPLEU KOEN
B6 SEN
Den Hoek A
41
37
52.6
20
CAMPS IVAN
B6 V40
Geelse B
44
32
57.9
21
VANDEUR JEROEN
B6 SEN
Meerdaal B
26
26
50.0
21
CASTELYNS FILIP
C0 SEN
Nodo C
42
35
54.5
22
DE SCHOESITTER JORDY
B6 SEN
Zele A
41
43
48.8
22
COLLIER EVANGELINE
B6 J21
Diest C
31
26
54.4
23
HUYSKENS JOERI
B6 SEN Dylan Berlaar B 32
35
47.8
23
ZENNER NILS
C0 SEN
Wielsbeke A
31
28
52.5
23
DECKMYN FILIP
B6 SEN
Sportline B
32
35
47.8
24
VAN WIN BART
B6 SEN Salamander D 39
36
52.0
25
DEPUYDT WENDEL
B6 J21
Sportline B
39
44
47.0
25
SENAEVE DAVID
C0 SEN
34
32
51.5
26
LOYEN ARNO
B6 J21
Hasselt B
33
38
46.5
26
VANDECAVEYE KOEN
C0 SEN Rooigem-Gent D 24
24
50.0
27
VANGHELUWE ROGER
B6 V50 Crawford Gent C 34
46
42.5
27
VANDERHAEGHEN TOM
C0 J21 Rooigem-Gent D 23
25
47.9
28
LADANGH DAVID
B6 SEN Salamander B 25
34
42.4
28
D'AES NICO
B6 SEN
Geelse B
29
33
46.8
29
MAES JORIK
C0 J21 Crawford Gent C 33
46
41.8
29
LERMYTTE CHRISTOPHE
C0 SEN
Stekene B
33
39
45.8
30
SCHITTEKATTE BART
C0 V40
Zele A
23
34
40.4
30
VAN MELKEBEKE SANDER
C0 J21
Diest C
29
35
45.3
31
BOUSSY JURRIE
B6 V40
Sportline B
29
44
39.7
31
MAESEN JOOS
C0 J21
Diest C
22
27
44.9
32
DELEERSNIJDER FILIP
C0 SEN
Meerdaal B
25
46
35.2
32
DUPRE SVEN
C0 JUN Rooigem-Gent D 24
30
44.4
33
BOLLIJN PIETER
C2 SEN Salamander E 24
45
34.8
33
RIJCKMANS FREDDY
C0 V50 Salamander D 23
29
44.2
34
VROONEN TOM
C2 SEN
23
47
32.9
34
ROGGEN REUBEN
C0 SEN
Bree A
31
40
43.7
35
SOMERS BRUNO
C0 SEN Salamander E 22
47
31.9
35
VAN DE VEN THEO
C0 V50
Geelse B
22
30
42.3
36
PLATEUS TIM
C2 SEN Salamander E 16
37
30.2
36
DEVRIEZE KÜRT
C0 V40
Wielsbeke A
31
45
40.8
37
VAN DAMME MATHIEU
C2 SEN
Zele A
13
35
27.1
37
COOLS BART
C0 SEN
Nodo C
23
38
37.7
38
MAES XAVIER
C0 SEN
Houthulst B
12
35
25.5
38
COOLS KRIS
B6 SEN
Gierle B
20
35
36.4
39
DE PRAITERE DIETER
C2 SEN
Houthulst B
14
46
23.3
39
DE JAEGER DAVID
C0 SEN
Merelbeke A
15
28
34.9
40
SCHEERS DAVID
C0 SEN
Meerdaal B
12
43
21.8
40
VAN STAPPEN YVES
C0 SEN
Stekene B
25
51
32.9
41
DOOMS JEAN
C0 V40 Crawford Gent C 10
42
19.2
41
DENYS NADIA
C0 J21
Oostende A
23
50
31.5
42
HOUSSIN MARIO
C0 V40
56
16.4
42
VAN NIEUWENHUYSEN TONY
C0 V40
Bree A
15
33
31.3
43
VRANCKX PHILIPPE
C0 SEN
Geelse B
14
36
28.0
44
ROTTHIER KORNEEL
C2 JUN
Gierle B
15
52
22.4
45
WILLEMS JAMES
C2 J21 Smash Dolfijn B 11
40
21.6
46
VLIEGEN SENNE
C2 SEN
Bree A
14
60
18.9
47
COOREVITS RUDY
C2 V40
Wielsbeke A
7
44
13.7
48
VANDENBERGHE STEVEN
C2 SEN
Wielsbeke A
6
38
13.6
Schulen C
Hasselt B
Houthulst B
11
Merelbeke A
Oostende A
Oostende A
77
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 3 op 15
14 juni 2014
11
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Reeks C VTTL - Landelijk - Heren
Club
Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
1
WEGMAN WIM
B4 V50
Nodo B
45
1
97.8
1
BECKERS JIMMY
B6 J21
Tacko A
71
5
93.4
2
DUPONT JOHAN
B4 V50
Zandvoorde B
62
16
79.5
2
DE MEYER SVEN
C0 SEN Werchter A
45
11
80.4
3
APPERMONT MAARTEN
B6 SEN TTC RS Bilzen A 60
22
73.2
3
DE ROOVERE KOEN
C0 V40 Werchter A
55
14
79.7
4
GIELEN GEERT-JAN
B6 SEN TTC RS Bilzen A 53
21
71.6
4
WAEFELAER DAVID
C0 V40 Hurricane A 32
10
76.2
5
PRINCEN JOHANNA
B6 SEN
Zandvoorde B
42
20
67.7
5
GRIGNARD PHILIPPE
B6 V50 Hurricane A 57
18
76.0
6
HANSSENS ALAIN
B6 V40
Salamander C
42
22
65.6
6
BECKERS KENNY
C0 J21
48
18
72.7
7
JACOBS WOUT
B6 CAD Herckenrode A 53
30
63.9
7
DEVOS DANIËL
C0 V50 Hurricane A 57
22
72.2
8
SALIMOV YONZHAN
B6 J21 Rooigem-Gent C 35
20
63.6
8
VAN DAM KURT
C0 SEN
38
15
71.7
9
VAN DEN TROOST PATRICK
B6 V40
Vilvo A
54
31
63.5
9
DENAUW STANISLAS
C0 V40 Meerdaal C
32
14
69.6
10
LOOS JOHAN
B6 V40
Schoten A
49
29
62.8
10
OOMS ALAN
C4 J21
39
19
67.2
11
DE CONINCK DENNIS
B6 J21
Gullegem C
31
19
62.0
11
SEVERS CHRISTOPHE
C2 SEN Essenbeek B 27
14
65.9
12
VAN RENTERGHEM WOUTER
B6 SEN AFP Antwerpen B 27
17
61.4
12
SANTINO ANDRE
C2 SEN Blauwput A
50
27
64.9
13
DE MESMAEKER KRISTOF
B4 SEN
46
29
61.3
13
LAMPROYE DIRK
C0 V40 Meerdaal C
37
21
63.8
14
HERMANS BRUNO
B6 SEN Herckenrode A 39
25
60.9
14
MAGNUS DIRK
C0 V40 Essenbeek A 50
29
63.3
15
PIRON KAREL
B6 SEN St. Pauwels A 38
26
59.4
15
DE DONCKER BENJAMIN
C0 J21 Hurricane B 37
22
62.7
16
DEROO KRIS
B6 V40
26
18
59.1
16
TIMMERMANS PASCAL
C2 V40 Hurricane A 37
25
59.7
17
JAGER COLLIN
C0 MIN AFP Antwerpen B 25
19
56.8
17
THAUVOYE MICHEL
C4 V40 Hurricane B 38
29
56.7
18
RIJCKMANS ERWIN
C0 V50
32
26
55.2
18
LUYCKX BART
C0 V40 Essenbeek A 33
26
55.9
19
VYNCKE BRECHT
B6 SEN Rooigem-Gent C 36
33
52.2
19
RODEYNS JOHAN
C0 V40
34
28
54.8
20
VAN BAEKEL PETER
B6 SEN
Salamander C
40
37
51.9
20
DE DONCKER MAXIME
C6 JUN Hurricane B 30
25
54.5
21
ZWAENEPOEL LUC
B6 V50
Nodo B
31
29
51.7
21
HEYLEN SANDER
C2 J21 Blauwput A
43
38
53.1
22
AUTRIQUE MATHIAS
C2 J21 AFP Antwerpen B 35
33
51.5
22
VAN GELDER SINCLAIR
C0 V65
21
21
50.0
23
MARTENS BRAM
C0 SEN TTC RS Bilzen A 38
37
50.7
23
KUNNEN EDDY
29
30
49.2
23
REYNAERTS PATRICK
B6 V40
38
37
50.7
24
DE PRETER DIRK
C0 V40 Essenbeek A 28
31
47.5
23
VANDENABEELE SEBASTIEN
B6 SEN Rooigem-Gent C 34
33
50.7
25
BOON WIM
C2 SEN Essenbeek B 22
25
46.8
26
HOREMANS CHRISTOPHE
C0 SEN St. Pauwels A 30
30
50.0
26
DE SMET JEAN-PAUL
C2 V60
20
23
46.5
27
WATTENY TOM
B6 SEN
Gullegem C
35
38
47.9
27
LAMOTTE MAXIME
C4 JUN Meerdaal D
31
39
44.3
28
THIEBAUT RUDY
C0 V50
Galmaarden A
22
28
44.0
28
MOREAU KENNY
C6 SEN
20
30
40.0
29
SIMAL ROBIN
B6 J21 Rooigem-Gent C 20
27
42.6
29
DE CLERCQ HENDRIK
C4 V50 Hurricane B 17
27
38.6
30
VANPOUCKE KOEN
C0 V40
27
39
40.9
30
VOUNCKX CEDRIC
C4 J21 Blauwput A
19
32
37.3
31
SNELLINCKX STEFAN
C2 SEN St. Pauwels A 30
47
39.0
31
STROSSE WIM
C4 SEN Blauwput A
20
41
32.8
31
PELKMANS GLEN
C0 SEN AFP Antwerpen B 30
47
39.0
32
VAN DEN BERGHE PHILIPPE
C4 V40 Blauwput A
12
34
26.1
33
DECOCK GIANNI
C0 J21
19
35
35.2
33
VANPOUCKE STÉPHANE
C4 V40 Essenbeek B 11
55
16.7
34
VAN HOYWEGHEN FREDERIK
C2 SEN St. Pauwels A 23
43
34.8
34
DE GROODT FABYAN
C4 SEN Essenbeek B 10
51
16.4
35
SYMONS MATTHIAS
B6 SEN
20
38
34.5
Galmaarden A
Nodo B
Salamander C
Vilvo A
Vilvo A
Gullegem C
Zandvoorde B
Ov. Ver. Perc.
36
STEVENS KAMIEL
C2 SEN TTC RS Bilzen A 21
46
31.3
36
DE MESMAEKER DAAN
C0 SEN
Galmaarden A
21
46
31.3
38
WOLFF ERIC
C0 V40
Vilvo A
17
38
30.9
39
DEVOLDER BRYAN
C2 JUN
Schoten A
22
51
30.1
40
DE BOOM ROBIN
C0 SEN St. Pauwels A 17
45
27.4
41
VEESTRAETEN JODY
B6 J21 Herckenrode A 17
47
26.6
42
ROEFS GEORGES
C2 SEN
Schoten A
17
50
25.4
43
JANSSENS EVI
C0 JUN
Zandvoorde B
9
43
17.3
Tacko A
Tacko A
Vilvo B
Tacko A
Vilvo B
C2 V40 Meerdaal D
Vilvo B
Diest E
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 4 op 15
14 juni 2014
12
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Club
Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Pl.
