Goedkeuren van de aanvraag van KAJ Kaprijke om met een

BEKENDMAKING BURGEMEESTER
Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet
GOEDKEUREN VAN DE AANVRAAG VAN KAJ KAPRIJKE OM MET EEN
OMROEPWAGEN ROND TE RIJDEN N.A.V. DE ACTIVITEITEN OP PLEIN SOLEIL 2014
DATUM BESLISSING: 2 juni 2014
DATUM BEKENDMAKING: 16 juni 2014
Enig artikel:
KAJ Lembeke-Kaprijke krijgt de toelating om op dinsdag 17 juni 2014 tussen
12.00 en 19.00 uur rond te rijden met een publiciteitswagen op gemeente- en
gewestwegen en moet daarbij voldoende aandacht besteden aan de veiligheid
van het verkeer en de algemene wegcode. Voor gewestwegen is eveneens een
vergunning van AWV noodzakelijk.
1