Naam
1
BARBE DIDIER
C2 V40
T.T.G.B. A
61
9
87.1
1
MACHIELS KEVIN
C2 SEN
Sukarti A
72
12
85.7
2
BEKAERT ROBIN
C4 J21
Werchter B
37
6
86.0
2
DENIE VINCENT
C2 J21
V.M.S. A
59
12
83.1
3
DAMMANS KAREL
C4 JUN
Lembeek B
42
9
82.4
3
IPERS JAN
C4 V50
Sukarti A
62
18
77.5
4
VAN POEYER PATRICK
C0 V50
Humbeek A
57
16
78.1
4
DELEBECQUE CHRISTOPHE
C4 V40 Hurricane C
44
13
77.2
5
BOESMANS RUDI
C4 V40 Smash Dolfijn C 38
11
77.6
5
VAN LOOCK PATRICK
C2 V40 Den Hoek B 38
12
76.0
6
GLADINE VINCENT
C4 SEN
Humbeek A
58
18
76.3
6
DELARUE JAN
C2 V50 Den Hoek B 61
20
75.3
7
DAUXOIS SOON JAE
C2 SEN
Humbeek A
58
19
75.3
7
GULYAS PETER
C4 SEN Overijse A 53
19
73.6
8
FRERES STANY
C2 SEN
Pingouin A
51
17
75.0
8
PHILIPPAERTS PIETER
C4 SEN Meerdaal E 34
13
72.3
9
DABEK DIRK
C2 V40
Pingouin A
54
20
73.0
9
DECUPERE DANNY
C2 V40
47
19
71.2
10
DANAU SIEBE
C2 JUN
T.T.G.B. A
52
21
71.2
10
ACCART PATRICK
C2 V50 Den Hoek B 52
23
69.3
11
RINGOET NICO
C6 SEN
T.T.G.B. C
27
13
67.5
11
MERCKX WILLEM
C6 SEN
V.M.S. A
39
19
67.2
12
HENDRICKX YVES
D0 V40
Lembeek B
29
14
67.4
12
DE CAT BRUNO
C4 V40
Tacko B
47
23
67.1
12
DETROCH FREDERIC
C4 SEN
Lembeek B
29
14
67.4
13
DE HERTOGH WALTER
C6 V50 T.T.G.B. B 42
21
66.7
14
VAN BOGAERT BENNY
C6 V40
Werchter B
50
25
66.7
14
SANTERMANS JAN
C6 SEN
47
25
65.3
15
DANAU WIM
D0 V40
T.T.G.B. C
35
20
63.6
15
VEREECKEN JURGEN
C6 SEN T.T.G.B. B 31
24
56.4
15
HANNON KEVIN
D0 SEN
Lembeek B
35
20
63.6
16
MERTENS MICHEL
C4 V40
Sukarti A
47
37
56.0
17
ARDELEANU FLAVIAN DAN
C6 V40
V.M.S. B
38
24
61.3
17
SMETS MICHAEL
C4 V40
V.M.S. A
29
23
55.8
18
VAN DEN BERGH ROB
C4 SEN
Werchter B
30
21
58.8
18
NOLMANS RAF
D0 V40
Tacko B
44
35
55.7
19
OVERLOOP TINEKE
C2 SEN
Pingouin A
43
31
58.1
19
BOGAERTS WILLY
C4 V50
Lembeek A
22
24
47.8
20
GEYSKENS HANS
C4 V40 Smash Dolfijn C 23
17
57.5
20
MERCKX FREDERIC
C6 V40 Meerdaal E 19
24
44.2
21
JANSSENS MARC
C6 V50
Diest F
22
18
55.0
21
DELAHAYE GUY
C6 V40 Overijse A 30
50
37.5
21
EENS ALEX
C6 V60
Diest F
22
18
55.0
22
MOEYS EMILY
D2 CAD
19
32
37.3
23
DE LAET BRUNO
C4 SEN
T.T.G.B. A
33
30
52.4
23
DE WEL YORDI
E0 MIN Meerdaal E 23
40
36.5
24
JANSSENS JOHAN
C6 V40
Humbeek A
33
36
47.8
24
EVENS MAARTEN
D2 V40 Pingouin B 24
43
35.8
25
VANDENBROECK NIELS
D4 JUN Smash Dolfijn C 21
24
46.7
25
TEN CATE HANS
C6 V50 Overijse A 19
38
33.3
26
CRESENS BERT
D0 V40
19
24
44.2
26
OVERLOOP BART
D0 J21 Pingouin B 25
53
32.1
27
COEMANS KRISTEL
D0 SEN Smash Dolfijn C 26
40
39.4
27
MAROY FREDERIC
C6 SEN Hurricane C
14
30
31.8
27
VANNERUM ELLEN
C6 SEN
Pingouin A
26
40
39.4
28
VIVILE HENK
D0 V40 Overijse A 16
37
30.2
29
BOGAERTS KRIS
D0 V40
Meerdaal F
21
33
38.9
29
GRIETEN STYN
D0 SEN Pingouin B 22
52
29.7
30
CRANINCKX GEERT
C6 V40
V.M.S. B
17
27
38.6
30
DE PAEPE DIANE
D2 V50 Pingouin B 21
50
29.6
31
POLSPOEL LUC
D0 V40
Hurricane D
25
42
37.3
31
THIBAUT FRANÇIS
D2 V50
Lembeek C
8
42
16.0
32
VERDOODT PHILIP
D0 SEN
Hurricane D
14
29
32.6
32
LINTHOUT DAVID
D2 SEN
Lembeek C
7
52
11.9
33
FORCEVILLE RAYMOND
C6 V60
V.M.S. B
18
39
31.6
33
MEURISSE ROBBY
D6 J21
Lembeek C
6
58
9.4
34
RUTTEN JO
D0 JUN
Diest H
11
35
23.9
35
BUSCEMI LUCIANO
D0 V50
Hurricane D
15
49
23.4
36
VANKERKHOVE BART
D4 V50
Meerdaal F
8
32
20.0
37
SANDU FLORIN
D4 SEN
Meerdaal F
7
33
17.5
Diest H
Ov. Ver. Perc.
Kl. Cat. Club
V.M.S. A
Sukarti A
Tacko B
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 5 op 15
14 juni 2014
13
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
GILLIS DANNY
D0 V50
2
VANDERHEYDEN BRUNO
3
BRAEKEN GERT
4
DEBLANGY THIERRY
5
Club
Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
38
7
84.4
1
ROMBOUTS BART
C6 SEN
Vilvo C
64
7
90.1
D2 V40 Essenbeek C
34
13
72.3
2
PEETERS DAVID
D0 SEN
Den Hoek C
65
10
86.7
D2 V40
35
15
70.0
3
AERTS DRIES
D2 SEN Cervus Schaffen A 52
10
83.9
D4 V40 Hurricane E
40
18
69.0
4
VANDECAUTER NATHAN
D2 SEN
Sukarti B
58
12
82.9
VERHELST WILLEM
D4 J21
V.M.S. C
34
16
68.0
5
VERBRUGGEN GUY
D0 SEN
Vilvo C
33
10
76.7
6
DE WEERDT JESSE
D0 JUN
V.M.S. C
46
23
66.7
6
DE KONINCK JOHAN
D4 V50
Hurricane F
40
13
75.5
6
VANCAMP LUDOVIC
D4 J21
Diest I
32
16
66.7
7
SEGERS ALEXANDRE
D4 JUN
Humbeek B
52
17
75.4
8
BAILLIEU TOM
D4 SEN
Blauwput B
50
26
65.8
8
BELLINGS MARC
D0 V40
Vilvo C
36
13
73.5
9
DEKIMPE JOHAN
D6 CAD
Meerdaal G
30
17
63.8
9
SCHROYEN DONAAT
D0 J21
Sukarti B
58
23
71.6
10
RUTTEN LODE
D4 J21
Diest I
39
25
60.9
10
HERMANS RAF
D0 JUN
Sukarti B
45
18
71.4
11
VANKERKOM ROBERT
D2 V50
Vilvo D
43
28
60.6
11
DELARUE JOHAN
D2 V50
Den Hoek C
56
23
70.9
12
DE SMET MARC
D4 V65 Hurricane E
45
30
60.0
12
RAHIER NATHAN
D2 J21
Sukarti B
55
27
67.1
13
CARLIER MATTHIAS
D4 SEN Essenbeek C
35
25
58.3
13
SCHILS STEVE
D2 SEN
Vilvo C
34
17
66.7
14
AERTS DANNY
D2 V40
Werchter C
37
28
56.9
14
RIGAUX ALEXANDER
D6 V50
Pingouin C
37
21
63.8
15
DE PROOST STAF
D4 V70
Werchter C
30
23
56.6
15
STABENOW JONATHAN
D2 SEN
Overijse B
42
24
63.6
16
FABRY TIMOTHEÉ
D4 SEN
Blauwput B
45
36
55.6
16
SEGERS DIRK
D4 V50
Humbeek B
48
29
62.3
17
LAERMANS JAN
D4 SEN
Sukarti C
31
25
55.4
17
KENDREW PHILIP
D2 V65
T.T.G.B. D
36
25
59.0
18
CALLEWAERT PHILIPPE
D4 V40 Hurricane E
37
30
55.2
18
HERMANS WIM
D4 SEN
Overijse B
31
24
56.4
19
DECEULENER KENZO
D6 J21 Essenbeek C
30
25
54.5
19
DE LAET PETER
D4 V40
Overijse B
41
33
55.4
20
VINAMONT PATRICK
D4 V50
Sukarti C
28
24
53.8
20
DE BACKER STEPHANIE
D6 V40
Hurricane F
37
32
53.6
21
SANDU FLORIN
D4 SEN
Meerdaal G
23
20
53.5
21
DAVIDS ANDRÉ
D6 SEN
Pingouin C
28
26
51.9
22
DOYEN FREDERIK
D4 SEN
Sukarti C
34
30
53.1
22
DE DONCKER JOHAN
D6 V50
Humbeek B
36
34
51.4
23
BOUCKAERT ARTHUR
D4 J21
Vilvo D
22
20
52.4
23
SNEYERS JAN
E0 SEN Cervus Schaffen A 28
30
48.3
24
DENAYER RUDY
D4 V50 Essenbeek C
23
21
52.3
24
BOON PETER
D6 V50
21
27
43.8
25
VAN LONDERSELE SVEN
D6 JUN
T.T.G.B. E
32
30
51.6
25
VANDENREIJKEN LODE
D4 SEN Cervus Schaffen A 25
33
43.1
26
VALIENNE OLIVIER
D4 V40
Vilvo D
33
34
49.3
26
CRABBE IVAN
D4 SEN
17
24
41.5
27
YTEBROUCK MARC
D4 V40
Diest I
34
38
47.2
27
SANNEN YVES
D4 V40 Smash Dolfijn D
22
35
38.6
28
MERCKX PIETER
D6 J21
Pingouin D
19
28
40.4
27
COREMANS JOERI
D6 SEN
Werchter D
17
27
38.6
29
SUYS JEAN
E0 V75
Humbeek C
29
47
38.2
29
VAN OUTRIVE VINCENT
D6 J21
Werchter D
25
45
35.7
30
VANNEROM IAN
D6 J21 Essenbeek C
19
37
33.9
30
VAN DAMME ANDRE
D6 V50
Pingouin C
21
41
33.9
31
CALLENS ALEXANDER
E0 JUN
Humbeek C
12
52
18.8
31
BAUWELEERS SAËNS
D6 J21
Werchter D
18
37
32.7
32
VANEYLEN ERIK
E0 SEN
Pingouin D
11
49
18.3
32
VANDOREN POL
E0 V60
Pingkolo A
17
38
30.9
33
VAN COLLIE KAREL
E2 V60
Humbeek C
13
59
18.1
33
CRABBÉ STEF
D6 SEN Smash Dolfijn D
13
38
25.5
34
VERHAEGHE JAN
E2 V50
Humbeek C
4
76
5.0
34
VAN DE CAUTER JOHAN
D6 V40
Werchter D
11
36
23.4
35
BAUMERS HERMAN
E0 V50
Pingkolo A
9
42
17.6
36
VANDENWIJNGAERT SEPPE
E2 SEN Cervus Schaffen A 7
37
15.9
37
KATZENELLENBOGEN DANIËL
E0 V50
Hurricane F
11
63
14.9
38
BOUDOU JEAN
E0 V50
Pingkolo A
6
41
12.8
39
BOUDOU GLEN
E6 SEN
Pingkolo A
2
45
4.3
39
VANGRAMBEREN WOUTER
E2 SEN Cervus Schaffen A 2
45
4.3
Blauwput B
Werchter C
Ov. Ver. Perc.
Pingouin C
T.T.G.B. D
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 6 op 15
14 juni 2014
14
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Afdeling 4B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
TAES CHRIS
D4 V50
Tacko C
40
3
93.0
1
HERMANS WIM
E2 SEN
Meerdaal I
50
5
90.9
2
ROSKIN KIARA
E0 JUN
Tacko C
34
6
85.0
2
VERHAEGEN JAN
D6 V60
Vilvo E
42
6
87.5
3
MERGAN SANDER
D6 JUN
Overijse C
37
7
84.1
3
HENRARD GILL
E0 JUN
Blauwput C
64
13
83.1
4
SCHEPERS TIM
E0 SEN
Pingkolo B
42
9
82.4
4
VANBILLOEN DRIES
E0 JUN
Blauwput C
58
15
79.5
5
MERGAN DIRK
E0 V40
Overijse C
41
10
80.4
5
LUYCKFASSEEL LOÏCK
E2 CAD Essenbeek D 59
25
70.2
6
VOS FRANS
E0 V60 Smash Dolfijn E 38
10
79.2
6
DELHAYE BART
E2 SEN
Werchter F
38
18
67.9
7
VANCAUWENBERGH ELIEN
E4 JUN Smash Dolfijn E 34
10
77.3
7
DANANE KEVIN
E0 J21
Diest K
37
18
67.3
8
VLASSELAER EDDY
D6 V50
55
19
74.3
8
DEBRUYN STEFAN
E0 V40
V.M.S. E
50
25
66.7
9
BINON OMER
E0 V50 Smash Dolfijn E 31
13
70.5
9
THYSEN PIETER
E0 SEN
Meerdaal H
45
25
64.3
10
DE SMEDT HANS
E0 V40
Den Hoek D
28
12
70.0
10
LUYPAERT KRIS
D6 V40
Vilvo E
40
27
59.7
11
VERHELST JEROEN
E0 J21
V.M.S. D
28
13
68.3
11
BELYAEV SERGEY
E2 SEN
Tacko D
28
23
54.9
12
VANNUVEL DAVY
D6 J21
Tacko C
38
19
66.7
12
BOSSIER BRAM
E2 JUN
Sukarti D
35
29
54.7
13
HEYNEMAN PATRICK
D6 V40
Tacko C
46
27
63.0
13
BOELAERT LITRIK
E2 SEN
Meerdaal H
33
29
53.2
14
VANSCHOUBROECK SERGE
E0 V50
Diest L
43
28
60.6
14
KLEWAIS TINE
E2 SEN
Sukarti D
38
34
52.8
15
PEYNSAERT JIRKO
E2 V40
Werchter E
26
17
60.5
15
BELPAIRE JORRE
E2 SEN
V.M.S. E
29
26
52.7
16
VAN BAELEN BEN
E2 V40
Pingouin E
29
19
60.4
16
DEGROEF PEGGY
E2 SEN
Vilvo E
26
25
51.0
17
VANDENSCHRIK PAUL
E0 V50
Overijse C
24
16
60.0
17
MAGNUS INDY
E2 J21 Essenbeek D 34
34
50.0
17
PEETROONS NATHALIE
D6 V40
Den Hoek D
24
16
60.0
17
STRAUVEN MATTHIAS
E0 SEN
Tacko D
28
28
50.0
19
VAN LOOY MARC
E0 V60
Werchter E
29
21
58.0
19
SEYNAEVE JAN
E0 V40
V.M.S. E
33
34
49.3
20
BEHAEGHE SAM
E4 JUN
Vilvo F
42
33
56.0
20
LEENAERTS ANDY
E4 SEN
Sukarti D
38
42
47.5
21
JASPERS FREDERIC
E0 J21
Den Hoek D
22
18
55.0
21
FROYEN ROBERT
E0 V60
Diest K
24
28
46.2
22
BOSMAN DRIES
E4 CAD
Meerdaal K
31
29
51.7
22
MERGAN GERFRIED
E2 V40 Hurricane G 23
28
45.1
22
SEGERS GREGORY
E2 SEN
Humbeek D
31
29
51.7
23
MEELBERGHS BONI
E2 V60
27
33
45.0
24
VAN DYCK BENNY
E2 V50 Smash Dolfijn E 29
31
48.3
24
VANBELLINGHEN JEROEN
E2 V40 Essenbeek D 23
29
44.2
25
WAELBURGS JELLE
E4 PRE
Meerdaal K
35
39
47.3
25
LUPPENS CEDRIC
E2 CAD Hurricane G 37
50
42.5
26
BERTELS ERIK
E4 V40
Pingkolo B
37
42
46.8
26
MELOTTE PIET
D6 V75
Diest K
30
45
40.0
26
BUSCEMI PIETRO
E2 V50
Diest L
37
42
46.8
27
THIENPONT HENRI
E0 JUN
T.T.G.B. F
19
29
39.6
28
DE LEEUW JÉRÉMY
E0 JUN
V.M.S. D
20
23
46.5
28
DEPOORTER BENJAMIN
E2 J21 Hurricane G 32
51
38.6
29
MOORTGAT YANNICK
E4 JUN
Humbeek D
17
23
42.5
29
DENAUW ALEXANDER
E2 JUN
Meerdaal I
21
34
38.2
30
VAN BEEK MERTEN
E4 CAD Smash Dolfijn E 19
29
39.6
30
FEREMANS YVES
E0 V50
Tacko D
21
35
37.5
31
VANEERDEWEGH PHILIP
E2 V60
Pingouin E
25
42
37.3
31
GOOSSENS KOEN
E4 SEN
Werchter F
22
37
37.3
32
WILLEMEN TIM
E4 JUN
Humbeek D
16
32
33.3
32
VAN TILBORGH ROLAND
E4 V60
Vilvo E
12
35
25.5
33
LAUWERS SIMON
E4 JUN
Humbeek D
17
35
32.7
33
LOCKKAMPER NANCY
E4 V40 Essenbeek D 11
33
25.0
34
HUYGHE GEERT
E4 V50
Pingouin E
20
44
31.3
34
ARNOLDTS WOUT
E2 V70
42
23.6
35
SCHOTSMANS LUKA
E2 JUN
Diest L
20
47
29.9
36
VAN DEN BERGH MATHIAS
NG SEN
Vilvo F
15
52
22.4
37
COLLARD MANUEL
E4 V40
Vilvo F
11
41
21.2
38
VAN MEDEGAEL THIJS
E4 CAD
Meerdaal K
12
47
20.3
39
DELARUE JONAS
E6 JUN
Den Hoek D
7
40
14.9
40
BINST BRETT
E4 JUN
Humbeek D
7
45
13.5
41
STAS NICOLAS
E6 MIN
Humbeek D
5
42
10.6
42
DE SMET AN
E6 V40
Vilvo F
2
38
5.0
43
KNOPS WARRE
NG CAD
Den Hoek D
1
43
2.3
Overijse C
Ov. Ver. Perc.
Club
Blauwput C
Blauwput C
Ov. Ver. Perc.
13
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 7 op 15
14 juni 2014
15
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 5A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Club
Afdeling 5B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Pl.
Naam
1
VLAICU RADU
E6 V50
Blauwput D
Ov. Ver. Perc.
28
3
90.3
1
HIREMATH SHRAVAN
Kl. Cat. Club
E4 J21 Overijse D 24
Ov. Ver. Perc.
3
88.9
2
TIMMERMANS WALTER
E4 V60
T.T.G.B. G
25
3
89.3
2
ARNALSTEEN JORIS
E4 JUN Overijse D 30
4
88.2
3
JANSEN ELLEN
E4 SEN
T.T.G.B. G
16
4
80.0
3
ARNALSTEEN SVEN
E4 J21
Tacko E
30
5
85.7
4
SCHEPERS BART
E6 SEN
Pingouin G
22
6
78.6
4
VERBEKE SAM
E4 SEN
Tacko E
19
4
82.6
5
REYNDERS DANNY
E6 V50
Diest M
25
7
78.1
5
HIREMATH KUMAR
E4 V40 Overijse D 20
7
74.1
6
FAUCONNIER TIM
E6 SEN
Blauwput D
15
5
75.0
6
DUCHATEAU ERIC
E6 SEN Meerdaal L 26
13
66.7
7
BURVENICH FRANK
E4 V40
Diest M
26
10
72.2
7
MULKERS HERMAN
E6 V80
Diest N
17
11
60.7
8
VICTOR FRANK
E6 V50
Pingouin G
23
9
71.9
8
VANHOEGAERDEN SANDER
E2 JUN
Tacko E
11
9
55.0
9
VANDERSIJPEN STEVEN
E6 J21
Diest M
20
8
71.4
9
CARLIER PIET
E6 V60 Meerdaal L 21
18
53.8
10
MESOTTEN RAF
E6 SEN
Meerdaal M
21
9
70.0
10
BOSSCHAERTS GUY
E6 V50 Werchter G 12
12
50.0
11
HENRIS CHRISTOPHE
E4 JUN Hurricane H 22
10
68.8
11
GILISSEN JAN
E6 V40
Diest N
17
19
47.2
12
VAN DYCK NIL
E6 JUN
Werchter H
19
9
67.9
12
JANNES RUDY
E6 V50
Diest N
11
17
39.3
13
BOOGAERTS NICK
E6 J21
Pingouin F
13
7
65.0
13
ELAERTS KEVIN
E6 SEN Werchter G
9
19
32.1
14
HENRY MATHIS
E6 CAD Hurricane H 18
10
64.3
14
COMPERE CLÉMENT
E4 JUN Overijse D
7
15
31.8
15
DENIS ROMAIN
E6 JUN Hurricane H 15
9
62.5
15
VAN OPSTAL ANNELIES
NG JUN Sukarti G
8
19
29.6
16
HENRIS ALLAN
E6 JUN Hurricane H 17
11
60.7
16
WILLEMS REINART
E6 J21 Werchter G
8
20
28.6
17
BUI-VANDEPUT HARRIS
E6 JUN
Blauwput D
13
10
56.5
17
KLEWAIS SANDER
E6 JUN Sukarti G
2
21
8.7
18
DEGELIN TIM
E6 V40
Diest M
13
11
54.2
18
LAUVRYS KATO
NG MIN Sukarti G
1
22
4.3
19
MOTMANS BRAM
E6 JUN
Blauwput D
12
11
52.2
19
DE WILDER SOFIE
NG SEN Sukarti G
1
26
3.7
20
VAN OYEN ANTON
E6 MIN
Meerdaal M
17
17
50.0
20
NELLES SANDRA
NG V40 Sukarti G
0
26
0.0
21
ROUSSEAU PHILIPPE
NG V40
Pingouin G
12
20
37.5
21
NIJS YANNICK
E6 JUN
Werchter H
12
20
37.5
21
VAN HUFFEL BART
NG SEN
Pingouin G
9
15
37.5
24
CARELS HOMEER
E6 V75
Pingouin F
13
22
37.1
25
BOESMANS VINCENT
E6 JUN
Werchter H
10
18
35.7
25
LABALUE SIMON
E6 CAD Hurricane H 10
18
35.7
25
VROOM KWINTEN
E6 JUN
Werchter H
10
18
35.7
28
GOETHALS THOMAS
E6 CAD
T.T.G.B. H
7
13
35.0
29
BOEIJEN WIM
E6 V75
Pingouin F
12
23
34.3
30
DANAU LARS
E6 MIN
T.T.G.B. H
7
16
30.4
31
DE PRIL LUC
E6 V50
Pingouin G
6
22
21.4
32
RICHARD MARGAUX
E6 JUN
Tacko F
4
24
14.3
33
PREUD'HOMME LIEN
E6 CAD
Tacko F
3
21
12.5
34
VANDERAERDEN TANIA
NG SEN
Meerdaal M
1
22
4.3
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 8 op 15
14 juni 2014
16
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 5C - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Club
Afdeling 5D - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
DEBRUYCKER TOM
E4 SEN
Lembeek D
Ov. Ver. Perc.
22
2
91.7
1
FARACI LUCA
E6 MIN
Blauwput E
Club
Ov. Ver. Perc.
20
0
100.0
2
WALLENS JAN
E6 V40
Sukarti F
27
5
84.4
2
DE BRUYN EGON
E4 CAD
Sukarti E
25
1
96.2
3
SIPERIUS PAUL
E6 V40
Lembeek D
24
8
75.0
3
FORIERS MICHIEL
E4 CAD
Sukarti E
24
2
92.3
4
MERGAN GEERT
E6 SEN
Sukarti F
17
7
70.8
4
VERMEIREN NILS
E6 JUN
Vilvo G
13
2
86.7
5
SPRINGAEL SAM KAI
E6 JUN
Essenbeek E
19
9
67.9
5
MOUCHART CYRIL
NG JUN
Hurricane I
21
5
80.8
6
DECUPERE EULALIE
E4 JUN
V.M.S. F
18
9
66.7
6
DE BACKER STIJN
E6 JUN
Vilvo G
18
5
78.3
7
HEDGES NICK
NG JUN
Essenbeek E
15
9
62.5
7
BOUSSET ELIAS
E6 CAD
Blauwput E
12
4
75.0
8
DEMOITIE WILFRIED
E6 V40
Sukarti F
14
9
60.9
8
MOONEN VICTOR
E6 JUN
Sukarti E
13
5
72.2
9
VANCAUDENBERG TIM
E6 J21
V.M.S. F
12
8
60.0
9
CYPERS JAN
NG MIN
Smash Dolfijn G
11
5
68.8
10
VANDERCRUYS LARS
E6 SEN
Essenbeek E
14
10
58.3
10
PIQUET QUENTIN
NG MIN
Hurricane I
13
7
65.0
11
FRANCOIS HERMAN
E6 V50
Sukarti F
13
11
54.2
11
LEERS TYS
NG MIN
Smash Dolfijn G
12
7
63.2
12
SCHOLLAERT DIETER
E6 SEN
Sukarti F
12
12
50.0
12
VAN HOOL PREBEN
NG MIN
Smash Dolfijn G
10
6
62.5
13
KELCHTERMANS NATACHA
E6 JUN
Lembeek D
9
15
37.5
13
MOONEN FELIX
E6 JUN
Sukarti E
11
7
61.1
14
VAN DYCK RIK
E6 JUN Smash Dolfijn F
6
13
31.6
14
CRANINCKX JOREN
NG MIN
Smash Dolfijn G
12
12
50.0
15
MAGNUS WOUTER
NG JUN
Essenbeek E
5
15
25.0
14
GEENS SAM
NG JUN
Blauwput E
10
10
50.0
16
VANDENBOSCH YVES
NG V40
Lembeek D
3
21
12.5
16
CRETEN MAXIME
NG JUN
Hurricane I
11
12
47.8
17
LEERS JOPPE
NG CAD
Smash Dolfijn G
7
8
46.7
18
COCHET ROBBE
NG MIN
Tacko G
6
10
37.5
18
HEYLEN JONAS
NG JUN
Blauwput E
6
10
37.5
20
GOOSSENS KLAAS
NG CAD
Tacko G
7
13
35.0
21
BREUSEGEM NIELS
E6 JUN
Vilvo G
5
10
33.3
22
DECLERCQ MAXIME
E6 CAD
Vilvo G
5
11
31.3
23
RENDERS BRIAN
NG CAD
Tacko G
6
14
30.0
24
HANSSENS RENAUD
NG JUN
Hurricane I
6
16
27.3
25
VANDELAER MAARTEN
NG CAD
Blauwput E
3
13
18.8
26
HUYGENS ADRIAAN
NG CAD
Tacko G
2
14
12.5
26
TSOUVALA DIMITRIOS
NG CAD
Humbeek E
2
14
12.5
26
SEGERS HANNAH
NG MIN
Diest P
2
14
12.5
29
MANGELSCHOTS KOEN
NG CAD
Humbeek E
1
15
6.3
29
MINNAERT LAUDERT
NG MIN
Tacko G
1
15
6.3
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 9 op 15
14 juni 2014
17
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 5E - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Kl. Cat.
Club
Afdeling 5F Play-Offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
1
MORIAU THOMAS
NG
CAD
Sukarti H
Ov. Ver. Perc.
19
0
100.0
1
VANDERSIJPEN STEVEN
E6 J21
Diest M
39
1
97.5
2
VAN DIJCK SYDNEY
NG
CAD
Sukarti H
19
3
86.4
2
TIELS KOEN
E4 SEN
T.T.G.B. G
17
3
85.0
3
CALCOEN ROBBE
E6
MIN
Werchter I
14
5
73.7
3
FARACI LUCA
E6 MIN
Blauwput D
23
5
82.1
4
BELLINGS RUBEN
NG
CAD
Vilvo H
13
5
72.2
4
REYNDERS DANNY
E6 V50
Diest M
25
7
78.1
5
SMETS MARIE
NG
MIN
V.M.S. G
16
7
69.6
5
VLAICU RADU
E6 V50
Blauwput D
31
9
77.5
6
SUSANT JEROEN
NG
JUN
Vilvo H
13
6
68.4
6
TIMMERMANS WALTER
E4 V60
T.T.G.B. G
18
9
66.7
7
FORIERS JONAS
NG
CAD
Sukarti H
15
7
68.2
6
BOSMANS JORIS
E4 SEN
Blauwput D
16
8
66.7
8
NORGA ARTHUR
NG
MIN
Meerdaal N
11
7
61.1
8
GOOSSENS MANUEL
E2 V40
T.T.G.B. G
15
8
65.2
9
VAN ASSCHE BRECHT
NG
PRE
Meerdaal N
11
8
57.9
9
FAUCONNIER TIM
E6 SEN
Blauwput D
16
12
57.1
10
VERDOODT NICO
NG
MIN
Vilvo H
11
9
55.0
10
BURVENICH FRANK
E4 V40
Diest M
20
16
55.6
11
SANTERMANS BRAM
E6
CAD
Diest O
9
9
50.0
11
DEGELIN TIM
E6 V40
Diest M
11
9
55.0
12
COCHET ROBBE
NG
MIN
Tacko H
6
8
42.9
12
VANBRABANT ANNABEL
E6 CAD
Meerdaal M
17
15
53.1
12
JACOBS SEPPE
E6
MIN
Diest O
6
8
42.9
13
MESOTTEN RAF
E6 SEN
Meerdaal M
18
18
50.0
14
ULENS MAIKEL
NG
SEN
Sukarti H
5
9
35.7
13
VICTOR FRANK
E6 V50
Pingouin G
16
16
50.0
14
RODEYNS WOUTER
NG
PRE
Tacko H
5
9
35.7
15
DENIS ROMAIN
E6 JUN Hurricane H 15
17
46.9
16
DEVOLDER WOUT
NG
MIN
Meerdaal N
5
10
33.3
16
HENRIS ALLAN
E6 JUN Hurricane H 10
18
35.7
17
DEVOGELAERE PEDRO
NG
MIN
Meerdaal N
4
11
26.7
17
HENRY MATHIS
E6 CAD Hurricane H 10
22
31.3
18
RONGÉ DYLAN
NG
CAD
Overijse E
5
20
20.0
18
HENRIS CHRISTOPHE
E4 JUN Hurricane H
9
23
28.1
19
BEHAEGHE NORA
NG
CAD
Vilvo H
3
15
16.7
19
VAN HUFFEL BART
NG SEN
Pingouin G
10
29
25.6
20
SCHOONEJANS LARS
NG
JUN
Vilvo H
2
12
14.3
20
VAN OYEN ANTON
E6 MIN
Meerdaal M
10
30
25.0
21
HEYNEMAN GILLES
NG
CAD
Tacko H
0
19
0.0
21
ROUSSEAU PHILIPPE
NG V40
Pingouin G
7
28
20.0
21
NASSIRI SAM
NG
JUN
Vilvo H
0
15
0.0
22
DE PRIL LUC
E6 V50
Pingouin G
4
19
17.4
23
LABALUE SIMON
E6 CAD Hurricane H
3
25
10.7
24
VANDERAERDEN TANIA
NG SEN
0
20
0.0
Meerdaal M
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 10 op 15
14 juni 2014
18
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 5G Play-Offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Afdeling 5H Play-Offs (Jeugd) - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
MERCKX JONATHAN
E4
CAD
V.M.S. F
Ov. Ver. Perc.
18
1
94.7
1
DE BRUYN EGON
E4 CAD
Sukarti E
Club
Ov. Ver. Perc.
36
0
100.0
2
HIREMATH SHRAVAN
E4
J21
Overijse D
23
4
85.2
2
FORIERS MICHIEL
E4 CAD
Sukarti E
27
1
96.4
3
MERGAN DIRK
E0
V40
Overijse D
20
4
83.3
3
MOUCHART CYRIL
NG JUN
Hurricane I
33
6
84.6
4
DECUPERE EULALIE
E4
JUN
V.M.S. F
18
6
75.0
4
MOONEN VICTOR
E6 JUN
Sukarti E
29
7
80.6
4
VANDENSCHRIK PAUL
E0
V50
Overijse D
18
6
75.0
5
CALCOEN ROBBE
E6 MIN
Werchter I
24
10
70.6
4
ARNALSTEEN JORIS
E4
JUN
Overijse D
15
5
75.0
6
DAS YONAS
NG CAD
Werchter I
19
9
67.9
7
WALLENS JAN
E6
V40
Sukarti F
25
11
69.4
7
MOONEN FELIX
E6 JUN
Sukarti E
24
12
66.7
8
DANNAUX PHILIP
E6
V40
Meerdaal L
13
7
65.0
8
CRANINCKX JOREN
NG MIN
Smash Dolfijn G
17
10
63.0
9
VERRESEN GUIDO
E4
V40
V.M.S. F
18
10
64.3
9
PIQUET QUENTIN
NG MIN
Hurricane I
22
13
62.9
10
WILLEMS NATHAN
E6
MIN
Tacko E
20
12
62.5
10
NIJS MATHIAS
NG CAD
Werchter I
20
14
58.8
11
MERGAN GEERT
E6
SEN
Sukarti F
17
11
60.7
11
LEERS JOPPE
NG CAD
Smash Dolfijn G
18
13
58.1
12
VERBEKE SAM
E4
SEN
Tacko E
21
15
58.3
12
LEERS TYS
NG MIN
Smash Dolfijn G
17
14
54.8
13
HEDGES NICK
NG
JUN
Essenbeek E
11
13
45.8
13
CRETEN MAXIME
NG JUN
Hurricane I
17
18
48.6
14
DUCHATEAU ERIC
E6
SEN
Meerdaal L
13
18
41.9
14
DEVOLDER WOUT
NG MIN
Meerdaal N
11
13
45.8
15
FRANCOIS HERMAN
E6
V50
Sukarti F
7
13
35.0
15
VAN DIJCK SYDNEY
NG CAD
Sukarti H
9
11
45.0
16
SPRINGAEL SAM KAI
E6
JUN
Essenbeek E
8
16
33.3
15
CYPERS JAN
NG MIN
Smash Dolfijn G
9
11
45.0
17
VANDERCRUYS LARS
E6
SEN
Essenbeek E
9
19
32.1
17
VERBIST BRAM
NG JUN
Werchter I
9
14
39.1
18
MAGNUS WOUTER
NG
JUN
Essenbeek E
8
20
28.6
18
VAN HOOL PREBEN
NG MIN
Smash Dolfijn G
10
17
37.0
19
WILLEMS JASPER
NG
JUN
Tacko E
4
16
20.0
19
FORIERS JONAS
NG CAD
Sukarti H
12
28
30.0
20
SCHOLLAERT DIETER
E6
SEN
Sukarti F
5
23
17.9
19
ULENS MAIKEL
NG SEN
Sukarti H
6
14
30.0
21
CHAPEL LUKAS
NG
CAD
Essenbeek E
2
18
10.0
21
NORGA THOMAS
NG CAD
Meerdaal N
8
23
25.8
22
NORGA ARTHUR
NG MIN
Meerdaal N
7
24
22.6
23
LAUVRYS KATO
NG MIN
Sukarti H
5
19
20.8
24
DEVOGELAERE PEDRO
NG MIN
Meerdaal N
4
19
17.4
25
HANSSENS RENAUD
NG JUN
Hurricane I
1
34
2.9
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 11 op 15
14 juni 2014
19
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 5I Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Club
Afdeling 5J Play-Downs (Jeugd) - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Pl.
Naam
1
VAN DYCK NIL
E6 JUN
Werchter H
18
1
94.7
1
DE BACKER STIJN
E6 JUN
Vilvo G
22
0
100.0
2
COPPENS JONAS
E6 J21
Werchter G
14
1
93.3
2
VERMEIREN NILS
E6 JUN
Vilvo G
22
1
95.7
3
DEGREEF REMI
E4 V60
Werchter G
13
2
86.7
3
STERCKX TOM
E6 CAD
Diest O
13
1
92.9
4
GILISSEN JAN
E6 V40
Diest N
15
4
78.9
4
BREUSEGEM NIELS
E6 JUN
Vilvo G
12
3
80.0
5
NIJS YANNICK
E6 JUN
Werchter H
18
6
75.0
5
MASSART MARCO
NG PRE
V.M.S. G
19
5
79.2
6
KELCHTERMANS NATACHA
E6 JUN
Lembeek D
12
6
66.7
6
COCHET ROBBE
NG MIN
Tacko I
15
4
78.9
7
VAN OPSTAL ANNELIES
NG JUN
Sukarti G
12
7
63.2
7
BARADANDIKANYA ANDY
NG MIN
Diest O
10
4
71.4
8
BOESMANS VINCENT
E6 JUN
Werchter H
16
11
59.3
8
GOOSSENS KLAAS
NG CAD
Tacko F
10
5
66.7
9
JANNES RUDY
E6 V50
Diest N
10
9
52.6
9
DECLERCQ MAXIME
E6 CAD
Vilvo G
9
5
64.3
10
ELAERTS KEVIN
E6 SEN
Werchter G
12
12
50.0
10
MERCKX NOAH
NG MIN
V.M.S. G
15
9
62.5
11
VROOM KWINTEN
E6 JUN
Werchter H
13
14
48.1
10
VERTONGEN GORAN
NG CAD
Humbeek E
10
6
62.5
12
DEPRETER EGON
NG MIN
Lembeek D
7
8
46.7
10
BEIRINCKX ROBBE
NG MIN Werchter K 10
6
62.5
13
BOEIJEN WIM
E6 V75
Pingouin F
8
11
42.1
13
JACOBS SEPPE
E6 MIN
Diest O
14
9
60.9
14
WILLEMS REINART
E6 J21
Werchter G
8
12
40.0
14
HUYGENS ADRIAAN
NG CAD
Tacko F
9
6
60.0
15
COOMANS STEF
E6 J21
Diest N
7
12
36.8
15
RICHARD MARGAUX
E6 JUN
Tacko F
10
8
55.6
15
GOETHALS THOMAS
E6 CAD
T.T.G.B. H
7
12
36.8
16
SMETS MARIE
NG MIN
V.M.S. G
15
13
53.6
17
DANAU LARS
E6 MIN
T.T.G.B. H
6
13
31.6
17
MINNAERT LAUDERT
NG MIN
Tacko F
10
10
50.0
18
DEPAUS THIBAUT
E6 MIN
T.T.G.B. H
4
11
26.7
18
PREUD'HOMME LIEN
E6 CAD
Tacko F
8
10
44.4
19
CARELS HOMEER
E6 V75
Pingouin F
6
17
26.1
19
RODEYNS WOUTER
NG PRE
Tacko I
7
9
43.8
20
EVERARD BRYAN
NG CAD
Lembeek D
3
12
20.0
19
DEWULF GILIAN
NG MIN
Humbeek E
7
9
43.8
21
BRUYNINCKX DIETER
NG CAD
Sukarti G
2
21
8.7
21
STELLAMANS WARD
NG CAD
Humbeek E
6
10
37.5
22
VELLE MARCEL
NG V50 Smash Dolfijn F
1
23
4.2
22
DE WILDE GILLES
NG CAD Werchter K
7
12
36.8
23
NELLES SANDRA
NG V40
0
19
0.0
23
VAN HEESWIJK MAX
NG JUN Hurricane K 7
13
35.0
24
KLEIN QUENTIN
NG MIN Hurricane K 7
21
25.0
24
DEWULF LUCA
NG MIN
4
12
25.0
26
KLEIN FREDERIC
NG SEN Hurricane K 4
16
20.0
26
VAN OPSTAL YASMINE
NG JUN Werchter K
3
12
20.0
28
SNAUWAERT ROBBE
NG CAD Werchter K
3
16
15.8
29
ARNALSTEEN BART
NG PRE
2
13
13.3
30
VAN DER LINDEN XAVIER
NG PRE Hurricane K 2
18
10.0
30
MANGELSCHOTS KOEN
NG CAD
Humbeek E
2
18
10.0
32
MASSART BART
NG SEN
V.M.S. G
1
19
5.0
33
VERBIST LAURA
0
15
0.0
Sukarti G
Ov. Ver. Perc.
Kl. Cat. Club
Humbeek E
Tacko I
NG CAD Werchter K
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 12 op 15
14 juni 2014
20
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 1 - Nationaal - Dames
Afdeling 5K Play-Downs (Jeugd) - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
Pl.
Naam
1
NIJSSEN ALESSANDRO
Kl. Cat. Club
Pl.
Naam
Kl. Cat.
12
0
100.0
1
VAN DEN BERGHE ANJA
B0 V40
Nodo A
2
62
3
95.4
GEENS SAM
NG JUN Blauwput E 16
3
84.2
2
GUILLAUME CAMILLE
B2 JUN
Dinez A
51
8
86.4
3
MOTMANS BRAM
E6 JUN Blauwput E 10
2
83.3
3
MONSEUX LAURA
B2 SEN
Braine A
51
10
83.6
4
MISEUR MON
NG MIN Overijse E 16
6
72.7
4
DUBOIS ALICIA
B4 JUN
Basse Sambre A
51
14
78.5
5
STERCKX TOM
E6 CAD
8
4
66.7
5
DROPSY MARINE
B4 J21 SudTele Virton A 45
15
75.0
6
DEBOUVER DRIES
NG JUN Werchter L 13
7
65.0
6
PRIJOT GISELE
B2 V40
Oupeye A
41
15
73.2
7
BELLINGS RUBEN
NG CAD
12
7
63.2
7
ALPEN VIRGINIE
B2 SEN
Braine A
42
16
72.4
8
BOSMANS ROBBERT
NG CAD Werchter L 12
8
60.0
8
LAUWERS INNE
B2 SEN
Nodo A
47
18
72.3
9
FAUVILLE ANTHONY
NG MIN Overijse E 11
8
57.9
9
KOSZULAP NATACHA
B4 CAD
Vedrinamur B
42
17
71.2
10
NASSIRI SAM
NG JUN
Vilvo H
9
7
56.3
10
JACOBS INGRID
B4 V40
Woluwe A
43
22
66.2
10
BARADANDIKANYA ANDY
NG MIN
Diest P
9
7
56.3
11
CLAVIER JACQUELINE
B4 V50
Oupeye A
33
17
66.0
12
SUSANT JEROEN
NG JUN
Vilvo H
8
7
53.3
12
LANSSENS AN
B2 V40
Woluwe A
40
22
64.5
13
RONGÉ DYLAN
NG CAD Overijse E 11
11
50.0
13
COMEIN AUDREY
B4 J21
Vedrinamur B
33
19
63.5
13
MILIN SIMON
NG CAD Werchter L 10
10
50.0
14
SPOIDEN MARYLENE
B4 V50
Dinez A
23
15
60.5
15
CARTEUS THOMAS
NG MIN Blauwput E
7
8
46.7
15
VIEILLEVOYE FRANCOISE
B4 SEN
Oupeye A
19
14
57.6
16
VERDOODT NICO
NG MIN
Vilvo H
6
9
40.0
16
LAMPROYE JANA
B6 J21
Meerdaal A
26
22
54.2
17
BEHAEGHE NORA
NG CAD
Vilvo H
3
8
27.3
17
VITTA ELINE
B6 SEN
Nodo A
24
24
50.0
18
HUYGENS ADRIAAN
NG CAD
Tacko G
3
9
25.0
18
COLOT MAGALIE
B4 SEN
CP Montois A
16
17
48.5
19
SCHOONEJANS LARS
NG JUN
Vilvo H
3
13
18.8
19
VERMEERSCH HELENA
B6 JUN
Schulen A
19
22
46.3
20
DE VOGEL MICHIEL
NG MIN
Tacko H
1
10
9.1
20
DELTENRE MARTINE
B6 V50
Woluwe A
30
35
46.2
21
VERBAENEN WOUT
NG CAD Werchter L
1
15
6.3
21
PERLEAU JULIE
B6 SEN Champ d'en Haut A
26
33
44.1
22
VANHEEL THOMAS
NG JUN
Tacko H
0
14
0.0
22
VERMEULEN VALENTINE
B2 CAD
Vedrinamur B
28
37
43.1
22
HEYNEMAN GILLES
NG CAD
Tacko H
0
15
0.0
23
VOETS LIESE
B6 SEN
Meerdaal A
23
31
42.6
23
DEOM EMILIE
B4 J21 SudTele Virton A 23
31
42.6
25
BRICHAUX DANIELE
B6 V50
13
31
29.5
26
LEGRAND AMAL
B6 J21 Champ d'en Haut A
16
40
28.6
27
DE BONDT YAMINA
C0 J21
12
33
26.7
28
GERLAGE PERRINE
B6 SEN Champ d'en Haut A
17
47
26.6
29
RENARD BRIGITTE
B6 SEN
16
46
25.8
30
FRANTZ LISA-MARIE
C0 JUN SudTele Virton A 10
29
25.6
31
VAN DER GOTEN LIES
C2 SEN
Schulen A
9
30
23.1
32
DEROUCK MADLINE
C2 J21
CP Montois A
9
35
20.5
33
GHISLAIN VIRGINIE
B6 SEN
CP Montois A
12
47
20.3
34
CEUX GWEN
C2 JUN
Schulen A
3
44
6.4
NG JUN
Diest P
Diest P
Vilvo H
Ov. Ver. Perc.
Club
CP Montois A
Meerdaal A
Basse Sambre A
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 13 op 15
14 juni 2014
21
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 2A - Nationaal - Dames
Afdeling 2B - Nationaal - Dames
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
Pl.
Naam
Kl. Cat.
1
MAESEN MARIE
B0 JUN
Diest A
40
1
97.6
1
BERNARD JANA
B6 MIN
Aye A
62
4
93.9
2
COLLIER EVANGELINE
B2 J21
Diest A
32
3
91.4
2
KONING ELISABETH
B2 V40
Wenduine A
56
4
93.3
3
CARLIE HELENE
B2 SEN
Neufvilles A
40
7
85.1
3
PEERE ANNELIES
B4 SEN Dylan Berlaar A 28
5
84.8
4
WAGEMANS MELISSA
B4 SEN
Hoeselt B
45
12
78.9
4
FABRI LIES
B4 V40 Dylan Berlaar A 47
10
82.5
5
RECH CORALIE
B6 JUN
Les Fosses A
42
12
77.8
5
GUIDON MORGANE
C0 CAD
Vedrinamur C
41
12
77.4
6
TSCHIRR MARGAUX
B4 JUN
Malonne A
39
17
69.6
6
RANDOLET ANNICK
B4 V50
Vedrinamur C
43
13
76.8
6
DEHON ELISA
B4 JUN
Neufvilles A
39
17
69.6
7
HOEBEN LIVIA
B6 JUN Dylan Berlaar A 43
14
75.4
8
DE CORDT GWENN
B4 SEN
Diest A
31
14
68.9
8
QADHIMI EMILA
B6 J21
Wenduine A
25
11
69.4
9
BOURGUET MARIE
B2 SEN
Les Fosses A
35
16
68.6
9
LAMBERTY AURORE
C0 JUN
C.T.T. Tiège A
43
22
66.2
10
VAN KERM CAROLINE
B2 SEN
Malonne A
34
16
68.0
10
ROBERT MAUDE
B6 SEN
Neufvilles B
28
17
62.2
11
VAN DONINCK KATRIEN
B6 SEN
Hoeselt B
38
19
66.7
11
DELANNOYE LAURA
B6 J21
Wenduine A
26
16
61.9
12
PETIT JOHANNE
B6 V40
Neufvilles A
32
18
64.0
12
OVERLOOP TINEKE
B4 SEN
Pingouin A
37
23
61.7
13
MORAZZINI MELANIE
B4 SEN
Dour A
20
14
58.8
13
DELFORGE CAROLINE
B6 SEN
Vedrinamur C
35
22
61.4
14
NAMUR AURORE
C0 J21
Malonne A
16
13
55.2
14
VANNERUM ELLEN
B6 SEN
Pingouin A
37
26
58.7
15
GERMIAT CHANTAL
B6 V50 Philippeville A 28
26
51.9
15
SCHMITZ CAMILLE
B6 JUN
C.T.T. Tiège A
21
15
58.3
16
WAGEMANS MARIEKA
B6 SEN
21
21
50.0
16
DE PAEPE DIANE
B6 V50
Pingouin A
36
27
57.1
17
MASSAGE AN
B6 SEN S-J Fl. Bleue A 27
30
47.4
17
SIMAR ALISSON
C0 JUN
C.T.T. Tiège A
32
25
56.1
18
DUPEROUX BRITANY
C0 J21 Philippeville A 25
28
47.2
18
GUIDO VICTORIA
B4 JUN
Chatelet B
34
28
54.8
19
GUEBS BENEDICTE
B6 SEN
20
27
42.6
19
DREZE KATTY
B6 V40
Moustier A
19
18
51.4
20
TEDALDI ISABELLE
C0 SEN Philippeville A 21
31
40.4
20
MIETTE KATHY
C0 J21
Neufvilles B
26
25
51.0
21
STRUMAN FRANCOISE
B6 V40 S-J Fl. Bleue A 22
35
38.6
21
HEINE ANNE
C0 V50 S-J Fl. Bleue B 31
31
50.0
22
ALEXANDER NATHALIE
B6 V40 S-J Fl. Bleue A 19
35
35.2
22
ALOSSERY EVELIEN
B6 JUN
Wenduine A
22
23
48.9
23
CLAES IRENE
C0 V60
Nodo B
9
29
23.7
23
JOIRIS CINDY
C0 SEN
Aye A
30
36
45.5
24
PICCININ LAETITIA
C2 SEN
Les Fosses A
10
44
18.5
24
LAMBRECHTS MARIELLA
C0 JUN
Hoeselt C
26
33
44.1
25
MEURISSE CATHERINE
C0 V40
Dour A
9
41
18.0
25
PHILIPS ELIEN
C0 JUN
Hoeselt C
27
38
41.5
26
JENART CARINE
C2 V40
Dour A
6
39
13.3
26
LALOY NATHALIE
C0 SEN
Ochamps A
16
26
38.1
27
DESTIN CATHY
C2 V50 S-J Fl. Bleue B 25
41
37.9
28
DUPONT SANDY
C0 SEN
12
21
36.4
29
FRANS KAAT
C2 J21 Dylan Berlaar A 18
33
35.3
30
SIMON ORIANE
C0 J21
Aye A
19
38
33.3
30
THOLL MARIE-GABRIELLE
C2 SEN
Ochamps A
12
24
33.3
32
ALLEBOSCH ANITA
C2 V40 S-J Fl. Bleue B 18
48
27.3
33
PIRLOT CAROLINE
C0 SEN
Moustier A
15
42
26.3
34
RENUART INGRID
C0 V40
Neufvilles B
13
38
25.5
35
VAGENENDE NATACHA
C0 SEN
Chatelet B
9
30
23.1
36
VOUE CHRISTINE
C0 V50
Moustier A
9
54
14.3
Hoeselt B
Dinez B
Ov. Ver. Perc.
Club
Chatelet B
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 14 op 15
14 juni 2014
22
Provinciaal Blad
Individuele rangschikking per percentage
Seizoen 2013-2014 - Week 22
Afdeling 1A - Prov. Vl.-B/Br. - Dames
Pl.
Naam
Kl. Cat.
Club
1
ROSKIN KIARA
D0 JUN
Tacko A
16
0
100.0
1
MOEYS EMILY
C0 CAD
Tacko A
16
0
100.0
3
SERGIIENKO NATALIIA
C4 SEN
Tacko A
15
1
93.8
4
DE BACKER STEPHANIE
C4 V40 Hurricane A
9
6
60.0
5
STIERS KAREN
C4 SEN
9
8
52.9
6
MESSIAEN MICHÈLE
C4 V50 Hurricane A
9
9
50.0
7
VEUGELEN SARAH
C6 SEN
Blauwput A
6
8
42.9
8
DEWIT INGRID
D6 V50
Blauwput A
4
13
23.5
9
VAN MEERBEEK SOFIE
D2 MIN
Meerdaal B
2
8
20.0
10
VANBRABANT ANNABEL
D6 CAD
Meerdaal B
3
13
18.8
10
VALLELY MAEVE
D6 MIN
Meerdaal B
3
13
18.8
Blauwput A
Ov. Ver. Perc.
Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 09/06/2014 -- © 2001-2014 Gaëtan Frenoy ([email protected]) / Vlaamse Tafeltennisliga ([email protected]) - Pagina 15 op 15
14 juni 2014
23
Provinciaal Blad
STIJGERS EN DALERS 2013-2014
Stijgers
Dalers
PROVINCIAAL
HEREN
Van 1ste Provinciale naar Landelijke
TACKO A
HURRICANE A
Van 2de Provinciale naar 1ste Provinciale
TTGB A
VMS A
DEN HOEK B
Van Landelijke naar 1ste Provinciale
VILVO A
Van 3de Provinciale naar 2de Provinciale
BLAUWPUT B
DEN HOEK C
VMS C
VILVO C
SUKARTI B
Van 1ste Provinciale naar 2de Provinciale
DIEST E
ESSENBEEK B
Van 4de Provinciale naar 3de Provinciale
TACKO C
DIEST K
OVERIJSE C
MEERDAAL H
WERCHTER E
Van 2de Provinciale naar 3de Provinciale
MEERDAAL F
DIEST H
PINGOUIN B
LEMBEEK C
Van 5de Provinciale naar 4de Provinciale
DIEST M
OVERIJSE D
SUKARTI E
TTGB G
VMS F
Van 3de Provinciale naar 4de Provinciale
PINGOUIN D
HUMBEEK C
WERCHTER D
PINGKOLO A
Van 4de Provinciale naar 5de Provinciale
VILVO F
HUMBEEK D
TACKO D
HURRICANE G
DAMES
Van 1ste Prov naar Landelijke Eindronde:
: GEEN
VOLGORDE EVENTUELE BIJKOMENDE STIJGERS
Van 2de Provinciale naar 1ste Provinciale
Van 3de Provinciale naar 2de Provinciale
Van 4de Provinciale naar 3de Provinciale
Van 5de Provinciale naar 4de Provinciale
14 juni 2014
1. Humbeek A
1. Werchter C 2. Diest I
3. Humbeek B
1. Blauwput C 2. Pingkolo B
3. VMS E
1. Blauwput D 2. Tacko E
3. Meerdaal L
24
Provinciaal Blad
INTERCLUBKALENDER 2014 - 2015
Week
14 juni 2014
Interclub
Interclub
Nat + Landelijk
Provinciaal
Week
Interclub
Interclub
Nat + Landelijk
Provinciaal
Uitgesteld
Uitgesteld
1
20/09/2014
15/09 - 20/09/14
12
10/01/2015
05/01 - 10/01/15
2
27/09/2014
22/09 - 27/09/14
13
17/01/2015
12/01 - 17/01/15
3
4/10/2014
29/09 - 04/10/14
14
24/01/2015
19/01 - 24/01/15
4
11/10/2014
06/10 - 11/10/14
15
31/01/2015
26/01 - 31/01/15
5
18/10/2014
13/10 - 18/10/14
Uitgesteld
Uitgesteld
11 !
Uitgesteld
20/10 - 25/10/14
16 !
Uitgesteld
09/02 - 14/02/15
Uitgesteld
Uitgesteld
16 !
21/02/2015
Uitgesteld
6
8/11/2014
03/11 - 08/11/14
Uitgesteld
Uitgesteld
7
15/11/2014
10/11 - 15/11/14
17
7/03/2015
02/03 - 07/03/15
8
22/11/2014
17/11 - 22/11/14
18
14/03/2015
09/03 - 14/03/15
9
29/11/2014
24/11 - 29/11/14
19
21/03/2015
16/03 - 21/03/15
10
6/12/2014
01/12 - 06/12/14
20
28/03/2015
23/03 - 28/03/15
11 !
13/12/2014
Uitgesteld
Uitgesteld
Uitgesteld
Uitgesteld
Uitgesteld
21
18/04/2015
13/04 - 18/04/15
22
25/04/2015
20/04 - 25/04/15
25
Provinciaal Blad
Jeugd
23-03-2014, Vlaams jeugdcriterium: 3e fase – Hoboken
Op zondag 23 maart 2014 werd in Hoboken de derde fase van het Vlaams jeugdcriterium gespeeld.
Ook hier was onze provincie vertegenwoordigd goed vertegenwoordigd.
Rangschikking
Jongens – benjamins
11. Yilmaz Yaman (NG – Meerdaal)
Meisjes – benjamins
5.
7.
9.
Belsack Mirte (NG – Meerdaal)
Rutten Elena (NG – PW Diest)
De Wel Maya (NG – Meerdaal)
Jongens – preminiemen 1
15. Mergan Mattijs (NG – Meerdaal)
Jongens – preminiemen 2
4.
13.
15.
18.
20.
Waelburghs Jelle (E4 – Meerdaal)
Smedts Jules (NG – Meerdaal)
Van der Elst Jeffrey (NG – Werchter)
Ma Daniel (NG – Meerdaal)
Ton That Duc Minh (NG – Meerdaal)
Jongens – miniemen 1
7.
9.
14.
15.
16.
17.
Belsack Jarne (E4 – Meerdaal)
Devolder Wout (NG – Meerdaal)
Hons Simon (NG – Meerdaal)
Genoe Mathias (NG – Meerdaal)
Goris Frank (NG – Meerdaal)
Van Rompaey Evert (NG – Werchter)
Meisjes – preminiemen 2
2.
Backx Lien (NG – PW Diest)
Meisjes – miniemen 1
2.
4.
Van Meerbeek Sofie (D2 – Meerdaal)
Vallely Maeve (D6 – Meerdaal)
Werden geselecteerd voor de finaledag op 01/06/2014 te Leuven:
Meisjes – benjamins
•
•
Belsack Mirte (NG – Meerdaal)
Rutten Elena (NG – PW Diest)
Meisjes – preminiemen 1
•
Jongens – preminiemen 2
•
Waelburghs Jelle (E4 – Meerdaal)
Jongens – miniemen 1
•
14 juni 2014
Belsack Jarne (E4 – Meerdaal)
Fannes Katie (NG – Meerdaal)
Meisjes – preminiemen 2
•
Backx Lien (NG – PW Diest)
Meisjes – miniemen 1
•
•
Van Meerbeek Sofie (D2 – Meerdaal)
Vallely Maeve (D6 – Meerdaal)
26
Provinciaal Blad
01-06-2014, Vlaams jeugdcriterium: finaledag – Leuven
Op zondag 1 juni 2014 werd in Leuven de finaledag van het Vlaams jeugdcriterium gespeeld. Ook hier
was onze provincie vertegenwoordigd goed vertegenwoordigd.
Rangschikking
Meisjes – benjamins
7.
8.
Rutten Elena (NG – PW Diest)
Belsack Mirte (NG – Meerdaal)
Meisjes – preminiemen 1
6.
Jongens – preminiemen 2
2.
Waelburghs Jelle (E4 – Meerdaal)
Jongens – miniemen 1
6.
Belsack Jarne (E4 – Meerdaal)
Fannes Katie (NG – Meerdaal)
Meisjes – preminiemen 2
2.
Backx Lien (NG – PW Diest)
Meisjes – miniemen 1
1.
3.
Van Meerbeek Sofie (D2 – Meerdaal)
Vallely Maeve (D6 – Meerdaal)
Eindstand
Jongens – benjamins
9. Yilmaz Yaman (NG – Meerdaal)
17. Prevost Lewis (NG – PW Diest)
18. Van Damme Arne (NG – PW Diest)
Jongens – preminiemen 1
17. Mergan Mattijs (NG – Meerdaal)
Jongens – preminiemen 2
3.
13.
20.
21.
24.
27.
Waelburghs Jelle (E4 – Meerdaal)
Smedts Jules (NG – Meerdaal)
Van der Elst Jeffrey (NG – Werchter)
Ma Daniel (NG – Werchter)
Epping Noah (NG – Werchter)
Ton That Duc Minh (NG – Meerdaal)
Jongens – miniemen 1
7.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
25.
26.
30.
Belsack Jarne (E4 – Meerdaal)
Cypers Jan (NG - Smash Dolfijn)
Craninckx Joren (NG – Smash Dolfijn)
Devolder Wout (NG – Meerdaal)
Hons Simon (NG – Meerdaal)
Goris Frank (NG – Meerdaal)
Devogelaere Pedro (NG – Meerdaal)
Genoe Mathias (NG – Meerdaal)
Van rompaey Evert (NG – Werchter)
Epping Ischa (NG – Werchter)
Meisjes – benjamins
7.
8.
9.
Belsack Mirte (NG – Meerdaal)
Rutten Elena (NG – PW Diest)
De Wel Maya (NG – Meerdaal)
Meisjes – preminiemen 1
6.
Fannes Katie (NG – Meerdaal)
Meisjes – preminiemen 2
3.
Backx Lien (NG – PW Diest)
Meisjes – miniemen 1
1.
4.
Van Meerbeek Sofie (D2 – Meerdaal)
Vallely Maeve (D6 – Meerdaal)
Clubrangschikking
2.
15.
27.
28.
Meerdaal Leuven
PW Diest
Smash Dolfijn
TTC Werchter
14 juni 2014
27
Provinciaal Blad
4-05-2014, Top 12 jeugd
Op zondag 4 mei 2014 werd te Louvain-La-Neuve de top 12 georganiseerd, met de top van de
Belgische jeugdspelers aanwezig. Ook van onze provincie waren er vertegenwoordigers.
Rangschikking
Jongens – preminiemen
11. Waelburgs Jelle (E4 – Meerdaal)
Meisjes – Juniors
7.
Maesen Marie (B0 – PW Diest)
Meisjes – Kadetten
1. Lung Lisa (A5 – PW Diest)
11. Moeys Emily (C0 – Tacko)
Youth ranking: eindrangschikking
Jongens – preminiemen
11. Waelburgs Jelle (E4 – Meerdaal)
Meisjes – Juniors
6.
Maesen Marie (B0 – PW Diest)
Meisjes – Kadetten
1.
8.
14 juni 2014
Lung Lisa (A5 – PW Diest)
Moeys Emily (C0 – Tacko)
28
Provinciaal Blad
Tegemoetkoming lidgelden i.v.m. deelnames -12 jarigen aan organisaties
Het provinciaal comité beloont jaarlijks de clubs die hun leden (jonger dan 12 jaar) motiveren tot
deelname aan verschillende jeugdorganisaties.
Volgende evenementen, specifiek voor de doelgroep -12 jarigen, kwamen hiervoor dit seizoen in
aanmerking:
Werchter 29/09/13 : Provinciaal Criterium -12 jarigen (1ste fase)
Diest
06/10/13 : Provinciaal Criterium Jeugd
VMS
03/11/13 : Provinciaal Criterium -12 jarigen (2de fase)
Diest
17/11/13 : Jeugdliga fase 1
Oosterzele 1/12/13 : Vlaams Jeugdcriterium (1ste fase)
Vilvo
15/12/13 : Provinciaal Criterium -12 jarigen (3de fase)
Wemmel 04/01/14 : Provinciaal Kampioenschap Jeugd
Werchter 12/01/14 : Jeugdliga fase 2
Kuringen 19/01/14 : Vlaams Jeugdcriterium (2de fase)
Werchter 23/02/14 : Jeugdliga fase 3
Diest
16/03/14 : Jeugdliga fase 4
Hoboken 23/03/14 : Vlaams Jeugdcriterium (3de fase)
De VLB-clubs welke spelers hebben die minstens aan 5 organisaties deelnamen, krijgen hiervoor
per speler 10 euro lidgeld teruggestort op hun clubrekening.
Hierna volgen de namen van die spelers + clubs in volgorde van meest aantal deelnames :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
De Vogelaere Pedro
Van der Elst Jeffrey
Fannes Katie
Backx Lien
Smedts Jules
Van Hool Preben
Craninckx Joren
Goris Frank
Yilmaz Yaman
Devolder Wout
Prevost Lewis
Rutten Elena
Van Damme Arne
14 juni 2014
Meerdaal
Werchter
Meerdaal
P.W. Diest
Meerdaal
Smash Dolfijn
Smash Dolfijn
Meerdaal
Meerdaal
Meerdaal
P.W. Diest
P.W. Diest
P.W. Diest
11 x
11 x
10 x
9x
9x
9x
8x
8x
8x
7x
7x
7x
7x
14 Van Rompaey Evert
Belsack Mirte
Hons Simon
Arnalsteen Bart
Belsack Jarne
Epping Noah
Ma Daniel
Nicasie Noa
Rodeyns Wouter
Vallely Maeve
Van Meerbeek Sofie
Vanreepinghen Ruben
Waelburgs Jelle
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Werchter
Meerdaal
Meerdaal
Tacko Kortenberg
Meerdaal
Werchter
Meerdaal
Werchter
Tacko Kortenberg
Meerdaal
Meerdaal
Galmaarden
Meerdaal
7x
6x
6x
5x
5x
5x
5x
5x
5x
5x
5x
5x
5x
29
Provinciaal Blad
Marie Maesen: onze kersverse nieuwe A-speelster!
Wat voor velen al enkele maanden in de lijn der verwachtingen lag, is vorige week een feit geworden: Marie Maesen
(16 jaar en lid van P.W. Diest) werd door de Nationale Technische Commissie beloond met een A15 klassement voor
haar prestaties van het afgelopen seizoen. Het gebeurt niet elke dag dat een speler of speelster, actief in VlaamsBrabant, het brengt van een NG-klassement tot een plaatsje bij de absolute elite van het land. We moeten zelfs al
heel goed beginnen nadenken of hier ooit iemand "überhaupt" in geslaagd is ...
Marie begon in 2006 met tafeltennis. Nu, 8 jaar later, bekomt ze reeds het A-klassement. Bovendien is
Marie volgend seizoen nog steeds junior. Een geweldige prestatie want A-geklasseerden worden - op hier
en daar een uitzondering na - uitsluitend gevormd in de topsportscholen aan beide zijden van de
taalgrens.
Over het afgelopen seizoen kan Marie hoe dan ook tevreden terugblikken. Tal van prestaties werden
geleverd en als we er toch 2 naar voren mogen schuiven: ze kroonde zich tot Nationaal Kampioen in de
reeks Dames B en bereikte de kwartfinales op het Belgisch kampioenschap Dames A, waarbij ze in de
groepsfase won van A8 Gabriella Vinci.
Tot slot willen we het klassementsverloop van Marie meegeven doorheen de jaren, met daarbij tal van
prestaties op provinciaal, Vlaams, Nationaal en internationaal vlak:
2006-2007 (NG/NG)
•
VJC preminiemen 1: 2de plaats eindstand
2007-2008 (D4/E6)
•
•
•
VJC preminiemen 2: 1ste plaats eindstand
Provinciaal Kampioen: preminiemen meisjes
Vlaams Kampioen: preminiemen meisjes
2008-2009 (C6/E4)
•
•
•
VJC miniemen 1: 1ste plaats eindstand
Provinciaal Kampioen: miniemen meisjes, miniemen dubbel meisjes, miniemen dubbel mixed
Vlaams Jeugdkampioenschappen miniemen: zilver
2009-2010 (C0/D2)
•
•
•
•
•
•
Belgische jeugdkampioenschappen miniemen: brons
Vlaams Kampioen: miniemen meisjes
Vlaams Kampioen: Dames C
Provinciaal kampioen: miniemen meisjes, kadetten dubbel meisjes, miniemen dubbel mixed
Internationale Open van Namen miniemen: brons
Internationale Youth Cup Hasselt miniemen: goud
2010-2011 (B4/C4)
•
•
•
•
Belgische kampioenschappen kadetten meisjes: zilver
Provinciaal kampioen: kadetten meisjes, kadetten dubbel meisjes, dubbel juniors mixed
Provinciaal kampioen: dames B, dames dubbel B, mixed dubbel B
Vlaamse Jeugdkampioenschappen kadetten: zilver
2011-2012 (B2/C0)
•
•
•
•
•
•
•
Belgisch kampioen: dubbel mixed Reeks A (met Marc Closset)
Provinciaal kampioen: kadetten meisjes, kadetten meisjes dubbel, -21j dubbel mixed
Provinciaal kampioen: dames B, dubbel dames B
Vlaams jeugdkampioen: kadetten meisjes
Vlaamse kampioenschappen B-reeks : brons
Belgische kampioenschappen B-reeks : brons
Internationale van Namen kadetten : brons
14 juni 2014
30
Provinciaal Blad
2012-2013 (B2/C0)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Belgisch kampioen dubbel mixed Reeks A (met Tim Janssens)
Belgisch jeugdkampioen dubbel mixed -21j
Provinciaal kampioen: juniors meisjes, junior meisjes dubbel, -21j dubbel mixed
Provinciaal kampioen: dames B, dubbel dames B
Vlaams jeugdkampioen : junior meisjes
Vlaamse kampioenschappen B-reeks : brons
Internationaal Youth Cup Rinteln (Dui) kadetten: goud
Top 12 juniors : zilver
Deelname aan Europese jeugdkampioenschappenin Ostrava (Tjechië)
2013-2014 (B0/B4)
•
•
•
•
•
•
•
•
Belgisch kampioen dubbel mixed Reeks A : brons
Belgisch kampioenschap dames A : 1/4 finale
Belgisch kampioenschap dubbel dames A : brons
Belgisch kampioen Dames Reeks B
Belgische jeugdkampioenschap dubbel juniors : zilver
Provinciaal kampioen: juniors meisjes, junior meisjes dubbel
Provinciaal kampioen: dames B
Vlaams jeugdkampioen: junior meisjes
2014-2015 (A15/B4)
Marie Maesen in 2007
Marie Maesen in 2014
14 juni 2014
31
Provinciaal Blad
Zomertafeltenniskampen P.W. Diest
Tafeltennisclub P.W. Diest organiseert tijdens de zomervakantie 7 tafeltenniskampjes!
TT 1: woe 2 + don 3 juli van 10u tot 16u: tafeltenniskamp vanaf 7 tot 15 jaar: prijs :25 euro
TT 2: vrijdag, 04 juli van 13u30 tot 16u30: tafeltenniskamp van 5 tot 8 jaar:prijs : 12,5 euro
TT 3: woe 9 + don 10 juli van 10u tot 16u: tafeltenniskamp van 7 tot 15 jaar: prijs : 25 euro
TT 4: vrijdag, 11 juli: Quizkamp met tafeltennis van 10u tot 16u: prijs : 15 euro
TT 5: maandag, 14 en dinsdag, 15 juli: tafeltenniskamp van 10u tot 16u: prijs : 25 euro
TT 6: maandag, 25 augustus van 13u30 tot 16u30: tafeltenniskamp van 5 tot 8 jaar : prijs 12,5 euro
TT 7: 3-daags kamp van di 26 aug t.e.m don 28 aug van 10u tot 16u ( 7 tot 15 jaar) prijs : 37,5 euro
Programma: een mix van les, spelletjes + wedstrijdjes.
De kampjes gaan door in het Peter Dorlandcentrum- Grauwzustersstraat 10 B te Diest (waar ook de
bibliotheek en muziekschool gehuisvest zijn) : 013/326.328
Inschrijven kan via 0478/22.22.78 of via de stedelijke sportdienst: 013/353.281 of kijk ook
www.diest.be
14 juni 2014
32
Provinciaal Blad
Tafeltennis
Groot­Bijgaarden
Zomerstage 2014
Datum Van maandag 07 toat en met vrijdag 11 juli 2014 Adres Sportzaal Caerenbergveld Kerkhofstraat z/n 1703 Schepdaal Uurooster 09u‐12u: Training 12u‐13u15: Middagpause 13u15‐16u30: Training Julien MEURANT Trainers / sparrings aanwezig Chritophe Closset (A18) Julien Meurant (B0) Urban N’Galim (B2) Filip Cluyts (B2) Sander Moeys (B2) Didier Barbé (C2) Bernard Meurant (C6‐jeugdtrainer) Jean‐Pierre Leroy (D4‐Initator) Wil je graag aan deze stage deelnemen ? Stuur een e‐mail naar Julien MEURANT via [email protected] Als u vragen over de stage heeft mag je gerust contact nemen met de hoofdtrainer en verantwoordelijk van de stage, Julien Meurant via [email protected] Bevestig uw inschrijving door het bedrag van 85€* op het volgende rekeningnummer te storten : 210‐0628262‐45 Gelieve je naam, voornaam, club, klassement en je maat (voor een gratis t‐shirt aangeboden door « Clossetsports ») te vermelden. *85€ voor 5 dagen of 20€/dag 14 juni 2014
33
Provinciaal Blad
Tafeltennisclub P.W. Diest
organiseert de 7de editie van zijn
Davis Cup Criterium
Wanneer? Maandag 21 juli 2014 om 10u
Waar?
Prijs?
Tafeltennisclub P.W. Diest
Grauwzusterstraat 10-B
3290 DIEST
6€ / persoon of 12€ / ploeg
Inschrijven?
[email protected]
(inschrijven t.e.m. 19 juli om 22.00u)
(inlichtingen via tel : 0478/22.22.78)
Het volledige reglement bevat verdere informatie, en is ook te downloaden:
www.pwdiest.be
14 juni 2014
34
Provinciaal Blad
Davis Cup Criterium
1. Het criterium wordt gespeeld op maandag 21 juli 2014 aanvang 10.00u in het lokaal van
tafeltennisclub P.W. Diest, Grauwzustersstraat 10 B te Diest.
2. Het criterium is voorbehouden aan spelers aangesloten bij de KBTTB.
3. Een ploeg bestaat uit twee spelers. (heren en/of dames)
4. Het maximum aantal inschrijvingen bedraagt 40 ploegen.
5. De wedstrijden worden gespeeld in 3 winnende sets en volgens de officiële
handicaptabel.
6. De wedstrijden worden gespeeld op 10 blauwe Tibhar Smash 28/R tafels met
witte ballen en dit volgens de reglementen van de KBTTB.
7. De deelnemers moeten 30 minuten voor aanvang van het criterium aanwezig zijn.
Naargelang het aantal inschrijvingen kunnen de hoogst geklasseerde ploegen rechtstreeks
gekwalificeerd worden voor de 2 ronde. Deze zullen hiervan verwittigd worden.
8. Een wedstrijd in de poule bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel.
De deelnemers mogen hun ploeg vrij opstellen. (volgorde : 2-2, 1-1 en dubbel)
9. De loting voor samenstelling van de poules gebeurt op zondag 20 juli 2014 om
10.00u in het lokaal van P.W. Diest.
10. De drie beste ploegen van het criterium worden beloond met voor iedere speler een
trofee en mooie prijzen. De 3de plaats zal betwist worden in een duel tussen de verliezende
halve finalisten.
11. De inschrijvingen moeten de namen van beide spelers bevatten, hun klassement voor
het seizoen 2014-2015, club en een tel. of gsm nummer van 1 van beide deelnemers.
Inschrijvingen worden schriftelijk verzonden aan de hoofdscheidsrechter
Marc Janssens, Commissaris Neyskenslaan 31 – 3290 Diest (Tel 0478/222278)
of per Email : [email protected]
De hoofdscheidsrechter is gemachtigd om alle maatregelen te nemen om het goede
verloop van de wedstrijden te garanderen.
Inschrijvingen worden aanvaard t.e.m. zaterdag 19 juli 2014 om 22.00u.
12. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 EUR per persoon, of 12 EUR per ploeg. Dit wordt
betaald bij aanmelding op de dag zelf.
Indien men uiteindelijk niet deelneemt na inschrijving, dient dit toch betaald te worden op
rekeningnummer 750-9010225-53 van tafeltennisclub P.W. Diest.
13. De organisatie, met name P.W. Diest, is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen of diefstallen tijdens deze organisatie.
14. Roken in de sportzaal en cafetaria is verboden, buiten is er mogelijkheid tot roken.
15. Goedgekeurd door het PC Vlaams-Brabant onder nr. Vl-B-1415-MM-1
14 juni 2014
35
Provinciaal Blad
25/7 DUBBELTORNOOI
START OM 19u (met handicap)
26/7 PLOEGENTORNOOI
START OM 17u
ploegen van 2 spelers
poules van 3
met handicap
OVERNACHTEN ?
via: [email protected]
INSCHRIJVEN:
• Uiterlijk tem donderdag 24 juli 2014. Bij voorkeur via het inschrijvingsformulier op FRENOY: http://competitie.vttl.be/?menu=7&treg=1838.
• Schriftelijk op adres: VMS p/a Danny Decupere, Endepoelstraat 24, 3210 Lubbeek. Uw inschrijving omvat: naam, voornaam, aansluitingsnummer (VTTL), nieuw
klassement en clubnaam, alsook de geboortedatum en de reeks(en) waaraan zij/hij deelneemt.
• Een speler mag zich enkel inschrijven in een reeks die zijn eigen klassement bevat alsook bij de dubbel met handicap, de leeftijdscategorieën en het ploegentornooi met handicap.
• Het inschrijvingsgeld bedraagt - voor de jeugdreeksen: GRATIS !!!
- voor de enkelspelen / veteranen ; 6 euro ; bijkomende enkelreeks + 4 euro
- voor het dubbelspel: 8 euro per koppel
- voor het ploegentornooi: 8 euro per ploeg
Dit inschrijvingsgeld moet betaald worden, zelfs indien men na inschrijving niet deelneemt.
• Inschrijvingen kunnen vroeger worden afgesloten bij voldoende aantal spelers in een bepaalde reeks.
PROGRAMMA:
PRIJZEN:
UUR
HERENDAMES
VR 25/7
19:00
Dubbeltornooi met handicap ZA 26/7
09:00
NGNG
09:00
DD
NG E
D
C
B
1: € 20
1: € 40
1: € 60
1: € 80
1: € 100
2: € 10 2: € 20 2: € 30 2: € 40 2: € 60
3: € 5
3: € 10
3: € 15
3: € 20
3: € 40
11:30
D4 / E2
D4 / NG
Dames:
14:30
C4 / D2
C4 / D2
Naturaprijzen voor alle andere reeksen.
13:00
17:00
ZO 27/7
Heren:
E4 / NG
Ploegentornooi met handicap
09:30
VeteranenVeteranen
10:30
Jeugd *Jeugd *
10:30
B0/C2B0/C2
afhankelijk van het aantal inschrijvingen
WAAR?
Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden,
Martelarenplaats z/n,
3210 Linden (Lubbeek)
12:00B
13:00
CC
14:30B
meer info: www.ttvms.be
17:30E
Jeugd* : Benjamins, preminiemen, miniemen, cadetten, juniors en min 21
14 juni 2014
36
Provinciaal Blad
Vierdaagse tafeltennis zomerstage in Kortenberg
Donderdag 7 t.e.m. zondag 10 augustus 2014
Gediplomeerde trainersstaf en sparrings:
Karen Opdencamp (A-trainer, voormalig A1), Hans
Vangrunderbeek (B-trainer, B2), Kim Bakkers (B-trainer,
B0), Tom Overloop (B-trainer, B4), Tineke Overloop (Btrainer, B4), Yves Maes (B-trainer, B4), Jimmy Beckers
(Initiator, B6), Yamina De Bondt (C0), Sander Moeys (B2)
& Kilomo Vitta (A11)
www.tacko-kortenberg.be
Dagelijkse training van 9u-16u
Beperkt aantal deelnemers – wees er snel bij!
Locatie: Wijngaardstraat 1, Kortenberg (Sporthal)
Gratis tafeltennis T-shirt voor iedere deelnemer
TOP: Karen Opdencamp (Belgisch kampioene A) en Kilomo Vitta (A11)
Betalende optie tot privétraining/persoonlijke techniekverbetering (16-17u)
Extra aandacht voor het aanleren van nieuwe services
Deelnemers van alle clubs, klassementen en leeftijden welkom!
Inschrijven vóór donderdag 24/7/2014
o E-mail sturen naar [email protected] met vermelding van geboortejaar,
klassement, club en contactgegevens
o Betaling van 90 euro op 001-5534437-81 (t.a.v. Tacko Kortenberg met vermelding van
“zomerstage 2014 + volledige naam”)
Editie 2013: 38 deelnemers (B, C, D, E en NG) tussen 7 en 57 jaar
14 juni 2014
37
Provinciaal Blad
Meerdaal zomerstage
maandag 18 augustus
vrijdag 22 augustus
13.00 - 16.00
Sporthal VTI - Dekenstraat 3, 3000 Leuven
(ingang Brabançonnestraat)
Meer informatie op www.meerdaal.be
14 juni 2014
38
Provinciaal Blad
PROVINCIALE ORGANISATIES
SEIZOEN 2014-2015
ORGANISATIES
DATA
TAFELS(min)
Criterium JEUGD -12 jarigen 1e fase
zondag 28/09/14
6
Criterium JEUGD
zondag 05/10/14
10
Criterium VETERANEN
zondag 05/10/14
10
Criterium SENIORS
zondag 19/10/14
10
Criterium JEUGD -12 jarigen 2de fase
zondag 02/11/14
6
Vlaamse Jeugdkampioenschappen
dinsdag 11/11/14
Jeugdliga 1e fase
zondag 16/11/14
10
Kampioenschappen VETERANEN
(enkels en dubbels)
zondag 14/12/14
6
Criterium JEUGD -12 jarigen 3de fase
zondag 14/12/14
6
Kampioenschappen SENIORS (dubbels)
zondag 21/12/14
10
zaterdag 03/01/15
20
Kampioenschappen SENIORS (enkels)
zondag 04/01/15
20
Interclub VETERANEN (per leeftijdscat.)
zondag 11/01/15
6
Jeugdliga 2de fase
zondag 11/01/15
10
Jeugdliga 3de fase
zaterdag 14/02/15
10
Jeugdliga 4de fase
zondag 08/03/15
10
Beker van Vlaams Brabant (finales)
zondag 08/03/15
6
zaterdag 09/05/15
8
Kampioenschappen JEUGD
(enkels en dubbels)
Eindronden interclubs SENIORS
Indien uw club kandidaat is om één van onder deze rubriek vermelde aktiviteiten in te richten,
kan u dit schriftelijk melden vóór 1 juli 2014 aan het provinciaal secretariaat via Michèle Messiaen
[email protected]
14 juni 2014
39